Archív kategorie: Stahuj časopisy

ANDĚL STRÁŽNÝ – 49.ročník – 1929-30

Pro www.detske-casopisy.cz dnešní čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ  digitalizoval jako svá „vstupní“ čísla  Jaroslav R.  Moc děkujeme!

ANDĚL STRÁŽNÝ – ČASOPIS PRO KŘESŤANSKOU MLÁDEŽ vycházel v letech 1929-30 už 49. rok. Šéfredaktorem byl Emanuel Masák (*1883  +1964) – římskokatolický kněz, biskupský rada, spisovatel a literární historik. Obsah časopisu tvoří články orientované na život ve víře a pobožnosti.

Na pokračování vycházel román KÁJOVY TRAMPOTY od Felixe Háje – umělecký pseudonym Marie Wagnerové (* 1887  +1934). O čtyři roky později vyšel knižně jako KÁJOVY RADOSTI A TRAMPOTY. Byl to právě redaktor ANDĚLA STRÁŽNÉHO Emanuel Maslák, který Marii Wagnerovou uvedl do literatury a ve vzájemné korespondenci ji povzbuzoval k další literární práci. Za první republiky (od roku 1926) byl školák Kája Mařík opravdu velmi populární četnou – především na Moravě. Praha byla tehdy silně protikatolicky založena a tato kampaň přesvědčilo mnoho katolíků k přestoupu do tehdy nově vytvořené církve československé, nebo aby se stalo ateisty. Kritici KÁJOVI MAŘÍKOVI (celkem 13 knih!) vyčítají černobílost a naivitu i vykreslování tradičního pojetí úlohy ženy. Všechno to jsou ale prvky nezastíraného výchovného charakteru, jenž je modelován v duchu tradičního českého katolicismu. Proto byl také román otiskován v časopise ANDĚL STRÁŽNÝ (a za socialismu v časopise NAŠE RODINA).

Ivo Fencl ve svém článku „Kult nad kulty. Školák Kája Mařík“ mimo jiné píše:

„…A v nejlepších pasážích a své prostotě (a antisprostotě) jsou geniální. Dlouho, dlouho jsem tomu nevěřil, nevěděl o tom. I vy mi budete v komentářích oponovat, ale jsem připraven opakovaně prohlásit, že čím přečtete první čtyři díly této ságy vícekrát, tím pro vás budou lepší…“

Ve srovnání s ostatními soudobými časopisy pro děti a mládež je v ANDĚLU STRÁŽNÉM méně ilustrací, ale o to větší prostor k vyniknutí dostávají.

Některé rubriky v časopise ANDĚL STRÁŽNÝ byly otiskovány téměř ve všech číslech, jiné se vyskytují jen občas nebo s jiným názvem – například hádanky, hlavolamy, soutěže a vtípky ZE STRÝČKOVY MOŠNIČKY ŽERTÍKŮ A VTIPŮ:

ANDĚL STRÁŽNÝ byl vydáván od roku 1882 do roku 1941 a 1945-1948. Jako následovník ANDĚLA STRÁŽNÉHO vycházel v letech 1990-1991 časopis ZVONKY.

Štefan Švec ve své rozsáhlé publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 188-191 píše:

Jeden z nejznámějších katolických časopisů pro děti a mládež vznikl jako projekt benediktinských mnichů z kláštera v Rajhradě, později se přestěhoval do Brna. Do roku 1900 byl Anděl strážný rovněž přikládán k časopisu Škola Božského Srdce Páně.
„AS začal vycházet v době, kdy došlo k podstatnějšímu rozmachu časopisů pro mládež a svým tendenčně náboženským zaměřením představoval retardační proti pól dosavadních, od náboženského vlivu se oprošťujících časopisů.“ Vychovával čtenáře ke katolické etice, pokoušel se podpořit náboženskou výchovu v rodině i ve škole. Časopis byl orientován nábožensky a vlastenecky, tiskl tendenční beletrii a poezii i katolicky orientované naučné články (životopisy svatých) apod. Většina autorů (vyjma žen) patřila mezi katolické kněze. Redaktorem, který vtiskl prvním ročníkům časopisu nejvlastnější tvář, byl katecheta Vilém Ambrož. Sám sebe nazýval v časopisu „strýčkem Ambrožem“ a časopis samotný pak „Andílkem“. V letech 1882-1892 vycházel jako měsíčník ve shodě s kalendářním rokem, od září 1892 začal nový ročník ve shodě s rokem školním.
Obsah časopisu byl podřízen jeho edukativně-náboženským cílům a výchově ke křesťanské morálce. Jeho součástí byla jednak katolicky orientovaná beletrie, výchovné články (s názvy typu Z ministranta kardinál čili Odměna radostné ochoty), dějiny církve, životopisy svatých atp. Časopis měl ale také část naučnou, která se věnovala zeměpisu, exotickým cestopisům, vědě, technice atd. V beletristické části se objevovaly texty starších českých spisovatelů, např. Boženy Němcové, Karla Václava Raise, Elišky Krásnohorské, Josefa Václava Sládka či Svatopluka Čecha, a dále překlady z evropských jazyků. Vedle nich časopis tiskl příspěvky domácích spisovatelů pro děti a mládež a také křížovky a další zábavné hádanky pro děti. Vycházely v něm i prózy Felixe Háje, autora oblíbených knih o Kájovi Maříkovi, např. jeho série 0 Řídících Márince. Anděl strážný byl bohatě ilustrován pomocí perokreseb, reprodukcí a fotografií.
Během první světové války se časopis věnoval i válečným událostem, po vzniku Československa událostem spojeným s přechodem od císařství k republice. Mezi válkami přijal některé rysy novějších dětských časopisů (měl rubriku věnovanou skautingu, tiskl komiks). Snažil se aktuálně reagovat na zájmy a potřeby svých mladých čtenářů, ve 20. a 30. letech přinášel např. články o letectví, táboření či filatelii. Jeho celkové zaměření bylo proti ostatním konfesijním časopisům modernější, v kontextu všech dětských časopisů však konzervativní.
Po druhé světové válce prošel časopis významnou proměnou, snažil se vyrovnat ostatním periodikům pro děti. Obsah i grafická podoba časopisu se zmodernizovaly, přispívaly do něj významné osobnosti katolické kultury (František Hrubín, Klement Bochořák, O. F. Babler, Jan Zahradníček), na vyšší úroveň se dostala i jeho výtvarná podoba. Obsah zůstal konfesijně vyhraněný, časopis však tiskl např. i dobrodružné povídky z války, „Junáckou stezku“, filatelistickou rubriku, anekdoty apod. Organizoval rovněž své vlastní čtenářské kluby („Eucharistické kroužky“ a „Družinky Anděla strážného“). Další vývoj titulu přerušil únor 1948.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání ANDĚLA STRÁŽNÉHO v roce 1929, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulních stránek.

Prohlédni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc, mobilu nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ – kliknutím na náhled strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

JUNÁK – 26.ročník – 1939-40

Dnes archivované čísla časopisu JUNÁK z let 1939-40 pro www.detske-casopisy.cz  byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu JUNÁK“.

První čeho si zřejmě zasvěcenější čtenář při srovnání 25. a dnes archivovaného 26. ročníku všimne, je změna názvu časopisu ze SKAUT JUNÁK na JUNÁK. Aby to bylo napsáno přesněji – ve 26.ročníku nesla všechna vydaná čísla název JUNÁK. Předchozí 25. ročník začal vycházet jako SKAUT JUNÁK a teprve 5. číslo vyšlo jako JUNÁK. Grafická úprava spolkového časopisu JUNÁK se každým ročníkem vylepšovala. K celkovému dojmu zcela jistě přispěly ilustrace, které dodával převážně Miroslav Hryhorjiv – Mariquita. Inspirace francouzským skautským kreslířem Pierem Joubertem je sice zjevná, ale i tak mají obrázky svůj osobitý rukopis. Jen pro zajímavost – Mariquita v době vydávání dnes archivovaného JUNÁKA ilustroval první vydání Foglarovy CHATY V JEZERNÍ KOTLINĚ (přebal a čtyři kvaše jsou od  Zdeňka Buriana, ostatní ilustrace kreslil Mariquita).

Ve 26. ročníku JUNÁKA bylo na pokračování otiskováno vyprávění Jaroslava Nováka na základě cestopisu Arnolda Henryho Savage Landora (*1865 +1924) „In the Forbidden Land“ nazvané V ZEMI DIVŮ A NEBEZPEČÍ.

Stránky s fotografiemi dokumentujícími činnost skautek a junáků měly své místo (mimo titulní strany) na 2, 15 a 16 straně. Fotografie s číslem 7 zachycuje ostrov na „Ohebském jezeře“ (přehrada Seč), známý z filmu NA DOBRÉ STOPĚ a z knihy Miloše Zapletala OSTROV PŘÁTELSTVÍ.

Na pokračování vycházel i román ZÁHADNÝ SKAUT – je nepodepsaný a jeho autora se mi zatím nepodařilo zjistit.

Jako časopis zaměřený na skauty, publikoval JUNÁK inspirativní návody na hry a hříčky – zde z pera redaktora Jaroslava Nováka.

 26.ročník časopisu JUNÁK vycházel v letech 1939-40 takto:
číslo:         datum vydání:
strany:
1. 15.9.1939 1-16
zvláštní 21.10.1939 1-18
2. 1.11.1939 17-32
3. 15.12.1939 33-48
4. 15.1.1940 49-64
5. 4.2.1940 65-80
6. 5.3.1940 81-96
7. 27.4.1940 97-112
8. 25.5.1940 113-128
9.-10. 20.6.1940 129-156

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1939-40, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Premiéra slovenského časopisu PRIATEĽ DIETOK – 8.ročník – 1932-33

Dnes do nášho archívu zaraďujeme 5 čísel jedeného z najvýznamnejších detských slovenských časopisov PRIATEĽ DIETOK s podtitulom: Obrázkový Poučno-zábavný časopis slovenských dietok.

Jeho 23 ročná púť sa začala v roku 1925. Bolo to presne 15.9.1925, kedy vyšlo jeho prvé číslo. Tak ako to však bolo u väčšiny časopisov, pochoval ho „Víťazný február“ v roku 1948. Vydavateľom bola Správa slovenských františkánov v Bratislave. Po celý čas ho redigoval Libor Mattoška.

V knihe ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ho charakterizujú:

„Priateľ dietok bol časopis pre deti, orientovaný v buržoázne národnom a náboženskom duchu. Prinášal básne, rozprávky, poučné a výchovne zamerané články, ktoré sa najmä v prvých ročníkoch členili na tematické celky, ako občianska náuka, dejiny, ručné práce a pod. Spočiatku veľmi skromne vybavený a jednostranne konfesionálne a výchovne zameraný časopis, v ktorom sa nekládli náročné kritériá na jednotlivé príspevky, sa v priebehu vydávania zmenil na časopis literárny. Stalo sa to tým, že redaktor získal za spolupracovníkov a stálych prispievateľov produktívnych spisovateľov pre deti a mládež.“

Prvých päť, dnes publikovaných čísel pochádza z roku 1932 -1933 a to už z jeho 8.ročníka. Z tiráže vyberáme a doplňujeme bibliografické údaje:

  • hlavný a zodpovedný redaktor P. Libor J. Mattoška; 
  • vychodí v Kremnici mesačne, raz okrem júla a augusta
  • vydáva správa slovenských Františkánov v Bratislave
  • predplatné na rok 10 Kčs
  • cena jednotlivého čísla 1 Kčs
  • rukopisy a kresby posielajte na redakciu „PRIATEĽ DIETOK“ v Kremnici
  • Rozmery 235 mm x 190 mm
  • 20 strán vrátane jednofarebného prebalu

Prebaly tohto ročníka tvorili jedno-farebné obaly z tvrdšieho papiera s jednoduchou titulnou kresbou, s rôznorodým logom, bez udania čísla. Štruktúra časopisu stále rovnaká. Hneď na začiatku ročníka bola vyhlásená súťaž „Hádankárske závody“, uverejnená vždy na rubovej strane prebalu. Bola plánovaná do č.1 po č.8 a ceny pre víťazov sa pohybovali od najdrahšieho 300 korunového fotoaparátu, po zviazaný ročník „Priateľa“.

Pravidelná rubrika NA VLNÁCH VÁHU (Dúbravec) pútavou cestopisnou formou opisovala život, okolie a prírodné krásy povodia slovenskej rieky VÁH, od prameňa až po jej ústie.

Margita Kováčová pod pseudonymom TETA MARGITA , tu údajne po dlhé roky uverejňovala na pokračovanie príbehy s Ičkom, resp. Jurkom Šibalským.  Názov každého príbehu, bol originálne ilustrovaný.

Takmer v každom čísle nesmela chýbať znotovaná slovenská ľudová pesnička.

Jednoduché a pritom pôsobivé ilustrácie boli doplňované malými čiernobielymi fotografiami. Výnimku tvorili iba stránky s hromadnými zábermi žiakov zo slovenských škôl. Bola to vlastne reklama na časopis vyplývajúca z popisu:  Odberatelia „Priateľa Dietok“ ako aj z fotografií, kde aspoň jedno dieťa držalo v ruke výtlačok čísla.

SKENY SOM ZÁMERNE NEUPRAVOVAL, TAK ABY ZODPOVEDALI NÁLEZOVÉMU STAVU !!!

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRIATEĽ DIETOK z roku 1932-33, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

KULÍŠEK – 1.ročník – 1925-26

Dnes archivované 1.číslo 1.ročníku časopisu KULÍŠEK z roku 1925 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Aleš B. Veliký dík!

Brněnský časopisu KULÍŠEK vycházel v letech 1925-1943, zprvu jako čtrnáctideník a od listopadu 1930 jako týdeník. V dnes archivovaném čísle, které stálo 50 haléřů, ale na ukázku se rozdávalo zdarma, je jako vydavatel uvedený Alois Gruavald. Odpovědný redaktor Josef Draša jr.

V záhlaví časopisu je uvedeno KULÍŠEK LIST MLÁDEŽE. V odborné literatuře (ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) – Štefan Švec) je tedy ne úplně správně uvedeno, že „vycházel nejprve jako periodikum pro dospělé“.

V levé části záhlaví časopisu zaujme hlava kreslené postavičky, která nápadně připomíná hlavní postavu amerického animovaného seriálu Simpsonovi :-) Ale „Kulíšek“ je z roku 1925 a Homer Simpson se na obrazovce objevil až po více než šedesáti letech – v roce 1987.

Píše se rok 1925 a termín „genderová či politická korektnost“ ani „pozitivní diskriminace“ ještě není tehdejším tisku zavedený. Ekonomické příměry byly vůči těmto pojmům neutrální :-)

Obsah KULÍŠKA byl velmi pestrý a redakce do prvního čísla vtěsnala i základy společenského chování a hry.

V KULÍŠKOVI je otiskován i kreslený seriál s humornými minipříběhy EMÁNEK:

V publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) píše Štefan Švec na straně 330:

„Zábavní, komerčně úspěšný brněnský časopis s pestrým obsahem vycházel nejprve jako periodikum pro dospělé. Od 23. čísla 27. ročníku (1925) se změnil na časopis určený mládeži a dětem, jeho nový ročník (1926) byl číslován jako první otiskoval dobrodružnou četbu (na obálce časopis obvykle otevíral dobrodružný příběh s lákavým názvem jako Maharadžův poklad, Pilotův zločin, Záhadný případ kapitána Hooda, V zajetí lidojedů apod., doprovozený celostránkovou ilustrací), dále román na pokračování, komiksy, návody k ručním pracím, hádanky, skrývačky a rébusy, zajímavosti ze světa, anekdoty, rubriku pro trampy, ale např. i školu fotografování, sportovní rubriku, sloupek ručních prací nebo esperantský koutek („Esperantsky za deset hodin“) a časté naučné články.

Časopis často organizoval čtenářské soutěže o ceny, jako výrazně komerční list tiskl také reklamu. Jeho obsah se blížil modernímu pojetí poválečných zábavních časopisů, byl obdobou podobně koncipovaných periodik pro dospělé. Vycházel na novinovém papíře. Během války časopis začal otiskovat velké množství překladů z němčiny, měl též vlastní KČK – Kluby čtenářů Kulíška, které měly v časopisu vlastní stránku. Roku 1943 byl titul úředně zastaven, navázal na něj časopis Kuratoria Správný kluk, jehož šéfredaktorem se stal jeden z přispěvatelů Kulíška František Smrček.

Ve 40. letech v Kulíšku vycházela knižnice Dobrodružné povídky a romány na pokračování.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu KULÍŠEK v roce 1925, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu KULÍŠEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.