Archív kategorie: Román (i na pokračování)

ILUSTROVANÉ SEŠITY – 1974

Dnes archivovaná čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY z roku 1974 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Jaroslav Pr., Tomáš J., Nemo a Satok. Veliký dík!

V tiráži 19.čísla ILUSTROVANÝCH SEŠITŮ můžeme číst: „POHÁDKY Z DĚRAVÉ KAPSY. Napsal Jiří Kafka. Ilustroval Cyril Bouda. Upravil o obálku navrhl Josef Paukert. Vydalo nakladatelství Orbis v Praze 1974. Edice Ilustrované sešity, sv. 19. Odpovědná redaktorka Věra Běťáková. Výtvarný redaktor Josef Paukert. 1. vydání. Náklad 33500, Tisk Severografia, Červený Kostelec. 14/45  11-111 -74 Cena Kčs 7,-

ILUSTROVANÉ SEŠITY tedy nejsou v pravém slova smyslu časopisem (podobně jako ČTYŘLÍSTEK, ROKODAPS, ROZRUCH, …), ale o periodickou knižnici s ambicí přetrvat v knihovně déle než běžný časopis.

ILUSTROVANÉ SEŠITY jsou jedinečným počinem z hlediska zachycení alespoň zlomku tvorby jedinečných ilustrátorů, kteří v letech 1972-1991 veskrze pozitivně ovlivňovali vnímání „literatury“ pro nejmenší.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY z roku 1974, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY  zde >>>

Prvně ABC – 15.ročník – 1970-71

Dnes archivované (zatím jediné) číslo časopisu ABC z let 1970-71 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z více než dvě stě registrovaných uživatelů našeho webu – bohužel jsem si nepoznačil kdo (moc se za to omlouvám). Ale i tak –  veliký dík!

Snad se brzy podaří některému ze čtenářů tohoto webu digitalizovat všech 23 zbývajících čísel 15. ročníku ABC : -).

Z tiráže: ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. Vydává Česká rada Pionýra v Mladé frontě – Šéfredaktor V. Toman • Zást. šéfredaktora prom. biolog. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc • Technika – M. Kazimourová, M. Pilný • Zájmová činnost – L. Kolářová, prom. hist. J. Tůma, ext. • Výtvarný redaktor – J. Drahokoupil • Technický redaktor – J. Sovová, ext • Sekretariát – M. Kunová, A. Rundová. Nevyžádané rukopisy a obrázky se nevracejí. Za původnost příspěvku ručí autor. Rozšiřuje PNS, předplatné a objednávky přijímá každá pošta a doručovatel; do zahraničí zasílá PNS, ústř. exp. tisku, odd. vývozu tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Cena výtisku Kčs 2,-; roční předplatné Kčs 48. Tiskne Svoboda, graf. závody. n. p., závod 1. Praha 5, S. M. Kirova 43.“

Redakce pravidelně přinášela návody na drobné výrobky, které si mohli manuálně zruční čtenáři sami vyrobit – jako například oblíbené HLAVOLAMY Z DRÁTU:

Pravidelná rubrika KOMPAS byla postupně měněna co do názvu i obsahu. Vznikla jako rubrika věnovaná klubům ABC a postupně vystřídala názvy KOMPAS PIONÝRSKÝCH KOLEKTIVŮPIONÝRSKÝ KOMPAS, KOMPAS PIONÝRŮ aby se v roce 1990 vrátila opět k původnímu názvu KOMPAS. Vizuální kontinuitu KOMPASU dlouhá léta držel minikomiks TIKI TOM A BOB PUŠKVOREC jemuž vtiskl tvář výtvarník J. Tesař.

O komiksu DOBRODRUŽSTVÍ THUVIE Z PTARHU píší Josef Ládek a Robert Pavelka v knize ENCYKLOPEDIE KOMIKSU V ČESKOSLOVENSKU 1945-1989 na stranách 84-85:

„Příznivý ohlas čtenářů ABC na Carterovy příhody vedl Vlastislava Tomana k napsání scénáře pro další celoročníkový komiks, v němž jsou v popředí postavy Carterova syna Carthorise a princezny Thuvie, dcery vládce Ptarhu. Předlohou nového seriálu byla již zmíněná Burroughsova kniha Thuvia, děvče z Marsu.
Děj je oproti Carterovým příhodám přímější a méně spletitý, což je vzhledem ke scénáři postaveném na jedné knize pochopitelné. Carthoris je nařčen z únosu princezny Thuvie a při snaze se obhájit shodou okolností unesenou ženu nalézá. Dozvídá se, že za činem jsou osobní cíle představitelů Dusaru, krále Nutuse a jeho syna Astoka. Při útěku před únosci nalézá dvojice tajemné a vymírající město Lothar, jehož obyvatelé umí myšlenkami vytvořit přesvědčivou iluzi lidí podle svých přání. Carthoris a Thuvia se pokoušejí uniknout z moci obyvatel města a netuší, že Nutus zatím využil Thuviiina zmizení a poštval proti sobě Hélium a Ptarh. V dramatickém vyvrcholení se Carthorisovi a Thuvii podaří nejen překonat telepatickou sílu obyvatel Lotharu, ale za výrazné pomoci Johna Cartera zažehnat rodící se válečný konflikt a odhalit pravé viníky únosu.
I přes soustředění děje na Carthorise a Thuvii se tu opět setkáváme se známými postavami z předchozího seriálu Dobrodružství Johna Cartera, ať je sám John Carter se svou ženou Dejah Thoris, jeddak zelených Tharků Tars Tarkas a černý princ prvorozených Marťanů Xodar. Samotné prostředí Dobrodružství Thuvie z Ptarhu je méně výpravné a omezuje se prakticky jen na putování prchající dvojice. Větší prostor dostávají proradný Jav z Lotharu a zhmotnělý lučištník Kar Kormak, díky jehož schopnostem se Carthoris s Thuvií ubrání útoku nepřátelských zelených hord. Proti jejich výskytu je přítomnost záporných postav Nutuse a Astoka vlastně epizodní.
Seriál byl celobarevný, tentokrát byl jeho autorem Milan Ressel, pro nějž to byl na stránkách ABC komiksový debut. V úvodu a závěru stránek byly opět krátké doplňující texty. Raritou je, že 7. pokračování s názvem Uprostřed bojů vyšlo pouze dvoubarevné- důvodem byla snaha dohnat značný skluz ve vydávání časopisu, proto se zvolila jen dvoubarevná verze. Závěrečná dvě pokračování vyšla najednou v posledním čísle ročníku. V původním „ábíčkovém“ vydání se objevila chyba v 16. a 17. pokračování – obě nesou název V Astokově moci. Seriál se dočkal reprízy až ve VKK I, kde byl sice výše uvedený přehmat opraven, ale poněkud méně šťastným způsobem: 17. díl dostal název Hrozí válka, což je téměř shodné s názvem epizody 15 – Hrozba války. Stejně jako u Dobrodružství Johna Cartera ani zde nebyly při reprintu zařazeny doprovodné texty.
Realizací tohoto seriálu skončila spolupráce s agenturou zastupující autorská práva na díla Edgara Rice Burroughse. Další zamýšlené projekty nebyly kvůli vysokým finančním nárokům realizovány. Netýkalo se to jenom eventuálního zpracování zbylých knih o Johnu Carterovi, Toman uvažoval i o dalších postavách. Můžeme však říci, že to čtenářům později bohatě vynahradil.“

OBRAZOVÁ ŠKOLA je tradiční stránka, která bezpodmínečně patřila do každého čísla ABC.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z let 1970-71, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.  V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ABC zde >>>

JUNÁK – 30. ročník – 1947-48

Dnes archivovaná čísla časopisu JUNÁK z let 1947-48 pro www.detske-casopisy.cz  byla využita z projektu 100 let časopisu JUNÁK, jehož cílem bylo digitalizoval všechny vydané čísla. V článečku z 19.3.2014 jsme archivovali prvních 10 čísel 30. ročníku JUNÁKA. Dneškem je celý ročník digitalizován a archivován kompletně!

Tento ročník byl na dalších 20 let posledním, protože další školní rok už přestal časopis JUNÁK existovat. I když v posledním čísle redakce avizuje, že po prázdninách čeká čtenáře překvapení „v našem časopise JUNÁCI, VPŘED!„, jednalo se o překvapení nemilé. Úroveň časopisu se opět snížila a trend byl ukončen v roce 1951, kdy se už časopis jmenoval VPŘED PIONÝŘI – v září 1951 už další číslo nevyšlo a časopis pro nezájem zanikl.

Šéfredaktorem 30.ročníku (1947-48) týdeníku junácké mládeže byl Jaroslav Novák – Braťka, zakladatel a vůdce slavného pražského vodáckého oddílu „PĚTKA“. Jiný slavný vůdce a spisovatel Jaroslav Foglar – Jestřáb v tomto čase už v redakci JUNÁKA nepůsobí, přešel do „konkurenčního“ časopisu VPŘED.

V tiráži časopisu (11. číslo) lze číst:JUNÁK týdeník junácké mládeže, číslo 11 – Majitel a vydavatel: Junák, ústředí skautské výchovy. Redakce: PRAHA II, Štěpánská ulice číslo 61, telefon 285-69. Administrace: Praha II, Václavské náměstí 36, telefon číslo 214-51. – Vedoucí redaktor: Jaroslav Novák. – Odpovědný zástupce listu: redaktor Jiří Lapáček – Jasan. – V redakční radě Jarmil M. Burghauser a Josef Starec. Tiskne Melantrich a. s., Praha. – Používání novinového poštovného povoleno pod číslem IA-2372-OB, dohlédací pošt. úřad Praha 25. Cena výtisku Kčs 2,50. Toto číslo vyšlo 13. XI. 1947.“

Časopis JUNÁK byl tištěn na formátu 27,5 x 18,5 cm, byl číslován průběžně a má celkem 704 stran – nikoli 698 jak je uvedeno v posledním čísle, protože došlo k chybnému stránkování 491 až 506 (přestože v předešlém čísle je správně 481 až 496).

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1. DÍL se na straně 62 zmiňuje:

Třicátý ročník (1947- 1948) poznamenala již krizová situace poválečných poměrů. Nejprve zde vychází pokračování seriálu Roy a jeho Bobři (č.1-9/1948). Záhy je ale příběh z technických důvodů přerušen (nejsou už prostředky na přetiskování zahraničních seriálů) a k nelibosti čtenářů zůstává neukončený.
Zadní stranu obálky pokrýval po prvních čtrnáct čísel domácí napínavý skautský seriál psaný i kreslený Pavlem Vječnerem Tajemství bažin (příběh skautské družiny Sobů). Skauti si vyjeli na třídenní výlet do Jižních Čech, do kraje zrádných rašelinišť a záhad svítících bludiček. Pobyt měli zajištěný v opuštěném klášteře, bývalém skladišti nedaleké továrny na porcelán. Chlapci si tam prožijí dobrodružství: všimnou si tajemného světla z bažin i signálů z kláštera a usvědčí správce z nekalostí – krádeže porcelánu.“

Wikipedie:

Skaut je nejstarší skautský časopis pro mládež vydávaný v českých zemích, jeho první číslo vyšlo 15. ledna 1915. Redaktorem byl tehdy A. B. Svojsík, podíleli se i členové Pražské Dvojky. Časopis vychází doposud, přestože jeho vydávání bylo několikrát přerušeno, a to zejména z politických důvodů, v roce 1940 (obnoveno 1945), 1948 (obnoveno 1968) a 1970 (obnoveno 1990). Název časopisu se postupem času měnil, od původního „Junák“ přes různé varianty, nejčastěji „Skaut – Junák“ , po jeho dočasném sloučení s časopisem Vpřed roku 1949 také „Junáci Vpřed“, až k současnému „Skaut“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK z let 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu JUNÁK zde >>>

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – 22.ročník – 1968

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1968 pro www.detske-casopisy.cz digitalizovala Jitka D. a Jan K. Veliký dík!

Tiráž časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI nám prozrazuje, že šéfredaktorem tohoto populárního časopisu byl prom.fil. Jiří Táborský. Časopis měl i „zahraniční spolupracovníky“ ve spřátelených socialistických zemích :-) Časopis VTM vycházel jako čtrnáctideník, vydávala jej Mladá fronta, stál 2 Kčs a měl rozsah 36 stran.

Jen telegraficky k historii tohoto titulu: úplně první číslo VTM vyšlo pod názvem MLADÝ TECHNIK v 2/1947.  Od 36. čísla VI. ročníku (5. září 1952) dostal časopis nový název MLADÝ TECHNIK – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Po roce 1953 zůstal časopisu už jen název VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – známější pod zkratkou VTM. Po roce 1990 byl význam zkratky VTM změněn na VĚDA, TECHNIKA A MY. Na podzim roku 2003  vychází pod novým názvem VTM Science a 21. prosince 2009 bylo vydávání časopisu VTM Science jako měsíčníku ukončeno. Po ukončení vydávání tištěné verze časopisu se pokračuje (říjen 2010)  s aktivitami na internetu (www.vtm.cz). Ochrannou známku VTM má vydavatelství Mladá fronta a.s. chráněnu (návrh podán 3/1991) až do 20.3.2021.

Jako románová příloha časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI počínaje VTM 11/68 vycházel na pokračování „vystřihovací“ BIGGLES OD VELBLOUDÍCH STÍHAČEK – v překladu Ing. A. Kyzlinka z roku 1938, s ilustracemi Zdeňka Buriana.

Když už si redakce troufla vydávat donedávna nevydávaný román, podpořila to v duchu zaměření časopisu rubrikou LETOUNY A TECHNIKA KOLEM BIGGLESE.

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI byla jakýmsi pokračováním časopisu ABC – pro starší, technicky založené čtenáře. Například Ing. Miroslav Hubert zde na pokračování publikoval návod na stavbu lodi – KAJUTOVÝ MOTOROVÝ ČLUN „PERLA“.

Na poslední, celobarevné straně VTM vycházel jakýsi vystřihovací fotografický, technický atlas letadel a automobilů. Z jedné strany fotografie, z druhé strany technický popis a nákres:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VTM zde >>>