Category Archives: NOVINKY

NOVINKA – OZNAMY

Na prvom našom stretnutí v Dětském bezbariérovém centru Březiny, sme okrem iného rozoberali aj návrh kamaráta damra na zriadenie stránky, ktorá by vás s aktívnymi odkazmi heslovite informovala o zámenách čísel za nové skeny, dohľadávaní titulov na uzavretie ročníka a iných dôležitých zmien týkajúcich sa našich stránok.

Stránku sme nazvali OZNAMY a bude umiestnená v hlavnom hornom menu s identickým názvom. Bude tematicky rozdelená na 4 podskupiny:

  • NOVINKY – všetky dôležité informácie týkajúce sa výrazných zmien nášho webu
  • OPRAVY – informácie týkajúce sa  opráv, úprav článkov, stránok a informácií, zmenených na základe vašich podnetov, prípadne našich zistení
  • ZÁMĚNY A DOPLNKY – náhrada kvalitnejšími skenmi, doplnenie a kompletizácia jednotlivých titulov. V archíve máme niekoľko desiatok skenov, ktoré svojou kvalitou a úplnosťou prevyšujú doteraz publikované čísla.
  • SHÁNÍME – ku kompletizácii digitalizácie celého ročníku a jednotlivých titulov. Sem zaradíme príspevky s výzvami o pomoc pri kompletizácii. Aj keď je číslo publikované, neznamená to, že je aj kompletné. Podobne je to s uzavretím ročníka ku ktorému nám chýba číslo – čísla, čo ste si nemuseli všimnúť z dôvodu, že daný ročník máte fyzicky doma a je mimo vášho záujmu.

Nové články (príspevky) publikujeme spravidla každý párny (sudý) dátum. Príspevky, ktoré budú obsahovo zodpovedať náplni OZNAMOV, budú  podľa potreby zverejnené v deň s nepárnym (lichým) dátumom. Odkazy pre ich rýchle vyhľadanie následne pridáme na spomínanú stránku.

Pre vizuálnu orientáciu na hlavnej stránke v strednom stĺpci NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY, budú opatrené logom OZNAMY:

Veríme, že táto novinka vám pomôže v rýchlejšej orientácii na stránkach, bez toho aby ste museli spätne „prelistovať“ všetky príspevky.

Výzvy k pomoci pri kompletizácii v podskupine HLEDÁ SE, zasielajte na adresu editor@detske-casopisy.cz. Uverejníme ich najbližšom príspevku týkajúceho sa OZNAMOV.