Archív kategorie: NOVINKY

NOVINKA – OZNAMY

Na prvom našom stretnutí v Dětském bezbariérovém centru Březiny, sme okrem iného rozoberali aj návrh kamaráta damra na zriadenie stránky, ktorá by vás s aktívnymi odkazmi heslovite informovala o zámenách čísel za nové skeny, dohľadávaní titulov na uzavretie ročníka a iných dôležitých zmien týkajúcich sa našich stránok.

Stránku sme nazvali OZNAMY a bude umiestnená v hlavnom hornom menu s identickým názvom. Bude tematicky rozdelená na 4 podskupiny:

 • NOVINKY – všetky dôležité informácie týkajúce sa výrazných zmien nášho webu
 • OPRAVY – informácie týkajúce sa  opráv, úprav článkov, stránok a informácií, zmenených na základe vašich podnetov, prípadne našich zistení
 • ZÁMĚNY A DOPLNKY – náhrada kvalitnejšími skenmi, doplnenie a kompletizácia jednotlivých titulov. V archíve máme niekoľko desiatok skenov, ktoré svojou kvalitou a úplnosťou prevyšujú doteraz publikované čísla.
 • SHÁNÍME – ku kompletizácii digitalizácie celého ročníku a jednotlivých titulov. Sem zaradíme príspevky s výzvami o pomoc pri kompletizácii. Aj keď je číslo publikované, neznamená to, že je aj kompletné. Podobne je to s uzavretím ročníka ku ktorému nám chýba číslo – čísla, čo ste si nemuseli všimnúť z dôvodu, že daný ročník máte fyzicky doma a je mimo vášho záujmu.

Nové články (príspevky) publikujeme spravidla každý párny (sudý) dátum. Príspevky, ktoré budú obsahovo zodpovedať náplni OZNAMOV, budú  podľa potreby zverejnené v deň s nepárnym (lichým) dátumom. Odkazy pre ich rýchle vyhľadanie následne pridáme na spomínanú stránku.

Pre vizuálnu orientáciu na hlavnej stránke v strednom stĺpci NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY, budú opatrené logom OZNAMY:

Veríme, že táto novinka vám pomôže v rýchlejšej orientácii na stránkach, bez toho aby ste museli spätne „prelistovať“ všetky príspevky.

Výzvy k pomoci pri kompletizácii v podskupine HLEDÁ SE, zasielajte na adresu editor@detske-casopisy.cz. Uverejníme ich najbližšom príspevku týkajúceho sa OZNAMOV.

KRÁSNÉ VELIKONOCE

 

Veselé prožití velikonočních svátků a krásu jarního sluníčka, přejí

Dazul a Totem

NOVINKA! – inovovaná stránka STAHUJ

V náväznosti na pripravovaný a už aj publikovaný SK-SDČsme dnešným dňom sme sprístupnili novelizovanú stránku STAHUJ a nahradili tak jej pôvodnú verziu.

 

Aj keď sa zoznamy na prvý pohľad od seba nelíšia, predsa sú rozdielne.

Veľkým benefitom je jej automatizácia. Všetky publikované súbory zaradené do SK-SDČ (Souborný katalog starých dětských časopisů) budú na stránku pridávané automaticky, abecedne usporiadané a zobrazované pod názvami jednotlivých titulov.

Táto funkcia nám uľahčí prácu, zrýchli aktualizáciu stránky STAHUJ a zníži pravdepodobnosť omylu. Keďže zoznam bude slúžiť aj neregistrovaným návšetvníkom, bude odkaz Archivovaná čísla časopisů  v hornom menu, nahradený odkazom na stránku STAHUJ.

V hornej časti sme umiestnili počítadlo zdigitalizovaných súborov nachádzajúcich sa na našom webe, ktoré zobrazuje aktuálny stav všetkých publikovaných aj nepublikovaných časopisov.

Zároveň by sme chceli upozorniť našich spolupracovníkov, že sa blíži obdobiu 1 roka, od kedy sme spustili automatické sledovanie respiračnej doby užívateľov. Preto vás chceme poprosiť o splnenie jednoduchej a základnej podmienky registrácie.

Tým, ktorí to nestihnú sa automaticky zablokuje prístup, o čom budú upovedomení mailom. V prípade, že sa tak stalo a ste si vedomý, že ste nám v priebehu roka niečo zaslali, oznámte nám to na editor@detske-casopisy.cz  Po preverení Vám čo najskôr obnovíme prístup pri zachovaní Vášho profilu, vrátane jeho hesla.

STARÉ DĚTSKÉ ČASOPISY – MOMENTÁLNE PRECHÁDZAJÚ REKONŠTRUKCIOU A MODERNIZÁCIOU.

ĎAKUJEME ZA STRPENIE A POROZUMENIE.

Dazul a Totem

NOVINKA! – SOUBORNÝ KATALOG SDČ

Už koncom roka 2017 sme sa s Pavlom pohrávali s myšlienkou sprehľadnenia týchto stránok. Prispeli k tomu aj upozornenia, otázky a požiadavky od našich členov, ako aj od náhodných návštevníkov detských časopisov.  Výsledkom toho bola príprava a budovanie SOUBORNÉHO KATALOGU SDČ (SK SDČ). 

Čo znamená  názov SK SDČ?

 • SOUBORNÝ KATALOG webu STARÉ DETSKÉ ČASOPISY.

Kde ho nájdete?

 • V lište na vrchu stánky v pravo.

Čo bude obsahovať?

 • zoznamy časopisov, v členení titul; ročník; číslo
 • náhľady titulných obalov, s možnosťou stiahnutia pre registrovaných užívateľov
 • odkazy na publikované príspevky
 • vhodne usporiadané nazhromaždené informácie, dostupné na tomto webe

Čo nás k tomu viedlo?

 • zosumarizovať niekoľkoročnú prácu Pavla a prispievateľov do kompaktného celku
 • uľahčiť návštevníkom orientáciu v nazhromaždených informáciách, zjednodušenie vyhľadávania a lepšia ochrana publikovaných pdf súborov
 • urobiť virtuálny a kompletný prehľad všetkých československých detských časopisov, vydávaných od počiatku až do dnes
 • triedenie a zhromažďovanie získaných a dohľadných dát, pripomienok a postrehov od registrovaných užívateľov, ako aj od náhodných návštevníkov tohto webu

Čo nás čaká?

 • spracovať cca  6 000 pdf súborov a 2 000 príspevkov. A to znamená:

minimum pre 1 číslo:

 • vyhľadanie
 • priradenie do katalogu
 • oprava názvu
 • vygenerovanie nových url
 • vyhľadanie príslušných titulných obrázkov
 • vloženie nových URL do obrázkov
 • zmena popisov u obrázkov
 • kontrola správnosti a funkčnosti

minimum pre 1 ročník:

 • vytvorenie stánky ročníka
 • vloženie URL odkazov do zoznamu
 • vyhľadanie príspevkov a dát k ročníku
 • vloženie do stránky
 • kontrola správnosti a funkčnosti

celkove:

 • zmeniť pôvodné URL odkazy v príspevkoch
 • vymazať dupľované príspevky
 • kontrola správnosti a funkčnosti

Ako by ste nám mohli pomôcť?

 • kontrola všetkého – obsahu, odkazov, spojitosti titulnej (náhľadovej) strany s pdf súborom
 • kontrola kvality a úplností čísel, číslovania stránok
 • pripomienkami, názormi a návrhmi

KATALOG je neustále vo vývoji, preto nebude zatiaľ obsahovať všetky dostupné informácie! Prosíme preto o zhovievavosť a strpenie.

Dobrovoľníci a svoje pripomienky píšte prosím na našu mailovú adresu editor@detske-casopisy.cz