Archív kategorie: Kreslené seriály

Kompletní OHNÍČEK – 44.ročník – 1993

Dnes archivované čísla časopisu OHNÍČEK z roku 1993 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Honza H. Veliký dík!

V roce 1993 už některé tradiční předrevoluční dětské časopisy přestaly vycházet (SEDMIČKA PIONÝRŮ – poslední číslo vyšlo 28. srpna 1992, PIONÝRSKÁ STEZKA – poslední číslo vyšlo v březnu 1992, …), jiné prošly radikální změnou co do obsahu i grafiky. To se týkalo i OHNÍČKU, který se udržel až do roku 2001.

V tiráži dnes archivovaných čísel (konkrétně 1.čísla) se mimo jiné uvádí: OHNÍČEK – zábavný měsíčník. – Vydává Mladá fronta. — Šéfredaktor Jan Krasl. – Zástupce šéfredaktora Josef Havel. — Výtvarný redaktor Dalibor Vlach. — Tajemnice redakce Marie Jablonská. — Adresa: Radlická 61, 150 02 Praha 5. …. — Cena 8,50 Kčs. — Toto číslo dáno do tisku 30. 11. 1992, vyšlo 15. 1. 1993.

Zatímco před rokem 1989 měl každý z tradičních dětských časopisů svůj charakteristický vzhled, který jej na první pohled odlišovat od ostatních, ve zjitřených časech propukající tržní ekonomiky a boje o přežití, se toto šmahem vytratilo. Zkus se podívat na pár stránek kteréhokoliv dětského časopisu třeba z roku 1983 a pravděpodobně i bez pohledu na titulní stranu poznáš o jaký titul se jedná. Udělej to samé s časopisy z roku 1993 a velmi pravděpodobně budeš méně úspěšnější.

OHNÍČEK se ve svém 44.ročníku (1993) zásadně nelišil od dětských časopisů, kterým se ještě podařilo udržet. Dlouholetí ilustrátoři byli nahrazeni novými, fotografie akcentovaly moderní styl, sazba a grafika se zjednodušila. OHNÍČEK se posunul k tématům, které dřív byly typické spíše pro jeho nedávného „konkurenta“ SEDMIČKU PIONÝRŮ – třeba rozhovory s tuzemskými populárními zpěváky na téma „… jací jste byli kluci, když vám bylo jedenáct, dvanáct …„.

Zajímavosti ze světové populární hudby byly reprezentovány třeba plakátem (na svou stranách) skupiny ABBA s „vycpávkovým“ článečkem v pravidelné rubrice STAR JE HVĚZDA.

Jak už píšu výše, obsah časopisu se v krátké porevoluční době razantně změnil – je výrazně komerční, klade ještě větší důraz na zábavu – na úkor „výchovných“ prvků. OHNÍČEK tiskne zahraniční komiksy (jako například POLICEJNÍ AKADEMIE – 8 stran ze 32, komiks tedy zabíral 25% časopisu) a pole vyklízejí původní české kreslené příběhy, které byly pro OHNÍČEK tak typické.

V prvním čísle 42.ročníku (1991-92) uvedla redakce novou pravidelnou rubriku KONTAKT. Tvořili ji čtenáři OHNÍČKU, kteří prostřednictvím této rubriky mohli najít kamaráda, který má stejné záliby jako oni. Prostřednictvím této inzertní stránky mohli sehnat partnery pro výměnu čehokoliv. Inzeráty byly bezplatné, čtenáři jenom museli napsat přesně, co shání a samozřejmě celé své jméno, věk a přesnou adresu. V prvním čísle 44.ročníku (1993) redakce píše: „Pro ohníčkovskou rubriku KONTAKT, začal Nový rok celkem úspěšně. Udělalo nám radost, že se o nás ví nejen mezi vámi, našimi čtenáři. Například Česká televize a deník Práce nám předali žádosti o dopisování z ciziny.“

Pravidelná rubrika s „humorem“, který zasílali čtenáři v průběhu vydávání OHNÍČKU měnila svůj název – MADE IN POPLETOV, ŽÍŽALA SÁMOŠKA AHÓJ!, Z REDAKČNÍ PONOŽKY ŽÍŽALY SÁMOŠKY,  SBĚRNU VTIPŮ OHNÍČEK ŘÍDÍ KUBA KUBÍČEK,  KUBA KUBÍČEK SE PTÁ: CO SE U VÁS VESELÉHO PŘIHODILO?, … V období ze kterého jsou dnes archivovaná čísla se rubrika jmenovala CHACHA:

V létě roku 1992 podalo nakladatelství Mladá fronta a.s. přihlášku ochranné známky OHNÍČEK (ochranná známka zapsána na konci roku 1994) pro nakladatelskou a vydavatelskou činnost včetně nového grafického ztvárnění = hlavička časopisu. Ochrannou známku má nakladatelství registrovanou dodnes.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK z roku 1993, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

První čísla časopisu MLADÝ TECHNIK – 2.ročník – 1948

Dnes archivované čísla časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1948 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Časopis vycházel jako čtrnáctideník v rozsahu 28 stran, V tiráži 1.čísla 2.ročníku časopisu, které vyšlo 29.února 1948 se píše: MLADÝ TECHNIK, populárně technický časopis. Řídí s redakčním kolektivem a za redakci odpovídá red. Kamil Zoufalý. Redakční kolektiv: Doc. Dr. F.Běhounek, Ing. J.K.Čemus, Dr. Ing. A. Červinka (ÚRO), Ing. C. Hrdý (Ústřední svaz průmyslu), nadpor. Janíček (Ministerstvo národni obrany),  Zdeněk Kolda (Junák), lng. J. Malický (Československý národní aeroklub), Ing. M.Pacák, T. A. Pánek, Rudolf Pavlovský, Dr. Z. Pírko (Jednota čs. matematiků a fysiků), Ing. Postl, poslanec ÚNS  Zdeněk Půček (SČM), Břetislav Semrád (Ministerstvo dopravy), Adolf Schneider, H. J. Slípka, Dr Hubert Slouka, Ing. C. Jaromír Schindler (Vysokoškolský let), František Šimáček (Min. školství), Václav Trnka (SČM), Ing. Adolf Tůma (Autoklub republiky Československé)… Cena jednoho čísla 9 Kčs.“

V tématech a rubrikách technicky založeného časopisu se musela projevit poválečná doba, minimálně v kontextu branné výchovy.

Ještě před ukončením války byla 4. dubna 1945 v Košicích jmenována první poválečná vláda v čele se sociálním demokratem (později komunistou) Zdeňkem Fierlingerem. Tato vláda přijala dokument s názvem Košický vládní program (ve skutečnosti byl vládní program podepsán již 29. března v Moskvě). Zestátnění největších podniků se uskutečnilo na základě dekretů Edvarda Beneše z 24. října 1945. Druhá vlna znárodňování pak začala po nástupu komunistů k moci v únoru 1948. Ale protože dnes archivané 1.číslo MLADÉHO TECHNIKA vyšlo čtyři dny po únorovém puči, píše se v článku TURČIČOVA METODA „… výrobní prostředky už velkou většinou nenáleží kapitalistům, ale prostřednictvím státu všem pracujícím …“:

Původní povídky pro časopis MLADÝ TECHNIK byly zasazeny do prostředí, kde technika hrála dominantní roli – jako například v povídce OSUD JE SPRAVEDLIVÝ.

Didaktické podání odbornějších témat publikovaných v časopise MLADÝ TECHNIK bylo podporováno přehlednými a názornými ilustracemi (zde s nepřehlédnutelným rukopisem Františka Škody) – jako například v článku TROCHU HRANÍ S TEPLEM:

František Škoda (*1931 +1988), přezdívaný „mistr didaktické ilustrace“ pro časopis MLADÝ TECHNIK kreslil (jako sedmnáctiletý!) tehdy populární naučný komiks DOBRODRUŽSTVÍ PANA VRTÁČKA.

MLADÉHO TECHNIKA vydával Svaz české mládeže (SČM) v Mladé frontě. První číslo 1.ročníku MLADÉHO TECHNIKA vyšlo v únoru 1947 a časopis vycházel podle kalendářního roku. MLADÝ TECHNIK je zajímavý tím, že od 2/1947 si drží (s různými názvy, zaměřením na cílové skupiny i formou) kontinuitu do dnes.

  • od 36. čísla VI. ročníku (5. září 1952) dostal časopis nový název Mladý technik – Věda a technika mládeži.
  • po roce 1953 zůstal časopisu už jen název Věda a technika mládeži – známější pod zkratkou VTM
  • po roce 1990 byl význam zkratky VTM byl změněn na Věda, technika a my
  • na podzim roku 2003  vychází pod novým názvem VTM Science
  • 21. prosince 2009 bylo vydávání časopisu VTM Science jako měsíčníku ukončeno
  • po ukončení vydávání tištěné verze časopisu se pokračuje (říjen 2010)  na internetu (vtm.zive.cz)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1948, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLADÝ TECHNIK  – kliknutím na náhled strany: