Archív kategorie: Kreslené seriály

DĚTSKÁ NEDĚLE – 2.ročník – 1936

Dnes archivované číslo časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE z roku 1936 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jiří R. Veliký dík!

DĚTSKÁ NEDĚLE zábavný a poučný obrázkový týdeník vycházela v letech 1935-1943. Vydávala ji Československá akciová tiskárna (Vyšehrad). Šéfredaktorem byl páter Rudolf Schikora (*1890 +1962) – moravský katolický kněz, redemptorista, zakladatel exercičních domů v Hlučíně a ve Frýdku, který byl v letech 1950-55 komunisty zavřený v internačním táboře v Želivě. Mezi dohledatelné ilustrátory DĚTSKÉ NEDĚLE patřil Vlastislav Hofman. Většina obrázků a fotografií v časopisu nebyla podepsána.

Týdeník DĚTSKÁ NEDĚLE publikoval mimo jiné i stránku s komiksem TULI-MULI-PUCI-PUM. U komiksu není uveden autor a tak jsem ze zvědavosti pátral.  Jej jím Václav Lehrer. Zasvěcenější informaci, respektive zmínku, se mi podařilo dohledat až ve výpravném titulu DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ  autorů Tomáše Prokůpka, Pavla Kořínka, Martina Foreta a Michala Jareše – strana 204:

„Ve druhém ročníku DĚTSKÉ NEDĚLE se Lehrer rozmáchl v sérii TULI-MULI-PUCI-PUM (č. 11- 52/1936-37, 36x). Její název kondenzuje jména protagonistů – zajíce, želvy, holčičky a pejska. Minimálně první dva hrdiny, kteří cyklus záhy zcela ovládli, přitom autor převzal z Disneyho produkce. V pokračování z čísla 31 dokonce zvládl opisovat sám od sebe a znovu vytěžit i vlastní kreslený příběh, který pod názvem JAK SI SLAVNÝ BARON PRÁŠIL KRÁTIL V TROPECH DLOUHOU CHVÍLI? TÍM ŽE NA TELECÍ MASO CHYTAL DRAVÉ KROKODILY otiskl o rok dříve v MALÉM HLASATELI (č. 7/1935-36).  Každou z celostránkových epizod série TULI-MULI-PUCI-PUM, jejichž námětem nejčastěji byly vzájemné naschvály Tuliho a Muli, tvořilo šest panelů a krátký blok textu na spodníim okraji stránky.“

Na pokračování otiskoval časopis román VE SPÁRECH NEBEZPEČÍ  – jeden z 27 románů pro mládež syna irských přistěhovalců, pátera Francise J. Finna (*1859  +1928) z Tovaryšstva Ježíšova (jezuité):

Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 243-245 o DĚTSKÉ NEDĚLI mimo jiné píše:

„Katolický časopis, který nahradil čtrnáctideník Dětský svět. Kladl si při zachování stejných katolických výchovných záměrů vyšší literární ambice, publikoval velké množství překladů ze světových literatur (především z pera O. F. Bablera, šlo o překlady R. Kiplinga, A. A. Milnea, J. Svenssona a dalších světových autorů knih pro děti). Jeho beletrie měla často ponurý ráz, časopis publikoval i reportáže. Tiskl výrazný obrazový doprovod, napadený dobovou kritikou pro svou barvotiskovost a nevkus. Titul měl rubriky „Přísloví a pořekadla“, „Dopisy a příspěvky čtenářů“, „Esperantský koutek“, „Filatelie“, „Hádanky“, „Hovorna redakce“, „Loutkové divadlo“, „Sbíráme známky“, „Naše čestná kniha“, „Obrázky Dětské neděle“ s fotografickými zpravodajskými montážemi, „Práce a hříčky dívek“, „Práce a hříčky hochů“ či „Skautský sloupeček“. Tiskl také nábožensky výchovnou měsíční přílohu nazvanou Děti svatováclavské, v níž publikoval např. katolickou obdobu foglarovského „Modrého života“ – s denními povinnostmi, jejichž splnění dítě zaznamenávalo do předtištěného formuláře.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE z roku 1936, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DĚTSKÁ NEDĚLE  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla DĚTSKÁ NEDĚLE zde >>>

ČTYŘLÍSTEK – 22.ročník – 1990

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1990 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo, Satok, Zuzana R. a Adéla K.  Veliký dík!

Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství PANORAMA. Odpovědným redaktorem byl Jiří Čehovský. Standardní rozsah časopisu byl 36 stran. Dnes archivované čísla vycházely v nákladu 220 000 výtisků! Časopis ČTYŘLÍSTEK stál 7 Kčs a nedal se předplatit, dal se pouze koupit ve stáncích PNS či papírnictvích.

Na rok 1990 naplánovala redakce vydání 9 čísel. V tomto roce se „roztrhl“ pytel s obnovováním „zakázaných“ časopisů i komiksových titulů. ČTYŘLÍSTEK vše ustál a vychází dodnes.

Citaci Štefana Švece z ČESKY PSANÝCH ČASOPISŮ PRO DĚTI (1850-1989) o ČTYŘLÍSTKU (strana 237-238) jsem použil při představování 21. ročníku. Dnes si dovoluji citovat Olgu Bezděkovou – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 2.díl, strana 132-134:

„Poněkud stranou periodik uveřejňujících kreslené seriály stojí sešitový Čtyřlístek (Orbis 1969, později Panorama) věnovaný pouze kresleným seriálům pro děti školního věku. Tento ediční počin ostře kritizovali pracovníci dětské literatury na malé konferenci o braku a kýči. Čtyřlístek kárali za to, že spojoval seriály nesouměřitelných kvalit. Dále mu vytýkali komerční hledisko: edici Seriál ilustrované příběhy (vydávali Slováci ve spolupráci s Jugoslávií) za to, že byla tištěna v cizí zemi a v cizí licenci (proč nepřát víc prostoru domácím snahám). Vzhledem k velkému rozsahu naší práce není možné se nad edicí Čtyřlístek zastavit déle. Alespoň ve stručnosti načrtneme jeho profil a ilustrujeme jej názory Petry Švábové, která obhájila diplomovou práci na téma rozboru Čtyřlístku (1987), dáme slovo autorům stěžejního seriálu (1982) a doplníme je názorem z pera F. Holešovského (1972, 1977) a J. Pelce (1977,1985).
Od roku 1969 do roku 1988 vyšlo kolem 160 sešitů Čtyřlístku v časopisecké edici Knihovnička Čtyřlístku. Ústřední seriál sešitu je věnován příhodám čtyřlístku zvířátek – Bobíkovi, Myšpulínovi, Pinďovi a Fifince. „Otec“ figurek Jaroslav Němeček (tehdy čtyřiadvacetiletý) zpočátku tvořil seriál sám. Později přistoupila ke spolupráci Ljuba Štíplová a počala psát scénáře. Kolem nově vzniklého sešitu se soustředil okruh scénáristů (V. Urban, S. Hrnčíř, M. Štípl,  D. Lhotová, J. Tichý, V. Steklač, P. Šrut, R. Čechura aj.) a výtvarníků (A. Born, R. Pilař, K. Franta, V. Faltová, E. Průšková, S. Vodáková, J. Malák, O. Jelínek, M. Nesvadba, J. Kalousek, M. Stecker aj.), kteří vytvářeli doplňkové seriály.
Z rozboru P. Švábové uvedeme, že zásadním negativním projevem výtvarné složky, která se v sešitu Čtyřlístek objevuje, je automatismus … Často se stává, že si kreslíř tyto návyky přenáší z jednoho seriálu do druhého. Dále píše: Častým nedostatkem doplňkových seriálů v sešitu Čtyřlístek … je absolutní nenáročnost (Příhody staré mašinky, Jak se Čubka s Klouzkem učili létat apod.), naprosté nevyžadování
jakékoliv aktivity dítěte při sledování děje. Zásadně je v těchto seriálech opomenut požadavek vynalézavosti …
Autoři ústředního seriálu sešitu Čtyřlístek, J. Němeček a L. Štíplová, hovoří o svém seriálu a jeho vývoji po letech na stránkách Zpravodaje Panoramy (1982). L. Štíplová poznamenává, že Němečkovy figurky se v průběhu času značně proměnily, dostaly charakter v kresbě, zjemnily se, autor získal vynikající seriálovou rutinu. Zděděné figurky L. Štíplová odlišila výraznou charakteristikou (Bobík je jedlík, Myšpulín vynálezce, Pinďa strašpytel a Fifinka je dívka mezi samými kluky). J. Němeček se v podstatě vyznává z toho, že se tolik vžívá do děje scénáře, že musí dávat pozor na délku, počet obrázků a zápletku, aby náhodou neodvedl příběh jinam. Co se týká obecné popularity kreslených seriálů, odvozuje ji L. Štíplová od záliby dětí v pohybu, který odpovídá dětskému naturelu. Seriál je vlastně pohyb, třebaže se obrázky samy nehýbají. Je to příběh rozfázovaný do „pohyblivých obrázků“. Je v něm dynamika a vývoj děje je zkratkovitý.

 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů k přečtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK zde >>>

 

RADOSTNÉ MLÁDÍ – 3.ročník – 1947

Dnes archivované číslo časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ z roku 1947 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jiří R. Veliký dík!

Archivované číslo je sice bez tiráže, ale dohledal jsem, že časopis RADOSTNÉ MLÁDÍ vycházel v letech 1945-1948 jako čtrnáctideník.

První ročník vycházel s podtitulem „noviny našich dětí“ a 2.-4. ročník měl podtitul „čtrnáctideník katolických dětí„. Časopis vydávala Svatováclavská liga v Praze v nakladatelství Atlas. Šéfredaktorem byl Jaroslav Janouch. Časopis byl číslován průběžně a vycházel v rozsahu 28 stran.

Na pokračování (jako vkládaný román) vycházela v RADOSTNÉM MLÁDÍ kniha TAJEMNÁ LOĎ.

V češtině vycházela kniha Roberta Louise Stevensona (1850-1894) nejčastěji pod názvy POKLAD NA OSTROVĚ nebo OSTROV POKLADŮ. Jen v roce 1924 vyšla u Vilímka pod názvem ZLATÝ OSTROV. Se stejným názvem vycházela na pokračování, zpracovaná jako komiks, v časopise  RADOSTNÉ MLÁDÍ v roce 1947.

Na poslední straně časopisu byl otiskován ilustrovaný příběh (snad by se dal zařadit i pod komiks) POUŤ SVATÉHO VOJTĚCHA.

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 494-496 mimo jiné uvádí:

„Katolický čtrnáctideník se poměrně úspěšně pokusil skloubit nové trendy v časopisectví pro děti, které přinesl Mladý hlasatel (včetně např. zakládání čtenářských klubů, tzv. Družin Radostného mládí), se starší tradicí katolických dětských časopisů . Vedle dobrodružné beletrie (Cesta pralesem), tak tiskl beletrii výchovnou (Frantíkovo obrácení), vedle zajímavostí a komiksů pokusy o populárně-naučné materiály s katolickými reáliemi (Nalezení těla sv. Ludmily) a beletrizované historické materiály (o popravě Kozinově, o Kryštofu Kolumbovi atp.). Měl rubriku věnovanou sportu, román na pokračování, stránku pro skauty, tiskl návody k ručním pracím (např. jak si vyrobit stoleček pod rádio), stránku prací čtenářů („Koutek našich dětí“) a „Hádankářský koutek“. Organizoval také soutěže pro čtenáře, např. ve stavbě modelů lodí. Obálka časopisu byla barevná, vnitřek černobílý, často ilustrovaný fotografiemi. Na poslední straně obálky byl kreslený seriál.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ z roku 1947, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu RADOSTNÉ MLÁDÍ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„.

Další komplení ABC – 27.ročník – 1982-83

Dnes archivované číslo časopisu ABC z let 1982-83 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr M. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše:ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata, nositel  vyznamenáni Za vynikající práci, vyznamenaný zapsáním do Knihy cti ÚV SSM, čestným odznakem Julia Fučíka a zlatou medailí Pionýrské organizace Ernsta Thalmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V. Toman • Zástupce šéfredaktora prom biol K. Dunda • Přírodní vědy — prom. biol. H Kholová, C S c • Technika — R. Baudis. M. Pilný, L. Kolářová • Zpravodajství a zájmová činnost PO — H. Škodová, ing. Z. Martinová • Grafická úprava — J . Drahokoupil, Z. Kocourková • Sekretariát — V. Bartáková, L. Hrdličková. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta a každý doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice a dovoz tisku, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6. Cena výtisku 3 Kčs, roční předplatné 72 Kčs. Tiskne Svoboda, graf. závody, n. p., závod 5, Praha 10-Malešice.“

I za ABC – 27.ročník – 1982-83 odpovídal šéfredaktor Vlastislav Toman. Tento „post“ zastával už dvacátým třetím rokem (v ABC působil o dva roky déle). Formát časopisu (A4) zůstává zachován, redakce je ustálená, témata dané, rozsah (48) stran nezměněn …. Za tímto konstatováním je ovšem bezesporu spousta neviditelné práce, která byla oceněna tím, že ABC patřilo mezi nejpopulárnější dětské časopisy té doby.

Strip na druhé straně ABC ve 27.ročníku býval povedený – zpravidla absolutně nezajímavá témata, která měla čtenáře inspirovat, dokázal svou skvělou kresbou přinutil čtenáře alespoň „přečíst“. Svižné a nezaměnitelné karikatury (občas s nezbytným pionýrským šátkem) kreslil Vladimír Pergler (*1933 +2001). Ten taky po celý 27.ročník ABC spolu s Jiřím Bartošem (legendární autorská dvojice BAPE) tvořil seriál ÉDA A BÉDA.

Tehdejší šéfredaktor Vlastimil Toman komentuje ÉDU A BÉDU ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC (strana 143): „… A když mluvím o kreslířích a výtvarnících, měl bych připomenout, že osmým číslem 26. ročníku (1981-1982) se s ábíčkem po mnoha letech rozloučil Pifík. U francouzských kolegů došlo ke změnám, a tak práva na další otiskování pifíka jsme už nezískali. Nahradil ho minikomiks dvojice BAPE s názvem Éda a Béďa. Samozřejmě to nebylo ono, jak si stěžovali čtenáři, ale víc jsme udělat nemohli.“

Bylo by nespravedlivé, kdybych nepřipomněl komiks, který ve 27.ročníku ABC vycházel – podle dobových dokumentů jej napsal Rudolf Baudis a nakreslil Miloš Novák – LA AVIADORA – PŘÍBĚH PRVNÍ ČESKÉ PILOTKY. V knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – II. díl (O. Bezděková a M. Krejčí) se o něm píše (strana 157-159):

„…čtyřiadvacetistránkové dílo kreslíře Miloše Nováka La aviadora. Podtitul seriálu – Příběh Boženy Laglerové, první české pilotky, nám jasně sděluje, o čem bude řeč. Osud vedl hlavní hrdinku po různých životních stezkách (operní pěvkyně, sochařka a malířka, kabaretní umělkyně, návrhářka šatů), aby nakonec skončila tam, kam ji to nejvíce přitahovalo. Letadlům a touze je ovládat podřídila následující časově krátké období (1909-1914), o to bouřlivější na události, zážitky a hlavně létání. Barevný seriál vycházel původně v ABC 1982-83 v příloze déčko a můžeme jej identifikovat coby vzdělávací se zaměřením na historii vývoje letectví. Scénárista Rudolf Baudis spolu s kreslířem pojali stránku každého pokračování zcela netypicky. Minimum bublin doplňuje řádkový až dvouřádkový text pod každým proužkem obrázků. Jednotlivé obrázky mají spíše ilustrační než seriálový charakter.“

Na poslední straně ABC vycházelo  v letech  1982-83 pokračování povedeného kresleného serálu KRONIKA STRÁŽCŮ. I když je scénář Vlastislava Tomana (*1929) velmi dobrý (koneckonců se některé komiksovské příběhy objevily i v jeho románu TRAMPOTY S KAPITÁNEM), na popularitě STRÁŽCŮM bezesporu přidala skvělá kresba Františka Kobíka (*1933 +2006).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z let 1982-83, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní stránky.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ABC zde >>>