Archív kategorie: Kontakty na sběratele

Tři drobnosti, které nám ulehčí práci kolem www.detske-casopisy.cz

Kolem projektu „digitalizace starých časopisů pro děti a mládež“ je řada rutinních úkonů, které si snažíme ulehčit a zautomatizovat seč to lze. Samozřejmě se to netýká kontrol a oprav zatím nepublikovaných souborů (takových je asi 2-3 tisíce), editace článků, komunikace s registrovanými uživateli webu, odpovídání na četné (leckdy evidentně zlomyslné) dotazy, ….. Ale přijímání nově digitalizovaných časopisů z části ulehči lze :- )

Tady jsou konkrétní tři „drobnosti“, kterými  nám můžete pomoci i vy:

 • posílejte jen digitalizované časopisy, které splňují VŠECH 7 bodů – před odesláním je důkladně zkontrolujte
 • raději neposílejte časopisy mailem – už několikrát byla zahlcena mailová schránka desítkami mailů s patnáctimegovými přílohami a způsobilo to problémy na mailovém serveru firmy
 • posíláte-li více digitalizovaných čísel, pošlete je tak, aby šly stáhnout najednou – např. přes USCHOVNA.cz

Všechno to jsou úkony, které vám příliš času navíc nezaberou, ale nám jej ušetří v součtu hodně. Znáte to: „Tisíckrát nic umořilo vola.“ : -)

NOVINKA! – inovovaná stránka STAHUJ

V náväznosti na pripravovaný a už aj publikovaný SK-SDČsme dnešným dňom sme sprístupnili novelizovanú stránku STAHUJ a nahradili tak jej pôvodnú verziu.

 

Aj keď sa zoznamy na prvý pohľad od seba nelíšia, predsa sú rozdielne.

Veľkým benefitom je jej automatizácia. Všetky publikované súbory zaradené do SK-SDČ (Souborný katalog starých dětských časopisů) budú na stránku pridávané automaticky, abecedne usporiadané a zobrazované pod názvami jednotlivých titulov.

Táto funkcia nám uľahčí prácu, zrýchli aktualizáciu stránky STAHUJ a zníži pravdepodobnosť omylu. Keďže zoznam bude slúžiť aj neregistrovaným návšetvníkom, bude odkaz Archivovaná čísla časopisů  v hornom menu, nahradený odkazom na stránku STAHUJ.

V hornej časti sme umiestnili počítadlo zdigitalizovaných súborov nachádzajúcich sa na našom webe, ktoré zobrazuje aktuálny stav všetkých publikovaných aj nepublikovaných časopisov.

Zároveň by sme chceli upozorniť našich spolupracovníkov, že sa blíži obdobiu 1 roka, od kedy sme spustili automatické sledovanie respiračnej doby užívateľov. Preto vás chceme poprosiť o splnenie jednoduchej a základnej podmienky registrácie.

Tým, ktorí to nestihnú sa automaticky zablokuje prístup, o čom budú upovedomení mailom. V prípade, že sa tak stalo a ste si vedomý, že ste nám v priebehu roka niečo zaslali, oznámte nám to na editor@detske-casopisy.cz  Po preverení Vám čo najskôr obnovíme prístup pri zachovaní Vášho profilu, vrátane jeho hesla.

STARÉ DĚTSKÉ ČASOPISY – MOMENTÁLNE PRECHÁDZAJÚ REKONŠTRUKCIOU A MODERNIZÁCIOU.

ĎAKUJEME ZA STRPENIE A POROZUMENIE.

Dazul a Totem

NOVINKA! – SOUBORNÝ KATALOG SDČ

Už koncom roka 2017 sme sa s Pavlom pohrávali s myšlienkou sprehľadnenia týchto stránok. Prispeli k tomu aj upozornenia, otázky a požiadavky od našich členov, ako aj od náhodných návštevníkov detských časopisov.  Výsledkom toho bola príprava a budovanie SOUBORNÉHO KATALOGU SDČ (SK SDČ). 

Čo znamená  názov SK SDČ?

 • SOUBORNÝ KATALOG webu STARÉ DETSKÉ ČASOPISY.

Kde ho nájdete?

 • V lište na vrchu stánky v pravo.

Čo bude obsahovať?

 • zoznamy časopisov, v členení titul; ročník; číslo
 • náhľady titulných obalov, s možnosťou stiahnutia pre registrovaných užívateľov
 • odkazy na publikované príspevky
 • vhodne usporiadané nazhromaždené informácie, dostupné na tomto webe

Čo nás k tomu viedlo?

 • zosumarizovať niekoľkoročnú prácu Pavla a prispievateľov do kompaktného celku
 • uľahčiť návštevníkom orientáciu v nazhromaždených informáciách, zjednodušenie vyhľadávania a lepšia ochrana publikovaných pdf súborov
 • urobiť virtuálny a kompletný prehľad všetkých československých detských časopisov, vydávaných od počiatku až do dnes
 • triedenie a zhromažďovanie získaných a dohľadných dát, pripomienok a postrehov od registrovaných užívateľov, ako aj od náhodných návštevníkov tohto webu

Čo nás čaká?

 • spracovať cca  6 000 pdf súborov a 2 000 príspevkov. A to znamená:

minimum pre 1 číslo:

 • vyhľadanie
 • priradenie do katalogu
 • oprava názvu
 • vygenerovanie nových url
 • vyhľadanie príslušných titulných obrázkov
 • vloženie nových URL do obrázkov
 • zmena popisov u obrázkov
 • kontrola správnosti a funkčnosti

minimum pre 1 ročník:

 • vytvorenie stánky ročníka
 • vloženie URL odkazov do zoznamu
 • vyhľadanie príspevkov a dát k ročníku
 • vloženie do stránky
 • kontrola správnosti a funkčnosti

celkove:

 • zmeniť pôvodné URL odkazy v príspevkoch
 • vymazať dupľované príspevky
 • kontrola správnosti a funkčnosti

Ako by ste nám mohli pomôcť?

 • kontrola všetkého – obsahu, odkazov, spojitosti titulnej (náhľadovej) strany s pdf súborom
 • kontrola kvality a úplností čísel, číslovania stránok
 • pripomienkami, názormi a návrhmi

KATALOG je neustále vo vývoji, preto nebude zatiaľ obsahovať všetky dostupné informácie! Prosíme preto o zhovievavosť a strpenie.

Dobrovoľníci a svoje pripomienky píšte prosím na našu mailovú adresu editor@detske-casopisy.cz

Katalog – Kramerius aneb kolik čeho bylo…

Pěkný den všem, občas se vyskytnou otázky na to, zda má smysl digitalizovat ten či onen časopis ve stavu, kdy již není příliš soudržný. Jako většina máme k těmto historickým uzlíkům na kapesníku osobní vztah, připadá nám škoda je nezachovat

Jednou věcí je mít k dispozici pdf časopis zde ke stažení, jinou je „ohodnocení“ důležitosti takového počinu, která je dána pravděpodobně nejvíce tím, zda již byl nebo nebyl tento titul digitalizován. Asi se shodneme na tom, že největšími kandidáty na záchranu jsou ty časopisy, jež nejsou dosud nikde buď evidovány (což by bylo s podivem, ale nelze vyloučit nějaký ten samizdat nebo čtení časopisů dětmi v obcích sousedících s jinými státy), nebo se dosud nedostaly na pořad digitalizace v národním digitalizačním programu Národní knihovny.

Zjistit, jaké tituly a v jakém rozsahu jsou k zapůjčení ve které knihovně lze pomocí vyhledávacího nástroje na adrese http://aleph.nkp.cz/ a tam volbou SKCP (souborový katalog České republiky – seriály). Volbou údaje pro vyhledávání „Název“ namísto „Všechny údaje“ a podvolbou „Pouze dokumenty v češtině“, „Blízkost slov“ ANO – zredukujete možná velká množství vrácených dokumentů na přijatelné množství, ve kterém ten svůj pravděpodobně naleznete.

Na kartě dokumentu pak můžete vidět ikonku „digitalizovaný dokument“ nebo „určeno k digitalizaci“, pokud již prošel digitalizací nebo se k tomu schyluje.  Důležité je zejména to, zda se jedná o titul identický s Vaším (existuje hodně změn názvů a podnázvů v průběhu vydávání titulu, v případě změny jména je zakládán nový katalogový záznam a v něm je uvedena vazba v poli „Varianta názvu“), a pokud jej naleznete, podívat se na rozsah evidovaných čísel. Občas nemají v žádné knihovně některé z čísel, pak je o tom vyhotoven zápis přímo u titulu dané knihovny (SKC je souborový proto, že do něj svůj záznam může přidat každá knihovna ze seznamu evidovaných knihoven ČR, zpravidla jsou to krajské, vědecké a oborové knihovny). Jakmile člověk zjistí, že jím vlastněný časopis je součástí knihovního fondu, opadne počáteční obava z možné nedozírné ztráty :). Díky režimu povinného výtisku se dá očekávat, že budou časopisy od roku 1964 ve fondu obsažené, a zpravidla v něm jsou i před platností vyhlášky z uvedeného roku.

Jakmile opadne prvotní obava, objeví se zvědavost v podobě otázky „jak se k tomu časopisu v knihovně dostat“. Pokud nebyl zdigitalizován, pak jedině jako abonent knihovny, pokud byl zdigitalizován, nejčastěji obdobně, protože AZ chrání zcela nesmyslně časopisy stejně jako knihy 70 let od smrti posledního autora článku, fotky, kresby

Určitý rozdíl je v tom, že již zdigitalizovaná periodika by mohla být vystavena v některém ze systémů Kramerius, jejichž největším agregátorem je MZK Brno s projektem Digitální knihovna na adrese: http://www.digitalniknihovna.cz/

Pokud je v katalogu link, měl by odkázat na odpovídající digitální knihovnu, pak ale uvidíte pravděpodobně pouze náhledy stránek a metadata (informace o časopise). Někdy má ale i toto smysl.

Sepsal jsem tento úvod k ověření dostupnosti zejména pro ty z nás, kdož mají časopisy svázané, a tím pádem mnohem složitěji digitalizovatelné. Opravdu nemá smysl sken s nečitelnými sloupci písmen, pokud je reálné, že existuje dobrá kopie. Naopak má smysl sken jakéhokoli textu, pokud může být skenován ostře a pokud možno barevně věrně, protože jednoduché dostupnosti digitalizovaných děl se ani jako předplatitelé s chráněným přístupem ke knihovně  díky nenažranosti vydavatelské lobby univerzálně hned tak nedočkáme. ;)

Dotazy či komentáře, budou-li jaké, prosím do připomínek

sweetree