Archív kategorie: Kde lze najít skenované časopisy

MLADÝ SVĚT – 6.ročník – 1964

Dnes archivované (zatím jediné) číslo časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1963 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Martina W. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst:MLADÝ SVĚT týdeník československé mládeže • Ročník VI, č. 3 (263) • Vydává ústřední výbor ČSM ve vydavatelství Mladá fronta • Redakce: Praha 1, Panská ul. č. 8; telefon 224141-8  • Řídí vedoucí redaktor Josef Holler s redakční radou • Zástupce vedoucího redaktora: J. Kloboučník  • Sekretář redakce A. Jelínek • Redaktoři-kultura : J. Černý, zahraničí: L. Horáková, vnitropolitické: F. Coňk, E. Kriseová, J. Maršálek. sport: J. Tunkl, výtvarný redaktor: J. Weigel, fotografická část: L. Nebor a M. Hucek • Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5 – Smíchov, S. M. Kirova 43 • Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta í doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS-ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Cena 1 Kčs. Předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs • Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • Mladá fronta 1964. Toto číslo vyšlo 17.ledna 1964″

MLADÝ SVĚT zřejmě jako první z legálně vycházejících časopisů ve své době oficiálně oživil fenomén trampingu včetně jeho hudební složky. V pozdějších ročnících vycházela i pravidelná rubrika pro trampy TÁBOROVÝ OHEŇ  – vyšla prvně v 11. čísle tohoto ročníku (od r. 1967 příspívali Miki a Wabi Ryvolové, Kapitán Kid, Kavče, Tony Linhart …..). Byly zde publikovány i trampské písničky – viz. článek Damra z 2.8.2018. Ale jeden z prvních článků v MLADÉM SVĚTĚ, kde se o trampingu píše, má nadpis JAK NA TĚLOVÝCHOVU, SPORT, TRAMPING, TURISTIKU?  – odpovědi Anežky Valigurové (tajemnice ÚV ČSM), který byl publikován v 5. ročníku MS ( 7/1963, strana 11). V dnes archivovaném čísle byl otištěn článek JEŠTĚ JEDNOU TRAMPING.

Protože si koncem padesátých let Československý svaz mládeže (ČSM) se situací v mládežnickém tisku nevěděl rady (funkcionářské časopisy nikdo nečetl), bylo potřeba iniciovat vznik nějakého populárnějšího časopisu. V roce 1958 proto předložil Josef Holler, budoucí první šéfredaktor MLADÉHO SVĚTA, ústřednímu výboru ČSM tento písemný návrh charakteristiky chytaného časopisu: „Kulturněpolitický a zábavný časopis pro mládež od 14 do 23 let, který bude všemi přístupnými novinářskými formami napomáhat ve výchově mládeže k socialismu a ke komunismu, bude působit na její morální profil, který bude uspokojovat i všestranné zájmy mládeže po dobré zábavě, po vědění, po romantice, po zajímavostech. Časopis musí být tedy mladý nejen svou grafickou úpravou, ale i obsahem.“

DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ se o komiksu PŘÍBĚHY TROSEČNÍKA FOUSKA zmiňuje pouze takto:

„Srb Příběhy trosečníka Fouska Pravidelný čtyřpanelový strip z Mladého světa si kladl za cíl propagovat hygienické prostředky domácí provenience.“

Pro dítka demokracie, kteří si slavný „mlaďák“ nepamatují, doporučuji opravdu skvělý článek Petry Korádové r roku 2005 na webu časopisu REFLEX >>>, který přibližuje fenomén zvaný MLADÝ SVĚT v souvislostech jenž nejsou ze skutečně vytištěných čísel zcela patrné.

Ti, které časopis MLADÝ SVĚT zajímá, jistě nepohrdnou článkem z 10.5.2015 na našem webu – speciálním číslem Aktuality MS: ZPĚVÁCI PŘED SOUDEM – 1964.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT v roce 1962, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

10 čísel časopisu MLADÝ ŽIVOT – 2.ročník – 1946-47

V príspevku z 10.10.2017 sme po prvý krát predstavili noviny pre mládež MLADÝ ŽIVOT. Pripisujem ďalšie údaje, ktoré sa mi podarilo dohľadať.

MLADÝ ŽIVOT s podtitulom noviny školskej mládeže, ako som už uviedol, vychádzal v rokoch 1932 – 1939. Celkovo to bolo 7.ročníkov až po č.8 (1939). Nasledujúce č.9 (1939) už vyšlo pod názvom MLADÝ SLOVÁK s podtitulom noviny slovenskej mládeže. Zmena názvu korešpondovala so vznikom Slovenského štátu (21. júla 1939). No pod týmto názvom vyšlo v roku 1939 iba 32 čísel.

V septembri 1939 sa zmenil formát aj názov na VĹČA: časopis Hlinkovej mládeže. Tento vychádzal od 1.ročníka označovaného tiež ako (8.ročník) až po 6.ročník  (13.ročník) (1944-45). Po vojne v roku 1945 sa noviny opäť vrátili k pôvodnému názvu MLADÝ ŽIVOT a vychádzali celkovo v 5.ročníkoch až do júna 1950. Obnovené sa začali číslovať od 1.ročníka označovaného tiež (7.ročník).

Dnes publikovaných 10 čísel pochádza z 2.ročníka (8.ročníka) 1946-47. V tiráži sa uvádza:

MLADÝ ŽIVOT, Vychádza každý týždeň okrem hlavných školských prázdnin. — Majiteľ a vydavateľ Štátne nakladateľstvo Bratislava. Zodpovedný redaktor: Alojz Illek. Výkonný redaktor: Michal Steinhíbel. Tlačí Pravda, graf. a vyd. podniky v Bratislave.

Takto nejako vyzerali vtedajší čitatelia MLADÉHO ŽIVOTA z Popradu.

Po vojne bola politická atmosféra ešte uvoľnená a tak v novinách prevládali rôznorodé články zo sveta bez ohľadu na politické zriadenie. Dôkazom je aj dvojdielny seriál MÔJ PRVÝ VEČER V LONDÝNE. Články o ZSSR sa síce už objavovali, ale veľmi sporadicky.

V každá číslo obsahovalo fotografiu významných objektov Slovenska. Avšak bez akéhokoľvek popisu, alebo komentára.

Na poslednej 8.strane bola umiestnená rubrika NAŠIM NAJMENŠÍM zhruba však len ¼ strany venovaná najmladším čitateľom. V tomto prípade ilustrovaná Jaroslavom Vodrážkom.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ŽIVOT z let 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ŽIVOT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Jedna pikoška z časopisu KOMETA – 1989

Pri reinštalácii a upratovaní súborov v počítači som objavil jedno video, o ktoré som sa chcel s vami už dávnejšie podeliť…

Aj keď sme časopis KOMETA a jeho digitalizovanie definitívne uzavreli už 22.4.2015 príspevkom Dazula Poslední čísla komiksového časopisu KOMETA – 1992 , predsa len sa mi pri sledovaní seriálu Českej televízie VYPRÁVĚJ podarilo odsledovať a následne na webe vyhľadať jednu pikošku týkajúcu sa tohto komixu.

Jednalo sa o stratu (možno krádež) originálu KOMETY-  číslo 3, ktoré bolo pripravené k tlači. K jeho odcudzeniu došlo v Prahe 1 – Těšňov, na parkovisku pre hotelom Opera. Číslo nakoniec vyšlo, čo dokazuje aj naše publikovanie v starých detských časopisoch. Avšak za akých okolností, to sa mi dohľadať nepodarilo. Možno sa našiel niekto, kto využil sľúbenú „neskutočne bohatú odmenu“ ktorou boli nasledujúce, vychádzajúce čísla zadarmo.

Citujem:

Co můžete nabídnout poctivému nálezci, který by ji vrátil… tu obálku?

No… protože nám na tom doopravdy záleží, tak mu zaručíme že, pokud to bude vycházet, tak dostane vždycky jedno číslo.

Tento príspevok bol zrejme odvysielaný v televíznych novinách Českej televízie v roku 1998.

Toto je to spomínané, stratené číslo.

Další čísla časopisu KAMARÁT – 3.ročník – 1970-71

Dnes archivované čísla časopisu KAMARÁT z roku 1970-71 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Stano a kontrolu provedl Pepan. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno KAMARÁT – Pioniersky týždenník pre chlapcov a dievčatá. Vydáva ÚV SZMS a ÚR POS vo vydavaterstve SMENA. Redakcia: RSDr. Elena Suchovská (vedůca redaktorka), Viera Gajdošová (záslupkyňa ved. redaktorky), Pavol Moravčík (technický redaktor), Eduard Drobný, Irena Gálová, Andrej Holan, Dominika Macháčová, Margita Mensatorisová, Ivan Szabó. Běžné číslo se dalo koupit za 0,6 Kčs. V záhlaví titulní strany je uvedeno Ročník III (XXI.) Číslo ročníku v závorce odkazuje na PIONIERSKE NOVINY (první číslo vyšlo 1.9.1950) jejichž pokračovatelem se časopis KAMARÁT stal a k nimž se hlásil. Analogická situace byla v Čechách, kde se tamní PIONÝRSKÉ NOVINY změnily na SEDMIČKU (později SEDMIČKU PIONÝRŮ).

Jak je úvodu zmíněno, časopis KAMARÁT byl pionýrským časopisem se všemi nezbytnými atributy. Nezbytná dávka tehdejší státní ideologie mezi ně patřila. K zasazení do kontextu doby je potřeba zmínit, že dnes archivované čísla vyšly cca rok-dva po okupaci Československa „spřátelenými armádami“.

KAMARÁT byl cílený na pionýry – žáky druhého stupně základní školy. Jeho posláním bylo vychovávat dospívajícího čtenáře, rozvíjet jeho zájmy v rozličných oblastech společenského života, vědy, techniky, kultury, umění, sportu a informovat jej o aktuálním dění  doma i ve světě. Zaměřoval se na rozhovory s populárními herci, zpěváky a sportovci, zajímavosti ze světa, povídky a zábavné čtení.

Redakční stránka obsahovala kromě tiráže i rubriku CHCETE SI PÍSAŤ?, LISTÁREŇ a drobné informace.

Na poslední straně bývala otištěna zpravidla celostránková fotografie populární osobnosti nebo písničkový text.

Od 4. čísla vycházel na poslední straně kreslený seriál TRAJA MUŠKETIERI.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KAMARÁT z roku 1970-71, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu KAMARÁT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.