Archív kategorie: 2010

Všechna čísla časopisu MILUJTE SE! – 4.ročník – 2010

Dnes archivované čísla časopisu MILUJTE SE! z roku 2010 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala přímo redakce časopisu. Veliký dík!

V titáži časopisu lze číst:Časopis pro novou evangelizaci. 12/2010, IV. ročník, vydáno 2. února 2010. Vychází s církevním schválením Biskupství brněnského č. j.: Ep/1379/08 ze dne 25. 1. 2008. Koordinátor: P. Mgr. Marek Dunda, Th.D., Šéfredaktor: P. Mgr. Pavel Zahradníček, Th.D., překlady: Terezie Eisnerová OP, Jazyková a grafická úprava: Ondřej P. Vaněček. Adresa redakce: Časopis Milujte se!, 671 03 Vranov nad Dyjí 20,  e-mail: redakce@milujte.se, www.milujte.se  Vydavatel: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, http://res.claritatis.cz, …
Katolický časopis Milujte se! je zaměřen na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. Časopis vychází pod záštitou sester Matky Terezy a je vydáván ve spolupráci s občanským sdružením Hnutí Pro život ČR. Objednávky: Časopis je neprodejný a distribuován zdarma. Lze jej v požadovaném počtu výtisků objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zasílaným darům, neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Zaslané dary lze podle §15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně.“

Rozsah celobarevného, kvalitně tištěného časopisu je 64 stran. Vychází 4x ročně.

První české číslo tohoto časopisu vyšlo v červenci 2007. V roce 2013 vycházel v nákladu přes 50 000 výtisků (v roce 2011 to bylo přes 30 000 výtisků). Po Katolickém týdeníku je Milujte se! druhý nejmasověji vydávaný křesťanský časopis na českém trhu.

Wikipedie uvádí:

Název časopisu odkazuje na Ježíšův výrok „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval Vás“ (Evangelium podle Jana, kap. 15, verš 12) byť může evokovat i frázi „Milujte se a množte se“ (lidová parafráze na „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ z Genesis, kap. 1, verš 28). Časopis je barevný a podle jedné recenze z února 2009 je časopis při povrchním pohledu podobný tiskovinám Svědků Jehovových.

Část obsahu české verze tvoří přeložené články z polské verze, zbytek jsou původní české texty.

Časopis zveřejňuje mimo jiné příspěvky v žánru tzv. osobních svědectví týkající se terapií homosexuality, dopady antikoncepce, rozvodů, umělého oplození, posedlostí, okultu a dalších aktuálních témat. Svědectví a navazující články obsahují hodnocení z pohledu Římsko-katolické církve a vysvětlují racionální důvody pro její učení. Texty zdůrazňují důstojnost, vznešenost, krásu a smysl lidského života, jehož cíl je v nebi, ale zároveň nezastírají velkou náročnost života věřících katolíků.“

„Původně vznikl v roce 1975 v Polsku pod názvem Miłujcie się! Dnes vychází v 15 jazycích, v několika dalších existují jeho internetové verze. V angličtině vychází pod názvem Love One Another (tato verze je distribuovaná zejména v USA, Kanadě, ale i v Africe či Indii), v ruštině Liubitie Drug Druga (distribuci zajišťuje dr Józef Kubicki TChr z Biura Pomocy dla Wschodu Episkopatu Polski), slovensky Milujte sa!, maďarsky Szeressétek egymást, rumunsky Lubiţi-vă (vychází péčí Sester misionářek lásky), německy Liebt einander, česky Milujte se!, v ukrajinské verzi Любiть одне одного!

Podle Ignáce Pospíšila se časopis vyhýbá problematickým a kontroverzním tématům z katolické historie, což potvrdil i zástupce časopisu. Podle Pospíšila se časopis asi nestane oblíbeným čtivem katolíků, kteří mají problém s některými zásadami katolické morálky v sexuální oblasti, zastánců „svobodné volby“ nebo „tak zvaných křesťanů“, kteří mají problém s akceptací věrouky (víry v zázraky, zázračného početí, zmrtvýchvstání a božství Ježíše), ani protestantů či pravoslavných alergických na slova papež či papežský primát, avšak na druhé straně nepochybně jde o vhodné čtivo pro katolíky a i nekatolík, který se chce dovědět něco o katolicismu, si přijde na své.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MILUJTE SE! z roku 2010, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MILUJTE SE! – kliknutím na náhled strany:

Kompletní BOBŘÍ STOPA – 2010

Dnešní čísla časopisu BOBŘÍ STOPA pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval téměř výhradní „dodavatel“ foglarovského časopisu – Hostimil – moc děkujeme!

Archiv prvních sedmi čísel tohoto časopisu byl publikován v článečku 6.5.2014.

Zasvěcenější texty o časopisu BOBŘÍ STOPA, který už vychází 23 let – z řad renomovaných publicistů –  v dostupné literatuře zřejmě chybí – nepodařilo se mi je zatím najít. Pokud skutečně neexistují, je to škoda, protože téměř čtvrstoletí existence (byť menšinového časopisu), by si zasloužilo zaznamenat.

V lednu 2009 došlo při vydávání časopisu ke změnám patrným už z pohledu na titulní stranu tohoto časopisu. Změnil se název  – z BOBŘÍ STOPOU (po tímto názvem vyšlo dosavadních 60 čísel + nulté číslo) na BOBŘÍ STOPA. S názvem se změnila i logo časopisu, kterému nyní dominuje BS. A změnilo se i číslování časopisu – namísto čísla 61 vyšlo v lednu 2009 číslo 1/2009.  Ale v tiráži je za „novým“ číslem časopisu uvedeno v závorce i „staré“ číslo z původního chronologického číslování.

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_3_tiraz

V roce 2010 vyšlo 12 čísel – z toho dvě dvojčísla (6-7 a 8-9). Standardní číslo BOBŘÍ STOPY má 16 celobarevných stran a dvojčíslo má stran 24. Celkem má tento ročník 176 stran.

I v roce 2010 nevybočovala BOBŘÍ STOPA ve vyšlapané cestičce: poutavé titulní strany – většinou z rukou osvědčených malířů a kreslířů, povídky, dlouhodobá hra, klubovní hlasatel, seriálové povídání o historii SPJF, ….

V BOBŘÍ STOPĚ č.1 v roce 2010 pokračuje na zadní straně otiskování kresleného seriálu CESTA KOLEM SVĚTA. Poslední část je otištěna v 5.čísle.  Podle scénáře šéfredaktora BOBŘÍ STOPY Vojtěcha Hanuše nakreslil 8 stran tohoto komiksu Jiří Petráček.

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_01_KOMIKS

Ve dvojčísle 6-7 (v původním číslování čísla 78-79) BOBŘÍ STOPY vychází na zadní straně graficky ne příliš povedený jednostránkový komiks RYTÍŘI PRÉRIE, snažící se mladým čtenářům přiblížit nechvalně proslulou vyhlášku policejního presidenta Kubáta z 9.dubna 1931 (vyhláška zrušena Nejvyšším soudem 1935):  „Na základě ustanovení článků 2 a 3 odst. 1., zákona ze dne 14. července 1927 č. 125 Sb.z. a n. o organisaci politické správy zakazují při campingu a trampingu: Všeliké nepřístojné jednání nebo chování na místech veřejných, nebo veřejně přístupných, kterým se ruší neb ohrožuje veřejný pořádek, klid, bezpečnost, dobrý mrav nebo slušnost nebo se vzbuzuje veřejné pohoršení zejména: společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve stanech, chatách a srubech – vyjímaje táboření rodinné – pobíhání v nedostatečném úboru koupacím mimo obvod vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu nemravného, dále nošení zbraní, zvláště zbraní zakázaných bez platného zbrojního pasu a koupání na místech zakázaných.
Přestupky této vyhlášky, jejíž účinnost počíná dnem vyhlášení, trestati budou – bez újmy soudního stíhání – politické úřady I. stolice tresty na penězích od 10 Kč do 5000 Kč nebo na svobodě od 12 hodin do 14 dnů.“

Ve dvojčísle 8-9 (v původním číslování čísla 80-81) BOBŘÍ STOPY vychází další jednostránkový komiks kreslený Jiřím Filípkem na motivy povídky Karla Čapka – HOCH, KTERÝ DOVEDL LÍTAT.

Od 10.čísla vychází na zadní straně kreslený seriál 9,5 MM ZLOČINU který napsal Jiří Kalina a nakreslil také Jiří Filípek.

Stáhni si časopis BOBŘÍ STOPA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_01

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_02

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_3

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_04

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_04

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_06-07

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_08-09

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_10

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_11

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_12