Category Archives: 2010

Kompletní BOBŘÍ STOPA – 2010

Dnešní čísla časopisu BOBŘÍ STOPA pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval téměř výhradní „dodavatel“ foglarovského časopisu – Hostimil – moc děkujeme!

Archiv prvních sedmi čísel tohoto časopisu byl publikován v článečku 6.5.2014.

Zasvěcenější texty o časopisu BOBŘÍ STOPA, který už vychází 23 let – z řad renomovaných publicistů –  v dostupné literatuře zřejmě chybí – nepodařilo se mi je zatím najít. Pokud skutečně neexistují, je to škoda, protože téměř čtvrstoletí existence (byť menšinového časopisu), by si zasloužilo zaznamenat.

V lednu 2009 došlo při vydávání časopisu ke změnám patrným už z pohledu na titulní stranu tohoto časopisu. Změnil se název  – z BOBŘÍ STOPOU (po tímto názvem vyšlo dosavadních 60 čísel + nulté číslo) na BOBŘÍ STOPA. S názvem se změnila i logo časopisu, kterému nyní dominuje BS. A změnilo se i číslování časopisu – namísto čísla 61 vyšlo v lednu 2009 číslo 1/2009.  Ale v tiráži je za „novým“ číslem časopisu uvedeno v závorce i „staré“ číslo z původního chronologického číslování.

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_3_tiraz

V roce 2010 vyšlo 12 čísel – z toho dvě dvojčísla (6-7 a 8-9). Standardní číslo BOBŘÍ STOPY má 16 celobarevných stran a dvojčíslo má stran 24. Celkem má tento ročník 176 stran.

I v roce 2010 nevybočovala BOBŘÍ STOPA ve vyšlapané cestičce: poutavé titulní strany – většinou z rukou osvědčených malířů a kreslířů, povídky, dlouhodobá hra, klubovní hlasatel, seriálové povídání o historii SPJF, ….

V BOBŘÍ STOPĚ č.1 v roce 2010 pokračuje na zadní straně otiskování kresleného seriálu CESTA KOLEM SVĚTA. Poslední část je otištěna v 5.čísle.  Podle scénáře šéfredaktora BOBŘÍ STOPY Vojtěcha Hanuše nakreslil 8 stran tohoto komiksu Jiří Petráček.

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_01_KOMIKS

Ve dvojčísle 6-7 (v původním číslování čísla 78-79) BOBŘÍ STOPY vychází na zadní straně graficky ne příliš povedený jednostránkový komiks RYTÍŘI PRÉRIE, snažící se mladým čtenářům přiblížit nechvalně proslulou vyhlášku policejního presidenta Kubáta z 9.dubna 1931 (vyhláška zrušena Nejvyšším soudem 1935):  „Na základě ustanovení článků 2 a 3 odst. 1., zákona ze dne 14. července 1927 č. 125 Sb.z. a n. o organisaci politické správy zakazují při campingu a trampingu: Všeliké nepřístojné jednání nebo chování na místech veřejných, nebo veřejně přístupných, kterým se ruší neb ohrožuje veřejný pořádek, klid, bezpečnost, dobrý mrav nebo slušnost nebo se vzbuzuje veřejné pohoršení zejména: společné táboření osob různého pohlaví v přírodě i ve stanech, chatách a srubech – vyjímaje táboření rodinné – pobíhání v nedostatečném úboru koupacím mimo obvod vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu nemravného, dále nošení zbraní, zvláště zbraní zakázaných bez platného zbrojního pasu a koupání na místech zakázaných.
Přestupky této vyhlášky, jejíž účinnost počíná dnem vyhlášení, trestati budou – bez újmy soudního stíhání – politické úřady I. stolice tresty na penězích od 10 Kč do 5000 Kč nebo na svobodě od 12 hodin do 14 dnů.“

Ve dvojčísle 8-9 (v původním číslování čísla 80-81) BOBŘÍ STOPY vychází další jednostránkový komiks kreslený Jiřím Filípkem na motivy povídky Karla Čapka – HOCH, KTERÝ DOVEDL LÍTAT.

Od 10.čísla vychází na zadní straně kreslený seriál 9,5 MM ZLOČINU který napsal Jiří Kalina a nakreslil také Jiří Filípek.

Stáhni si časopis BOBŘÍ STOPA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_01

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_02

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_3

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_04

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_04

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_06-07

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_08-09

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_10

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_11

BOBRI_STOPA_(2010)_cislo_12

 

 

 

Spolkový časopis ROVERSKÝ KMEN – 13.ročník – 2009-2010

ROVERSKÝ KMEN13.ročník – vydávaný v letech 2009-2010 je od 62.čísla v „novém“ kabátě – jak je vidět z titulních stran. V úvodníku 61.čísla šéfredaktorka Julča píše: „… s novým pestrobarevným kabátem, protože už bylo načase vyměnit ten starý, trochu zašlý (který je ale stále pořád nositelný, takže je možné se k němu kdykoliv vrátit a provětrat ho na čerstvém vzduchu) za jiný. Během části jara a přes celé léto jsme na něj hledali kvalitní látku, šikovné krejčovské ruce a chytré návrhářské hlavy. Na kabátě se podílelo nemálo lidí, kteří se mu snažili vtisknout takovou tvář, která by se hned tak neokoukala, pomáhala by vám – čtenářům dívat se svět okolo trochu jinak, a třeba by vám občas i ukázala směr anebo vás inspirovala k dobrodružným krokům do neznáma. Měl to být kabát takový, do kterého by se oblékl kluk i holka, mladý i starší, jeden i více. Chtěli jsme, aby sedl každému z vás.
Na cestách ke konečné fazóně jsme stále pátrali po nových, zajímavých nápadech a prvcích. Chtěli jsme totiž, aby nový Kmen následně usnadnil tu vaši cestu životem roverským.“

I ve svém 13.ročníku ROVERSKÝ KMEN jako časopis, který lze zařadit do škatulky „spolkový“, posiluje pocit a vědomí sounáležitosti s výchovným skautkým hnutím, ukazuje, že roveři nejsou na okraji zájmu této organizace, informuje o mezinárodním rozměru skautingu,  motivuje mladé lidi  pro další skautskou činnost, poskytuje konkrétní rady a tipy na aktivity a program, podpuje prvek služby (roverské heslo je „sloužím“), nabízí počtení podporující osobní rozvoj, umožňuje prezentaci vlastní tvorby, poskytuje informace o profesním i volnočasovém vzdělávání ….

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ROVERSKÝ KMENkliknutím na náhled strany:

ROVERSKY_KMEN_13.rocnik_(2009-10)_cislo_61

ROVERSKY_KMEN_13.rocnik_(2009-10)_cislo_62

ROVERSKY_KMEN_13.rocnik_(2009-10)_cislo_63

ROVERSKY_KMEN_13.rocnik_(2009-10)_cislo_64

ROVERSKY_KMEN_13.rocnik_(2009-10)_cislo_65

ROVERSKY_KMEN_13.rocnik_(2009-10)_cislo_66

ROVERSKY_KMEN_13.rocnik_(2009-10)_cislo_67