Category Archives: 2009

Další úplný ročník časopisu MILUJTE SE ! – 3.ročník – 2009

Dnes archivované čísla časopisu MILUJTE SE ! z roku 2009 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pavel Z. Veliký dík!

Časopis MILUJTE SE ! má rozsah 64 stran a je distribuován zdarma –  lze jej v požadovaném počtu kusů objednat na adrese redakce. Vydávání MILUJTE SE! je proto možné díky zasílaným darům, neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Síla časopisu je i v jeho nekomerčnosti. A to je velmi sympatické.

Katolický časopis MILUJTE SE! samozřejmě neskrývá, že je časopisem křesťanským, zaměřeným na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti. Na první pohled zaujme celostránkovou fotografií, která „má v sobě příběh“. Grafika časopisu je dle mého skvěle vyvážená, nezklouzává do laciné podbízivosti, má velmi „dobrý vkus“.

Už od titulní strany je jasné, že časopis nechce rozptylovat, ale zvýrazňuje i po grafické stránce téma jasně. Vizuální stránka – výběr fotografií i grafika časopisu – je skvělou kombinací modernosti s nadčasovostí. Časopis je čtivý a barevný – má dobrý potenciál zaujmout i „nekatolíky“.

Časopis MILUJTE SE! je plnobarevný a vychází 4x ročně. Je číslován průběžně – tedy například číslo 8 je prvním vydaným číslem roku 2009.

Katolická církev i přes svou tradičnost, konzervativnost a zdrženlivost volí v komunikaci s mladými (a na ně především je MILUJTE SE! zaměřen) moderní prostředky. Moderním prostředkem nemyslím samozřejmě tisk, ale současné vymženosti typu internet, YouTube, ….  Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky v materiálu CÍRKEV A INTERNET začíní slovy:

„Církev věnuje sdělovacím prostředkům odedávna pozornost. Zvláštním výrazem této pozornosti je zájem o internet. Sdělovací prostředky totiž považuje za výsledek historicko-vědeckého procesu, díky němuž lidstvo pokračuje „v objevování zdrojů a hodnot ukrytých v celém stvoření“.

Církev mnohokrát vyjád řila své přesvědčení o skutečnosti, že hromadné sdělovací prostředky jsou – jak potvrdil 2. vatikánský koncil – „podivuhodné technické vynálezy“, které již hodně odpověděly na potřeby člověka, mohou však učinit ještě více.
Přístup církve ke sdělovacím prostředkům byl tedy v zásadě pozitivní.
Dokumenty Papežské rady pro sdělovací prostředky odsuzují závažná zneužití sdělovacích prostředků, s naléhavostí se ale snaží objasnit, že „pouze restriktivní nebo cenzorský postoj ze strany církve… není ani účinný ani vhodný“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MILUJTE SE ! z roku 2009, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MILUJTE SE ! – kliknutím na náhled strany: