Archív kategorie: 2005

Premiéra slovenského časopisu AHA! – 1.ročník – 2004-05

V príspevku Smutný príbeh časopisu SVETLO sme písali o životnom príbehu tohto časopisu od samizdatu až po zánik. Dnes sme pripravili číslo z prvého ročníka jeho záverečnej etapy, a to časopis AHA!.

Redakčný tím tvoril šéfredaktor – Vladimír Fekete SDB, zástupca šéfredaktora – Ján Miško, Mária Sabolová, redakčná rada – Darius Anton Hatok, Marto Sendeková, Rastislav Sitár, distribúcia – Ladislav Katona, grafika a zalomenie – Denisa o Juraj Mortiškovci, technické spracovanie – Aurel Valábek, jazyková úprava – Adriána Reguliová, teologický poradca – Štefan Turanský SDB. Cena za číslo bola 34.- Sk a vychádzalo 9 x do roka. V tomto prípade to bolo posledné dvojčíslo ročníka za dvojnásobnú cenu.

Časopis AHA! vznikol zlúčením časopisov SVETLOČAJKA, ktoré vydávali Saleziáni dona Bosca vo vydavateľstve Don Bosco. V tom období to bol jediný komerčný náboženský časopis pre mládež.

O poslaní časopisu píše zástupca šéfredaktora Ján Miško takto:

„AHA! má však nekompromisnú ambíciu byť práve protiváhou uvedených tínedžerských médií a zároveň mladých nechce uzatvárať do akejsi ochrannej zóny voči všetkému „svetskému“, čo ich prirodzene zaujíma. Cieľom je dostať sa k čo najväčšiemu množstvu mladých (nielen veriacich), tzv. násťročných. Snaží sa o to nielen pestrými témami, ale aj moderným dizajnom a vzhľadom. Samozrejme, popri „klasických“ tínedžerských témach (film, hudba, láska, vzťahy…) ponúka mladým aj duchovné sprevádzanie, odpovedá na ich problémy, rozvíja v nich sociálne cítenie…“ (uverejnené v denníku POSTOJ 21.11.2006)

Časopis vychádzal od roku 2004. Spočiatku sa mu darilo a počet výtlačkov sa zvyšoval. Z pôvodných 3000 až na zhruba 5000 ks. Ani toto množstvo výtlačkov ho však nedokázalo uživiť. Údajne jeho životné minimum predstavovalo minimálne 6 000 kusov. A tak aj napriek dotáciám, časopis v konkurenčnom boji neuspel a december 2010 znamenal jeho definitívny zánik.

O jeho zániku hovorí Ján Miško:

„Keď končilo Svetlo a Čajka, oba mali po 2 500 predplatiteľov a boli stratové. Myšlienka bola ísť do jedného časopisu a možno bude ľudí viac. Ale keď sme spárovali adresy, prvotný počet bol len nízkych 3 300. Vyrátali sme si, že aby sme sa dostali na nulu, v tom čase sme potrebovali okolo 6 tisíc a neskôr 7 tisíc čitateľov. Nárast na 4 200 prišiel hneď v prvom ročníku, potom už predaj kulminoval. Maximálny počet predplatiteľov bol 4 600 – toto číslo sme nevedeli prekonať. Robili sme pre to všetko – oslovovali všetky farnosti, školy, pastoračné centrá telefonátmi, letákmi, posielali im časopisy, mali sme reklamu v televízii, snažili sme sa to nejako dostať cez Poštové zvesti, ktoré majú náklad 1,8 milióna… Aj kríza vo vydavateľstve pomohla k rozhodnutiu, že to nemôžeme ďalej ťahať. Aj napriek tomu, že to bol jediný kresťanský časopis pre mladých, sme sa rozhodli AHA! od 1. 1. 2011 nevydávať.“ (uverejnené v periodiku HOSPODÁRKE NOVINY 29.12.2011)

Hlavné zameranie časopisu nemusím opisovať. Samozrejme to boli články týkajúce sa náboženstva. Obzvlášť v tomto ročníku 2004-05, ktorý bol rokom odchodu Svätého otca Jána Pavla II a rokom menovania nového pápeža kardinála Jozefa Ratzingera.

Aby bol časopis čo najatraktívnejší pre mladých, boli tu rubriky týkajúce sa populárnej hudby s textami a prekladmi skladieb.

Nezabúdalo sa ani na rozvoj zručnosti mladých …

… ani na dievčatá. Keďže ako sme už písali, ich časopis zanikol.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu AHA! z rokov 2004-05, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu AHA!  – kliknutím na náhled strany:

 

Originální ROVERSKÝ KMEN – 8.ročník – 2004-2005

ROVERSKÝ KMEN – časopis pro rovery (věková skupina členů skautského hnutí) je komplexním čtením pro mladší i starší rovery a roverky.

ROVERSKÝ KMEN je klasickým spolkovým časopisem, vychází i v dnešních dnech a stále cílí převážně na věkovou skupinu od 16 do 24 let. Podporuje vzájemnou sounáležitost mezi rovery a skautským hnutím. Mezi další hlavní cíle časopisu patří motivace a metodika, zábava a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že roverské aktivity a zájmy jsou velice široké, přináší i časopis ROVERSKÝ KMEN pro tuto skupinu široké spektrum témat.

Šéfredaktorkou časopisu ROVERSKÝ KMEN byla v letech 2004-2005 Lenka Tillichová, která se snažila aby se i v tomto období na tvorbě časopisu podíleli především jeho čtenáři – roveři.

ROVERSKÝ KMEN je dobré čtení díky původním příspěvkům – například taková moderně podaná povídka Boženy Nemcové BABIČKA formou SMS:

ROVERSKY_KMEN_8.rocnik_(2004-05)_cislo_36_roman_v_SMS ROVERSKY_KMEN_8.rocnik_(2004-05)_cislo_36_roman_v_SMS2

 

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ROVERSKÝ KMENkliknutím na náhled (tentokrát ne titulní) strany:

ROVERSKY_KMEN_08.rocnik_(2004-05)_cislo_36

ROVERSKY_KMEN_08.rocnik_(2004-05)_cislo_37

ROVERSKY_KMEN_08.rocnik_(2004-05)_cislo_38

ROVERSKY_KMEN_08.rocnik_(2004-05)_cislo_39