Archív kategorie: 2001

Premiéra časopisu ČAJKA – 12.ročník – 2001-02

12.5.201710.6.2017 sme v príspevkoch spomínali spletitú cestu a osud časopisu SVETLO a jeho transformáciu na časopis AHA!.  Po dlhšej dobe sa opäť vraciame k tejto téme a dnes by sme chceli predstaviť jednu z jeho odnoží a to časopis ČAJKA.

Musím však upozorniť, že originálne časopisy som nemal k dispozícii a kedysi archivované „pdf“ verzie časopisu sa mi podarilo dohľadať až pomocou portálu http://web.archive.org . Taktiež som ich musel prispôsobiť podmienkam nášho webu.

Časopis v tomto ročníku vychádzal 10 krát ročne okrem prázdnin a výtlačok stál 28,- Sk. Redakčnú radu tvorili: šéfredaktorka – Mária Sabolová, jazyková úprava – Adriána Reguliová, grafická úprava – Jana Boržíková, obálka – Denisa Martišková, spolupracovníci – Stanislav Barnáš, Ladislav Katona, Radoslav Neupauer, Aurel Valábek, Marcel Valábek.

Keďže časopis SVETLO bol určený hlavne pre chlapcov, saleziáni sa rozhodli vydávať niečo aj pre nežnejšie pohlavie. Vznikol tak časopis ČAJKA, ktorého prvé čísla uzreli svetlo sveta už v roku 1988.

V časopise ANIMÁK (2/2008), v článku DEJINY SALEZIÁNSKYCH A MLÁDEŽNÍCKYCH ČASOPISOV, Renďo a Renďa o ňom píšu:

Niečo pre Čajky…

„Fíha, to je čajka,“ povedali by si dvaja chlapci prechádzajúci sa len tak po ulici. Ornitológ by sa zastavil a s nemým úžasom by pozoroval jej let na oblohe. Nezdá sa vám to zvláštne? Tieto dva, zdanlivo nesúvisiace prípady? Napriek tomu však majú niečo spoločného. My, osoby nežného pohlavia, navyše časopisecky znalé vieme, že čajka okrem svojho pôvodného významu nesie názov aj jedného dievčenského časopisu.

Myšlienka, stvoriť niečo podobné pre dievčatá, ako bol časopis Svetlo pre chlapcov skrsla koncom roku 1988 a k jej realizácii došlo už v apríli 1989. V tom čase fungovali v Prešove skupinky dievčat, ktorým sa venovali animátorky (neskôr zakladateľky Združenia Laura) Vierka Bašistová a Majka Sabolová. S najväčšou pravdepodobnosťou práve tu vznikla potreba ponúknuť hodnotný a tiež formačný časopis pre mladé dievčatá. Slovo dalo slovo a výsledkom bola ČAJKA plná elánu, kvalitných tém, ale najmä života. Historicky prvým šéfredaktorom sa už roku 1988 stal Štefan Sandtner SDB, ktorého neskôr pri posledných dvoch ročníkoch vystriedal bývalý provinciál Štefan Turanský SDB.

Samozrejme, že pri rozbiehaní časopisu bola potrebná každá skúsená ruka a tak na pomoc dobehli „Svetláci“, vtedy ešte saleziánski spolupracovníci a mnohí dobrodinci, ktorí pomáhali v jej začiatkoch po koncepčnej, technickej a tiež grafickej stránke. Jednoducho povedané, pomáhal každý, ako vedel. Pri hľadaní mena pre novovznikajúci časopis sa jeho tvorcovia nechali inšpirovať príbehom čajky od britského autora Jonathana Livingstona. Tento príbeh sa uverejňoval na pokračovanie a s krátkou reflexiou bol zameraný na život dievčaťa – kresťanky.

V rokoch 1988 – 1993 začali vychádzať prvé výtlačky jediného kresťanského časopisu určeného pre „baby“. Dnes by sa dali označiť za skutočne historický kúsok. Strojom písaných 32 čiernobielych stránok a to všetko s použitím vtedy „najmodernejšej techniky“ pestro dopĺňalo obsahový kolorit výtlačku, čím si časopis získal mnohé záujemkyne. Výrazným pokrokom pre redakciu ČAJKY bola oficiálna registrácia časopisu na Ministerstve kultúry v roku 1991. Postupne sa úprava časopisu po grafickej stránke výrazne vylepšila. Prelomovým obdobím sa stal november 1993, kedy sa prehĺbila spolupráca so saleziánmi, presnejšie so vznikajúcim vydavateľstvom Don Bosco. Práve vďaka nemu nás časopis privítal 6 krát do roka inovovaným farebným vzhľadom. Zásluhou saleziánov sa tiež zvýšil počet čísel z pôvodných 6 na 8. V roku 1995 Čajka nadviazala úzku spoluprácu s talianskym dvojtýždenníkom Primavera, ktorý vydával rehoľný inštitút Dcér Márie Pomocnice v Miláne. Na základe vzájomnej dohody mohla od nich preberať články, fotografie, či inšpirovať sa novými nápadmi.

Koncom 20. storočia prešla ČAJKA kompletnou „prestavbou“. Výsledkom toho bolo plnofarebné 32 stranové periodikum vychádzajúce 10 krát do roka, ktoré prinášalo myšlienkovo pestré duchovné témy, témy z prostredia filmu, hudby, zdravého životného štýlu, módy, receptov, cestopisov a podobne. ČAJKA bola obohatená o vlastnú poradňu s názvom Dôverné, kde sa čitateľky mohli podeliť so svojimi problémami, počnúc súrodeneckými vzťahmi, rodinou, priateľstvom, zdravotnými ťažkosťami cez školu, vzťahy, až po duchovné problémy. Na ich listy odpovedali odborníci z tej-ktorej oblasti. Rešpektovala sa anonymita a želanie čitateliek, aby sa ich problém nepublikoval. Táto rubrika o vzťahoch bola vedená o. Pavlom Hudákom. Spolu s ďalšími ( List mesiaca atď.) viedla dlho rebríček najpopulárnejších stránok časopisu. Od roku 1997 pravidelne uverejňovala svoje prílohy ako plagáty s myšlienkou, pesničky s akordami, myšlienkové pexeso a iné. Hoci bola Čajka nepochybne kvalitným čítaním, dnes sa s ňou už nestretneme. Jej účinkovanie vystriedal už spomínaný časopis AHA!

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČAJKA z roku 2001-02, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ČAJKA  – kliknutím na náhled strany:

Prvně WESTERN WORLD – 1.ročník – 2001

Dnes archivované čísla časopisu WESTERN WORLD z roku 2001 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Totem. Veliký dík!

Z tiráže WESTERN WORLD lze například vyčíst informaci, že: Vychází měsíčně. Šéfredaktor: ing. Jan Kroupa. Redaktoři: Jiří Lamplot, ing. Sylvie Lečíková. Art Director: Ivan Šperling. Grafik: Filip Stránský. Rada starších: Petr Binhack (WI-CZ), Mgr. Slavomil Janov, Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, Csc., PhDr. Kateřina Klápšťová, Josef Moravec, Libuše Půlpánová (WRC), Zdeněk Vašíček – Ďáblík. Vydává: ing. Martin Sedláček. Cena jednotlivého čísla 40 Kč. Vycházel v rozsahu 68 stran.

Časopis WESTERN WORLD bych laicky charakterizoval jako „časopis pro ty, kteří jsou zřejmě už plnoletí, ale pořád nepřestali být dětmi a nezbavili se svých dětských snů“.

WESTERN WORLD přicházel s řadou pravidelných rubrik, které byly v souladu s jeho názvem.  Například LEGENDY A MÝTY.

Den 11.září 2011 se nemohl neodrazit i na stránkách WESTERN WORLDU.

Pozitivním krokem redakce bylo, že se snažila neuzavírat do tradičních atributů westernu v českém pojetí, ale naplňovala stránky časopisu i „kulturou“ – třeba recenzemi na CD, LP i MC.

Redakce se bezesporu snažila v rozsahu svých témat rozkročit hodně doširoka a pro téma „western“ najít co nejvíce spojovacích prvků – včetně WESTERNOVÉ MÓDY.

Tématem indiánů se WESTERN WORLD snažil oslovit například i čtenáře zaniklých či „okrajových“ časopisů INDIAN HOBBY COURIER, BIZONÍ VÍTR (který se v mezičase změnil na spolkový časopis),  WAMPUM NESKENONU, …

Po listopadu 1989 se vyrojilo (obnovilo či vzniklo) relativně dost časopiseckých titulů, které se z větší či menší míry „překrývaly“. S nástupem tržního prostředí redakce zjistily, že musí „ořezat“ náklady, zvýšit produktivitu a rozšířit čtenářskou základnu. Když ani to nepomohlo, zanikly, slučovaly se či hledaly jinou platformu své existence – třeba v přeměně na spolkové časopisy, což jim zajišťovalo stabilní zázemí odběratelů (a tím i jakýs takýs garantovaný příjem). Časopisy, které se zaměřily na „neorganizovanou“ skupinu čtenářů, měly svůj boj obtížnější. Zvláště pokud se nejednalo o mainstreamové zaměření, kde „faktor podbízivosti“ hraje důležitou roli – stačí jet na vlně „populárnosti, trendů, být „in“… Časopis TRAMP přestal vycházet v roce 2000 a spojil své síly s nově vzniklým časopisem WESTERN WORLD, takže v roce 2001 se mohli čtenáři na jeho stránkách setkávat s logem TRAMPA i články, které se v TRAMPU dříve objevovaly.

WESTERN WORLD oslovoval četností a rozsahem článků asi nejvíc milovníky koní.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu WESTERN WORLD z roku 2001, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu WESTERN WORLD  – kliknutím na náhled strany: