Category Archives: 2001

Prvně WESTERN WORLD – 1.ročník – 2001

Dnes archivované čísla časopisu WESTERN WORLD z roku 2001 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Totem. Veliký dík!

Z tiráže WESTERN WORLD lze například vyčíst informaci, že: Vychází měsíčně. Šéfredaktor: ing. Jan Kroupa. Redaktoři: Jiří Lamplot, ing. Sylvie Lečíková. Art Director: Ivan Šperling. Grafik: Filip Stránský. Rada starších: Petr Binhack (WI-CZ), Mgr. Slavomil Janov, Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, Csc., PhDr. Kateřina Klápšťová, Josef Moravec, Libuše Půlpánová (WRC), Zdeněk Vašíček – Ďáblík. Vydává: ing. Martin Sedláček. Cena jednotlivého čísla 40 Kč. Vycházel v rozsahu 68 stran.

Časopis WESTERN WORLD bych laicky charakterizoval jako „časopis pro ty, kteří jsou zřejmě už plnoletí, ale pořád nepřestali být dětmi a nezbavili se svých dětských snů“.

WESTERN WORLD přicházel s řadou pravidelných rubrik, které byly v souladu s jeho názvem.  Například LEGENDY A MÝTY.

Den 11.září 2011 se nemohl neodrazit i na stránkách WESTERN WORLDU.

Pozitivním krokem redakce bylo, že se snažila neuzavírat do tradičních atributů westernu v českém pojetí, ale naplňovala stránky časopisu i „kulturou“ – třeba recenzemi na CD, LP i MC.

Redakce se bezesporu snažila v rozsahu svých témat rozkročit hodně doširoka a pro téma „western“ najít co nejvíce spojovacích prvků – včetně WESTERNOVÉ MÓDY.

Tématem indiánů se WESTERN WORLD snažil oslovit například i čtenáře zaniklých či „okrajových“ časopisů INDIAN HOBBY COURIER, BIZONÍ VÍTR (který se v mezičase změnil na spolkový časopis),  WAMPUM NESKENONU, …

Po listopadu 1989 se vyrojilo (obnovilo či vzniklo) relativně dost časopiseckých titulů, které se z větší či menší míry „překrývaly“. S nástupem tržního prostředí redakce zjistily, že musí „ořezat“ náklady, zvýšit produktivitu a rozšířit čtenářskou základnu. Když ani to nepomohlo, zanikly, slučovaly se či hledaly jinou platformu své existence – třeba v přeměně na spolkové časopisy, což jim zajišťovalo stabilní zázemí odběratelů (a tím i jakýs takýs garantovaný příjem). Časopisy, které se zaměřily na „neorganizovanou“ skupinu čtenářů, měly svůj boj obtížnější. Zvláště pokud se nejednalo o mainstreamové zaměření, kde „faktor podbízivosti“ hraje důležitou roli – stačí jet na vlně „populárnosti, trendů, být „in“… Časopis TRAMP přestal vycházet v roce 2000 a spojil své síly s nově vzniklým časopisem WESTERN WORLD, takže v roce 2001 se mohli čtenáři na jeho stránkách setkávat s logem TRAMPA i články, které se v TRAMPU dříve objevovaly.

WESTERN WORLD oslovoval četností a rozsahem článků asi nejvíc milovníky koní.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu WESTERN WORLD z roku 2001, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu WESTERN WORLD  – kliknutím na náhled strany:

Dvě čísla ABC – 46.ročník – 2001

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z roku 2001 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Karel. Moc děkujeme.

V tiráži dnes archivovaného čísla se píše: ABC, časopis generace XXI.století – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Ringier ČR a.s., šéfredaktorka Miroslava Volfová, zástupce šéfredaktorky RNDr. Martin Smrček,  cena výtisku 24 Kč, …“

ABC v roce 2001 vycházelo v rozsahu 44 stran. Podle „Kanceláře ověřování nákladu tisku“ bylo tištěno cca 81.000 výtisků ABC, průměrný prodaný náklad byl cca 56.000 výtisků.

Stálice na poli časopisů pro děti a mládež. I tak lze ABC oprávněně titulovat. I tento „titul“ není zadarmo. Od 1.ročníku prošlo ABC řadou proměn co do rozsahu, periody vydávání i kvality. Protože se jedná o časopis komerční, nelze si v dnešním modelu vydávání představit, že by vycházel bez komerčních reklam. A srovnáváno předrevolučním obsahem časopisu, je potřeba zmínit (v kombinaci s reklamou) i zvýšeným prvkem podbízivosti. To je ta daň za „přežití“.

Každopádně nelze redakci ABC upřít nalezení fungujícího konceptu. Ve srovnání s jinými tituly nakladatele (BLESK, …) časopis ABC z toho nevychází nejhůř : -)

Připomínám, že i když na stávajícím trhu lze najít kvalitní časopisy pro děti a mládež bez tak extremního výskytu reklamy a podbízivosti, jedná se o časopisy, které nefungují na komerční bázi (spolkové časopisy typu JUNÁK, TOMÍK … či nábožensky orientované časopisy typu CVRČEK, MILUJTE SE!, …). To bychom samozřejmě srovnávali nesrovnatelné.

ABC se od svého vzniku snažilo být časopisem moderním, časopisem, který reflektuje zájmy současné gernerace dětí.

Akcent na to být „cool“ (tedy být „in“, moderní, držet krok s dobou, …) je patrný i „vystřihovánek“ které jsou pro ABC tak typické. Třeba model horského kola:

Technicky zaměřeným čtenářům dokázal i 46.ročník ABC přinášet zajímavé a poutavě „zabalené“ témata z elektroniky i klasické fyziky:

Pravidelná rubrika RYCHLÝ POSTŘEH dokázala zaujmout i netechnicky zaměřené čtenáře.

V rámci správné sebepropagace se redakce nemusela chlubit cizím peřím:

V roce 2001 byl v časopise ABC otiskován jediný kreslený seriál – ZKÁZA PLANETY ZEMĚ. Je dílem spolupráce Václava Šorela s Jiřím Petráčkem. Tento seriál se podařilo na www.detske-casopisy.cz archivovat 24.1.2017.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ABC v  letech 2001, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_46.rocnik_(2001)_cislo_03

ABC_46.rocnik_(2001)_cislo_24