Archív kategorie: 2000

Kompletní SKAUTING – 38.ročník – 1999-2000

Dnes archivované čísla časopisu SKAUTING z roku 1999 pro www.detske-casopisy.cz  se podařilo zajistit přímo z redakce časopisu.

V tiráži časopisu lze číst:SKAUTING – měsíčník pro skautskou výchovu vydává Tiskové a Distribuční Centrum Junáka. Ředitel: Roman Šantora. Šéfredaktor: Marek Bárta. Sekretariát redakce: Tomáš Melich. Stálí spolupracovníci redakce: Pavel Friš, René Kočík, Michal Schrötter. Redakční rada: Václav Břicháček, Radek Hanuš, Soňa Hermochová, Eva Měřínská, Ivo Fajmann, Jan Neumann, Zdeněk Prančl, Michala Rocmanová, Jiří Zajíc. Grafická úprava a pre-press: Josef Přech.“

V časopise SKAUTING můžeme najít i rozporuplné reakce na zvláštní „časopis“ ARCHA, který vydává ČRDM (Česká rada dětí a mládeže) za účelem „aby informoval poslance, senátory a státní úředníky o své činnosti„.

V jednom z úvodníků šéfredaktor s nadhledem a trefně glosuje tehdejší situaci:

“ …stát podnítil vznik ČRDM, kde spolu s Junákem a sdruženími všelijakých křesťánků jsou odvěcí nepřátelé skautů Pionýři, volební preference komunistů hrozivě narůstají, ústředí Junáka zajímají více peníze, než výchova v oddílech. Prostě konec všeho je již v dohledu, loď se potápí, na palubě se tančí, zachraň se, kdo můžeš. Když kdysi Napoleon vyhrožoval římskokatolické církvi zničením, odvětil mu jeden z kardinálů, že se mu to nemůže povést, protože se o to kněží marně pokoušejí již něco kolem osmnácti století. Myslím, že to vcelku velmi dobře vystihuje i situaci Junáka. Nic nepomohly zákazy, přežili jsme v ilegalitě. Víme, jak na to, jak se maskovat, jak přežívat pod falešnými hlavičkami s lilií skrytou v srdci. Co nám kdo muže udělat? Vždyť ani úřední zákaz s námi nic nezmůže. Nač se tedy bát? Oddíly fungují, jsme stále největší organizací, která pracuje s dětmi a mládeží. …“

Mimo jiné lze v časopise SKAUTING dohledat zajímavý přehled o počtech „organizovaných dětí“ – před pár lety jsem slyšel odhad, že dětí organizovaných v nějakých sportovní, křesťanských a ostatních „volnočasových“ organizacích je dlouhodobě kolem 10%, to prý jen za socialismu měl PIONÝR 1,5 milionu členů.

Časopis SKAUTING nechtěně přináší i svědectví o boji, který vedli nadšenci za zachování jiného časopisu JUNÁK-SKAUT. Časopisu, který i díky těmto srdcařům vychází už více než 100 let. Článek JAK BUDE VYPADAT? má i podnadpis  MILOŠ A KÁČA NESLIBUJÍ ZÁZRAKY. Za těmito jmény se skrývá Miloš Zapletal (který připravoval první čísla časopisu JUNÁK-SKAUT po obnovení organizace v roce 1968 i v roce 1990) a Michaela Rocmanová (dřívější šéfredaktorka časopisu SKAUTING).

Časopis SKAUTING je časopisem pro skautskou výchovu a jeho těžiště je u činovníků organizace Junák, především těch, kteří se podílí na vedení oddílů. Skvělou rubrikou byly STŘÍPKY Z KULTURY – SLOVNÍČEK VŮDCE.

Poslední strana SKAUTINGU byla poskládána z černobílých fotografií – níže například z největší celostátní akce pro starší skauty (cca 14-24 let) tkzv. rovery (chlapci) a rangers (děvčata) – OBROK.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUTING z roku 1999, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUTING  – kliknutím na náhled strany:

Dvě čísla ABC – 45.ročník – 2000

V tiráži dnes archivovanýcho čísel ABC 45.ročníku, se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Ringier ČR, a.s. Šéfredaktor  RNDr. Martin Smrček. Cena výtisku 24,- Kč.“

Šéfredaktor RNDr.Martin Smrček (*1956) pracoval v ABC od roku 1990 jako redaktor a v letech 1999-2000 jako šéfredaktor. 45.ročník ABC je tedy posledním, kde v roli šéfredaktora působil. Profesí je zoolog a celoživotně se zabývá popularizací přírodních věd. Od roku 2011 pracuje v ZOO Praha. Když pracoval v ČRo, byl členem týmu, který připravoval projekt Odhalení – Trochu jinou reality show z pavilonu goril v pražské zoo.

V roce 2000 byla zástupkyní šéfredaktora Miroslava Volfová, která je ve 26.čísle 45.ročníku uvedená jako  šéfredaktorka ABC (tuto funkci zastávala v letech 2000-2009). RNDr.Martin Smrček je uveden jako zástupce šéfredaktora.

Zaměření časopisu ABC se ani po 45 letech nemění – mix techniky a vědy s přírodovědnými tématy. Mění se „jen“ grafika časopisu – zlí jazykové tvrdí, že je bulvárnější, já to vnímám tak, že se grafici snažili držet krok s dobou, ale nepřekročili tu přesně nedefinovanou hranici k „bulváru“.

Sílou ABC bylo vždy to, že dokázalo i ty méně záživné témata svým čtenářům dobře „prodat“ – čtivým textem, poutavou i edukativně pojatou grafikou.

Pravidelné rubriky typu RADY, NÁVODY i Z TECHNIKY dolázaly často zaujmout i netechnicky zaměřené čtenáře.

Byly ročníky ABC, kdy bylo každé číslo kreslenými seriály doslova prošpikováno – a nemám tím na mysli „speciály“. V dnes archivovaných číslech je komiks je zastoupen „pouze“ příběhem KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA KE HVĚZDÁM. Dle námětu Poula W.Andersona – o prvním kontaktu, v němž středověké vojsko zajme mimozemskou kosmickou loď, napsal scénář Petr Konupčík a nakreslil Vladimír Bican. V časopise ABC vycházel tento seriál od 24.čísla 44.ročníku (1999) do 26.čísla 45.ročníku (2000).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ABC v  letech 2000, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_45.rocnik_(2000)_cislo_20

ABC_45.rocnik_(2000)_cislo_24