Category Archives: 2000

Dvě čísla ABC – 45.ročník – 2000

V tiráži dnes archivovanýcho čísel ABC 45.ročníku, se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Ringier ČR, a.s. Šéfredaktor  RNDr. Martin Smrček. Cena výtisku 24,- Kč.“

Šéfredaktor RNDr.Martin Smrček (*1956) pracoval v ABC od roku 1990 jako redaktor a v letech 1999-2000 jako šéfredaktor. 45.ročník ABC je tedy posledním, kde v roli šéfredaktora působil. Profesí je zoolog a celoživotně se zabývá popularizací přírodních věd. Od roku 2011 pracuje v ZOO Praha. Když pracoval v ČRo, byl členem týmu, který připravoval projekt Odhalení – Trochu jinou reality show z pavilonu goril v pražské zoo.

V roce 2000 byla zástupkyní šéfredaktora Miroslava Volfová, která je ve 26.čísle 45.ročníku uvedená jako  šéfredaktorka ABC (tuto funkci zastávala v letech 2000-2009). RNDr.Martin Smrček je uveden jako zástupce šéfredaktora.

Zaměření časopisu ABC se ani po 45 letech nemění – mix techniky a vědy s přírodovědnými tématy. Mění se „jen“ grafika časopisu – zlí jazykové tvrdí, že je bulvárnější, já to vnímám tak, že se grafici snažili držet krok s dobou, ale nepřekročili tu přesně nedefinovanou hranici k „bulváru“.

Sílou ABC bylo vždy to, že dokázalo i ty méně záživné témata svým čtenářům dobře „prodat“ – čtivým textem, poutavou i edukativně pojatou grafikou.

Pravidelné rubriky typu RADY, NÁVODY i Z TECHNIKY dolázaly často zaujmout i netechnicky zaměřené čtenáře.

Byly ročníky ABC, kdy bylo každé číslo kreslenými seriály doslova prošpikováno – a nemám tím na mysli „speciály“. V dnes archivovaných číslech je komiks je zastoupen „pouze“ příběhem KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA KE HVĚZDÁM. Dle námětu Poula W.Andersona – o prvním kontaktu, v němž středověké vojsko zajme mimozemskou kosmickou loď, napsal scénář Petr Konupčík a nakreslil Vladimír Bican. V časopise ABC vycházel tento seriál od 24.čísla 44.ročníku (1999) do 26.čísla 45.ročníku (2000).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ABC v  letech 2000, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_45.rocnik_(2000)_cislo_20

ABC_45.rocnik_(2000)_cislo_24

Kompletní OHNÍČEK – 51.ročník – 2000 (bez přílohy TOJÁČEK)

Dnešní čísla časopisu OHNÍČEK 51.ročník z roku 2000 pro www.detske-casopisy.cz skenoval Onuca a do PDF převedl Josef M. Veliké díky za digitalizaci posledního úplného ročníku, který byl vytištěn. Poslední číslo OHNÍČKU vyšlo v září 2001. To se nám zatím nepodařilo digitalizovat, ale snad se to podaří díky některému z návštěvníků tohoto webu.

Tiráž časopisu v roce 2000 uvádí:  OHNÍČEK s přílohou TOJÁČEK – zábavný měsíčník. • Vydává Mladá fronta ve spolupráci s agenturou TOJA • Šéfredaktorka: Lenka Moštěková • Design a zlom: Toja & Zhouf.

Příloha TOJÁČEK (TO JSEM JÁ) byla dílem energické šéfredaktorky Lenky Moštěkové, která měla ideu, že bude děti vzdělávat hrou. TOJÁČEK se dal celý zpracovat – rozstříhat a stal se tak hračkou pro děti.

Časopis vycházel v roce 2000 – ve svém 51.ročníku – podle kalendářního roku. Ze všech 51.ročníků jich takto vycházelo 16. OHNÍČEK stál 24 Kč.

Jiří Semecký ve své Bakalářské práci „Časopis Ohníček: kvantitativní obsahová analýza vybraných pozornostních prvků časopisu v období 1950–2001“ z roku 2011 píše:

„Časopis vznikl v září roku 1950 jako časopis pro žáky národních škol a svým zaměřením navázal na zaniklý časopis Plamen mládí (Dokoupil 2002: 173–174). Subjekt, kterým byl časopis vydáván, se v průběhu vydávání několikrát změnil.
V prvních letech 1950 až 1968 byl časopis vydáván Československým svazem mládeže, poté, až do roku 1989, Pionýrskou organizací Socialistického svazu mládeže v nakladatelství Mladá Fronta a následně jej, až do konce vydávání v roce 2001, vydávalo nakladatelství Mladá Fronta a.s., od roku 1994 do roku 2000 ve spolupráci s agenturou Toja, kdy v tomto období došlo ke sloučení časopisu Ohníček s měsíčníkem Tojáček a součástí Ohníčku se stala zábavní příloha Tojáček.
Šéfredaktory časopisu postupně byli František Holešovský (1950–1951), Svatopluk Hauser (1951–952), Alois Poledňák (1952–1953), Jiří Binek (1953–1971), Marie Lapáčková (1971–1986), Svatava Hirschová (1986–1988), Eva Vondrášková (1988–1992), Jan Krasl (1992–1993), Lenka Moštěková (1993–2000) a Světluše Bodoková (2000–2001).
V redakci dále působili např. Pavel Baudyš, Renata Červenková, Jiří Červín, Josef Havel, Svatopluk Hrnčíř, Lucie Kaletová, Alena Kazdová, Eliška Knotová, Petr Kostka, Ivo Pechar, Jaroslav Provazník, Eva Průšová, Miroslava Smolíková, Karel Soukup, Jaroslava Stejskalová, Vojtěch Steklač, Růžena Steklačová, Jana Veselá, aj.“

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_05_neprehledni

Nejvyšší hodnota podílu obrazového materiálu v ploše vydání byla zaznamenána v posledním zkoumaném ročníku, tedy ročníku č. 51 (rok 2000), ve kterém plocha 9330,25 cm2 znamenala 46,8 % ideální plochy vydání, což značí zhruba trojnásobné navýšení podílu plochy obrazového materiálu v ploše vydání oproti prvnímu zkoumanému ročníku.

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01_rex_star

Do 5.čísla OHNÍČKU vycházel v rámci rubriky Z HISTORIE OHNÍČKU, komiks už dříve v časopise otištěný (REX STAR a DESETIOKÝ). V 6-8 čísle vyházel kreslený seriál Jana Štěpánka AKCE DARWIN, který nakreslil v roce 1994 na motivy povídky Anatolie Petroviče Dněprova (vlastním jménem Anatolij Petrovič Mickevič).

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_08_akce_darwin

GALERIE HVĚZD patřila k nezbytným stranám OHNÍČKU – reflektovala mainstreamové zájmy tehdejších dětí.

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01_galerie_hvezd

Věra Faltová (*1932  +2009) publikovala své kresby v OHNÍČKU už roku 1961 (7.číslo 11.ročníku).  V mezičase její kresba získala nezaměnitelý rukopis (série MOŘŠTÍ VLCI A …, KARÁSKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, BARBÁNEK, …). V 51.ročníku kreslila celostránkový „příběh“ ke vzdělávacímu úkolu pro čtenáře.

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01_soutez

Reminiscencí na slavný komiks OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY, který v časopise OHNÍČEK vycházel už v roce 1971, byl DETEKTIV SOVA. Začal vycházet od 1.čísla 51.ročníku v roce 2000 a poslední strana vyšla v posledním vydaném čísle OHNÍČKU (10.číslo 52.ročníku v roce 2001). Scénář připravoval (i na náměty čtenářů) Jiří Hrdlička a komiks kreslil Jiří Filípek. Celkem bylo v OHNÍČKU otištěno 22 stránek.

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01_detektiv_sova

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍČEK v roce 2000, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_01

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_02

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_03

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_04

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_05

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_06

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_07

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_08

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_09

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_10

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_11

ohnicek_51-rocnik_2000_cislo_12