Archív kategorie: 1998

OHNÍČEK – 49.ročník – 1998

Dnes archivovaná čísla časopisu OHNÍČEK z roku 1998 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Onuca a Jiří Z. Veliký dík!

V tiráži 49.ročníku OHNÍČKU je psáno: OHNÍČEK s přílohou TOJÁČEK – zábavný měsíčník. • Vydává Mladá fronta ve spolupráci s agenturou TOJA • Šéfredaktorka: Lenka Moštěková • Redakce: Lucie Kaletová • Graf. úprava: akad.mal. Lucie Seifertova • Inzerci zajišťuje redakce • Adresa redakce: Radlická 61, 150 02 Praha 5, tel.: 02/57 32 11 81 l. 171, fax: 24319648 • Repro: STUDIO STAP, s.r.o., tel.: 57 32 11 81 I. 140, 143 • Tiskne: Východočeská tiskárna, s.r.o. • Rozšiřuje PNS, a.s., a soukromí distributoři • Informace o předplatném podá obchodní odd. MF a všechny administrace PNS • Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha č.j. nov 5024/94 ze dne 3. 11. 94 • Nevyžádané rukopisy se nevracejí • C. reg. F 24 94 • Cena 24 Kč • @ Mladá fronta 1998″

Úvodní pravidelná rubrika měla název HORKÁ NÁSTĚNKA OHNÍČKU – v kombinaci s fotografiemi populárních osobností a skupin ji redakce využívala k mixu nepřehlédnutelného informování svých čtenářů, reklamy, otiskování dopisů čtenářů …

Známou píseň HOLUBÍ DŮM napsala mimořádně úspěšná autorská dvojice Jaroslav Uhlíř (hudba) a Zdeněk Svěrák (text – napsal jej pod pseudonymem Emil Synek). Písnička  byla prvním velkým hitem (údajně druhý nejprodávanější singl Supraphonu) zpěváka Jiřího Schelingera (*1951  +1981), natočil ji v roce 1972 se skupinou Faraon, kterou vedl Karel Šíp (taky velmi úspěšný textař). Snad z konstelace výše uvedeného se vloudilo novinářské pomýlení redaktorky Lucie Kaletové, kdy jako autora textu chybně uvedla Karla Šípa.

V kontextu trendů časopisů (nejen pro děti), se zastoupení obrazové složky v OHNÍČKU blížilo 50%.

Cyklus komiksových kvízů a rébusů ROBIN A KOKO připravovala Věra Faltová (*1932  +2009) vycházel v letech 1995-96 v TOJÁČKOVI, a v letech 1996-2001 v OHNÍČKU. Celkem nakreslila 59 stran!

Historicky asi nejslavnější z kreslených příběhů OHNÍČKU byl detektivní komiks OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY (vycházel v letech 1971–1986). Kreslený detektivní seriál pro děti PŘÍPADY DETEKTIVA OČKA  (podobně jako pozdější DETEKTIV SOVA) byl bezesporu inspirován „ŠTIKOU“. Připravoval jej Jiří Filípek. Vycházel v OHNÍČKU od 12.čísla 47.ročníku (1996) až do 12.čísla 50.ročníku (1999). Celkem bylo v OHNÍČKU publikováno 32 stran.

Kreslený maskot největšího evropského prodejce zahradní techniky – Béda Trávníček (od roku 1997 zaregistrován jako ochranná známka) – zasáhl zřejmě většinu lidí, kteří včas při televizních reklamách nepřepnuli. Ve 12 dílech kresleného seriálu PŘÍBĚHY BÉDY TRÁVNÍČKA publikovaných v OHNÍČKU není prodejce přímo zmiňován, ale ne příliš zajímavý komiks svoji podpůrnou reklamní funci nesporně plnil. Pod komiksem není autor pochopitelně uveden.

Výrazný kreslíř Jiří Filípek připravil pro OHNÍČEK kreslený seriál na pokračování podle povídek Otakara Batličky – Z DENÍKU JOHNA HUNTERA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK z roku 1998, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Poprvé časopis HURVAJZ PLUS – 2.ročník – 1998

Dnes archivované číslo časopisu HURVAJZ PLUS z roku 1998 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Květoslav K. Veliký dík!

Časopis HURVAJZ PLUS  (s podtitulem PRO DĚTI OD 5 LET) vycházel ve spolupráci s Divadlem S + H. Šéfredaktorkou byla Mgr. Helena Štáchová. Redakci tvořily Naďa Synková, Eva Kuchařová, Věra Kubíčková. Redakční radu tvořili: Helena Štáchová, Ivan Martínek, Libor Adam, Jiří Kosík, Vlastimil Král. Grafická úprava: Vlasta Dyrynková. Cena výtisku 25 Kč, rozsah 44 stran. Časopis vydávala společnost HURVAJZ s.r.o., která vznikla na podzim 1998 a vymazána z Obchodního rejstříku byla v únoru 2015. Rovnocennými společníky ve společnosti  byli členové redakční rady.

Jak napovídá samotný název časopisu, těžištěm byli legendární dřevění hrdinové Josefa Skupy, bavící dětské i dospělé diváky už od roku 1920. Časopis samotný vycházel v letech 1997-2000. Zdá se, že mu čtenáře ubíral zavedený časopis ČTYŘLÍSTEK.

Mezi průvodce časopisem patřil nejen Hurvínek a Spejbl, ale i Mánička, Bábinka a Žeryk. Autorkou kreseb i komiksů v časopise je výlučná ilustrátorka S+H Naďa Sotáková.

Obsahem časopisu jsou didakticky zaměřené příběhy, které doplňují ilustrace, historické příběhy z dějin českých zemí, a najdeme zde i dokreslovačky, hlavolamy, kvízy, křížovky, rozhovory se známými lidmi, informace z říše zvířata rostlin aj.

Zajímavou rubrikou byla stránka HISTORIE, kde Helena Štáchová popisuje jak fungovalo Divadlo S+H v souvislostech kolem něj.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HURVAJZ PLUS z roku 1998, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu HURVAJZ PLUS – kliknutím na náhled strany:

Doplněno chybějící číslo časopisu TRAMP – 15.ročník – 1998

Dnes archivované čísla časopisu TRAMP z roku 1998 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali  Ladislav Ď. a Nemo. Veliký dík!

V článečku ze 6.1.2017 jsem avizoval, že 15.ročník časopisu TRAMP máme téměř kompletně digitalizován. Dneškem mohu konstatovat fakt, že 15.ročník časopisu TRAMP máme kompletně digitalizován :-)

Šéfredator a vydavatel v jedné osobě psal úvodníky, které jsou odrazem doby. Neodpustil si časté komentáře a názory na aktuální politické dění. Jeho místy zjednodušené vidění světa pochopitelně část čtenářů TRAMPA odrazovala.

TRAMP i v roce 1998 vycházel na ne úplně kvalitním novinovém papíře – i na digitalizovaných číslech je to poznat. Časopis vycházel 12x do roka a měl 32 stran. Snaha vměstnat toho do každého čísla co nejvíc je patrná i z titulních stran – dříve dominantní poutavá perokresba zabírala v 15.ročníku jen cca 25% plochy – a i do ní byla občas vpasováno reklamní sdělení. Snaha udržet časopis i za tuto cenu je evidentní a v kontextu doby pochopitelná. Doby, kdy míval časopis TRAMP i solidní esetetickou úroveň grafické úpravy, jsou minulostí.

Místo pro autory trampských písní se našlo v každém čísle TRAMPA.

Prostor pro začínající autory dávala pravidelná stránka Z LESNÍCH TIŠIN, kde byla otiskována původní poesie, kresby i fotografie.

Na 32 stran TRAMPA bylo místo pro mnoho (v dnes archivovaném čísle jsem napočítal kolem 130 básniček, článečků, povídek, reportáží, zpráv …) článků a kreseb.

Vydávání časopisu TRAMP bylo podporováno vydáváním KNIH TÁBOROVÉHO OHNĚ.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu TRAMP z roku 1998, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu TRAMP  – kliknutím na náhled strany: