Archív kategorie: 1995

Zbývající čísla časopisu TRAMP – 12.ročník – 1995

Dnešní čísla 12.ročníku časopisu TRAMP pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Jiří Na. – tímto je celý ročník kompletní – moc děkujeme!

V roce 1995 –  12.ročníku – měl časopis TRAMP téměř pořád stejný podtitul MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A VOLNOSTI. Pro připomenutí – v roce 1990 (7.ročník) mělo první číslo podtitul „MAGAZÍN NOVÉ SVOBODY PŘÍLOHY S MĚSTEM ZA ZÁDY„, ale už 2.číslo si neslo v podtitulu „magazín pro milovníky přírody a volnosti“ a ve 3.čísle se podtitul ustálil na „MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A VOLNOSTI„.

Tiráž časopisu v zápatí poslední strany mimo jiné uvádí: „Vydává Zdeněk Vašíček – vydavatel na adrese: K lesu 8/65, 713 00 Ostrava-Heřmanice, tel.: 069/624 3057. Šéfredaktor: Zdeněk Vašíček. …..Cena výtisku 20,- Kč.“ Časopis TRAMP vycházel v rozsahu 32 stran.

Protože jsem o 12.ročníku TRAMPA psal už v článečku 4.2.2018, dnes jen dvě drobnosti – vybírám je z obsahu 1.čísla.

Vždycky jsem si myslel, že autory humorné povídky EXKURZE DO ZOO je dvojice Šimek & Grossmann, ale v 1.čísle TRAMPA je uveden jako autor pouze Jiří Grossmann (*1941  +1971):

Obrázkově zpracovaný příběh Karla Maye připravoval pro časopis TRAMP na pokračování Josef Zálabský:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu TRAMP v roce 1995, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis TRAMP do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Kompletní OHNÍČEK – 46.ročník – 1995

Dnes archivovaná čísla časopisu OHNÍČEK z roku 1995 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali OnucaHonza H. Veliký dík!

Na Wikipedii lze o časopisu najít: OHNÍČEK – českojazyčný časopis pro děti a mládež, vycházející od 2.9.1950. Časopis vydával Československý svaz mládeže v Mladé frontě. Od roku 1974 vycházel v nakladatelství Mladá fronta, od roku 1999 se k ní přidala agentura Toja. Časopis byl určený pro děti od 8 do 12 let. Časopis měl formu humornou, zábavnou a přinášel rovněž některé zajímavosti. Časopis vycházel jako čtrnáctideník, v letech 1952-1968 byl měsíčníkem.“

V tiráži časopisu se píše: „OHNÍČEK – zábavný měsíčník. – Vydává Mladá fronta ve spolupráci s nakladatelstvím TOJA – šéfredaktorka: Lenka Moštěková. Výtvarný redaktor: Lucie Seifertová.“  Cena jednoho čísla byla 11 Kč, rozsah 36 stran.

Na pokračování ve 46.ročníku OHNÍČKU vycházel vystřihovací román KOZA LÍZA V AFRICE z pera Jany Šimkové.

Po revoluci OHNÍČEK (rozdíl od některých dříve zavedených dětských časopisů) nezanikl a snažil se neustále hledat novou přitažlivou tvář pro své čtenáře, které lákaly nově vzniklé či obnovené dětské časopisy. Redakce neváhala sáhnout do svého archivu a „recyklovat“ úspěšné kreslené seriály, které v dřívějších ročnících u čtenářů bodovaly. V případě MOŘSKÝCH VLKŮ to byla sázka na jistotu.

Nová rubrika FOTOHÁDANKY – PORAŤE SE S RODIČI sázela na populární herecké, sportovní i pěvecké osobnosti:

Pravidelná rubrika SLUŠNÉ CHOVÁNÍ vycházela z tehdejších „velkých“ dětských časopisů pouze v OHNÍČKU. Přístupné seznámení jak se chovat v divadelní šatně, při představení …. bylo doprovázeno originálnílmi kresbami výtvarné redaktorky Lucie Seifertové.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK z roku 1995, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

TRAMP – 12.ročník – 1995

Dnešní (zatím jediné) číslo 12.ročníku časopisu TRAMP pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Nemo – moc děkujeme!

V roce 1995 –  12.ročníku – měl časopis TRAMP téměř pořád stejný podtitul MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A VOLNOSTI. Pro připomenutí – v roce 1990 (7.ročník) mělo první číslo podtitul „MAGAZÍN NOVÉ SVOBODY PŘÍLOHY S MĚSTEM ZA ZÁDY„, ale už 2.číslo si neslo v podtitulu „magazín pro milovníky přírody a volnosti“ a ve 3.čísle se podtitul ustálil na „MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY A VOLNOSTI„.

Tiráž časopisu v zápatí poslední strany mimo jiné uvádí: „Vydává Zdeněk Vašíček – vydavatel na adrese: K lesu 8/65, 713 00 Ostrava-Heřmanice, tel.: 069/624 3057. Šéfredaktor: Zdeněk Vašíček. …..Cena výtisku 20,- Kč.“ Časopis TRAMP vycházel v rozsahu 32 stran.

Hned na druhé straně TRAMPA byla otiskována rubrika NÁŠ POTLACH, která zastupovala klasický úvodník – vždy v režii šéfredaktora a vydavatele v jedné osobě.

Pravidelná rubrika DĚJINY TRAMPINGU přetiskovala ze stejnojmenné knihy, která vyšla už v roce 1940 a jejíž autorem byl Bob Hurikán (občanským jménem Josef Peterka *1907  +1965) – známý též jako autor klasické trampské písničky „Chlapci z Rikatáda ženou svoje stáda přes mexickou hranici …“.  Jeho kniha subjektivně mapuje dějiny československého trampingu do roku 1940 – osady, členové, činnost sportovní i kulturní, trampské písně, tiskoviny, trampské zásady …

Jakýsi novodobý pokus o aktualizaci „dějin trampingu“ byla rubrika OSADY SE PŘEDSTAVUJÍ, kterou tvořili přispěvatelé časopisu TRAMP.

Nejsem až tak velkým znalcem všech časopisů, které vycházely v roce 1995, přesto si troufám tvrdit, že téměř žádný z nich (tak široce čtenářsky rozkročený) nevyčleňoval pravidelně celou stránku, kde tiskl původní POESII. Časopis TRAMP tak činil – v rubrice Z LESNÍCH TIŠIN.

Rubriku Z BOBŘÍ HRÁZE uvádí redakce:  „Proč Bobří hráz? Listujete-li v předválečných číslech MLADÉHO HLASATELE, najdete v něm rubriku s názvem Junácká stezka. Jaroslav Foglar v ní tehdy nabízel kupu rad, her a článků vztahujících se k přírodě. Po okupaci naší země v roce 1939 však byl Junák zakázán nacisty a tak se pro tuto rubriku hledal nový název. Jaroslav Foglar si uměl i v této svízelné situaci poradil, a tak přišla na svět Bobří hráz. Název se vžil natolik, že se potuloval i v poválečném VPŘEDU, SKAUTU-JUNÁKU, novodobém MLADÉM HLASATELI, ale i jeho nástupci HLASATELI. I časopis TRAMP přinesl tuto rubriku po roce 1989 na svých stránkách, a jako jediný z výše jmenovaných ji nejen nadále otiskuje, ale – a to je snad největší štěstí – nadále také vychází a měsíc co měsíc míří mezi příznivce neopakovatelných krás přírody.“

Komiks byl téměř po celou dobu vydávání časopis TRAMP jeho očekávanou součástí – v různém rozsahu a kvalitě, ale byl.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu TRAMP v roce 1995, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis TRAMP do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.