Archív kategorie: 1993

Kompletní OHNÍČEK – 44.ročník – 1993

Dnes archivované čísla časopisu OHNÍČEK z roku 1993 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Honza H. Veliký dík!

V roce 1993 už některé tradiční předrevoluční dětské časopisy přestaly vycházet (SEDMIČKA PIONÝRŮ – poslední číslo vyšlo 28. srpna 1992, PIONÝRSKÁ STEZKA – poslední číslo vyšlo v březnu 1992, …), jiné prošly radikální změnou co do obsahu i grafiky. To se týkalo i OHNÍČKU, který se udržel až do roku 2001.

V tiráži dnes archivovaných čísel (konkrétně 1.čísla) se mimo jiné uvádí: OHNÍČEK – zábavný měsíčník. – Vydává Mladá fronta. — Šéfredaktor Jan Krasl. – Zástupce šéfredaktora Josef Havel. — Výtvarný redaktor Dalibor Vlach. — Tajemnice redakce Marie Jablonská. — Adresa: Radlická 61, 150 02 Praha 5. …. — Cena 8,50 Kčs. — Toto číslo dáno do tisku 30. 11. 1992, vyšlo 15. 1. 1993.

Zatímco před rokem 1989 měl každý z tradičních dětských časopisů svůj charakteristický vzhled, který jej na první pohled odlišovat od ostatních, ve zjitřených časech propukající tržní ekonomiky a boje o přežití, se toto šmahem vytratilo. Zkus se podívat na pár stránek kteréhokoliv dětského časopisu třeba z roku 1983 a pravděpodobně i bez pohledu na titulní stranu poznáš o jaký titul se jedná. Udělej to samé s časopisy z roku 1993 a velmi pravděpodobně budeš méně úspěšnější.

OHNÍČEK se ve svém 44.ročníku (1993) zásadně nelišil od dětských časopisů, kterým se ještě podařilo udržet. Dlouholetí ilustrátoři byli nahrazeni novými, fotografie akcentovaly moderní styl, sazba a grafika se zjednodušila. OHNÍČEK se posunul k tématům, které dřív byly typické spíše pro jeho nedávného „konkurenta“ SEDMIČKU PIONÝRŮ – třeba rozhovory s tuzemskými populárními zpěváky na téma „… jací jste byli kluci, když vám bylo jedenáct, dvanáct …„.

Zajímavosti ze světové populární hudby byly reprezentovány třeba plakátem (na svou stranách) skupiny ABBA s „vycpávkovým“ článečkem v pravidelné rubrice STAR JE HVĚZDA.

Jak už píšu výše, obsah časopisu se v krátké porevoluční době razantně změnil – je výrazně komerční, klade ještě větší důraz na zábavu – na úkor „výchovných“ prvků. OHNÍČEK tiskne zahraniční komiksy (jako například POLICEJNÍ AKADEMIE – 8 stran ze 32, komiks tedy zabíral 25% časopisu) a pole vyklízejí původní české kreslené příběhy, které byly pro OHNÍČEK tak typické.

V prvním čísle 42.ročníku (1991-92) uvedla redakce novou pravidelnou rubriku KONTAKT. Tvořili ji čtenáři OHNÍČKU, kteří prostřednictvím této rubriky mohli najít kamaráda, který má stejné záliby jako oni. Prostřednictvím této inzertní stránky mohli sehnat partnery pro výměnu čehokoliv. Inzeráty byly bezplatné, čtenáři jenom museli napsat přesně, co shání a samozřejmě celé své jméno, věk a přesnou adresu. V prvním čísle 44.ročníku (1993) redakce píše: „Pro ohníčkovskou rubriku KONTAKT, začal Nový rok celkem úspěšně. Udělalo nám radost, že se o nás ví nejen mezi vámi, našimi čtenáři. Například Česká televize a deník Práce nám předali žádosti o dopisování z ciziny.“

Pravidelná rubrika s „humorem“, který zasílali čtenáři v průběhu vydávání OHNÍČKU měnila svůj název – MADE IN POPLETOV, ŽÍŽALA SÁMOŠKA AHÓJ!, Z REDAKČNÍ PONOŽKY ŽÍŽALY SÁMOŠKY,  SBĚRNU VTIPŮ OHNÍČEK ŘÍDÍ KUBA KUBÍČEK,  KUBA KUBÍČEK SE PTÁ: CO SE U VÁS VESELÉHO PŘIHODILO?, … V období ze kterého jsou dnes archivovaná čísla se rubrika jmenovala CHACHA:

V létě roku 1992 podalo nakladatelství Mladá fronta a.s. přihlášku ochranné známky OHNÍČEK (ochranná známka zapsána na konci roku 1994) pro nakladatelskou a vydavatelskou činnost včetně nového grafického ztvárnění = hlavička časopisu. Ochrannou známku má nakladatelství registrovanou dodnes.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK z roku 1993, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

Kompletní ABC – 37.ročník – 1992-93

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1993-93 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Moc děkujeme!

V tiráži dnes archivovaného čísla se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Mladá fronta. Šéfredaktor J.Kalina. Zástupce šéfredaktora PhDr.R.Baudis. … Grafická úprava – Z.Kocourková, I.Holičová. …“ Počátkem roku 1992 odešel do důchodu dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman a na jeho místo nastoupil Jiří Kalina, který na této pozici působil v letech 1992-1993. V roce 1993 jej od 14.čísla vystřídal Rudolf  Baudis, který šéfredaktoroval do roku 1998.

Od mládí jsme různým i autoritami, počínaje našimi učiteli na základní škole, utvrzováni o tom, jakým jsou češi šikovným národem kutilů. Nejsem samozřejmě schopen posoudit skutečnou objektivitu   tohoto tvrzení, takže připouštím, že se může jednat o uměle pěstovanou legendu, stejně tak jako statisticky podložené pravdivé tvrzení. Třeba jsou skutečně (procentuelně na hlavu) češi šikovnější než jejich bratři na východě, západě, severu či jihu. Časopis ABC každopádně polytechnickou výchovu na svých stránkách podporovalo.

Dovoluji si citovat z oficiálního webu časopisu www.abicko.cz:

Atlas ABC a především vystřihovánky. Právě počínaje 17. ročníkem získaly sympatické kartičky Atlasu svou konečnou podobu (s obrázkem na přední a s podrobnými informacemi na zadní straně) a vycházely nepřetržitě celé čtvrtstoletí. Poslední Atlas ABC vyšel v č. 26 / roč. 41 (11.8.1997) a je škoda, že se tato kapitola uzavřela. Kartičky Atlasu nebyly jen pouhou encyklopedií, suplující absenci podobných publikací na socialistickém knižním „trhu“, ale nesly v sobě navíc výchovu k systematičnosti – což je vlastnost, která se papírovému modeláři velmi hodí.
Vystřihovánky se v 17. ročníku začínají postupně přemisťovat coby déčka doprostřed časopisu, takže je bylo možno snadno vyjmout, zpracovat či archivovat. A až na nepraktické výjimky (v ročnících 21-24 vycházely dvojlisty vystřihovánek nikoli uprostřed časopisu, ale pod obálkou) je tam nacházíme dodnes – i když název déčka již není používán.“

OBRAZOVÁ ŠKOLA ABC začala vycházet už ve 3.ročníku (1959), ve 4.ročníku (1960) už ale chyběla a byla obnovena v roce 1973  (18.ročník). OBRAZOVÁ ŠKOLA ABC názorně přibližovala nejrůznější témata grafickou formou s minimálním množstvím textu. Redakce ABC v tomto nebyla originální (MLADÝ HLASATEL, RODOKAPS, VPŘED), ale díky vnějším okolnostem dokázala tisknout OBRAZOVOU ŠKOLU nejdéle. Vyšly už zřejmě všechny komiksy, které byly v ABC publikovány (VELKÁ KNIHA KOMIKSŮ, ZLATÁ KNIHA KOMIKSŮ, ….), znovu vyšly tiskem papírové modely ( ZLATÁ KNIHA VYSTŘIHOVÁNEK), určitě by si své kupce našla i výpravná „VELKÁ KNIHA OBRAZOVÝCH ŠKOL ABC“ : -)

Jakýmsi protipólem „přírodověděckého“ ATLASU ABC byl TECHNICKÝ ATLAS ABC, který na stejném principou (vystřihovací oboustranné kartičky, které bylo možno systematicky uspořádat do kartotéky) přinášel pravidelně monotematické série kartiček lokomotiv, automobilů, formulí, letadel, družic, lodí, vrtulníků, ….

Dnes archivovaný ročník ABC spadá do období, kdy „tržního prostředí“ drsným, ale převážně fungujícím způsobem přivodilo konec některých, do té doby zaběhlých, dětských časopisů (SEDMIČKA, PIONÝR – FILIP, STEZKA, …). Svůj díl na jejich konci měly částečně i nově příchozí časopisy typu BRAVO (spolu s ostatními podobně založenými časopisy). ABC muselo reagovat, chtělo-li přežít. Z dnešního pohledu se zatím zdá že reagovalo správně – přežilo, vychází v tištěné podobě dodnes. A i když nechci ať to zní trochu škodolibě, musím přece jen dodat: narozdíl od časopisu BRAVO u kterého možná částečně platí ono české přísloví „s čím kdo zachází, tím také schází“.

ABC začalo vkládat „postery“ (pro mladé čtenáře), tedy plakáty (pro nás starší) – poskládané ze čtyř stran – tedy formát A2. Samozřejmě s úlitbou sponzorovi – jeho logem. A tak se ABC přehouplo z období log komunistické ideologie (rudé hvězdy, pionýrské znaky, srpy a kladiva, …) do období log sponzorů : -)

Větší propojení časopisu se svými čtenáři – předplatiteli je snem každé redakce. K dokonalosti dovedl myšlenku čtenářských klubů časopis MLADÝ HLASATEL díky Jaroslavu Foglarovi. Později si s obdobnou myšlenkou zahrávaly i další časopisy – PIONÝR, PIONÝRSKÉ NOVINY, OHNÍČEK, JUNÁK i ABC, které s tímto způsobem komunikace se svými čtenáři pokračovalo i po roce 1970. Smyslem nebylo vytvářet kluby podle kamarádství, prakticky se jednalo se spíše o pionýrské družiny (typu školní třída = pionýrský oddíl), které se zapojilovaly do soutěží redakce ABC. Od září 1973 bylo upuštěno i od těchto soutěží a kluby – družiny se z ABC vytrácejí. Po roce 1990 se redakce ABC pokouší o renesanci – třeba v 37.ročníku (1992-93) pravidelnou, trochu komiksovsky vedenou dvoustranou KLUBOVNA 1.

Přechod ze socialisticky centrálně plánovaného hospodářství na tržní prostředí je hezky reflektován i časopise ABC – třeba pravidelným SLOUPKEM BUDOUCÍCH ÚSPĚŠNÝCH PODNIKATELŮ.

Dvoustrana KOLEM SVĚTA byla namixována krátkými spíše mainstreamovými informacemi – takovou všehochutí, nevyžadující soustředěné vnímání a delší čas. Obdobná rubrika se v různých obměnách a pojmenováních vyskytovala téměř u všech časopisů pro děti a mládež.

Poslední strana 37.ročníku ABC patřila kreslenému seriálu STROJ ČASU, který začal vycházet od prvního čísla předchozího ročníku. Poslední část vyšla v 7.čísle. Od 8.čísla 37.ročníku ABC začal vycházet komiks GOLEM – končil ve 20.čísle. Od 21.čísla byl otiskován komiks DĚTSTVÍ INDIANA JONESE. Doby, kdy začal kreslený seriál vycházet v prvním čísle nového ročníku a končil poslední stránkou posledního čísla ročníku, skončily.  Snaha o udržení předplatitelů se projevila i tímto redakčním plánem : -)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ABC v  letech 1992-93, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_01

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_02

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_03

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_04

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_05

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_06

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_07

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_08

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_09

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_10

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_11

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_12

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_13

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_14

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_15

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_16

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_17

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_18

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_19

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_20

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_21

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_22

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_23

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_24