Archív kategorie: 1992

DODOKAPS – 1992

Dnes archivovaná čísla časopisu DODOKAPS z roku 1992 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík!

V roce 1990 začal znovu vydávat edici RODOKAPS ve svém nakladatelství Ivo Železný, takže Olympia, která chtěla také vydávat sešitové romány, musela přijít s jiným názvem. Zkratka DODOKAPS znamená DObrodružství DO KAPSy – a odkazuje se na známější tituly s prvorepublikovou tradicí: ROKODAPS a ROZRUCH. V nakladatelství Olympia vyšlo mezi lety 1990 – 1996  pod hlavičkou DODOKAPS celkem 73 čísel – sešitových románů.

K uvedení do souvislostí s předchozími řádky doplním skutečně jen telegraficky: za „zakladatele“ levné „brakové“ literatury první republiky je považován Zdeněk Holfeld, který stál v roce 1935 za vznikem RODOKAPSU (zkrácený název pro „romány do kapsy“). Na čtenářský úspěch brzy navázali další vydavatelé a vedle RODOKAPSu (1935-1944) se brzy objevil WEEKEND (1936-1940), ROZRUCH (1937-1944), KRÁSNÝ ROMÁN (1937-1944), MODERNÍ ROMÁNY (1938-1943), DIVOKÝ ZÁPAD (1939-1941), ČTENÍ PRO ŽENY (1939-1944), DOBRÉ ČTENÍ (1939-1944), VEČERY POD LAMPPU (1940-1944), … V době největšího rozkvětu románových sešitů údajně činil roční náklad 15 miliónů (!), což znamená cca 500-600 titulů ročně. Časopisecká (sešitová) podoba byla nakladateli volena pro levnější výrobní náklady a tedy i lepší cenovou dostupnost pro masy.

Časopisům se románová edice DODOKAPS trochu podobá i držením pravidelných rubrik, tak jako je publikovaly i jiné podobné tituly. Mimo románu, byla v každém čísle (sešitu) otištěna samostatná povídka s ilustrací, celostránková křížovka i upoutávka na další číslo (na poslední straně obálky). O rok později vycházel v DODOKAPSu na pokračování i komiks Marka Čermáka  a J. Hrdličly BOJ O ZLATO (čísla 43-48).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DODOKAPS z roku 1992, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DODOKAPS  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla DODOKAPS zde >>>

VONT – 2.ročník – 1991

Dnes archivovaná čísla časopisu VONT z roku 1991 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Charlik. Veliký dík!

VONT – časopis pro kluky a holky z ulic a uliček vycházel v rozsahu 16 stran a stál 3,5 Kčs. V tiráži se uvádí: Čtrnáctideník pro mládež od 9 do 15 let. – V nakladatelství Roční období vydává Vontské tiskové středisko: Krajinská 42, 370 01 České Budějovice. Registrováno pod č. 330012790 – Šéfredaktor Alan Ryvola. Redakční rada: Hanka Hosnediová. Zbyněk Holub, Zbyněk Pálka. Kreslí Tomáš Kahuda. Fotosazba fa Actys Bedřich Pandula. Vytiskla tiskárna Jihočeský inzertexpres“.

Inspirace VONTA prvorepublikovým MLADÝM HLASATELEM a poválečným VPŘEDEM je nezpochybnitelná.  Pravidelná rubrika ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE je jakousi variantou BOBŘÍ HRÁZE a foglarovských čtenářských klubů.

Druhý ročník časopisu VONT se redakce snažila propagovat oboustranným reklamním letákem – s cílem získat dostatek předplatitelů :

Wikipedie: Vontové jsou původně smyšlené chlapecké hnutí z knih Jaroslava Foglara. Jejich členem mohou být pouze chlapci ze Stínadel. Mají složitou organizaci, rozmanité zvyky a tradice. Nejvýše stojí Velký Vont, každý večer se s ním schází Vontská rada, aby projednali různé věci mezi Vonty (například problémy mezi ulicemi, sportovní utkání apod.). Výsledky rady předávají Vontští kurýři (zvaní též poštovní jezdci) náčelníkům ulic. Náčelník je zástupcem celé ulice (nebo jen části, pokud je ulice příliš dlouhá). Dále jsou řadoví Vontové. Vontové dostali svůj název podle Vojtěcha Vonta, který sdružil chlapce ze Stínadel proti všem, kteří hanili jejich čtvrť. Vontové mají za svůj odznak žlutý špendlík. Velký Vont je volen ostatními ve Vontské radě a má u sebe ježka v kleci. Po rozpadu vontské organizace v knize Záhada hlavolamu se mezi Vonty tvoří různé skupinky, například Uctívači ginga, které se chtějí stát vedoucí silou ve Stínadlech.“

„Vonstké tiskové středisko se snažilo propagovat ideu žlutých kvítků a podporovalo vznik vontských skupin. V každém městě se měla vytvořit Vontská rada, v jejímž čele stál Velký Vont volený jednou za 4 roky. Tato idea se nenaplnila a časopis Vont byl nahrazen interním zpravodajem Sdružení Žlutého kvítku. I přestože se tato idea neuchytila, dodnes se pořádají hry a soutěže inspirované Foglarovými romány. Většinou se týkají Hledání ježka v kleci, Boje o Velkého Vonta či se pořádají Večery světel.“

Komiks podle povídky Otakara Batličky FARMA U ČERNÉHO KŘÍŽE připravil Jan Hora (*1952). Redakce k němu uvádí:

Jan Hora z Chomutova nám nabídl spolupráci a poslal i několik svých obrázků. Nám se moc líbí a proto doufáme, že se s jeho tvorbou budete setkávat častěji. Seriál na str. 5, jehož dokončení najdete v příštím čísle, je jenom zlomkem z jeho práce. Představte si, že se živí jako strojvedoucí na šachtě!“

Rok 1991 byl v podmínkách Československa rokem velké inflace (více než 50%), malé privatizace, odchodem sovětských okupačních vojsk i obdobím vzniku (i zániku) dětských časopisů  na celostátní i lokální úrovni. VONT tento fakt reflektoval v článku ZE SPŘÁTELENÝCH ČASOPISŮ.

Při pátrání po autorech komiksu TORG se mi podařilo dva dny před publikováním tohoto textu kontaktovat kreslíře (dnes úspěšný spisovatel, pedagog a vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR /oddělení dějin raného novověku/  Mgr. Tomáš STERNECK, Ph.D. (*1972)) :

“ … kdysi – ještě jako středoškolák – jsem se opravdu bavil kreslením. Shodou okolností jsem se tehdy dostal k časopisu Vont. Nejprve jsem tam kreslil komiks Rebeka a zlatý špendlík, který byl předčasně ukončen (myslím, že kvůli rozchodu scénáristy s redakcí); pak Torg (připraveno bylo více pokračování, ale časopis bohužel zanikl, vyšla jen – pokud si vzpomínám – dvě čísla v nové úpravě, s Torgem; další díl seriálu měl být čtyřbarevný, měl jsem kromě konturové kresby připravené matrice pro soutisk barev). Kresby jsou tedy mým výtvorem, publikovaným pod dřívějším příjmením (nyní již skoro dvacet let nosím příjmení po matce).

Pokud jde o děj, vymýšleli jsme jej tehdy se spolužákem Václavem Jirkou, který psal texty do bublin. Mělo jít o kombinaci historického a fantasy příběhu. Kromě pozemské linie děje, zasazené do středověku, se měla odbývat dějová linie, jejímiž protagonisty byli mimozemšťané. Ale na rozvedení příběhu již nedošlo.

Zdraví Vás Tomáš Sterneck“

Dle dostupných informací se zdá, že v 2.ročníku VONTA vyšla pouze dnes archivovaná dvě čísla a tím bylo vydávání časopisu uzavřeno. Časopis VONT zanikl, ale částečně jej nahradil zpravodaj Sdružení Žlutého kvítku s názvem HLAS KVÍTKU (připravujeme jej k archivaci).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VONT z roku 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VONT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VONT zde >>>

ROLF ZÁLESÁK – 1.ročník – 1992

Dnes archivovaná čísla časopisu ROLF ZÁLESÁK z roku 1992 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Onuca a Pepan. Veliký dík!

Tiráž obsahuje informaci: ROLF ZÁLESÁK – sešit 1. Barevný kreslený seriál na motivy E. T. Setona zpracoval akad. malíř Vlastimil Toman. Vydalo nakladatelství LIPA, Vizovice, v redakci A. J. Rychlíka. Vytiskla Grafia, Zlín-Louky. I. vydáni v r. 1992. Cena 20 Kčs

Nakladatelství LÍPA ve Vizovicích vzniklo v roce 1990 – stál za ním A.J.Rychlík. I když byl zřejmě záměr nakladatele využít potenciál klasického románu ROLF ZÁLESÁK z pera Ernesta Thompsona Setona k vydávání sešitové série komiksů v podobně jako prověřené časopisy (například RYCHLÉ ŠÍPY, ČTYŘLÍSTEK, KAPITÁN KLOSS, PIF, …) zdá se, že vyšly pouze 2 čísla (sešity), každé(ý) v rozsahu 36 stran.

Akademický malíř, grafik, ilustrátor, básník a fotograf Vlastimil Toman (*1930 +2015) „pracoval v tvarově redukovaném malířském a grafickém stylu“. Narodil se, žil a zemřel v Třebíči-Týně. V letech 1968-69 publikoval kreslený seriál o DRUŽINĚ JELENŮ v časopise ZÁLESÁK (staral se i grafickou úpravu tohoto časopisu). Přiblížit akademického malíře Vlastimila Tomana se pokouší video medailonek >>>, kde u ohníčku vypráví o místech na která rád jezdil, o Jaroslavu Foglarovi …. Kreslený seriál ROLF ZÁLESÁK je patrně jeho nejrozsáhlejším komiksem – bylo otištěno celkem 64 stran + 2 titulní, a vzhledem k rozsahu Setonova románu lze předpokládat, že byly nakresleny i další strany.

Časopis ROLF ZÁLESÁK lze přirovnat k časopisu RYCHLÉ ŠÍPY, kde většinu listů zabírá samotný komiks a k němu jsou „nabaleny“ rubriky s tábornickou praxí

… i povídky či ukázky z knih (v případě ROLFA ZÁLESÁKA na ty z nakladatelství LÍPA):

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ROLF ZÁLESÁK z roku 1992 , prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ROLF ZÁLESÁK   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Kompletný ročník časopisu VČIELKA – 35.ročník – 1992-93

Dnes naväzujeme na príspevok 1/2 ročníka časopisu VČIELKA – 35.ročník – 1992-93, do archívu zaraďujeme zvyšných 5 čísel a kompletizujeme tak celý ročník.

Novinkou tohto ročníka bola rubrika SPIEVAJ SI, VTÁČATKO! V spolupráci s časopisom ZORNIČKA a s cieľom naučiť aj tých najmenších klasické ľudové pesničky, vyhlásila redakcia súťaž z celoslovenskou pôsobnosťou. Tá prebiehala najskôr formou súťažných kôl na základných školách.

Deti súťažili  s jednou povinnou pesničkou uverejnenou v časopise a s jednou ľubovoľnou.

Pri všetkom tom maľovaní, strihaní, lepení a vymýšľaní si budeme i spievať. Krásne slovenské ľudové piesne rozozvučia detský hlá­sok v rubrike SPIEVAJ SI, VTÁČATKO. A to na­še malé dieťatko-vtáčatko v nej za pomoci dospelých nájde časom i spevníček Zorničkinho slávika. O čo tu ide: ZORNIČKA – časopis pre malých čitateľov (VČIELKA je pre ešte nečítajúce deti) každoročne organizuje spevácku súťaž ZORNIČKIN SLÁVIK. Kto sa nebojí spievať a kto dokonca spieva pekne, môže sa zúčastniť tejto súťaže aj napriek tomu, že ešte nie je školák. Súťažiaci zaspieva dve slovenské ľudové pesničky, z toho jedna je povinná (vý­ber zo spevníčka Zorničkinho slávika) a jedna ľubovoľná. VČIELKA chce malým speváčikom vyjsť v ústrety – na svojich stránkach prinesie jednoduchšie, pre predškolský vek najvhodnejšie piesne zo SPEVNÍČKA ZORNIČKINHO SLÁVIKA. Ktoré to budú, na to vás v priebehu roka upozorníme. Všetkým deťom, i tým, čo nebudú súťažiť, už teraz vravíme SPIEVAJ SI, VTÁČATKO!

Ďalšou sponzorovanou a zároveň reklamnou novinkou bola kupónová hra Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY. Prebiehala celým ročníkom a jej podstatou bolo zbieranie obrázkových kupónov. Jeden je venovaný dieťaťu, aby si ho vystrihlo a umiestnilo niekde v izbe a druhý malo vyfarbiť a lepiť na papier. Po zhromaždení všetkých 10 kupónov sa polepený papier mal zaslať redakcii, aj s maľovanou túžbou dieťaťa v hodnote 2500 Kčs. Pre porovnanie:

  • autenticky vymaľovaný kupón (našťastie neodoslaný)

  • a kupón zostávajúci v majetku dieťaťa

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VČIELKA z roku 1992-93, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VČIELKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.