Archív kategorie: 1991

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 1.ročník – 1991

I dnes archivovaná čísla prvního ročníku časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1991 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Ten digitalizoval i další ročníky, které přijdou na řadu později. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v říjnu 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  Cena 28 Kčs. Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při zachování autorských práv. Šéfredaktor: I. Pejčoch. Grafická úprava: D. Liebischová. Fotografické práce: B. Rybička. Redakční rada:  lng. J. Nepevný, V. Janovský, lng. P. Provazník, I. Pejčoch, V. Leimer, J. Nepevný, Ing. M. Mamula …“

V úvodníku redakce píše:

„Vážení přátelé, držíte v rukou první číslo nového ročníku našeho časopisu. Na rozdíl od loňského roku budeme letos vycházet pravidelně již jako měsíčník. Nabídneme Vám množství technických i historických článků, samozřejmě doplněnými fotografiemi, výkresy i kamuflážními schématy v barvě. Chybět nebude ani rubrika pro modeláře a inzertní stránka, tuto část chceme naopak proti předešlým číslům rozšířit. Nepravidelně zde najdete také popisy muzeí zaměřených na vojenskou techniku a rady, kde najít v zahraničí specializované modelářské obchody. Děkujeme Vám za dopisy a připomínky k naší práci. Budeme se snažit její výsledky nadále zlepšovat a doufáme, že i do budoucna si zachováme přízeň Vás, čtenářů. Vaše redakce“

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ se specializoval na techniku armád válečných konfliktů posledního století. V souvislostech popisoval bojové operace a problémy s nimi související. Obsah každého čísla je věnován konkrétním typům bojové techniky a související články jsou psány právě s ohledem na plastikové modeláře. V každém čísle byly barevné fotografie, pérovky i barevné bokorysy.

Do časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ přispívali renomovaní historici i techničtí nadšenci. Šéfredaktor Ivo Pejčoch je autorem řady odborných knih (například OBRNĚNÁ TECHNIKA, zaměřených na obrněné bojové prostředky jednotlivých států ve 20. století).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ zde >>>

 

 

VONT – 2.ročník – 1991

Dnes archivovaná čísla časopisu VONT z roku 1991 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Charlik. Veliký dík!

VONT – časopis pro kluky a holky z ulic a uliček vycházel v rozsahu 16 stran a stál 3,5 Kčs. V tiráži se uvádí: Čtrnáctideník pro mládež od 9 do 15 let. – V nakladatelství Roční období vydává Vontské tiskové středisko: Krajinská 42, 370 01 České Budějovice. Registrováno pod č. 330012790 – Šéfredaktor Alan Ryvola. Redakční rada: Hanka Hosnediová. Zbyněk Holub, Zbyněk Pálka. Kreslí Tomáš Kahuda. Fotosazba fa Actys Bedřich Pandula. Vytiskla tiskárna Jihočeský inzertexpres“.

Inspirace VONTA prvorepublikovým MLADÝM HLASATELEM a poválečným VPŘEDEM je nezpochybnitelná.  Pravidelná rubrika ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE je jakousi variantou BOBŘÍ HRÁZE a foglarovských čtenářských klubů.

Druhý ročník časopisu VONT se redakce snažila propagovat oboustranným reklamním letákem – s cílem získat dostatek předplatitelů :

Wikipedie: Vontové jsou původně smyšlené chlapecké hnutí z knih Jaroslava Foglara. Jejich členem mohou být pouze chlapci ze Stínadel. Mají složitou organizaci, rozmanité zvyky a tradice. Nejvýše stojí Velký Vont, každý večer se s ním schází Vontská rada, aby projednali různé věci mezi Vonty (například problémy mezi ulicemi, sportovní utkání apod.). Výsledky rady předávají Vontští kurýři (zvaní též poštovní jezdci) náčelníkům ulic. Náčelník je zástupcem celé ulice (nebo jen části, pokud je ulice příliš dlouhá). Dále jsou řadoví Vontové. Vontové dostali svůj název podle Vojtěcha Vonta, který sdružil chlapce ze Stínadel proti všem, kteří hanili jejich čtvrť. Vontové mají za svůj odznak žlutý špendlík. Velký Vont je volen ostatními ve Vontské radě a má u sebe ježka v kleci. Po rozpadu vontské organizace v knize Záhada hlavolamu se mezi Vonty tvoří různé skupinky, například Uctívači ginga, které se chtějí stát vedoucí silou ve Stínadlech.“

„Vonstké tiskové středisko se snažilo propagovat ideu žlutých kvítků a podporovalo vznik vontských skupin. V každém městě se měla vytvořit Vontská rada, v jejímž čele stál Velký Vont volený jednou za 4 roky. Tato idea se nenaplnila a časopis Vont byl nahrazen interním zpravodajem Sdružení Žlutého kvítku. I přestože se tato idea neuchytila, dodnes se pořádají hry a soutěže inspirované Foglarovými romány. Většinou se týkají Hledání ježka v kleci, Boje o Velkého Vonta či se pořádají Večery světel.“

Komiks podle povídky Otakara Batličky FARMA U ČERNÉHO KŘÍŽE připravil Jan Hora (*1952). Redakce k němu uvádí:

Jan Hora z Chomutova nám nabídl spolupráci a poslal i několik svých obrázků. Nám se moc líbí a proto doufáme, že se s jeho tvorbou budete setkávat častěji. Seriál na str. 5, jehož dokončení najdete v příštím čísle, je jenom zlomkem z jeho práce. Představte si, že se živí jako strojvedoucí na šachtě!“

Rok 1991 byl v podmínkách Československa rokem velké inflace (více než 50%), malé privatizace, odchodem sovětských okupačních vojsk i obdobím vzniku (i zániku) dětských časopisů  na celostátní i lokální úrovni. VONT tento fakt reflektoval v článku ZE SPŘÁTELENÝCH ČASOPISŮ.

Při pátrání po autorech komiksu TORG se mi podařilo dva dny před publikováním tohoto textu kontaktovat kreslíře (dnes úspěšný spisovatel, pedagog a vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR /oddělení dějin raného novověku/  Mgr. Tomáš STERNECK, Ph.D. (*1972)) :

“ … kdysi – ještě jako středoškolák – jsem se opravdu bavil kreslením. Shodou okolností jsem se tehdy dostal k časopisu Vont. Nejprve jsem tam kreslil komiks Rebeka a zlatý špendlík, který byl předčasně ukončen (myslím, že kvůli rozchodu scénáristy s redakcí); pak Torg (připraveno bylo více pokračování, ale časopis bohužel zanikl, vyšla jen – pokud si vzpomínám – dvě čísla v nové úpravě, s Torgem; další díl seriálu měl být čtyřbarevný, měl jsem kromě konturové kresby připravené matrice pro soutisk barev). Kresby jsou tedy mým výtvorem, publikovaným pod dřívějším příjmením (nyní již skoro dvacet let nosím příjmení po matce).

Pokud jde o děj, vymýšleli jsme jej tehdy se spolužákem Václavem Jirkou, který psal texty do bublin. Mělo jít o kombinaci historického a fantasy příběhu. Kromě pozemské linie děje, zasazené do středověku, se měla odbývat dějová linie, jejímiž protagonisty byli mimozemšťané. Ale na rozvedení příběhu již nedošlo.

Zdraví Vás Tomáš Sterneck“

Dle dostupných informací se zdá, že v 2.ročníku VONTA vyšla pouze dnes archivovaná dvě čísla a tím bylo vydávání časopisu uzavřeno. Časopis VONT zanikl, ale částečně jej nahradil zpravodaj Sdružení Žlutého kvítku s názvem HLAS KVÍTKU (připravujeme jej k archivaci).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VONT z roku 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VONT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VONT zde >>>

Ďalšie čísla časopisu SVETLO – 5.ročník – 1991

Časopis SVETLO sme si po prvý krát predstavili v príspevku z 15.5.2017  Od vtedy sa mi podarilo zohnať  ďalšie štyri čísla z 5.ročníka 1991, ktoré dnes publikujeme.

Ako som písal, časopis vychádzal od roku 1986, ako samizdat. Tvorili ho štyri ročníky. Po nežnej revolúcii 1989, t.j. v roku 1990 sa začal vydávať, už ako oficiálny časopis.

Titulné obálky, ako aj vzhľad časopisu boli často menené, ako keby autori stále hľadali správnu cestu jeho grafickej podoby, prípadne to vyplývalo z možnosti tlače a ekonomických nákladov tej doby.

V prvom článku z 15.5.2017 som však omylom označil 5.ročník ako 1991-92, za čo sa ospravedlňujem. Dohľadaním som zistil chybu a opravil ju na všetkých miestach, kde to len bolo možné. Do 8.ročníka (1994) vychádzal časopis totiž počas kalendárneho roka a až nasledujúci 9.ročník vychádzal v priebehu školského roka 1994-95. Periodicita bola  2 x mesačne, za 6 Kčs.

V tiráži sa uvádza:

SVETLO, saleziánsky časopis pre mladých. Redakcia: Vladimir Fekete– šéfredaktor, Jozef Luscoň – redaktor, Ján Goč, Ján Martiška – výtvarni redaktori, Jozef Kupka – fotograf.

Hneď druhá a predposledná strana časopisu tohto ročníka bola venovaná komiksovému seriálu DAMIÁNOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ,

ktorý od 7.čísla nahradil komiks na motívy románu F.X.Weisera – SYN BIELEHO NÁČELNÍKA. Autorom kresieb aj upraveného príbehu je O.Krajňák.

Predošlý ročník bohužiaľ nemám k dispozícii, no už v tomto ročníku sa v časopise spontánne začali objavovať vystrihovačky, kvôli ktorým sa časopis stal neskôr dosť vyhľadávaný. Aj keď patrili medzi jednoduchšie, predsa len boli pre deti vyrastajúce na ABC-čkach, stále príťažlivé.

Veľká pozornosť sa venovala hlavne výchove mládeži a jej nasmerovaniu „správnym smerom“. V dobe uvoľnených morálnych zásad, po vyše 40.rokoch ich škrtenia a zákazov za socializmu, to bola výzva nie len pre saleziánskych animátorov mládeže…

K pravidelným rubrikám pribudli aj noty a slová náboženských pesničiek. V tomto prípade je to HOSANA NA VÝSOSTI. Pre hudobne menej zdatných, uvádzam odkaz pre vypočutie si tejto nádhernej pesničky, uverejnenej na youtube.

Záver časopisu, tak ako to už bolo zvykom, ponúkal pre deti vždy niečo na odľahčenie.

 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SVETLO z roku 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SVETLO – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Časopis pro kluby vontů VONT – 1.ročník – 1990

Dnes archivovaná čísla časopisu VONT nám zaslal Charlík. Veľká vďaka!

Časopis s podtitulom „Časopis pro kluky a holky z ulic a uliček“,  vychádzal podľa databáze Národní knihovny ČR v rokoch 19901991. Celkove teda dva ročníky. V roku 1990 to boli pravdepodobne tri čísla a v roku 1991 už iba dve. Časopis mal vrátane prebalu 16 strán a stál 2,50 Kčs.

V tiráži sa uvádza: Měsíčník pro mládež od 9 do 15 let. V nakladatelství Roční období vydává Vontské tiskové středisko. Šéfredaktor: Jiří Macoun. Redakční rada: Lenka Luzumová, Milan Luzum, Zbyněk Holub, Zdeněk Kletečka, Martin Beneš, Alan Ryvola. O titulné foto sa staral  Karel Skalický a o grafiku  Tomáš Kahuda, Libuše Přibylová a Roman Holub.

Charakteristika a smerovanie časopisu je popísané v článku ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE, uverejnenom jeho v prvom čísle. Z neho citujeme:

  • V prvním čísle časopisu VONT, které se vám právě dostalo do rukou, vás nejprve seznámíme s myšlenkou Žlutého kvítku. Původně naše úvahy vycházely z námětů vyčtených z díla vynikajícího spisovatele literatury pro chlapce a děvčata Jaroslava Foglara..
  • Samotná vontská organizace láká obrazotvornost všech čtenářů, dokonce i dnešních, přičemž příběhy z vontského prostředí byly napsány před půlstoletím…
  • Vontská myšlenka se z knih začala šířit do života. Dnes působí v mnoha městech různě silná společenství vontů, která vdechují obsahu literárních děl nový, tentokrát skutečný, život.
  • Tomuto cíli má sloužit časopis VONT. Měl by se stát pravidelným zpravodajem vontského hnutí, měl by být šiřitelem myšlenek Žlutého kvítku tak, aby vzešlo velké množství semínek ušlechtilosti a nenásilí, která naleznou živnou půdu ve městech a obcích dosud stojících mimo proud vontského dění.
  • Vontské myšlenky jsou prosté. Mnoho našich bližních podlehlo podivnému lákadlu hrubosti, násilí a špatnosti. Ti všichni, kteří se nad svým životem nezamýšlejí a žijí podle svých násilnických vzorů zapomínají, že i Je může postihnout zloba krutých a mocných, neboť vždy se najde někdo vynalézavější ve špatnostech a podrobí si ty druhé. V opačném případě se nic podobného stát nemůže. Dobrý a slušný slušnému neublíží. Ve společenství nenásilí a vzájemného chápání Je méně místa pro nespravedlnost a ponižování.
  • Těmito myšlenkami se řídí i vontské hnutí Žlutého kvítku. Vontové by měli být hlasateli smířlivosti, přátelství a duševní vyrovnanosti, aby tak působili proti silám úpadku a proradnosti…
  • Časopis VONT a vontské kluby by měly být oporou pro hledání skutečných kamarádů, kteří se pak sdruží do větších celků vyznavačů myšlenek Žlutého kvítku, do vontských Sídel…
  • Kluby lze zakládat všude. Ve starých čtvrtích měst a městeček, v malých obcích i na obrovských sídlištích velkoměst. Naší snahou bude pomoci klubům ve všech prostředcích. Vontské myšlenky mohou nalézat své příznivce v řadách mladších i starších, mezi kluky i mezi děvčaty. Vontské společenství je otevřeno všem, kteří shledávají v myšlenkách Žlutého kvítku své vlastní přesvědčení a poznání. Časopis VONT vám bude věrným příznivcem a pomocníkem. Časopis VONT vám bude ukazovat cestu správným směrem…

Hneď na druhej strane časopisu je zaradená už zmienená rubrika ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE, ktorá vysvetľuje VONTOVSKÉ hnutie, jeho princípy a dáva rady pre potenciálne vzniknuté organizácie. Vlastne je tomu venovaná aj podstatná časť časopisu.

Pravidelne tu vychádza Čtení na pokračování. Konkrétne sa jedná o dobrodružný román Jacka Londona – CHLAPEC NA MOŘI.

Záver časopisu bol venovaný komixu  J.Macouna a T.Kahudy s názvom REBEKA & ZLATÝ ŠPENDLÍK.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VONT z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VONT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.