Archív kategorie: 1990

Dve čísla časopisu MLADÉ ROZLETY – 4.ročník – 1990

Je tomu zhruba už rok, čo sme si v príspevku z 4.9.2017 predstavili časopis MLADÉ ROZLETY.

Vtedy sa jednalo o propagačné čísla z nultého ročníka a už v tom čase som mal pripravené, dnes publikované čísla zo 4.ročníka z roku 1990.

Z tiráže sa dozvedáme aj podnázov: TÝŽDENNÍK PRE MLÁDEŽ, MLADÉ ROZLETY.

VYCHÁDZA VO VYDAVATEĽSTVE SMENA. Redakčná rada – Ľubomir Štancel: šéfredaktor; Alena Kemá: zástupkyňa šéfredaktora; František Rajecký: zástupca šéfredaktora; Naďa Ondrišová: sekretár; Gejza Pinter: tajomník; Ivana Bánová: reportérka; Pavol Juračka: reportér; Marta Moravčíková: reportérka; Táňa Veselá: reportérka; Mária Abrahámová: pracujúca mládež; Felícia Boronkayová: listy; Eva Colotková: kultúra; Eva Frická: voľný čas mládeže; Viera Hojsíková: zdravotníctvo, soc.témy; Peter Kasalovský: komentátor; Mikuláš Kočan: šport; Oľga Nágelová: školstvo, mládež; Emma Tekelyová: tipy; Andrej Bán: fotoreportér; Vladimír Gloss: fotoreportér; Peter Šimčisko: fotoreportér; Monika Kralovičová: grafička; Jana Krivošová: grafička; Viera Tešlárová: grafička; Nevyžiadané rukopisy, kresby a fotografie nevraciame.
Cena jedného výtlačku 4 Kčs ročné predplatné 208 Kčs polročné 104 Kčs štvrťročné 52 Kčs Tlač: Polygrafické závody, z. p., Bratislava

Hlavnú štruktúru tohto ročníka tvorili reportáže zo života mladých ľudí a z rôznych akcií, rozhovory, oblasť hudby, obliekanie a móda. Medzi pravidelné rubriky, ktoré mi padli do oka patrí napríklad STOPA. Venuje sa skautingu, trampingu, country hudbe a všetkému čo ťahalo mladých k pobytu v prírode.

Rubrika „TAMTAMY“  – 2 stránky o hudbe, kapelách, spevákoch. V spodnej tretine týchto stránok vychádzal obojstranne tlačený seriál na pokračovanie „DEJINY ROCKU“.

Strana 30 s názvom „fór/ÁTRIUM/“ bola venovaná kolekcii kreslených vtipov, spravidla od jedného autora.

Citujem: Rubrika Fór(átrium) si podľa reakcií čitateľov získala svojich priaznivcov. Neprejde deň, aby sa v našej redakčnej pošte neobjavili príspevky renomovaných autorov, ale aj nových, začínajúcich výtvarníkov. Je to iste potešiteľný fakt, dokazujúci, že kreslený humor na Slovensku sa o budúcnosť nemusí báť. Medzi tých, ktorí predstavujú jeho mladú krv patrí aj dnešný autor nášho fór(átria)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÉ ROZLETY z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÉ ROZLETY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÉ ROZLETY zde >>>

Časopis pro kluby vontů VONT – 1.ročník – 1990

Dnes archivovaná čísla časopisu VONT nám zaslal Charlík. Veľká vďaka!

Časopis s podtitulom „Časopis pro kluky a holky z ulic a uliček“,  vychádzal podľa databáze Národní knihovny ČR v rokoch 19901991. Celkove teda dva ročníky. V roku 1990 to boli pravdepodobne tri čísla a v roku 1991 už iba dve. Časopis mal vrátane prebalu 16 strán a stál 2,50 Kčs.

V tiráži sa uvádza: Měsíčník pro mládež od 9 do 15 let. V nakladatelství Roční období vydává Vontské tiskové středisko. Šéfredaktor: Jiří Macoun. Redakční rada: Lenka Luzumová, Milan Luzum, Zbyněk Holub, Zdeněk Kletečka, Martin Beneš, Alan Ryvola. O titulné foto sa staral  Karel Skalický a o grafiku  Tomáš Kahuda, Libuše Přibylová a Roman Holub.

Charakteristika a smerovanie časopisu je popísané v článku ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE, uverejnenom jeho v prvom čísle. Z neho citujeme:

  • V prvním čísle časopisu VONT, které se vám právě dostalo do rukou, vás nejprve seznámíme s myšlenkou Žlutého kvítku. Původně naše úvahy vycházely z námětů vyčtených z díla vynikajícího spisovatele literatury pro chlapce a děvčata Jaroslava Foglara..
  • Samotná vontská organizace láká obrazotvornost všech čtenářů, dokonce i dnešních, přičemž příběhy z vontského prostředí byly napsány před půlstoletím…
  • Vontská myšlenka se z knih začala šířit do života. Dnes působí v mnoha městech různě silná společenství vontů, která vdechují obsahu literárních děl nový, tentokrát skutečný, život.
  • Tomuto cíli má sloužit časopis VONT. Měl by se stát pravidelným zpravodajem vontského hnutí, měl by být šiřitelem myšlenek Žlutého kvítku tak, aby vzešlo velké množství semínek ušlechtilosti a nenásilí, která naleznou živnou půdu ve městech a obcích dosud stojících mimo proud vontského dění.
  • Vontské myšlenky jsou prosté. Mnoho našich bližních podlehlo podivnému lákadlu hrubosti, násilí a špatnosti. Ti všichni, kteří se nad svým životem nezamýšlejí a žijí podle svých násilnických vzorů zapomínají, že i Je může postihnout zloba krutých a mocných, neboť vždy se najde někdo vynalézavější ve špatnostech a podrobí si ty druhé. V opačném případě se nic podobného stát nemůže. Dobrý a slušný slušnému neublíží. Ve společenství nenásilí a vzájemného chápání Je méně místa pro nespravedlnost a ponižování.
  • Těmito myšlenkami se řídí i vontské hnutí Žlutého kvítku. Vontové by měli být hlasateli smířlivosti, přátelství a duševní vyrovnanosti, aby tak působili proti silám úpadku a proradnosti…
  • Časopis VONT a vontské kluby by měly být oporou pro hledání skutečných kamarádů, kteří se pak sdruží do větších celků vyznavačů myšlenek Žlutého kvítku, do vontských Sídel…
  • Kluby lze zakládat všude. Ve starých čtvrtích měst a městeček, v malých obcích i na obrovských sídlištích velkoměst. Naší snahou bude pomoci klubům ve všech prostředcích. Vontské myšlenky mohou nalézat své příznivce v řadách mladších i starších, mezi kluky i mezi děvčaty. Vontské společenství je otevřeno všem, kteří shledávají v myšlenkách Žlutého kvítku své vlastní přesvědčení a poznání. Časopis VONT vám bude věrným příznivcem a pomocníkem. Časopis VONT vám bude ukazovat cestu správným směrem…

Hneď na druhej strane časopisu je zaradená už zmienená rubrika ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE, ktorá vysvetľuje VONTOVSKÉ hnutie, jeho princípy a dáva rady pre potenciálne vzniknuté organizácie. Vlastne je tomu venovaná aj podstatná časť časopisu.

Pravidelne tu vychádza Čtení na pokračování. Konkrétne sa jedná o dobrodružný román Jacka Londona – CHLAPEC NA MOŘI.

Záver časopisu bol venovaný komixu  J.Macouna a T.Kahudy s názvom REBEKA & ZLATÝ ŠPENDLÍK.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VONT z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VONT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

IKARIE – 1.ročník – 1990

Dnes archivovaná čísla časopisu IKARIE z roku 1990 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík!

Wikipedie: „Ikarie byl český literární časopis vydávaný nakladatelstvím Mladá fronta v letech 1990 až 2010. Byl zaměřen na science fiction, fantasy a hororovou literární tvorbu.

Z iniciativy několika spisovatelů a fanoušků science fiction (Ondřej Neff, Pavel Kosatík, Jaroslav Olša, jr., Ivan Adamovič, Vlado Ríša, Vlastimír Talaš) byl založen v roce 1990 nový časopis, určený pro čtenáře sci-fi, fantasy a hororu. Navázal na fanzin Ikarie XB, jehož čtyři čísla vyšla v letech 1986–89, a jehož redakci tvořila prakticky stejná skupina (Jaroslav Olša, jr. jako šéfredaktor, Ondřej Neff zodpovědný za filmovou tvorbu, Ivan Adamovič jako editor zahraničních povídek, Pavel Kosatík co by editor české science fiction a Alexandre Hlinka, který časopis zaštiťoval jako předseda SFK ADA při 405. ZO Svazarmu). Název si fanzin zvolil po českém vědeckofantastickém filmu Ikarie XB 1 a aby působil dojmem neperiodické publikace měnil svůj název z Ikarie XB-1 na Ikarie XB-2 atd.

O názvu profesionálního science fiction měsíčníku se v prvních měsících roku 1990 vedly dlouhé diskuse, nakonec ale byl vybrán název Ikarie a tím byla potvrzena obsahová i redakční návaznost na fanzin Ikarie XB. Současně ale do obsahu prvních čísel (včetně obálky vůbec prvního čísla) byla převzata řada nepublikovaných materiálů plánovaných do dalších čísel už nevydaného občasníku Svět fantastiky, který začal vycházet v roce 1989 a po vydání tří čísel zanikl.

Prvním šéfredaktorem Ikarie byl v letech 1990–1993 Ondřej Neff, od roku 1993 do roku 2010 Vlado Ríša. Časopis své zázemí nalezl v nakladatelství Mladé fronty. S ohledem na tehdejší situaci nejdříve Ondřej Neff založil tzv. Syndikát autorů fantastiky v domnění, že bez zaštiťující organizace časopis vydávat nelze, což se ukázalo jako zbytečné a Syndikát v principu nikdy nezačal existovat. Přestože se členové původní redakce Ikarie XB (až na Alexandre Hlinku) aktivně podíleli na přípravě vydávání nové Ikarie, z jejích členů v ní déle setrval pouze Ivan Adamovič a Ondřej Neff. Pavel Kosatík opustil redakci prakticky ihned po založení časopisu, aby se mohl věnovat své vlastní literární a publicistické tvorbě, Jaroslav Olša, jr. jej následoval kvůli svým studiím v zahraničí na konci roku 1990 a na jejich místa nastoupili postupně Vlado Ríša, Eva Hauserová a později Jaroslav Jiran. Šéfredaktor Ondřej Neff postupně předal své funkce Vladovi Ríšovi.

Vedle povídek, které byly jeho hlavní náplní, obsahoval také recenze na knihy, filmy a počítačové hry, pozvánkou a hodnocením různých SF akcí Československého fandomu a další rubriky. Občas byl doplněn anketou pro čtenáře a v malé míře i reklamou. Časopis byl ilustrován, s barevnou obálkou. Některá čísla obsahovala skládané barevné postery.

Ikarie byla jednou z mála možností pro začínající spisovatele, jak mohou prezentovat svoji tvorbu. Pro všechny české autory tu byla soutěž Ikaros, do které mohli zaslat své povídky. Její uzávěrka bývala vždy v květnu, slavnostní vyhlášení pak bylo obvykle na podzim a během následujícího roku v Ikarii vycházely vítězné povídky.

Za dobu své existence Ikarie prošla mnohými změnami, které byly obvykle provázeny výrazným zdražením. Rostoucí cena a menší prodeje byly příčinou, proč nakladatelství rozhodlo v listopadu 2010 vydávání časopisu ukončit. Ponechalo si však autorská práva i k názvu časopisu. Za 21 let existence bylo vydáno 247 čísel.

Redakční rada na webu Sarden (původně sci-fi rubrika a stránka pod Neviditelným psem) oznámila záměr přejít pod jiného vydavatele a vydávat časopis XB-1. Jeho první číslo (označené jako 12.) bylo vydáno 5. prosince 2010. Redakční rada je stejná, jako u předchůdkyně.“

 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KARIE z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KARIE  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Další číslo časopisu BUBLINKY – 1.ročník – 1990

Dnešní číslo časopisu BUBLINKY 1.ročník z roku 1990 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Tacmud – moc děkujeme!

BUBLINKY – COMICS MAGAZÍN je napsáno v záhlaví titulní strany. V tiráži pak: Vydáva I.W.L. FIĽAKOVO. Šéfredaktor: František MRÁZ. Zástupca šéfredaktora, grafická úprava a jazyková redakcia: dr. Jaroslav UHEL. Časopis BUBLINKY vycházel v rozsahu 36 stran a stál 13 Kčs.

Rok 1990 byl pro slovenské příznivce kreslených příběhů malým milníkem, vyšlo první číslo časopisu BUBLINKY, který komiks nejen otiskoval, ale svým způsobem k němu i vychovával a podporoval mladé ilustrátorské talenty. V roce 1990 byly vydány jen dvě čísla – stála 13 Kčs. Vznikl tak ale dobrý základ pro kvalitní slovenský komiks vydávaný v 2.ročníku. K ukončení vydávání tištěné verze časopisu došlo na konci roku 1992 – 3.ročníkem (12 čísel).

V pořadí druhém čísle, které dnes archivujeme, znovu ožívají známi hrdinové z předchozího čísla – STORM, MAUGLÍ

BUBLINKY obsahují i tematický ALBUM BUBLINEK (krátké informace na kraji strany), …

plakát Arnolda Schwarzeneggera …

… i vystřihovánka v návaznosti na Arnoldův plakát – na téma TERMINÁTOR.

Čtyřstránkový komiks PESTROFAREBNOSŤ HERMESU připravili Jan Fekete (*1945) a Martina Pilcerová (*1973).

Příběh MAUGLÍ kreslil podle klasického románu Rudyarda Kiplinga (*1865  +1936) Atilla Benko.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu BUBLINKY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s přímými odkazy na všechna čísla a tituly časopisů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná po přihlášení – v horním menu „STÁHNOUT