Archív kategorie: 1990

MLADÝ SVĚT – 32.ročník – 1990

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1990 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Jiří R. a Jaroslav Ch. Veliký dík!

V tiráži časopisu se mimo jiné píše: MLADÝ SVĚT, časopis pro mládež • Vydává každý týden Mladá Fronta • Ročník XXXII • Šéfredaktor LUBOŠ BENIAK (vystřídal PETRA KUČERU) • Zástupci šéfredaktora: Jaroslav Vozobule, Martin Michalek •  Rubriky domácí – Marek Hlavica, Dana Emingerová, Anastázie Kudrnová, David Vondráček, Marek Šálek, zahraniční – Milan Kruml, Zdeněk Procházka, reportéři: Jiří Franěk, Petr Trojan, Petr Kučera, Petr Veselý, Josef Velek, Radek John, kulturní- Josef Chuchma, Roman Lipčík, Michal Horáček, Michal Bartůšek, sportovní:  Zdeněk Šálek, Vladimír Kotlář, Tomáš Sniegoň, dopisy – Rudolf Křesťan, Helena Bednářová, fotografie – Miloslav Zajíc, Jan Šilpoch, Karel Cudlín, grafická úprava – Vladimír Nagaj, Miroslav Kloss, Pavel Kopecký • Cena výtisku 3,50 Kčs

Číslování v tiráži MLADÉHO SVĚTA obsahovalo mimo standardního čísla i v závorce uvedené průběžné číslování – takže například 6. číslo 32. ročníku (z 5.2.1990) bylo už 1613. číslem od začátku vydávání v roce 1959.

Jako u každého časopisu, tak i u MLADÉHO SVĚTA se dlouhodobě ustálila i „grafika“, která jej na první pohled odlišovala od ostatních soudobých časopisů. Poslední strana MLADÉHO SVĚTA patřila tradičně kreslenému humoru – presentoval se vždy jeden kreslíř.

Za dobu své čtyřicetišestileté existence prošel MLADÝ SVĚT mnoha velkými i malými bitvami o kompromisy, s různými výsledky. Je obtížné hodnotit zda to tehdejší redakce zvládly se ctí. Každopádně mám pocit, že se dlouhodobě držel mnohem lépe než jiné oficiální tiskoviny tehdejší doby i proto, že MLADÉMU SVĚTU občas prošlo i to, co by jiné časopisy neotiskly. Byl to fenomén – „Už jsi čet(l), Mladý svět?“. Dokázal se presentovat jako „rozevlátý novinář, reformní svazák, zapálený ekolog, zručný reportér, pokusný básník i tramp“. Redakcí prošly desítky výjimečně talentovaných lidí, kteří se později dokázali prosadit i mimo klasickou novinařinu (Zdeněk Svěrák, Michal Horáček, Radek John, …).

Mezi 15.6. a 21.6.1990 vyšlo 25. číslo MLADÉHO SVĚTA – v nezvyklé grafické úpravě (v naší knihovně je ale digitalizováno jako standardní časopis). Redakce toto číslo jej uvádí slovy:

„Už jsme dělali s Mladým světem ledacos, ale takhle jsme vás, milí čtenáři, ještě nezaskočili. Závažnost materiálu, který zaplnil celé dnešní číslo, si vyžádala mimořádnou úpravu. Jen tak se mohlo na našich dvaatřicet stránek vejít na 250 stran rukopisu, což je rozsah běžné knížky. Chtěli jsme vás s ním seznámit co nejrychleji a vcelku. Snad vás jeho obsah přesvědčí o správnosti našeho rozhodnutí. Komplikacím při čtení předejdete, když si časopis ve hřbetě rozříznete a složíte na poloviční formát. Proto také dnes nenajdete žádnou z pravidelných stránek. Všem jejich čtenářům se omlouváme a slibujeme, že za týden už budeme zase normální.“

Autor knihy POLOJASNO, která naplnila 25. číslo MLADÉHO SVĚTA je Václav Bartuška (*1968) , tehdy student žurnalistiky, který patřil k vůdcům studentské revoluce v roce 1989. Ve svých 22 letech se stal členem „parlamentní komise pro dohled na vyšetřování událostí 17. listopadu“. A o svých zkušenostech z práce v „komisi“ napsal knihu POLOJASNO. Zisk z prodeje knihy mu prý umožnil absolvovat cestu okolo světa. Mimo MLADÉHO SVĚTA vyšel tento titul i 2x knižně (1990, 2009).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní stránky.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT zde >>>

Příloha novin PRÁCE – HVĚZDIČKA – 1990

Přílohy a rubriky věnované dětem v periodikách pro dospělé mají delší historii než samotné časopisy pro děti. Blíže o tom píše Štefan Švec ve své knize „ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989)“. Různé přílohy vycházely v časopisech a novinách již za dob Rakouska – Uherska. Dětské rubriky měla většina deníků za první republiky, také během protektorátu tehdy vydávané noviny v tomto trendu pokračovaly.  Po válce , kdy byl tisk zejména po roce 1948 ovlivnován centrálním řízením, nebylo těchto dětských příloh v novinách a časopisech pro dospělé už tolik, jako v předchozích obdobích.

Jedním z nich byl odborářský deník  PRÁCE, kde byla rubrika, vycházející v nedělní a poté  v sobotní příloze, věnované dětem. Od poválečného „Psaníčko dětem“, své názvy příloha  měnila, až se ustálila na „Hvězdička“,  který byl až do zániku deníku v devadesátých letech. Samozřejmě, že novinový papír nedával takovou kvalitu tisku. Dnes uveřejnuji HVĚZDIČKU z roku 1990. Vycházela v každém sobotním vydání:  Příloha deníku Práce, na sedmé straně sloupek přes celý list. Pro náš web je příloha upravena, rozdělena na dvě části.

Od čísla 2. do čísla 28. vycházela detektivka pro děti  od Jany Tomsové (bližší informace o ní nejsou známy): Záhada starých mincí.

Další celoroční  seriál byl  „Co  dali světu“  , kde se děti seznamovaly s významnými českými osobnostmi, které ovlivnili nějakým způsobem dění ve světě, svými vynálezy a přínosem pro různé vědy, jako Prokop Diviš, Jan Kašpar, Karel Klíč, Jakub Jan Ryba a řadou dalších, dnes i pozapomenutými .

Celoročně také  vycházela Abeceda poznání , pokračující z minulého ročníku deníku , kde laickým způsobem vysvětloval autor (lk) o různých zákonitostech ze života , jak se co vyrábí, odkud pochází dotyčný výrobek , kdo ho používal , jak vznikly různé zvyky , či kdo dal dotyčné věci jméno a další informace o ní.

V rubrice „Umění je i na zítra“ autorka (ja) seznamovala s architekturou a uměním od doby kamenné až po rokoko.

Po dobu prázdnin byly seznamovány děti se záludností nehod a úrazů . Formou soutěže autor (ma) otiskoval prázdninová dobrodružství  z jedné chatařské osady: „Kdo má pravdu – hádanka pro život“.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HVĚZDIČKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HVĚZDIČKA zde >>>

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 0.ročník – 1990

Dnes archivované první číslo nultého ročníku časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1990 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Ten digitalizoval i další ročníky, které přijdou na řadu později. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v říjnu 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  Cena 18 Kčs. Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při zachování autorských práv. Šéfredaktor: I. Pejčoch. Grafická úprava: D. Liebischová. Fotografické práce: B. Rybička. Redakční rada:  lng. J. Nepevný, V. Janovský, lng. P. Provazník, I. Pejčoch, V. Leimer, J. Nepevný. …“

V redakčním úvodníku se mohou čtenáři seznámit proč HPM vznikla:

„Vážení čtenáři, plastikové modelářství je jedním z nejrozšířenějších koníčků v západních zemích. Stejně tak tomu je i u nás, kde modeláři měli a mají daleko horší podmínky. Největším problémem u nás je nedostatek odborné literatury včetně specializovaných časopisů, určených pouze pro plastikové modeláře, což je jednou ze základních potřeb ke kvalitní práci. Dlouho jsme mohli pouze bezmocně přihlížet, ale nyní se naše skupina modelářských nadšenců pokusila jeden z těchto nedostatků odstranit, a to vydáváním měsíčníku pro kitaře a všechny zájemce o historii. Je to časopis tvořený modeláři
pro modeláře a jedinou naší snahou bude co nejvyšší kvalita. Víme, že vše nebude dokonalé hned od prvního čísla, a proto zahajujeme letos pouze nultým ročníkem, kdy vyjdou jen dvě čísla, v listopadu a prosinci, a teprve v příštím roce začne vycházet pravidelně jako měsíčník.
V tomto místě bychom Vás chtěli seznámit se zaměřením periodika a našimi plány pro nejbližší budoucnost. Nosnou částí by měly být články 0 letecké, pozemní i námořní vojenské technice, doplníme tím, co nám nejvíce schází- výkresy s rozkreslenými detaily a barevnými kamuflážními schématy, samozřejmě doprovázené dostatečným počtem fotografií. V obsahu každého čísla dále najdete rozsahově menší články o zajímavostech v tomto oboru, o historii bojových jednotek včetně nasazení, dále pak recenze na specializovanou literaturu a plastikové modely všech kategorií. Samozřejmě se budeme snažit sloužit Vám čtenářům předkládáním čerstvých informací o našich i zahraničních burzách, novinkách na světovém trhu a inzertní rubrikou, kterou nabízíme jak jednotlivcům, tak i prodejnám a výrobcům modelů.
Pro přípravu dalších čísel vítáme Vaši spolupráci a příspěvky jak ve formě článků, tak i připomínek k naši práci.
Těšíme se, že si naš časopis oblíbíte a že se na jeho stránkách budeme spolu i nadále setkávat. Vaše redakce“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ zde >>>

Dve čísla časopisu MLADÉ ROZLETY – 4.ročník – 1990

Je tomu zhruba už rok, čo sme si v príspevku z 4.9.2017 predstavili časopis MLADÉ ROZLETY.

Vtedy sa jednalo o propagačné čísla z nultého ročníka a už v tom čase som mal pripravené, dnes publikované čísla zo 4.ročníka z roku 1990.

Z tiráže sa dozvedáme aj podnázov: TÝŽDENNÍK PRE MLÁDEŽ, MLADÉ ROZLETY.

VYCHÁDZA VO VYDAVATEĽSTVE SMENA. Redakčná rada – Ľubomir Štancel: šéfredaktor; Alena Kemá: zástupkyňa šéfredaktora; František Rajecký: zástupca šéfredaktora; Naďa Ondrišová: sekretár; Gejza Pinter: tajomník; Ivana Bánová: reportérka; Pavol Juračka: reportér; Marta Moravčíková: reportérka; Táňa Veselá: reportérka; Mária Abrahámová: pracujúca mládež; Felícia Boronkayová: listy; Eva Colotková: kultúra; Eva Frická: voľný čas mládeže; Viera Hojsíková: zdravotníctvo, soc.témy; Peter Kasalovský: komentátor; Mikuláš Kočan: šport; Oľga Nágelová: školstvo, mládež; Emma Tekelyová: tipy; Andrej Bán: fotoreportér; Vladimír Gloss: fotoreportér; Peter Šimčisko: fotoreportér; Monika Kralovičová: grafička; Jana Krivošová: grafička; Viera Tešlárová: grafička; Nevyžiadané rukopisy, kresby a fotografie nevraciame.
Cena jedného výtlačku 4 Kčs ročné predplatné 208 Kčs polročné 104 Kčs štvrťročné 52 Kčs Tlač: Polygrafické závody, z. p., Bratislava

Hlavnú štruktúru tohto ročníka tvorili reportáže zo života mladých ľudí a z rôznych akcií, rozhovory, oblasť hudby, obliekanie a móda. Medzi pravidelné rubriky, ktoré mi padli do oka patrí napríklad STOPA. Venuje sa skautingu, trampingu, country hudbe a všetkému čo ťahalo mladých k pobytu v prírode.

Rubrika „TAMTAMY“  – 2 stránky o hudbe, kapelách, spevákoch. V spodnej tretine týchto stránok vychádzal obojstranne tlačený seriál na pokračovanie „DEJINY ROCKU“.

Strana 30 s názvom „fór/ÁTRIUM/“ bola venovaná kolekcii kreslených vtipov, spravidla od jedného autora.

Citujem: Rubrika Fór(átrium) si podľa reakcií čitateľov získala svojich priaznivcov. Neprejde deň, aby sa v našej redakčnej pošte neobjavili príspevky renomovaných autorov, ale aj nových, začínajúcich výtvarníkov. Je to iste potešiteľný fakt, dokazujúci, že kreslený humor na Slovensku sa o budúcnosť nemusí báť. Medzi tých, ktorí predstavujú jeho mladú krv patrí aj dnešný autor nášho fór(átria)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÉ ROZLETY z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÉ ROZLETY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÉ ROZLETY zde >>>