Archív kategorie: 1988

Páteční příloha ZEMĚDĚLSKÝCH NOVIN „NÁŠ DOMOV“ se stránkou pro děti SLUNÍČKO – 1987-88

Dnes archivované stránky přílohy SLUNÍČKO z let 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro (poslal i níže uvedený text). Veliký dík!

(Česky psané časopisy  pro děti – Štefan Švec) Přílohy a rubriky věnované dětem v periodikách pro dospělé čtenáře mají delší historii než samotné časopisy pro děti. Už řada časopisů z úvodních fází národního obrození publikovala materiály určené dětem, postupně se koncentrující do vlastních rubrik.

I po roce 1948 vycházela celá řada dětských rubrik a příloh. V největším domácím deníku, RUDÉM PRÁVU, měla dětská rubrika v průběhu času různé názvy (např. opět KOHOUTEK či celostránkový sobotní KOSMÍK na přelomu 60. a 70. let) a vycházela v sobotní příloze deníku, zvané HALÓ SOBOTA.

I většina ostatních deníků tiskla svou sobotní či nedělní dětskou rubriku (SVOBODNÉ SLOVO – příloha SLOVÍČKO /od května 1968/, LIDOVÁ DEMOKRACIE – příloha NAŠIM DĚTEM, později PRO MALÉ I VELKÉ DĚTI, ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY –   SLUNÍČKO  jako jednostránková příloha, vycházelo v páteční příloze NÁŠ DOMOV, PRÁCE – STUDÁNKA, později RAKETA DĚTEM, KORMIDLO, KUKÁTKO STRÁČKA JEDLIČKY a HVĚZDIČKA, OBRANA LIDU – JISKŘIČKY.

Dnes vám předkládáme stránku pro děti SLUNÍČKO, která vycházela v deníku ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY. Jedná se o ročníky 1987 až 1988. Tato příloha až na vyjimky vycházela pravidelně každý pátek  v příloze NÁŠ DOMOV, skládáné na velikost  A4.  Přílohy  nejsou všechny, a také co je nemilé, tak mnohdy kvalita , a to zejména fotek není nejlepší, bylo tištěno na novinový papír.

Odpovědnou redaktorkou zřejmě byla spisovatelka Dagmar Palacká (*1920 +?) . Jako zajímavost je nutné uvést, že v každém SLUNÍČKU byla téměř vždy uvedena  nějaká krátká básnička, ať od soudobých autorů či klasiků.

Další pravidelnou rubrikou  byla  kartotéka  psích  a kočičích plemen. Samozřejmě nechyběla rubrika knížky z regálů, čtenáři zasílali také své příspěvky zejména obrázky a nechyběly ani  školní perličky. SLUNÍČKO se také soustředilo na výchovu dětí, ať již to byla rubrika Malý zdravotník  a  Co dělat, abychom byli lidem protivní. A také nechyběly krátké povídky, pohádky a různé hádanky, soutěže .

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání přílohy SLUNÍČKO z let 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná stránky přílohy  SLUNÍČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Po troch rokoch opäť PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 19.ročník – 1987-88

Časopis PIONÝRSKÁ ŠTAFETA bol po prvý krát predstavený v roku 2014  v príspevku od Dazula Tři čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1971.

Od vtedy uplynuli bezmála 3 roky a tak predstavujeme ďalšie dve čísla z nášho archívu. Časopis bol určený hlavne pre vedúcich pionierov s poradným hlasom, ako aj pre vedúcich iskričiek. Bol to doslova „československý“ časopis s príspevkami a článkami v češtine aj slovenčine. Slovenské tvorili zhruba 1/3 výtlačku.

Aj keď sa nejedná priamo o časopis určený deťom, ale o akúsi metodickú príručku pre vedúcich pracovníkov, predsa len ho sem zaradujeme. Dôvodom je, že okrem niektorých čitateľných príspevkov pre deti a mládež, vedúcich robila aj tak v podstate zase len mládež.

Čo sa zmenilo za 16 rokov vydávania časopisu? Z tiráže časopisu sa dozvedáme, že okrem zmeny šéfredaktora a vlastne aj celej redakčnej rady, mesačník získal aj „vyznamenání Za vynikající práci“. Cena 3 Kčs zostala zachovaná a počet strán sa vrátane príloh zvýšil z 24 na 32.

V tiráži tohto ročníka sa uváda: „PIONÝRSKÁ ŠTAFETA, měsíčník pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů, nositelka vyznamenání Za vynikající práci. Vydává  ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé fronte. Roč. XIX. • Šéfredaktor: PhDr. Hynek Gregor. Zástupce šéfredaktora: Jiřina Černiková. Redaktori: Alena Géblová, Eva Hromádková, Judita Mrázová. Výtvarná redaktorka: Petra Hanzáková. • Členové redakční rady: PhDr. Jiří Bartoň, PhDr. Miloš Hudec, Jan Chlumský, Elena Prelecová, Zuzana Lešníková, Eva Malinová, PhDr. Alojz Osúch, Pavol Rampák, PhDr. Bohumil Steiniger, CSc., Vera Veselá.“

Veľkú časť časopisu tvorili správy z činnosti PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže), príhovory vysokých funkcionárov a ideologické články. Nezabúdalo sa pri tom ani na významné výročia ČSSR a hlavne KSČ spolu s návodom, ako ich stráviť v duchu socializmu a komunizmu.

Veľkým prínosom pre prácu vedúcich pionierov a iskričiek bola pravidelná príloha vychádzajúca na 4 stranách. Mala formu brožúrky s členením – starší pionieri, mladší pionieri a iskry.

V prílohe vychádzali aj praktické a obľúbené kartičky s konkrétnymi návodmi na hry a činnosť oddielov. V prednej časti obrázok, zospodu návod.

Neoddeliteľnou súčasťou socialistického spoločenstva  a jeho ochrany pred západným svetom bola branná výchova. Aby sa zatraktívnila, jedným z dosiahnuteľných ocenení bolo aj získanie záujmového odznaku MOV (Mladý obránce vlasti). Rady na to, ako ho získať, vychádzal v pravidelnej rubrike BRANNÁ VÝCHOVA.

V rokoch 1985-88 začali v ČSSR do života vstupovať osobné počítače. Na trhu sa objavili prvé modely Atari, Sinclair ZX Spectrum, Commodore. V Skalici začali vyrábať počítače Didaktik Gama. Niet divu, že aj PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže) hľadala možnosť ich využitia vo svojej činnosti. Tomuto sa venuje obsiahly seriál v rubrike „technika“.

Záver časopisu patril pravidelne peknej pesničke na tzv. „pioniersku nôtu“. Išlo o bežné pesničky pre deti, ktoré sa spievajú do dnes. Tak ako je to aj na videu z vianočného koncertu žiakov 3.triedy ZŠ Kladská.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z rokov 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – kliknutím na náhled strany: