Archív kategorie: 1987

ČTYŘLÍSTEK – 19. ročník – 1987

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1987 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Plesnik. Konkrétně se jedná o čísla 143 – 151. Veliký dík!

O časopisu Čtyřlístek již toho bylo hodně napsáno, velké množství informací nalezneš i na těchto stránkách. Co říci k dnes archivovaným číslům. I když časopis vycházel v nákladu 170 000 výtisků a jeho cena byla 7 Kčs (v té době poměrně vysoká částka, za stejnou cenu se dala koupit dvě čísla časopisu ABC a ještě koruna zůstala!), bylo velice obtížné jej sehnat. Jak již bylo uvedeno, nedal se předplatit a byli jste tak odkázáni na nákup ve stáncích PNS či papírnictvích, kde byl velice rychle vyprodán.

Celkem v roce 1987 vyšlo 9 čísel:

  • 143. Zelená je tráva
  • 144. Velké čarování
  • 145. Bílá past
  • 146. Rytíř
  • 147. Cesta do neznáma
  • 148. Přízrak v domě
  • 149. Kraslík se neztratí
  • 150. Dort
  • 151. Černý den

V tiráži časopisu s číslem 143 nalezneme: „Obálku navrhla Soňa Valoušková. Kresba Jaroslav Němeček. Vydalo nakladatelství Panorama v Praze 1987. Knihovnička Čtyřlístek, seš. 143. Odpovědný redaktor Jiří Čehovský. Výtvarná redaktorka Vendula Typoltová. Grafická úprava Josef Paukert. 1. vydání. Náklad 170000 výtisků. Tisk Severografia, Červený Kostelec. Cena 7,-

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1987, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ČTYŘLÍSTKU zde >>>

Páteční příloha ZEMĚDĚLSKÝCH NOVIN „NÁŠ DOMOV“ se stránkou pro děti SLUNÍČKO – 1987-88

Dnes archivované stránky přílohy SLUNÍČKO z let 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro (poslal i níže uvedený text). Veliký dík!

(Česky psané časopisy  pro děti – Štefan Švec) Přílohy a rubriky věnované dětem v periodikách pro dospělé čtenáře mají delší historii než samotné časopisy pro děti. Už řada časopisů z úvodních fází národního obrození publikovala materiály určené dětem, postupně se koncentrující do vlastních rubrik.

I po roce 1948 vycházela celá řada dětských rubrik a příloh. V největším domácím deníku, RUDÉM PRÁVU, měla dětská rubrika v průběhu času různé názvy (např. opět KOHOUTEK či celostránkový sobotní KOSMÍK na přelomu 60. a 70. let) a vycházela v sobotní příloze deníku, zvané HALÓ SOBOTA.

I většina ostatních deníků tiskla svou sobotní či nedělní dětskou rubriku (SVOBODNÉ SLOVO – příloha SLOVÍČKO /od května 1968/, LIDOVÁ DEMOKRACIE – příloha NAŠIM DĚTEM, později PRO MALÉ I VELKÉ DĚTI, ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY –   SLUNÍČKO  jako jednostránková příloha, vycházelo v páteční příloze NÁŠ DOMOV, PRÁCE – STUDÁNKA, později RAKETA DĚTEM, KORMIDLO, KUKÁTKO STRÁČKA JEDLIČKY a HVĚZDIČKA, OBRANA LIDU – JISKŘIČKY.

Dnes vám předkládáme stránku pro děti SLUNÍČKO, která vycházela v deníku ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY. Jedná se o ročníky 1987 až 1988. Tato příloha až na vyjimky vycházela pravidelně každý pátek  v příloze NÁŠ DOMOV, skládáné na velikost  A4.  Přílohy  nejsou všechny, a také co je nemilé, tak mnohdy kvalita , a to zejména fotek není nejlepší, bylo tištěno na novinový papír.

Odpovědnou redaktorkou zřejmě byla spisovatelka Dagmar Palacká (*1920 +?) . Jako zajímavost je nutné uvést, že v každém SLUNÍČKU byla téměř vždy uvedena  nějaká krátká básnička, ať od soudobých autorů či klasiků.

Další pravidelnou rubrikou  byla  kartotéka  psích  a kočičích plemen. Samozřejmě nechyběla rubrika knížky z regálů, čtenáři zasílali také své příspěvky zejména obrázky a nechyběly ani  školní perličky. SLUNÍČKO se také soustředilo na výchovu dětí, ať již to byla rubrika Malý zdravotník  a  Co dělat, abychom byli lidem protivní. A také nechyběly krátké povídky, pohádky a různé hádanky, soutěže .

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání přílohy SLUNÍČKO z let 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná stránky přílohy  SLUNÍČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ZENIT PIONIEROV – 1.ročník (1986-87)

Dnes archivovaný 1. ročník časopisu ZENIT PIONIEROV z roku 1986-87 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Honza Opqo. Veliký dík! Snad se časem podaří sehnat i zbývající číslo 9 a celý ročník bude tak kompletní.

V tiráži časopisu je uvedeno: „DVOJTÝŽDENNÍK o vede a technike Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smená. Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 424 86. Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Gyórffy Grafická úprava: Ľudovít Kováč. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 3 Kčs. polročné predplatné 39 Kčs. predplatné na celý rok 78 Kčs. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

Časopis ZENIT PIONIEROV začal vycházet v září roku 1986 a v úvodnících prvního čísla si můžeme přečíst o náplni nového časopisu, nalezneme zde i jedno vysvětlení původu názvu časopisu. Augustin Čisár ve svém úvodníku píše: „Milí pionieri, dostáváte do rúk nový časopis z nášho vydavatelstva Směna, ktorý je určený všetkým záujemcom o nové poznatky z vedy a techniky. Zručnosť, elán, nápaditosť, iniciativa a tvořivosť — to sú všetko vlastnosti, ktoré musia byť samozrejmou črtou uvedomelého pioniera, žiaka pripravujúceho sa na svoje budúce povolanie. Keď pospájate začiatočné písmená uvedených vlastnosti, dostanete názov časopisu: Zenit pionierov. Naša vyspelá socialistická spoločnosť potřebuje odborne pripravených a uvedomelých budovateľov. Už aj ako pionieri možete k tomu pomocť svedomitým štúdiom, rozvíjaním svojich schopností, prácou v záujmových oddieloch a krúžkoch. Nový časopis vám poskytne informácie o pokroku vo vede a technike, prístupnou formou vás zoznámi s poznatkami z matematiky, fyziky, chémie, biologie, biotechnologie, elektroniky, výpočtovej techniky, robotiky a dalších odborov. Matematické hlavolamy, súťaže, kvízy a praktické návody čakajú na vaše riešenia a nápady…

V druhém úvodníku Čo sme pre vás pripravili redakce seznamuje čtenáře s tím, co najdou v novém časopisu: „Dnes sa vám teda dostalo do rúk prvé číslo Zenitu pionierov. Verte, že jeho príprave (i ďalších čísel) sme venovali veĺa času. Zamýšlali sme sa nad obsahom, pravidelnými rubrikami i grafickou úpravou. Snažili sme sa pripraviť časopis, ktorý vás nielen poučí, ale aj potěší. Či sa nám to podarilo, to už posúdite sami. Budeme rádi, keď nám napíšete, ako ste boli spokojní s prvými piatimi číslami. Zámerně hovoríme o prvých piatich číslach, pretože v každom z nich nájdete na str. 27 kupón. Ak nám po vyjdení č. 5 všetkých pät kupónov pošlete, zaradíme vás do žrebovania o bicykel RMX a ďalších 30 pekných darčekov pod stromček. Pravda, kupóny (spolu s prípadnými námetmi a pripomienkami) musíte poslat‘ na adresu našej redakcie (Leškova 5, 812 84 Bratislava) do konca novembra tohto roku!

A teraz aspoň stručne o tom, čo nájdete na stránkách nášho časopisu.

Na tejto dvojstrane to bude spravodajstvo z rozných pionierskych vedecko-technických akcií — stretnutí, súťaží, olympiád a pod. Na str. 4—6 pripravíme väčšie reportáže z významných podujatí (celoštátna výstava ZENIT, celoslovenské stretnutie mladých technikov a prírodovedcov. Na ďalšej straně bude rozhovor s poprednými odborníkmi, ale aj s vašimi rovesníkmi, ktorí už urobili prvé úspešné kroky na poli vedy a techniky.

Na str. 8—10 budeme uverejňovať články z rozných oblastí vedy a techniky, na str. 11 zasa kalendář najvýznamnejších medzníkov vedecko-technickej revolúcie.

Rubrika Meno-miesto-zviera-vec na str. 12—13 vám iste pripomenie známu hru.

Na str. 14 bude vždy úvodný článok k nášmu albumu (str. 15—18), v ktorom postupne nájdete najnovšiu techniku, ale aj staré plachetnice, kvety i zvieratá, modely lietadiel, najkrajšie minerály atď. Album si možete opatrne „vybrať“ a použiť ho na nástěnku v škole, no dobre ukáže aj na stene vašej izby.

Na str. 19—23 si prídu na svoje vyznavači programovania, počítačov a elektroniky.

Ďalší priestor venujeme rozným koníčkom, úlohám zo zábavnej matematiky, hlavolamom, rébusom i obĺúbenej krížovke.

Veríme, že seriál na poslednej straně, doplnený vystrihovacou str. 29—30 (postupne si urobíte záznamník), završí príjemné chvíle, ktoré prežijete s vaším novým priateĺom — Zenitom pionierov.

Jistě vám neunikla podobnost s českým časopisem ABC, kterým se časopis inspiroval. Další informace naleznete v článku z 20.2.2017.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1986-87, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ZENIT PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.