Category Archives: 1987

Po troch rokoch opäť PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 19.ročník – 1987-88

Časopis PIONÝRSKÁ ŠTAFETA bol po prvý krát predstavený v roku 2014  v príspevku od Dazula Tři čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1971.

Od vtedy uplynuli bezmála 3 roky a tak predstavujeme ďalšie dve čísla z nášho archívu. Časopis bol určený hlavne pre vedúcich pionierov s poradným hlasom, ako aj pre vedúcich iskričiek. Bol to doslova „československý“ časopis s príspevkami a článkami v češtine aj slovenčine. Slovenské tvorili zhruba 1/3 výtlačku.

Aj keď sa nejedná priamo o časopis určený deťom, ale o akúsi metodickú príručku pre vedúcich pracovníkov, predsa len ho sem zaradujeme. Dôvodom je, že okrem niektorých čitateľných príspevkov pre deti a mládež, vedúcich robila aj tak v podstate zase len mládež.

Čo sa zmenilo za 16 rokov vydávania časopisu? Z tiráže časopisu sa dozvedáme, že okrem zmeny šéfredaktora a vlastne aj celej redakčnej rady, mesačník získal aj „vyznamenání Za vynikající práci“. Cena 3 Kčs zostala zachovaná a počet strán sa vrátane príloh zvýšil z 24 na 32.

V tiráži tohto ročníka sa uváda: „PIONÝRSKÁ ŠTAFETA, měsíčník pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů, nositelka vyznamenání Za vynikající práci. Vydává  ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé fronte. Roč. XIX. • Šéfredaktor: PhDr. Hynek Gregor. Zástupce šéfredaktora: Jiřina Černiková. Redaktori: Alena Géblová, Eva Hromádková, Judita Mrázová. Výtvarná redaktorka: Petra Hanzáková. • Členové redakční rady: PhDr. Jiří Bartoň, PhDr. Miloš Hudec, Jan Chlumský, Elena Prelecová, Zuzana Lešníková, Eva Malinová, PhDr. Alojz Osúch, Pavol Rampák, PhDr. Bohumil Steiniger, CSc., Vera Veselá.“

Veľkú časť časopisu tvorili správy z činnosti PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže), príhovory vysokých funkcionárov a ideologické články. Nezabúdalo sa pri tom ani na významné výročia ČSSR a hlavne KSČ spolu s návodom, ako ich stráviť v duchu socializmu a komunizmu.

Veľkým prínosom pre prácu vedúcich pionierov a iskričiek bola pravidelná príloha vychádzajúca na 4 stranách. Mala formu brožúrky s členením – starší pionieri, mladší pionieri a iskry.

V prílohe vychádzali aj praktické a obľúbené kartičky s konkrétnymi návodmi na hry a činnosť oddielov. V prednej časti obrázok, zospodu návod.

Neoddeliteľnou súčasťou socialistického spoločenstva  a jeho ochrany pred západným svetom bola branná výchova. Aby sa zatraktívnila, jedným z dosiahnuteľných ocenení bolo aj získanie záujmového odznaku MOV (Mladý obránce vlasti). Rady na to, ako ho získať, vychádzal v pravidelnej rubrike BRANNÁ VÝCHOVA.

V rokoch 1985-88 začali v ČSSR do života vstupovať osobné počítače. Na trhu sa objavili prvé modely Atari, Sinclair ZX Spectrum, Commodore. V Skalici začali vyrábať počítače Didaktik Gama. Niet divu, že aj PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže) hľadala možnosť ich využitia vo svojej činnosti. Tomuto sa venuje obsiahly seriál v rubrike „technika“.

Záver časopisu patril pravidelne peknej pesničke na tzv. „pioniersku nôtu“. Išlo o bežné pesničky pre deti, ktoré sa spievajú do dnes. Tak ako je to aj na videu z vianočného koncertu žiakov 3.triedy ZŠ Kladská.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z rokov 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – kliknutím na náhled strany:

 

Kompletní SEDMIČKA PIONÝRŮ – 21.ročník – 1987-88

Dnes archivovaná kompletní čísla 21.ročníku časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z roku 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pišta – skeny mu poskytl Nemo. Veliký dík oběma!

SEDMIČKA PIONÝRŮ –  ČTENI PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA SEDM DNI. Týdeník pro chlapce a děvčata vydávávala česká ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě. Šéfredaktorem 21.ročníku byl Rudolf Pařenica, jeho zástupcem Jiři Stegbauer. Grafiku časopisu zajišťoval Tomáš Svoboda. Jako fotoreportéři pro SEDMIČKU pracovali Miroslav Martinovský a Josef Soumar. A jako redaktoři Soňa Dorňáková, Jaroslav Kopřiva, Markéta Synovcová, Jan Tomášek, Marie Vrbová a Jiljí Záruba. Rozsah běžného čísla byl 16 stran (u prázdninových dvojčísel 32 stran). SEDMIČKA PIONÝRŮ stála 1 Kčs.

SEDMIČKA PIONÝRŮ publikovala povídky, třeba formou propagace nově vydaných knih pro mládež:

Časopis se snažil reagovat na aktuální trendy ve sportovních hrách a propagoval třeba i hru „imperialistického původu“ :-) – pálkovací sport, vyvinutý z baseballu jako jeho rychlejší a jednodušší verzi.

OBRÁZKOVÉ MINIINFORMATORIUM vycházelo v prázdninových číslech SEDMIČKY PIONÝRŮ.

Čtení na pokračování v SEDMIČCE PIONÝRŮ obstaral od 27.čísla druhý díl románové sci-fi tetralogie českého spisovatele Ondřeje Neffa (knižního vydání se román dočkal až roku 2007) PÁN MODRÉHO MEČE. Tetralogie se odehrává na Marsu, jejím hlavním hrdinou je divoch Rad Haager a skládá se z těchto dílů:

  • Jádro pudla
  • Pán modrého meče 
  • Čarodějův učeň
  • Šídlo v pytli

Wikipedie o časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ uvádí:

Sedmička byl populárně zaměřený dětský časopis vycházející v letech 1968 až 1992. Vznikla v květnu 1968 transformací Pionýrských novin. Od roku 1970 vycházela jako Sedmička pionýrů, v roce 1990 se vrátila k původnímu názvu. Byla určena pro věkovou skupinu 10 až 15 let, vycházela s týdenní periodicitou. Zaměřovala se na rozhovory s populárními herci, zpěváky a sportovci, zajímavosti ze světa a z kultury, povídky a zábavné čtení. Pravidelně přinášela texty písní včetně notového zápisu s akordovým doprovodem a oblíbené komiksy. Od roku 1976 otiskovala francouzský komiks Asterix.“

Kreslený seriál MIMOZEMŠŤANÉ vycházel v SEDMIČCE PIONÝRŮ od  1.čísla 18.ročníku (1984) do 52.čísla 21.ročníku (1988). Jeho autory byli redaktor časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ Jiljí Záruba a  absolvent Hollarovy výtvarné školy Jiří Petráček. MIMOZEMŠŤANÉ plynule navazovali na předchozí Petráčkův seriál (napsal jej Pavel Toufar) TŘINÁCTKA ZE STARÉ ČTVRTI.

„První číslo Sedmičky vyšlo 2. května 1968 s podtitulem „Čtení pro chlapce a děvčata na sedm dní„, který se po celou dobu existence časopisu nezměnil. V čísle nebyly žádné odkazy na Pionýrské noviny, adresa redakce však byla stejná a číslo reagovalo na dopisy čtenářů. Oproti Pionýrským novinám přešla Sedmička na standardní časopisecký formát A4. Celý časopis včetně obálky byl vytištěn na bílém papíře a obsahoval 16 stran. První, zkrácený, ročník vycházel do srpna 1968 a měl 18 čísel. Šéfredaktorem byl Jan Ryska, který tuto pozici zastával již od října 1967 v Pionýrských novinách, vydavatelem podnik Mladá fronta.

Od druhého ročníku přešla Sedmička na barevné obálky, rozsah časopisu se nezměnil. V téže době se redakce přestěhovala z původního sídla v Panské ulici na Staroměstské náměstí. Vydavatelem se v prosinci 1968 stala Česká rada Pionýra. Ve třetím ročníku se měl zvýšit počet stran, nakonec však k tomu z důvodu nedostatečné kapacity tiskárny nedošlo. Od začátku 4. ročníku (září 1970) byl pozměněn název na Sedmičku pionýrů. V prvních třech letech otiskoval časopis na zadní straně komiksy Walta Disneye, od května 1971 je nahradily komiksy jiných vydavatelů.

V 9. ročníku (1975/76) se zvětšil formát časopisu a zlepšila se kvalita papíru. Počet stran zůstal stejný, ale všechny byly tištěny barevně. Sedmička tak získala svou definitivní podobu, která se podstatně nezměnila po většinu její další existence. V souvislosti s nadcházejícím odchodem šéfredaktora Jana Rysky do důchodu převzal počátkem roku 1978 vedení redakce Josef Týč. V září 1983 se redakce přestěhovala do Domu dětského a mládežnického tisku v Radlicích. V roce 1987 dosáhla Sedmička rekordního nákladu 230 000 výtisků.

Od 5. ledna 1990 se časopis vrátil k původnímu názvu Sedmička a vydavatelem se stala opět Mladá fronta. V následujícím období se několikrát zvýšila cena. V březnu 1991 se v důsledku přechodu na novou rotačku zmenšil formát. Náklad časopisu v novém období setrvale klesal a v létě 1992 rozhodl vydavatel o jeho zastavení. Poslední číslo vyšlo 28. srpna 1992, šéfredaktorkou v té době byla Svatava Hirschová.“

Jiří Ondrášek ve své bakalářské práci „Časopisy pro děti a mládež vletech 1988 a 2008. Ideologie a propaganda, reklama a marketing“ (2010) uvádí:
„Články v Sedmičce pionýrů jsou velmi různorodé a týkají se všeho, co čtenáře cílové věkové kategorie zajímalo, nebo spíše mělo zajímat. Jsou zde rovněž texty výchovné, články motivující k různým způsobům trávení volného času, k dobrým výsledkům ve škole, ve sportovních a jiných soutěžích a podobně. Značnou část obsahu tvoří texty, jejichch význam je evidentně ideologický.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z roku 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ  – kliknutím na náhled strany: