Archív kategorie: 1986

Premiéra slovenského časopisu MLADÉ ROZLETY – 0.ročník – 1986

Pôvodne som mal pre tento príspevok pripravené dve čísla z roku 1990, no v zbierke som objavil oveľa väčšiu vzácnosť. Sú to dva propagačné časopisu MLADÉ ROZLETY, ktoré boli distribuované zadarmo ako nepredajné výtlačky.

Časopis MLADÉ ROZLETY: obrázkový týždenník SÚV SZM pre mládež v SSR vychádzal v rokoch 1986 – 1993. Prvé predčíslo vyšlo 28. 10. 1986 a druhé 18. 11. 1986. Nasledujúci rok od 4.1.1987 boli už vydávané v pravidelných intervaloch. Výtlačok mal rozmery 265 x 315 mm a obsahoval 32 strán, z ktorých polovica bola čiernobiela a polovica farebná. Cena – nepredajné.

V tiráži sa uvádza:

Šéfredaktor: Peter Kasalovský; Zástupca šéfredaktora: Ivan Štrpka; Hlavný sekretár: Viktor Kubal; Tajomníčka redakcie: Natália Zelienková; Graficko-výtvarná úprava: Ľubomír Štancel, Jana Krivošová

Redakčná rada: PhDr. J. Filan (predseda), akademik V. Filkorn, PhDr. P. Kasalovský, genmjr. JUDr. J. Krajci, J. Kuba, S. Miňovská, kpt. RSDr. R. Lukovič, PhDr. I. Pažítková, RSDr. J. Pitek, CSc., J. Sciranko, zasl. umelec PhDr. I. Schurmann, I. Štrpka, V. Valovič, Ing. Š. Vodný, D. Zemančík

Všetko známe osobnosti zo sveta umenia a kultúry. Peter Kasalovský, ako šéfredaktor viedol MLADÉ ROZLETY od vzniku až do roku 1990. Je zakladateľom a výkonným predsedom združenia Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub. Po odchode z MLADÝCH ROZLETOV pôsobil ako šéfredaktor periodik Hospodárske noviny (1993 – 1998), Hospodársky denník (1998 – 2004), Piešťanský týždenník (2004 – 2005), Bratislavský večerník (2005 – 2006).

Zástupca Ivan Štrpka – slovenský básnik, prozaik, textár, prekladateľ člen básnickej skupiny Osamelí bežci

Hlavný sekretár Viktor Kubal ml., syn geniálneho autora, výtvarníka, režiséra, animátora, priekopníka a zakladateľa animovanej tvorby na Slovenku Viktora Kubala. V roku 1974 sa novopečený absolvent žurnalistiky stal na trinásť rokov redaktorom časopisu ROHÁČ. Po odchode z Roháča sa zamestnal v MLADÝCH ROZLETOCH, neskôr v denníku VEREJNOSŤ, dva roky vydával NOVÝ ROHÁČ, potom pôsobil v zahraničnom vydavateľstve a založil detské časopisy ŠIKOVNÍČEK a VYHRAJKO.

O smerovaní časopisu a jeho úlohe píše šéfredaktor Kasalovský v úvodníku prvého čísla „Byť mladými“.

Nie je to náhoda, že tento časopis sa chce stať vaším krátko po zvolaní IV. zjazdu Socialistického zväzu mládeže. Každý z kolektívu redakcie viac či menej pociťuje „ ťarchu “ príležitosti byť pri založení prvého obrázkového týždenníka pre mládež v SSR. Prvým číslom chce prispieť k pohode práve v deň. ktorý si tak ctíme kvôli tomu, čo priniesol v rokoch 1918, 1945 a 1968.

V tomto roku vyjde ešte jedno — 18. novembra a potom už, presnejšie od 5. januára 1987 bude vychádzať vždy v utorok ako týždenník. Na tomto mieste treba povedať, o čo sa kolektív redakcie usiluje, aké sú jeho plány. Chce napomáhať tomu, aby mladí, aj tí skôr narodení, boli sviežej a tvorivej mysle, svojím cítením, myslením a konaním boli bez ohľadu na vek mladými.

Mladé rozlety, „emko,“ alebo MR, v poradí trinásty titul vydávaný Slovenským ústredným výborom SZM vo vydavateľstve Smena, budú pre mladých a o mladých od 14 rokov. Chcú sa stať žiadaným spoločníkom. Tí, čo ho tvoria, si dnes neskromne žičia, aby ste sa v hojnom počte zúčastňovali na tvorbe jeho obsahu.

Píšte nám, čo máte na jazyku i na srdci, čo vás trápi, teší, ale aj rozčuľuje, či znepríjemňuje všedné i sviatočné dni, o čom často uvažujete, ktorý problém vás zaujíma alebo znepokojuje. Nie je taká otázka, o ktorej by sme nemohli spoločne hovoriť. Žijeme v období, keď sa ľudstvo ocitlo na ďalšej dejinnej križovatke. Má skvelú možnosť ustúpiť od prahu cesty k svojmu zániku. Sovietsky zväz ukazuje, a svojou dôslednou leninskou mierovou politikou neustále potvrdzuje pevnú vôľu pričiniť sa o využitie tejto možnosti.

Či do roku 2000 budeme žiť bez strachu z príšernej smrti  a z konca civilizácie, je vecou všetkých národov a ich štátov. Každý z nás môže prispieť svojou vzdelanosťou, schopnosťami, a konaním dôstojným človeka a odvekých ideálov k tomu, aby sa priblížil čas všeobecného mieru, porozumenia a spolupráce. Svet, národy a ich štáty sú na viacúrovňovej križovatke, takrečeno s určitými obchádzkami k hlavnej ceste. Je Rok mieru, vyhlásený Organizáciou Spojených národov, a bude rok veľkého jubilea všetkých pokrokových a mierumilovných ľudí. Práve k 70. výročiu VOSR a v roku IV. zjazdu SZM sa chceme spolu s vami vyslovovať o tom, čo je dnes revolučné, a zároveň byť pritom, keď sa vašim pričinením deje čosi jedinečné, čo nás všetkých posúva vpred.

Pousilujeme sa, aby ste už v marci mohli navštíviť redakciu a zadarmo sa poradiť s ekonómom ako gazdovať, so psychológom o veciach súkromných i s ďalšími odborníkmi, trebárs o tom, ako si zariadiť izbu či byt. Veríme, že tak ako nás v redakcii, i vás zaujme „prípad Dropa veľkého“, nášho najväčšieho vtáka, ktorému chceme pomôcť prežiť (veď za posledných desať rokov sa jeho počet znížil o 90 %!).

Je toho veľa, čo by človek chcel povedať, ale na to nie je priestor v prvom čísle časopisu. Naostatok však chcem vyjadriť vďaku všetkým tým, čo sa pričinili o vznik nášho časopisu o ďalšiu možnosť pre SZM a jeho novinárov vytvárať plastický obraz dneška a tiež načrtávať to budúce, tak príťažlivo vyjadrené v programe KSČ.

Obidve čísla sú podľa môjho názoru spleťou rôznych článkov a reportáží, ako keby sa ešte len hľadala a dolaďovala štruktúra časopisu. Bola nápadne podobná dlhoročnému a obľúbenému MLADÉMU SVĚTU.

Sú tu rôznorodé články zo života mladých ľudí, reportáže zo sveta, športu a hudobnej oblasti. Už tu sa popisujú problémy v najväčšej betónovej džungli Bratislavy, v Petržalke.

Z množstva článkov stojí za pozornosť Fantázia Muránska o pánovi Kánošovi, ktorý bol posledným pamätníkom udalostí okolo založenia žrebčína na Muránskej planine a v Dobšinej. Od roku 1950 vycvičil viac ako 2 000 koní.

Ako pravidelná rubrika sa začala rysovať dvojstránka TIPY PRE VÁS s praktickými radami ako stráviť prvé rande, čo si obliecť, kam ísť, ako sa obliecť na stužkovú. Venovaná bola ako dievčatám, tak aj chlapcom.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÉ ROZLETY z roku 1986, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLADÉ ROZLETY  – kliknutím na náhled strany:

MLADÉ ROZLETY – 0.ročník (1986) číslo 01

 • ZELENÁ, ALEBO TLAČENICA NA KRIŽOVATKE – O spokojnosti mladých so svojim zamestnaním – N. Dacejová – str.4
 • KROKY DO TRETIEHO TISÍCROČIA – Biotechnológie v ČSSR – J. Dukes – str.5
 • MIKROELEKTRONIKA POD MIKROSKOPOM – Kolektív k.p. Tesla v Piešťanoch – V.Kubal –str.6
 • JE CHLADNO – NASTANE OTEPLENIE? – O rozhovoroch Michaila Gorbačova a Ronalda Reagana – E.polák – str.7
 • PRAHA MOJA, PRAHA NAŠA – reportáž o Prahe – D.Špúačková – str.9
 • PORIADNI NEPORIADNICI – Neporiadok v bratislavskej Petržalke – E.Ličková – str.10
 • NEVIDITEĽNÁ FABRIKA – Výskum v oblasti neurochémie – A.Ginter – str.11
 • TÝŽDEŇ UMENIA – Týždeň mladého umenia v Trnave – J.Uhliarik – str.12
 • ĎALEKO JE DO NEBA – O Švédsku – M.Kubicová – str.13
 • FANTÁZIA MURÁNSKA – Koniarovi František Kánoš – J.Lofaj – str.14
 • DISKOTÉKA VO VŠETKÝCH PÁDOCH – Diskotéky v Bratislave – O.Nágelová – str.15
 • ČO SA NEMERIA PENIAZMI – Lesná železnička v Čiernom Balogu – V.Hák – str.16
 • MEDZIPRISTÁTIE MEDZI HORAMI – Učilište v Brezovej pod Bralom – O.Momos – str.18
 • POSADNUTÝ ROCKER –Bruce Springsteen – Ľ.Štancel – str.19
 • SNÍVALO SA MI… – Poviedka – H.Maeter – str.20
 • GIULIETA MASINA A JEJ SESTRY – Rozhovor s G.M. – J.Motyčková, K.Jelen – str.21
 • TYPY PRE VÁS – O prvom rande – str.22
 • DOTKOL SA EVERESTU – Rozhovor s RNDR. Františkom Kele – I.Václavík – str.24
 • MANŽELIA ROKU 001 – Rozhovor s manželmi Simonettou Roháčovou a Jurajom Vodičkom – M.Kubicová – str.26
 • PRE PAMÄTNÍKOV – Prvé vysielanie ČST na Slovensku – D.Uhrínová – str.28

MLADÉ ROZLETY – 0.ročník (1986) číslo 02

 • KTO HĽADÁ ZLATÉ DNO? – Rozhovor s vedúcim oddelenia vied SAV Jozefom Zacharom – S.Miňovská – str.3
 • JE LEPŠIE RAZ VIDIEŤ… – O japonskej novinárke Micuko Simomurová – V.Griňuk – str.4
 • VÝHRY, PREHRY LÁSOK? – O umelom prerušení tehotenstva s D.Brucháčom – O.Nágelová – str.5
 • KEBY VŠETCI ĽUDIA SVETA – Kongres Svetovej rady mieru v Kodani – D.Peterák – str.7
 • SIOUXOVIA – Reportáž z Južnej Dakoty – J.Groch – str.8
 • ŠŤASTIE JE LEN MUŠKA ZLATÁ – Rozhovor so strelcom Petrom Kůrkom – K.Jelen, J.Motyčková – str.10
 • SNEHOVÁ GUĽA – Maliar Zulum Grigorijan z Arménskej SSR – V.Hák – str.11
 • EŠTE NEZNÁMOU CHOROBOU – MUDr. Ľudovít Šebo o rakovine – str.13
 • LEN V ZOO? – O kozách – P.Juračka – str.14
 • KTO PORADÍ? – Kam po škole – O.Nágelová – str.15
 • ZACHRÁNIME „STARÉ ŽELEZO“? – Parné rušne v depe v Rači – J.Matejková – str.16
 • ZLOČIN NA 7. KILOMETRI – Poviedka – Ľ.Šestakov – str.18
 • LÁSKA A KRÁSA SA DOTÝKAJÚ LASERA – O laseroch – A.Ginter – str.19
 • DŽEZOVÉ HODOVANIE – Bratislavské džezové dni – Ľ.Štancel –str.20
 • TYPY PRE VÁS – „SUPER“ STUŽKOVÁ – str.22
 • S MOTOCYKLOM NA STRECHE – Motocyklový trial – I.Václavík – str.24
 • SAMA, SÁM – Keď chlapec odíde na vojnu – N.Oravcová – str.26
 • AKO JE TO S PRSTENCAMI? – O planétach – str.27
 • PENIAZE I. – O peniazoch, bezhotovostnom platení… – Dr.F.Vencovský – str.28
 • PRÍPAD DROP – Drop veľký – V.Hák str.32

Kompletní OHNÍČEK – 37.ročník – 1986-87

Dnešní číslo časopisu OHNÍČEK 37.ročník z let 1986-87 pro www.detske-casopisy.cz dodal Onuca a do formátu PDF převedl Josef M. Veliké díky!

V tiráži časopisu je uvedeno: OHNÍČEK – zábavný čtrnáctideník, nositel zlaté medaile Za socialistickou výchovu. – Vydává česká ústředni rada PO SSM v Mladé frontě. – Redakci řídí Svatava Hirschová. – Výtvarná redaktorka Věra Faltová.

Olga Bezděková ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 157 uvádí časopis slovy:

„Časopis československých dětí začal vycházet jako čtrnáctideník, od 3. ročníku jako měsíčník, v 70. letech se vrátil k původní periodicitě a k charakteristice zábavný čtrnáctideník. Ohníček vydávala Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě a byl určen dětem 1. stupně základní školy. V průběhu let se několikrát proměnil jeho formát i rozsah stran, který se pohyboval od dvaceti čtyř přes šestnáct a dvacet až k dvaatřiceti stranám.“

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_kuk

Časopis OHNÍČEK byl primárně tvořen pro pionýry – členy PO SSM (pionýrské organizace socialistického svazu mládeže – podřízené KSČ). Ale pamětníci ví, že drtivá část dětské populace byla členy pouze formálních pionýrských oddílů typu 1 školní třída = 1 oddíl. Však jsme také od našich rodičů slýchávali výstižnou charakteristiku „pionýr vychovává pro školu, skaut pro život“. Pro nezasvěceného čtenáře: v roce 1981 měla PO SSM 1,5 milionu pionýrů a jisker (Vítězslav Pokorný –  Kronika 35 let budování jednotné dětské a mládežnické organizace v Československu (Mladá fronta, 1984), strana 63). Po sametové revoluci klesl počet členů na cca 40 tisíc (v současnosti cca 20 tisíc – je třetí největší organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží).

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_rozhohor

Snaha o zlepšení činnosti formálních pionýrských oddílů je patrná i z dobových časopisů (OHNÍČEK, PIONÝR, PIONÝRSKÁ STEZKA, SEDMIČKA PIONÝRŮ, ABC). OHNÍČEK měl pro tyto účely pravidelnou rubriku KORMIDLO.

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_kormidlo

K pravidelným celostátním pionýrským srazům patřily ty na louce pod zámkem v Hradci nad Moravicí. OHNÍČEK, jakožto „pionýrský“ časopis, pochopitelně o těchto setkáních přinášel nepřehlédnutelné reportáže – SETKÁNÍ POD BÍLOU VĚŽÍ.

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_setkani_pod_bilou_vezi

Stránka podněcující fantazii a literární tvořivost –  POVÍDKA S OTEVŘENÝM KONCEM –  se v OHNÍČKU objevovala pravidelně od 1.čísla 31.ročníku (1980-81).

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_povidka_s_otevrenym_koncem

Svatopluk Hrnčíř (*1926  +2014)  byl v letech 1948-1986 redaktorem dětských časopisů které se na tomto webu snažíme archivovat – JUNÁK, VPŘED, OHNÍČEK, PIONÝR, VĚTRNÍK. Jeho ŠIFRA ZTRACENÉHO MUŽE patří mezi asi dvacítku delších příběhů na pokračování, které v rámci své povídkové tvorby napsal pro dětské časopisy.

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_hrncir_sifra_ztraceneho_muze

Josef Týč napsal podle povídky Kira Bulyčova (vlastním jménem Igor Vsevolodovič Možejko) scénář komiksu HVĚZDOLET V LESE. Nakreslila jej Eva Průšková a byl v OHNÍČKU otiskován na pokračování po celý 37.ročník  (1986-87). Ačkoli byl Kiril Bulyčov čtenářům OHNÍČKU známý románem na pokračování o ALISE, Josef Týč vybral pro komiks méně známou povídku ke které kresby Evy Průškové úplně nesedí.

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_hvezdolet

V předchozím ročníku OHNÍČKU vycházela ŠKOLA SEBEOBRANY, kterou ve 37.ročníku vystřídala TENISOVÁ ŠKOLA HELENY SUKOVÉ.

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_tenisova_skola_heleny_sukove

Poslední dvě strany OHNÍČKU byly věnovány komiksu BARBÁNEK, autorské dvojice Jiří Havel + Věra Faltová. V článečku z 12.11.2016 jsem si dovolil obsáhleji citovat Olgu Bezděkovou z její výpravné knihy PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012), kde na stranách 177-178 píše právě o BARBÁNKOVI.

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01_barbanek

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍČEK v letech 1986-87, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_01

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_02

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_03

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_04

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_05

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_06

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_07

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_08

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_09

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_10

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_11

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_12

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_13

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_14

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_15

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_16

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_17

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_18

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_19

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_20

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_21-22

ohnicek_37-rocnik_1986-87_cislo_23-24