Archív kategorie: 1984

2.časť časopisov VČIELKA – 27.ročník – 1984-85

V príspevku z 20.1.2019 sme publikovali v 1.časti prvých 10 čísel časopisu VČIELKA z tohto ročníka.

Dnes publikujeme ďalšie desiatku. Spolu to je síce 20 ks, ale ako sme si uviedli, tento ročník začal historicky vydávať titul aj počas prázdnin. Zvyšné 4 čísla máme k dispozícii, ale v čase uzávierky, neboli ešte pracované. Takže niekedy nabudúce!

Hlavní ilustrátori jednotlivých čísel:

 • č.11 – Marta Hontyová
 • č.12 – Zoltán Salamon
 • č.13 – Tamara Kolenčíková
 • č.14 – Vladimír Smrčka
 • č.15 – Tatiana Žitňanová
 • č.16 – Jarmila Kaletová
 • č.18 – Jozef Cesnak
 • č.19 – Ivan Popovič
 • č.20 – Jarmila Veľká
 • č.24 – Alois Mikulka

Medzi pravidelné parila aj rubrika „PREDŠKOLÁKOM“, určená deťom, ktoré navštevovali škôlku posledný rok. Jemnou a zábavnou formou ich pripravovala k nástupu do školských lavíc.

Nezabúdala pritom ani na najmenšie dietky a venovala sa im na stránke „NAJMENŠÍM“.

Pre rozvoj detskej kreativity a estetického myslenia slúžila rubrika „UROB SI SÁM“.

Kresby a maľby detí zaslané na adresu redakcie, boli uverejňované na stránke „KRESLÍME PRE VČIELKU“.

Časopis uzatvára komiks Jozefa Pavloviča „EDKO VŠETKOBOL“, ilustrovaný Jarmilou Kaletovou.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VČIELKA  – kliknutím na náhled strany

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VČIELKA zde >>>

1.časť časopisov VČIELKA – 27.ročník – 1984-85

V dnešnom príspevku by sme vám chceli predstaviť a publikovať prvých 10 čísel časopisu VČIELKA z 27.ročníka (1984-85).

Jednotlivé skeny sú kompletné, akurát u čísla 3 ja na strane 3-4 vystrihnutý obrázok.

V tiráži tohto ročníka sa uvádza: VČIELKA — časopis pre deti predškolského veku. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena – Bartislava. Zastupujúci Šéfredaktor: Pavol Štefánik. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Počas Školského roku vyjde 20 čísel. Cena jedného výtlačku 0,80 Kčs. Ročné predplatné 16 Kčs.

Hlavní ilustrátori jednotlivých čísel:

 • č.1 – Ján Meisner
 • č.2 – Jozefína Horáčková
 • č.3 – Ivan Popovič
 • č.4 – Oľga Šintajová
 • č.5 – Viliam Živický
 • č.6 – Alan Lesyk
 • č.7 – Beáta Nágelová
 • č.8 – Božena Augustínová
 • č.9 – Ondrej Zimka
 • č.10 – Vojtech Kolenčík

Tak ako u iných časopisov pre deti a mládež, ani VČIELKA sa nevyhla komunistickej ideológii a zdôrazňovaniu vzťahu so ZSSR. A tak sa sem, tam na jej stránkach objavili tváre, mená a funkcie ľudí, ktoré deťom vo veku, pre ktoré bola určená, nehovorili absolútne nič.

Rôzne glosy, poviedky, ale aj rozprávky boli pravidelne uverejňované na stránke „MEDUŠKA VÁM NAZBIERALA“.

Svoju stránku v časopise mali aj rodičia. Mala názov „DOSPELÝM“ a zaoberala sa konkrétnymi rodičovskými problémami a ich usmerňovaním k správnej výchove detí.

Veľkou novinkou nielen tohto ročníka bolo rozšírenie obdobia vydávania časopisu aj na obdobie prázdnin. Počet čísel sa tak z menilo z pôvodných 20 na 24 za rok. Aj keď táto správa bola publikovaná v čísle 14, ku zmene tiráže ohľadne množstva vydaných čísel za rok, bola zmenená až v čísle 16. Samozrejme pridané čísla bolo potrebné si doobjednať a uhradiť redakcii čiastku 3,20 Kčs. Taktiež po prvý krát sa VČIELKA začala distribuovať priamo do schránok domácností a nie iba prostredníctvom škôl.

Vážené súdružky učiteľky,
milí rodičia!
Môžeme Vám s radosťou oznámiť, že naše spoločné želanie sa splnilo a počnúc rokom 1985 bude náš časopis vychádzať aj cez letné prázdniny, t. j. v mesiacoch júl a august. Všetci v redakcii i vo vydavateľstve Smena sme veľmi radi, že môžeme vyhovieť veľkému množstvu žiadostí čitateľov nášho časopisu i čitateľov ostatných detských a pionierskych časopisov, ktoré vychádzajú v našom vydavateľstve, a budeme tak môcť byť s Vami v pravidelnom kontakte i v období, keď máte najviac voľného času.
NOVINKA – POZOR!
Náš časopis po dohode s Ústredným riaditeľ­stvom spojov bude doručovaný na VAŠU DOMÁ­CU ADRESU.
Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste do 30. marca 1985:  1. vyplnili pozorne objednávku, najmä aby ste správne uviedli svoje meno, adresu, PSČ i názov časopisu; 2. zaplatili súdružke učiteľke, ktorá vyberala predplatné za tento školský rok, predplatné za tie čísla nášho časopisu, ktoré vyjdú v priebehu letných prázdnin. U nášho časopisu to je za štyri čísla 3,20 Kčs.
Veríme, že Vám už v tomto roku budeme môcť cez prázdniny pripraviť príjemné chvíle, ktoré prežijete s naším — i Vaším — časopisom.
Redakcia i vydavateľstvo Smena

Pokračovanie nabudúce…

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VČIELKA  – kliknutím na náhled strany

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VČIELKA zde >>>

ABC – 28.ročník (1983-84) – doplnění chybějících čísel

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1983-84 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Veliký dík!

Informace k první části archivovaných čísel tohoto ročníku nalezneš v příspěvku Více než polovina ABC – 28.ročník – 1983-84.

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: „ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata, nositel vyznamenání Za vynikající práci, vyznamenaný zapsáním do Knihy cti ÚV SSM, čestným odznakem Julia Fučíka a zlatou medailí Pionýrské organizace Ernsta Thälmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V. Toman • Zástupce šéfredaktora prom. biol. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc. • Technika – R. Baudis, M. Pilný, Ing. P. Mändl • Zpravodajství a zájmová činnosti PO – H. Škodová, Ing. Z. Martinová • Grafická úprava – J. Drahokoupil, Z. Kocourková • Sekretariát – V. Bartáková, L. Hrdličková.
Rozšiřuje PNS, informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – Ústřední expedice a dovoz tisku, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6. Cena výtisku 3 Kčs, roční předplatné 72 Kčs. Tiskne Svoboda graf závody, n. p., závod 5, Praha 10-Malešice.“

Pro časopisy ABC byla vždy typická základní struktura, která se čas od času měnila. Nacházely se zde stálé rubriky a tyto byly doplněny různými články. Struktura časopisů tohoto ročníku byla následující (a byly zde tyto stálé rubriky):

 • na titulní straně v horní části byla uvedena „déčka“ (přílohy), která v časopise čtenář nalezl uprostřed čísla
 • 3. strana – rubrika Kdy, kde, kdo, co, jak, který, proč s různými zajímavostmi a Kalendář vědy a techniky vztahující se k období vydaného čísla
 • 6. a 7. strana – Kalendář mladého přírodovědce
 • 8. a 9. strana – v dolní části komix Éda a Béďa
 • 10. a další strany – Zadáno pro techniky

 • D1 – D16 – strany „déček“, zpravidla na silnějším papíře
  • Obrazová škola
  • Atlas ABC přírodovědný – střídaly se pravidelně kartičky ze živočišné (lichá čísla) a rostlinné (sudá čísla) říše
  • vystřihovánky s návody
  • Redakční oznamovatel – jednoduchá bezplatná inzerce čtenářů časopisu ABC
  • Technický atlas ABC – v lichých číslech časopisu
  • ABC modelářům – v sudých číslech časopisu
  • komix Znovuzrozené lodě

 • 18. a 19. strana – Můj koníček, moje záliba
 • 22. a 23. strana – Pionýrský kompas

 • 26. a 27. strana – Z kuchyně dívčích přání
 • 30. strana – Haló, zde redakce

 • 31. strana – Kolem světa – zajímavosti ze světa
 • 32. strana – komix Kronika strážců

Jednou věcí typickou pro  časopis ABC jsou vystřihovánky. Velice oblíbené vždy byly (a stále jsou) stavby do modelového kolejiště. Ve své době, kdy bylo hlavně na malých městech a vesnicích velice obtížné sehnat příslušenství pro modelovou železnici, byly často jedinou možností, jak je jednoduše získat, navíc kolejiště vybavené těmito stavbami bylo typicky české. Postupem doby se ustálilo měřítko staveb na hodnotě 1:150, stavby tak bylo možné využít u kolejišť velikostí TT i N.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ABC v letech 1983-84, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ČTYŘLÍSTEK – 16.ročník – 1984

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1984 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství PANORAMA. Odpovědným redaktorem byl Jiří Čehovský. Rozsah časopisu byl 36 stran. Každé z dnes archivovaných čísel vyšlo v nákladu 170 000 výtisků! Časopis ČTYŘLÍSTEK stál 7 Kčs a nedal se předplatit, dal se pouze koupit ve stáncích PNS či papírnictvích.

Každé číslo ČTYŘLÍSTKU obsahovalo kromě ústředního komiksu (8 stran + upoutávka na titulní stránce) ještě další 3 kreslené příběhy – na třetí straně každého čísla vycházel kreslený „obsah“ s upoutávkou:

Několik stran ČTYŘLÍSTKU bylo rezervováno výtvarné soutěži NAMALUJTE POHÁDKU:

Pravidelná dvou stránková rubrika KOŠ PLNÝ HÁDANEK připravovala redakce ČTYŘLÍSTKU ve spolupráci s redakcí časopisu HÁDANKA A KŘÍŽOVKA. Na konci rubriky bylo uvedeno: „Řešení nám neposílejte.“

V roce 1984 (stejně jako předchozí rok) bylo vydáno 9 příběhů ČTYŘLÍSTKU – čísla 116-124:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1984, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.