Archív kategorie: 1984

ABC – 28.ročník (1983-84) – doplnění chybějících čísel

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1983-84 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Veliký dík!

Informace k první části archivovaných čísel tohoto ročníku nalezneš v příspěvku Více než polovina ABC – 28.ročník – 1983-84.

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: „ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata, nositel vyznamenání Za vynikající práci, vyznamenaný zapsáním do Knihy cti ÚV SSM, čestným odznakem Julia Fučíka a zlatou medailí Pionýrské organizace Ernsta Thälmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V. Toman • Zástupce šéfredaktora prom. biol. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc. • Technika – R. Baudis, M. Pilný, Ing. P. Mändl • Zpravodajství a zájmová činnosti PO – H. Škodová, Ing. Z. Martinová • Grafická úprava – J. Drahokoupil, Z. Kocourková • Sekretariát – V. Bartáková, L. Hrdličková.
Rozšiřuje PNS, informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – Ústřední expedice a dovoz tisku, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6. Cena výtisku 3 Kčs, roční předplatné 72 Kčs. Tiskne Svoboda graf závody, n. p., závod 5, Praha 10-Malešice.“

Pro časopisy ABC byla vždy typická základní struktura, která se čas od času měnila. Nacházely se zde stálé rubriky a tyto byly doplněny různými články. Struktura časopisů tohoto ročníku byla následující (a byly zde tyto stálé rubriky):

 • na titulní straně v horní části byla uvedena „déčka“ (přílohy), která v časopise čtenář nalezl uprostřed čísla
 • 3. strana – rubrika Kdy, kde, kdo, co, jak, který, proč s různými zajímavostmi a Kalendář vědy a techniky vztahující se k období vydaného čísla
 • 6. a 7. strana – Kalendář mladého přírodovědce
 • 8. a 9. strana – v dolní části komix Éda a Béďa
 • 10. a další strany – Zadáno pro techniky

 • D1 – D16 – strany „déček“, zpravidla na silnějším papíře
  • Obrazová škola
  • Atlas ABC přírodovědný – střídaly se pravidelně kartičky ze živočišné (lichá čísla) a rostlinné (sudá čísla) říše
  • vystřihovánky s návody
  • Redakční oznamovatel – jednoduchá bezplatná inzerce čtenářů časopisu ABC
  • Technický atlas ABC – v lichých číslech časopisu
  • ABC modelářům – v sudých číslech časopisu
  • komix Znovuzrozené lodě

 • 18. a 19. strana – Můj koníček, moje záliba
 • 22. a 23. strana – Pionýrský kompas

 • 26. a 27. strana – Z kuchyně dívčích přání
 • 30. strana – Haló, zde redakce

 • 31. strana – Kolem světa – zajímavosti ze světa
 • 32. strana – komix Kronika strážců

Jednou věcí typickou pro  časopis ABC jsou vystřihovánky. Velice oblíbené vždy byly (a stále jsou) stavby do modelového kolejiště. Ve své době, kdy bylo hlavně na malých městech a vesnicích velice obtížné sehnat příslušenství pro modelovou železnici, byly často jedinou možností, jak je jednoduše získat, navíc kolejiště vybavené těmito stavbami bylo typicky české. Postupem doby se ustálilo měřítko staveb na hodnotě 1:150, stavby tak bylo možné využít u kolejišť velikostí TT i N.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ABC v letech 1983-84, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ČTYŘLÍSTEK – 16.ročník – 1984

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1984 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství PANORAMA. Odpovědným redaktorem byl Jiří Čehovský. Rozsah časopisu byl 36 stran. Každé z dnes archivovaných čísel vyšlo v nákladu 170 000 výtisků! Časopis ČTYŘLÍSTEK stál 7 Kčs a nedal se předplatit, dal se pouze koupit ve stáncích PNS či papírnictvích.

Každé číslo ČTYŘLÍSTKU obsahovalo kromě ústředního komiksu (8 stran + upoutávka na titulní stránce) ještě další 3 kreslené příběhy – na třetí straně každého čísla vycházel kreslený „obsah“ s upoutávkou:

Několik stran ČTYŘLÍSTKU bylo rezervováno výtvarné soutěži NAMALUJTE POHÁDKU:

Pravidelná dvou stránková rubrika KOŠ PLNÝ HÁDANEK připravovala redakce ČTYŘLÍSTKU ve spolupráci s redakcí časopisu HÁDANKA A KŘÍŽOVKA. Na konci rubriky bylo uvedeno: „Řešení nám neposílejte.“

V roce 1984 (stejně jako předchozí rok) bylo vydáno 9 příběhů ČTYŘLÍSTKU – čísla 116-124:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1984, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ELEKTRÓN – 12.ročník – 1984

Dnes archivovaná čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1984 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z uživatelů našeho webu, jehož jméno jsem si u zaslaných souborů neuložil.

V tiráži časopisu se píše: ELEKTRÓN  MESAČNÍK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE • Vydává Slovenský ústredny výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatelstve Smena • Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný • Zástupca šéfredaktora: RNDr. Ladislav Gyorffy • Redakčný kolektiv: prom. biol. Milan Halčin a RNDr. Ivanka Kováčová • Grafická úprava: Jozef Trabalka • Sekretariát: Marta Valková • Adresa redakcie: Elektrón. Pražská 11, 812 84  Bratislava … •  Cena jedného výtlačku je 3 Kčs. Štvtročné predplatné 9 Kčs. Predplatné na celý rok 36 Kčs.“

Šéfredaktor Ing. Eduard Drobný se v úvodníku 1. čísla mimo jiné zmiňuje o povídkách, které chodí do redakce ELEKTRÓNU:

„Keď som spomenul redakčnú poštu, nedá mi nezmieniť sa ešte o jednom druhu váčších listových zásielok, ktoré dostáváme. Sú to vedecko-fantastické poviedky. Napriek tomu, že tento žáner sa u nás veími nepestuje, dostáváme do redakcie poměrně dosť prác od našich neprofesionálnych (z hladiska vztahu k tvorbě literatúry) autorov. Žiaľ, vačšina prác nie je vhodná pre Elektron buď pre veľký rozsah, alebo pre obsah. K obsahu: nechcem hodnotiť literárnu úroveň týchto prác, tu by sa možno najma tým, čo začínajú, dalo všeličo prepáčiť. Horšie je, že autori neraz daleko prekonávajú povolenú hranicu fantázie, popisujú situácie, javy a zariadenia, ktoré sú v rozpore so základnými prirodnými zákonmi.“

Od 3. čísla 12.ročníku ELEKTRÓNU byl otiskován kreslený seriál PO STOPÁCH ČASU, navazující na dříve publikovaný komiks VČERA, DNES, ZAJTRA. Slovenský web BUBLINKY o ilustrátorovi tohoto komiksu uvádí:

Prvým SKUTOČNE výsostne KOMIKSOVÝM autorom na Slovenska sa stal Jozef SCHEK /vl. menom Babuschek/, ktorý na komiksovú scénu vstúpil v roku 1947 cez stránky humoristického časopisu ŠIDLO kresleným príbehom POLICAJT A ZLODEJ. Naša verejnosť ho pozná predovšetkým ako autora „nesmrteľného“ JOŽINKA, ktorý v rokoch 1965 – 1988 vychádzal v časopise ROHÁČ a stal sa najdlhšie uverejňovaným komiksom u nás. J. SCHEK však bol i vynikajúcim realistickým kresliarom, čo dokázal v mnohých seriáloch, uverejnených v Čechách v rokoch 1965 – 1969 /ZAJATEC, tx. Langpaul, SRUB U ZLATÉHO KLÍČE, tx. Bernard, POKLAD V BÍLÉM ÚDOLÍ, tx. Hrnčíř, PRÁZDNINY U ZŘÍCENÉ TVRZE, tx, Stegbauer/ či komiksoch, uverejnených v časopise ELEKTRÓN v rokoch 1973 – 1987: STRETNUTIE V PÚŠTI, tx. Rozochovatskij, POSLEDNÁ HODINA, tx. A.Clark, ZELENÁ SMRŤ, tx. E.Crichton, CESTA SLEPÝCH VTÁKOV, tx. L.Souček, RUNA RIDER, tx. L.Souček, SLNEČNÉ JAZERO, tx. L.Souček, VČERA, DNES, ZAJTRA, tx. J.Veis, PO STOPÁCH ČASU, tx. J.Veis, NÁVRAT DO ZAJTRAJŠKA, tx. R.Heinlein, BOL RAZ JEDEN DOMČEK, tx. R. Heinlein – /scenáre k týmto prepisom literárnych diel píše Kamila Stašková/.
Tvorbu Jozefa SCHEKA možno jednoznačne považovať za základ SLOVENSKÉHO KOMIKSU.

Protože ELEKTRÓN vydával Slovenský ústredny výbor Socialistického zvazu mládeže, musela redakce publikovat nezbytné penzum socialisticky ideologických článků a zpráv. V rámci „pětiletky nádherných pohřbů“ (překlad ironického náslovného rýmu z ruštiny) bylo takto presentováno druhé ze třech úmrtí (Brežněv – Andropov – Černěnko):

I časopis ELEKTRÓN publikoval své „obrazové školy„, které byly inspirovány prvorepublikovými i poválečnými rubrikami populárních časopisů pro děti a mládež. V „socialistické“ éře Československa „obrazové školy“ rehabilitoval časopis ABC.

ELEKTRÓN si ve svém 12. ročníku dokázal díky grafickému zpracování Štefana Šilhana vytvořit na první pohled rozpoznatelné ztvárnění „svých“ obrazových škol:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1984, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.