Archív kategorie: 1983

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Chybějící 2 čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ – 17.ročník – 1983-84

Dnes archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z roku 1983 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Ch. Veliký dík! Ostatní čísla 17.ročníku byla archivována už 7.1.2015 – dneškem je tento ročník archivován kompletně!

SEDMIČKA nahradila PIONÝRSKÉ NOVINY (vycházely od roku 1951 do roku 1968). SEDMIČKA PIONÝRŮ vyšla prvně jako „čtení pro chlapce a děvčata na sedm dní“ pod názvem SEDMIČKA dne 2.května 1968. Později změnila název na SEDMIČKA PIONÝRŮ. Časopis byl koncipován pro oslovení pionýrů – dětí základních škol ve věku cca 10 – 15 let. V roce 1990 byl časopis opět přejmenován na původní název – SEDMIČKA. Historicky poslední číslo SEDMIČKY  vyšlo v srpnu 1992. K jeho zrušení přispěl rapidní pokles čtenářů, který se redakci nepodařilo v hektické době přesyceného trhu (novými dětskými časopisy) zastavit.

V tiráži časopisu je uvedeno: SEDMIČKA PIONÝRŮ – ČTENÍ PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA SEDM DNÍ. Týdeník pro chlapce a děvčata. Vydává česká ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě. Ročník XVII. Adresa redakce: Sedmička pionýrů, Dům dětského a mládežnického tisku SSM, Radlická 61, 150 00 Praha 5, … Redakci řídí Josef  Týč, Zástupce šéfredaktora Rudolf Pařenica. Sekretariát Svatava Hirschová. Graficky upravuje Václav Rytina. Fotoreportéři Miroslav Martinovský a Josef Soumar. Redaktoři Jana Černá, Lubor Falteisek, Jaroslav Kopřiva, Bojka Pašková, Jiří Střecha, Jaroslav Veis. …Cena výtisku 1 Kčs.“

SEDMIČKA PIONÝRŮ vycházela každý týden v rozsahu 16 stran.

Že je SEDMIČKA PIONÝRŮ především pionýrským časopisem, plyne už z jejího názvu. Obsah a řazení pravidelných témat a rubrik je tomu tedy podřízeno. Hned na druhé straně je „ideologicky“ tónovaná stránka s nepřehlédnutelným sloupcem KALENDÁŘ.  Připomínal Státní svátek Vietnamské socialistické republiky (2. 9.); Den horníků a energetiků(3. 9.); Mezinárodní týden solidarity s chilským lidem (4.-11. 9.); Mezinárodní den solidarity novinářů (8. 9.); Mezinárodní den boje proti negramotnosti
(8. 9.) i třeba den popravy Juliuse Fučíka (8.9.1943) – ikony komunistické propagandy („… Byl všude tam, kde se bojovalo proti kapitalistickému vykořisťování, na mnoha besedách ukazoval příklad Sovětského svazu. …“). Dominantním nadpisem druhé stránky je PIONÝRSKÝ KALEIDOSKOP, který v článku TŘICET PIONÝRŮ ukázkově demonstruje sepětí pionýrů s ideovými tradicemi komunistického režimu („… tak jako v roce 1913 V. I. Lenin, vystoupili i na vrchol Rysů ve Vysokých Tatrách …“).

Původní povídky patřily k dobré tradici  SEDMIČKY PIONÝRŮ. Ta byla koncipována (stejně jako ostatní dětské časopisy té doby) podle věkové kategorie cílové skupiny (čtenáři kolem 13 roku). I SEDMIČKA PIONÝRŮ představovala „ověřovací terén“ autora i ilustrátora pro budoucí knihy (viz Jan Ryska).

Stejně tak patřilo k tradici tohoto titulu i ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ. V 17.ročníku to byl ZLOČIN V DOKONALÉM RÁJI (čísla 1-8) od Borise Romanovského. Z originálu „Преступление в Медовом Раю“ jej přeložil šéfredaktor Josef Týč. Povídka byla otiskována s naprosto skvělými ilustracemi Miloslava Havlíčka.

V 17.ročníku SEDMIČKY PIONÝRŮ byl dokončen kreslený seriál  TŘINÁCTKA ZE STARÉ ČTVRTI, který obsazoval poslední stranu časopisu od 15.ročníku (1981-82). Olga Bezděková píše v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ (2.DÍL) – strana 63-65:

„Do dějin českého chlapeckého seriálu se však SEDMIČKA PIONÝRŮ zapsala především úspěšným seriálem TŘINÁCTKA ZE STARÉ ČTVRTI (T.Pavel = Pavel Toufar, Jiří Petráček, 1981-84). Příběh, který respektoval všechny zásady kresleného seriálu, vycházel pravidelně na zadní straně obálky. Autoři mají bezesporu vlastní autentické zkušenosti, které promítají do příběhu. Podařilo se jim postupně rozvíjet zajímavý děj ze života pionýrského turistického oddílu. Redakce seriál uvedla celostránkovou barevnou ilustrací s několika hlavními protagonisty příběhu (jména měli vytištěná na tričkách). Téměř vždy je předchozí část seriálu shrnuta do stručného obsahu, kterým začíná nové pokračování.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z roku 1983, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ  – kliknutím na náhled strany: