Archív kategorie: 1983

5 čísel časopisu ZORNIČKA – 35.ročník – 1982-83

Dnešným príspevkom spolu s 5 číslami otvárame dosiaľ nepublikovaný 35.ročník časopisu ZORNIČKA.

V tiráži sa okrem iného uvádza: ZORNIČKA, nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, časopis iskier. Ročník XXXV, 1982-83. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Predplatné na celý rok Kčs 20,— . Cena jedného výtlačku Kčs 1,— . Šéfredaktor Peter Štilicha. Redaktori Ivana Havranová a Marián Heveši. Výtvarný redaktor Pavol Suda. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany.

Časopis vychádzal 20 x ročne okrem prázdnin, ako dvojtýždenník. Už klasicky obsahoval 16 strán a oproti minulým ročníkom sa zmenilo jeho logo.

Tak ako v niektorých predošlých ročníkov aj v tomto bol určený hlavný ilustrátor čísla.

 • č.7 Ondrej Zimka
 • č.8 Ferdinand Hložník
 • č.9 Ivan Schurmann
 • č.10 Jozef Trepáč
 • č.11 Jarmila Dicová

V tejto súvislosti bola uverejňovaná pravidelná rubrika „ATELIÉR VÁM OTVÁRA“ s titulom a menom. Predstavovala umelcov, maliarov a grafikov, ktorých obrázky sa zobrazovali na stránkach Zorničiek. Spravidla to bola recenzia na hlavného ilustrátora, no boli tu aj portréty sochárov, plastikov a rezbárov.

Medzi ďalšie pravidelné, patrila rubrika „KUK“ nahliadajúca do rôznych odvetví vedy, ako botanika, robotika, genetika, energetika atď. Stranu vždy dopĺňala recenzia novej knihy pre deti „KNIŽNÁ POLIČKA“.

Poslednú 16 stranu vypĺňal komiksový seriál Petra Stoličného „OPICA ŠKORICA“ kreslený Jarmilou Kaletovou.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA zde >>>

ABC – 28.ročník (1983-84) – doplnění chybějících čísel

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1983-84 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Veliký dík!

Informace k první části archivovaných čísel tohoto ročníku nalezneš v příspěvku Více než polovina ABC – 28.ročník – 1983-84.

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: „ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata, nositel vyznamenání Za vynikající práci, vyznamenaný zapsáním do Knihy cti ÚV SSM, čestným odznakem Julia Fučíka a zlatou medailí Pionýrské organizace Ernsta Thälmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V. Toman • Zástupce šéfredaktora prom. biol. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc. • Technika – R. Baudis, M. Pilný, Ing. P. Mändl • Zpravodajství a zájmová činnosti PO – H. Škodová, Ing. Z. Martinová • Grafická úprava – J. Drahokoupil, Z. Kocourková • Sekretariát – V. Bartáková, L. Hrdličková.
Rozšiřuje PNS, informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – Ústřední expedice a dovoz tisku, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6. Cena výtisku 3 Kčs, roční předplatné 72 Kčs. Tiskne Svoboda graf závody, n. p., závod 5, Praha 10-Malešice.“

Pro časopisy ABC byla vždy typická základní struktura, která se čas od času měnila. Nacházely se zde stálé rubriky a tyto byly doplněny různými články. Struktura časopisů tohoto ročníku byla následující (a byly zde tyto stálé rubriky):

 • na titulní straně v horní části byla uvedena „déčka“ (přílohy), která v časopise čtenář nalezl uprostřed čísla
 • 3. strana – rubrika Kdy, kde, kdo, co, jak, který, proč s různými zajímavostmi a Kalendář vědy a techniky vztahující se k období vydaného čísla
 • 6. a 7. strana – Kalendář mladého přírodovědce
 • 8. a 9. strana – v dolní části komix Éda a Béďa
 • 10. a další strany – Zadáno pro techniky

 • D1 – D16 – strany „déček“, zpravidla na silnějším papíře
  • Obrazová škola
  • Atlas ABC přírodovědný – střídaly se pravidelně kartičky ze živočišné (lichá čísla) a rostlinné (sudá čísla) říše
  • vystřihovánky s návody
  • Redakční oznamovatel – jednoduchá bezplatná inzerce čtenářů časopisu ABC
  • Technický atlas ABC – v lichých číslech časopisu
  • ABC modelářům – v sudých číslech časopisu
  • komix Znovuzrozené lodě

 • 18. a 19. strana – Můj koníček, moje záliba
 • 22. a 23. strana – Pionýrský kompas

 • 26. a 27. strana – Z kuchyně dívčích přání
 • 30. strana – Haló, zde redakce

 • 31. strana – Kolem světa – zajímavosti ze světa
 • 32. strana – komix Kronika strážců

Jednou věcí typickou pro  časopis ABC jsou vystřihovánky. Velice oblíbené vždy byly (a stále jsou) stavby do modelového kolejiště. Ve své době, kdy bylo hlavně na malých městech a vesnicích velice obtížné sehnat příslušenství pro modelovou železnici, byly často jedinou možností, jak je jednoduše získat, navíc kolejiště vybavené těmito stavbami bylo typicky české. Postupem doby se ustálilo měřítko staveb na hodnotě 1:150, stavby tak bylo možné využít u kolejišť velikostí TT i N.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ABC v letech 1983-84, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ZÁPISNÍK – 27.ročník – 1983

Dnes archivované číslo časopisu ZÁPISNÍK z roku 1983 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Hozd. Veliký dík!

V tiráži časopisu se uvádí:Z´83 (Zápisník) – NOSITEL VYZNAMENÁNÍ ZA UPEVŇOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ VE ZBRANI. Vydává hlavní politická správa Čs. lidové armády ve vydavatelství Naše vojsko, n.p. …. Šéfredaktor Ing. Miroslav Linha. Zástupce šéfredaktora dr. Jiří Daníček. Grafická úprava Miloslav Havlíček a Pavel Frček. Vychází čtrnáctidenně, za rok vyjde 26 čísel. Rozšiřuje PNS. …. V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje vydavatelství Naše vojsko – administrace. Tiskne Naše vojsko. …. Nevyžádané rukopisy, fotografie, diapozitivy a kresby se nevracejí. Materiály tohoto čísla dány do tisku 10. 8. 1983. Vychází 2. 9. 1983″ Časopis vycházel v rozsahu 68 stran s barevně vyvedenými stranami 1-2 a 67-68, stál 3,5 Kčs.

Nakladatelství Naše vojsko vzniklo na základě rozhodnutí Ministerstva národní obrany v roce 1945 a jeho hlavním účelem byla produkce vojensko-odborné literatury a literatury určené pro prezentaci armády. K těmto účelům také sloužil časopis ZÁPISNIK. Cílovou skupinou ZÁPISNÍKU byli středoškoláci (budoucí vojíni povinné dvouleté základní vojenské služby) a starší – včetně vojáků. Proto obsah časopisu balancuje mezi poutavým „čtením“ přijatelným pro mládež, populární četbou i povinně ideologicky laděnými články. Vzhledem k vydavateli ZÁPISNÍKU i cílové skupině jeho čtenářů je pochopitelné, že většinová témata publikovaných článků se nějak dotýkala armády.

Mimo naučně-vzdělávacích článků, otiskoval ZÁPISNÍK rozhovory s populárními osobnostmi československého „showbusinessu“.

ZÁPISNÍK  se snažil profilovat jako pestrý magazín zajímavostí ze všech kontinentů i rozličných oborů lidské činnosti, informovat o úspěších vědy a techniky.

VĚDECKOFANTASTICKÉ POVÍDKY byly do ZÁPISNÍKU zařazovány pravidelně.

Nepostradatelnou pravidelnou rubrikou byl HUMOR:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZÁPISNÍK z roku 1983, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ZÁPISNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ČTYŘLÍSTEK – 15.ročník – 1983

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1983 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství PANORAMA. Odpovědným redaktorem byl Jiří Čehovský. Rozsah časopisu byl 36 stran. Dnes archivované čísla vycházely v nákladu – 164 500 – 165 000 výtisků! Časopis ČTYŘLÍSTEK stál 7 Kčs a nedal se předplatit, dal se pouze koupit ve stáncích PNS či papírnictvích.

Příští rok bude ČTYŘLÍSTEK slavit 50 let! Mimo jiné se chystá i premiéra už druhého „čtyřlístkovského“ filmu VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU.

V roce 1983 bylo vydáno 9 příběhů ČTYŘLÍSTKU – čísla 107-115 (Mistr Šarivari, Ovčáci čtveráci, Cesta mořských vlků, První cena Loskuták, Akce Poseidon, Ukradený pradědeček, Nezkrotná řeka, Páni opraváři, Hodina duchů). Napsala je Ljuba Štíplová (*1930  +2009)  a nakreslil Jaroslav Němeček (*1944).

Každé číslo ČTYŘLÍSTKU obsahovalo kromě ústředního komiksu (8 stran + upoutávka na titulní stránce) ještě další 3 kreslené příběhy – na třetí straně každého čísla vycházel kreslený „obsah“ s upoutávkou:

Mimo klasických kreslených příběhů na několik stran, byly otiskovány i ilustrované básničky:

Na druhé straně každého čísla byl jakýsi redakční úvodník vždy nadepsaný AHOJ DĚVČÁTKA A KLUCI:

Několik stran bylo rezervováno i výtvarné soutěži NAMALUJTE POHÁDKU:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1983, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.