Archív kategorie: 1982

Další komplení ABC – 27.ročník – 1982-83

Dnes archivované číslo časopisu ABC z let 1982-83 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr M. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše:ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata, nositel  vyznamenáni Za vynikající práci, vyznamenaný zapsáním do Knihy cti ÚV SSM, čestným odznakem Julia Fučíka a zlatou medailí Pionýrské organizace Ernsta Thalmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V. Toman • Zástupce šéfredaktora prom biol K. Dunda • Přírodní vědy — prom. biol. H Kholová, C S c • Technika — R. Baudis. M. Pilný, L. Kolářová • Zpravodajství a zájmová činnost PO — H. Škodová, ing. Z. Martinová • Grafická úprava — J . Drahokoupil, Z. Kocourková • Sekretariát — V. Bartáková, L. Hrdličková. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta a každý doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice a dovoz tisku, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6. Cena výtisku 3 Kčs, roční předplatné 72 Kčs. Tiskne Svoboda, graf. závody, n. p., závod 5, Praha 10-Malešice.“

I za ABC – 27.ročník – 1982-83 odpovídal šéfredaktor Vlastislav Toman. Tento „post“ zastával už dvacátým třetím rokem (v ABC působil o dva roky déle). Formát časopisu (A4) zůstává zachován, redakce je ustálená, témata dané, rozsah (48) stran nezměněn …. Za tímto konstatováním je ovšem bezesporu spousta neviditelné práce, která byla oceněna tím, že ABC patřilo mezi nejpopulárnější dětské časopisy té doby.

Strip na druhé straně ABC ve 27.ročníku býval povedený – zpravidla absolutně nezajímavá témata, která měla čtenáře inspirovat, dokázal svou skvělou kresbou přinutil čtenáře alespoň „přečíst“. Svižné a nezaměnitelné karikatury (občas s nezbytným pionýrským šátkem) kreslil Vladimír Pergler (*1933 +2001). Ten taky po celý 27.ročník ABC spolu s Jiřím Bartošem (legendární autorská dvojice BAPE) tvořil seriál ÉDA A BÉDA.

Tehdejší šéfredaktor Vlastimil Toman komentuje ÉDU A BÉDU ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC (strana 143): „… A když mluvím o kreslířích a výtvarnících, měl bych připomenout, že osmým číslem 26. ročníku (1981-1982) se s ábíčkem po mnoha letech rozloučil Pifík. U francouzských kolegů došlo ke změnám, a tak práva na další otiskování pifíka jsme už nezískali. Nahradil ho minikomiks dvojice BAPE s názvem Éda a Béďa. Samozřejmě to nebylo ono, jak si stěžovali čtenáři, ale víc jsme udělat nemohli.“

Bylo by nespravedlivé, kdybych nepřipomněl komiks, který ve 27.ročníku ABC vycházel – podle dobových dokumentů jej napsal Rudolf Baudis a nakreslil Miloš Novák – LA AVIADORA – PŘÍBĚH PRVNÍ ČESKÉ PILOTKY. V knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – II. díl (O. Bezděková a M. Krejčí) se o něm píše (strana 157-159):

„…čtyřiadvacetistránkové dílo kreslíře Miloše Nováka La aviadora. Podtitul seriálu – Příběh Boženy Laglerové, první české pilotky, nám jasně sděluje, o čem bude řeč. Osud vedl hlavní hrdinku po různých životních stezkách (operní pěvkyně, sochařka a malířka, kabaretní umělkyně, návrhářka šatů), aby nakonec skončila tam, kam ji to nejvíce přitahovalo. Letadlům a touze je ovládat podřídila následující časově krátké období (1909-1914), o to bouřlivější na události, zážitky a hlavně létání. Barevný seriál vycházel původně v ABC 1982-83 v příloze déčko a můžeme jej identifikovat coby vzdělávací se zaměřením na historii vývoje letectví. Scénárista Rudolf Baudis spolu s kreslířem pojali stránku každého pokračování zcela netypicky. Minimum bublin doplňuje řádkový až dvouřádkový text pod každým proužkem obrázků. Jednotlivé obrázky mají spíše ilustrační než seriálový charakter.“

Na poslední straně ABC vycházelo  v letech  1982-83 pokračování povedeného kresleného serálu KRONIKA STRÁŽCŮ. I když je scénář Vlastislava Tomana (*1929) velmi dobrý (koneckonců se některé komiksovské příběhy objevily i v jeho románu TRAMPOTY S KAPITÁNEM), na popularitě STRÁŽCŮM bezesporu přidala skvělá kresba Františka Kobíka (*1933 +2006).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z let 1982-83, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní stránky.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ABC zde >>>

5 čísel časopisu ZORNIČKA – 35.ročník – 1982-83

Dnešným príspevkom spolu s 5 číslami otvárame dosiaľ nepublikovaný 35.ročník časopisu ZORNIČKA.

V tiráži sa okrem iného uvádza: ZORNIČKA, nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, časopis iskier. Ročník XXXV, 1982-83. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Predplatné na celý rok Kčs 20,— . Cena jedného výtlačku Kčs 1,— . Šéfredaktor Peter Štilicha. Redaktori Ivana Havranová a Marián Heveši. Výtvarný redaktor Pavol Suda. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany.

Časopis vychádzal 20 x ročne okrem prázdnin, ako dvojtýždenník. Už klasicky obsahoval 16 strán a oproti minulým ročníkom sa zmenilo jeho logo.

Tak ako v niektorých predošlých ročníkov aj v tomto bol určený hlavný ilustrátor čísla.

  • č.7 Ondrej Zimka
  • č.8 Ferdinand Hložník
  • č.9 Ivan Schurmann
  • č.10 Jozef Trepáč
  • č.11 Jarmila Dicová

V tejto súvislosti bola uverejňovaná pravidelná rubrika „ATELIÉR VÁM OTVÁRA“ s titulom a menom. Predstavovala umelcov, maliarov a grafikov, ktorých obrázky sa zobrazovali na stránkach Zorničiek. Spravidla to bola recenzia na hlavného ilustrátora, no boli tu aj portréty sochárov, plastikov a rezbárov.

Medzi ďalšie pravidelné, patrila rubrika „KUK“ nahliadajúca do rôznych odvetví vedy, ako botanika, robotika, genetika, energetika atď. Stranu vždy dopĺňala recenzia novej knihy pre deti „KNIŽNÁ POLIČKA“.

Poslednú 16 stranu vypĺňal komiksový seriál Petra Stoličného „OPICA ŠKORICA“ kreslený Jarmilou Kaletovou.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA zde >>>

ČTYŘLÍSTEK – 14.ročník – 1982

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1982 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo a Satok. Veliký dík!

Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství PANORAMA. Odpovědným redaktorem byl Jiří Čehovský. Standardní rozsah časopisu byl 36 stran (100. číslo mělo stran 52). Dnes archivované čísla vycházely v nákladu – 141500 – 163000 výtisků! Časopis ČTYŘLÍSTEK stál 7 Kčs (100. číslo stálo 9,50 Kčs) a nedal se předplatit, dal se pouze koupit ve stáncích PNS či papírnictvích.

Na rok 1982 naplánovala redakce vydání 9 čísel. Vzhledem k počtu jednotlivých výtisků ČTYŘLÍSTKU (v té době to byl také jediný pravidelně vycházející komiksový časopis), bylo v roce 1982 vytištěno celkově více než milion a čtvrt sešitů!

I když se ve ČTYŘLÍSTKU úmyslně vyhýbali nazývat se „časopisem“ (oficiálně se jednalo o „sešit“ knihovničky), z našeho pohledu splňuje všechny atributy „časopisu“.  Hned na druhé straně každého čísla byl úvodník – začínající „čtyřlístkovským“ oslovením „Ahoj děvčátka a kluci„. Vždy byl doplněn kresbou čtyřlístkovských postaviček tak, jak je namalovali sami čtenáři:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1982, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK zde >>>

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.