Category Archives: 1981

Jedno číslo časopisu PIONIER – 11.ročník – 1980-81

Slovenský časopis pre pioniersky aktív PIONIER sme si po prvý krát predstavili v príspevku z 8.3.2017. Dnes publikujeme jeho ďalší výtlačok z 11.ročníka, vychádzajúceho v rokoch 1980 – 1981. Akým vývojom prešlo toto pionierske periodikum počas troch rokov?

Redakčná rada sa nezmenila, len sa mierne rozrástla, čo je zrejmé z tiráže: PIONIER — mesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetosíava Čerňanská, Viera Štítnická-Baľáková.  Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné na celý rok 10,— Kčs (cez školský rok vychádza 10 čísiel). Cena jedného výtlačku je 1,— Kčs.

Cena, rozmery a počet strán zostali zachované, no na prvý pohľad bolo mierne upravené logo, umiestnenie ročníka, rokov vydávania a zobrazenie poradového čísla.

Štruktúra časopisu je nezmenená, akurát pribudla prostredná dvojstránka, venovaná komplexnému návodu a popisu činnosti Pionierskej skupiny na celý mesiac.

Bežné rubriky MLADÝM TECHNIKOM MLADÝM PRÍRODOVEDCOM pokračovali naďalej v rozšírení o stránku MLADÝM UMELCOM, pripravovanú akademickou umelkyňou Y. Hanákovou. V tomto čísle sa venuje archivácii fotografií, článkov a výstrižkov z časopisov, určených pre organizovanie družobných podujatí, besied a súťaží.

Poslednú stranu spestril kreslený komix Ľ.Kotrhu „PRÍHODY TROCH KAMARÁTOV“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONIER z let 1980-81, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu PIONIER  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONIER zde >>>