Archív kategorie: 1981

ELEKTRÓN – 9.ročník – 1981

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1981 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z uživatelů našeho webu, jehož jméno jsem si u zaslaných souborů neuložil :-( Ale i tak – veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno:  ELEKTRÓN – MESAČNIK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatelstve Smena. Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Ladislav Gyórffy. Redakčný kolektiv: prom. fil. Iva Marešová, prom. biol. Milan Halčin a prom. fil. Alena Beleščáková. Grafická úprava: Jozef Trabalka. Cena jednoho výtlačku je 3 Kčs, štvrtročné predplatné 9 Kčs, predplatné na celý rok 36 Kčs. 1981 – Ročník IX.

O ideologickém zakotvení časopisu ELEKTRÓN (ano, v době vydávání 9.ročníku tohoto technického časopisu musel být jasně ideologicky profilován i čistě technický časopis) nesmělo být pochyb. Aby rudé šátky vynikly, musela na to padnout „barevná“ strana:

Čistě technická  témata byly v EKLEKTRÓNU prokládána tématy přírodovědnými:

Wikipedie o „Rubikově kostce“ uvádí: „Kostka formátu 3×3×3 se stala hitem na přelomu 70. a 80. let 20. století, kdy byla vyráběna v milionových sériích a stala se nejprodávanějším produktem na Zemi. Vynalezl ji maďarský sochař a architekt Ernő Rubik 19. května 1974.“ Tento fenomén nemohl opomenout ani časopis ELEKTRÓN.

Rubrika PANOPTIKUM PROTOTYPOV přinášela „vynálezy“ spíše úsměvného typu :-)

I přes spíše technicko-vědecké články se v ELEKTRÓNU našlo místo třeba pro „tábornická“ témata:

Tahákem 9.ročníku ELEKTRÓNU byl nepochybně kreslený seriál RUNA RIDER, který na námět románu Ludvíka Součka psala Kamila Stašková a nezaměnitelně kreslil guru slovenského komiksu Jozef Babušek. I v druhé části trilogie CESTA SLEPÝCH PTÁKŮ milovník záhad Ludvík Souček umně splétá motivy návštěv mimozemšťanů a historie Vikingů.

Na poslední straně ELEKTRÓNU by otiskován seriál STRECHA NAD HLAVOU – na způsob „obrazových škol“ které vycházely v českém ABC.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1981, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Jedno číslo časopisu PIONÝR – 29.ročník – 1981-82

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝR z roku 1981-82 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pitriss. Veliký dík!

V tiráž časopisu se uvádí: „PIONÝR Zábavný měsíčník pro mládež. Vydává Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě. Redakci řídí Vladimír Klevis.“ Rozsah časopisu byl 48 stran (strany byly číslovány v celém ročníku průběžně),  stál 2 Kčs.

Po stránce grafiky byl dle mého časopis PIONÝR téměř po celou dobu svého vydávání lídrem mezi českými dětskými časopisy. Nejvalitnější grafické zpracování míval v době, kdy v redakci působil osobitý výtvarník a ilustrátor Karel Franta. Druhého grafického vrcholu dosahoval časopis PIONÝR v době, kdy obdobnou pozici zastával Adolf Born (i když je potřeba objektivně uvést, že za grafické zpracování 29.ročníku odpovídal Karel Vilgus). Dnes archivované číslo je toho dokladem – všimni si například jen jedné z mnoha drobností – na každé stránce dominuje číslo 5 (5.číslo PIONÝRA).

Těžiště PIONÝRA bylo v próze i poesii cílené na žáky druhého stupně ZŠ. Pravidelná rubrika LITERÁRNÍ KOMPAS mířila do současné literatury:

Do PIONÝRA patří i přepis rozhovoru autora ANNY PROLETÁŘKY. I když je dnes známější spíše svým NIKOLOU ŠUHAJEM LOUPEŽNÍKEM, kterého pro brněnské divadlo Husa na provázku přepsal paradoxně Milan Uhde, stojící na jiném politickém pólu než Ivan Olbracht.

Pionýrský DĚJEPIS ZA ŠKOLOU byl propojen s rozhlasovým vysíláním, což bylo pro redakci PIONÝRA i ČRo oboustranně vhodným spojením. Časopis se ke čtenářům dostal cca 14 dnů před vysíláním avizovaného pořadu.

Na hereckou tvář Josefa Dvořáka. V časopise PIONÝR (i po jeho přejmenování na FILIP) vyšlo celkem 180 povídek Svatopluka Hrnčíře v cyklu DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ JOSEFA DVOŘÁKA. V roce 1992 byl vydán šedesátistránkový výběr těchto povídek knižně. Hrdinou je herec Josef Dvořák, který se nechal ke každé povídce vyfotografovat v jiném převleku a postupně představoval i klasické literární detektivy

Z oblíbenosti „čerstvého“ televizního seriálu ARABELA těžila redakce převyprávěním na pokračování. První díl ARABELY (první série má 13 dílů) měl v televizi premiéru ve čtvrtek 25. prosince 1980.

Není žádným velkým tajemstvím, že některé příběhy či „dopisy“ pro rubriky jako TAJNÁ SCHRÁNKA v časopise PIONÝR (její obdobu měly i jiné tehdejší tituly) čas od času napsali sami redaktoři.

Dlouhodobá spolupráce hudebního vydavatelství Panton (statisticky vydával drtivou většinu interpretů, které jsem tehdy poslouchal) a časopisu PIONÝR se promítla do pravidelné rubriky HALÓ, TADY JE PANTON. Pro milovníky muziky nepřehlédnutelná stránka, která v sobě skrývala hezké drobné příběhy – jako třeba ten s Ladislavem Vodičkou a Johnym Cashem :-)

PIONÝR i ve svém 29.ročníku pokračoval ve fotopříbězích z filmů. V dnes archivovaném čísle to je TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝR z let 1981-82, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu PIONÝR – kliknutím na náhled strany:

Chybějící čísla ABC – 26.ročník – 1981-82

Dnešní čísla digitalizoval Hozd. Tímto je celý 26.ročník kompletně digitalizován.

V článečku z 5.4.2015 byly archivovány z 26.ročníku ABC celkem 18 čísel. Dnes doplňujeme do archivu chybějící digitalizovaná čísla.

Tiráž dnes archivovaných čísel se od těch z 24.ročníku liší jem velmi málo (přidáno ocenění čestným odznakem JF, ..): ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata, nositel vyznamenáni Za vynikající práci, vyznamenaný zápisem do Knihy cti ÚV SSM, čestným odznakem Julia Fučíka a zlatou medailí Pionýrské organizace Ernsta Thalmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V.Toman •  Zástupce šéfredaktora prom.biol. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc. • Technika – R. Baudis, M.Pilný, L. Kolářová •  Zpravodajství a zájmová činnosti PO – H. Škodová, ing. Z. Martinová • Grafická úprava – J. Drahokoupil, Z. Kocourková • Sekretariát – M. Kunová, V. Bartáková …’“ 

Hned na 2.straně byl vždy ideologicky správně zabarvený úvodní článek, který se redakce snažila vyvážit zpravidla neideologickým „nápadníkem“ Z PÍĎOVA KUTILSKÉHO DENÍKU.

Stejný kreslířský rukopis nese i  další „minikomiks“ ÉDA A BÉĎA, který byl ve 26.ročníku ABC otiskován.

Tradiční OBRAZOVÁ ŠKOLA ABC přinášela informace přírodního i technického charatkteru. Poprve vyšla v 10.ročníku ABC.

Stejně tak ATLAS ABC, který vyšel prvně tuším ve 3.ročníku ABC.

Jedním s témat 1.čísla 26.ročníku (1981-82)  ABC byli i VOJÁCI TŘICETILETÉ VÁLKY. K nepominutelné vystřihovánce jezdců a pěšáků patřila typická žlutá strana s uvedením čtenářů do souvislostí. Věděli jste třeba, že: „Vojáky následovaly i jejich ženy s dětmi (na 5000 vojáků se počítalo asi 2000 žen), služebnictvo důstojníků, martyktáni a myrkytánky, tlupy marodérů, ale i lidí, jimž vzala válka střechu nad hlavou a možnost obživy, kteří se přiživovali kolem vojenských táborů a vydatně přispívali k pustošení oblasti, v nichž probíhaly vojenské operace.“

Průvodní text i malířsky a historicky bezchybné ilustrace pro ABC připravil malíř Karel Toman (*1931  +2000). Jeho ilustrace mám moc rád – je na nich patrný vliv Gustava Kruma i Zdeňka Buriana. Jak je patrno z jeho článku VOJÁCI TŘICETILETÉ VÁLKY byl skutečným odborníkem v oblasti militarií.

Kreslený seriál SLAVNÉ VRAKY připravovala Helena Kholová (scénář) a Vladimír Pergler (kresba). Celkem vyšlo na zadní straně všívané přílohy 24 celostránkových epizod. Později vyšel tento seriál ještě v ABC ZIMNÍM SPECIÁLU 1987  a ve VELKÉ KNIZE KOMIKSŮ 3 (2002). Více je uvedeno v článečku z 30.9.2016.

Pravidelná rubrika PIONÝRŠTÍ DOPISOVATELÉ HLÁSÍ běží v časopise už desátým rokem. Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na strabě 132-133 píše v souvislosti se 17.ročníkem (1972-73):  „Také už od 1. čísla nového ročníku „rozjíždíme“ pionýrské dopisovatele ABC, dáváme jim legitimace a těm nejlepším udělujeme vlastní dopisovatelské odznáčky.“

Na děvčata je cílená další pravidelná rubrika Z KUCHYNĚ DÍVČÍCH PŘÁNÍ.

Na předposlední číslované 31. straně (časopis měl s přílohami 48 stran), byla otiskována rubrika KOLEM SVĚTA.

A 32. strana patřila kreslenému seriálu KRONIKA STRÁŽCŮ. Samostatně se nám jej podařilo archivovat v článečku z 9.5.2014. Příběhy pětičlenné pionýrské družiny, klubu či klukovské party (jak je libo) jsou nejrozsáhlejším celostránkovým seriálem, který v časopise ABC do roku 1989 vycházel.

V kniha Josefa Ládka a Roberta Pavelky – ENCYKLOPEDIE KOMIKSU V ČESKOSLOVENSKU 1945-1989 je na stranách 54 – 69 stať o kresleném seriálu STRÁŽCI naprosto vyčerpávající. Jen krátká ukázka:

„V dalším ročníku se otevírá nová série příběhů vycházejících pod hlavičkou Kronika Strážců. Toman s vědomím, že poslední epizoda družiny vyšla před deseti lety, nemínil tento časový rozdíl ignorovat, a proto jsou následující příběhy vybírány ze vzpomínek bývalého vedoucího Honzy Drábka, nyní inženýra vývojového oddělení strojírenského podniku. Celá první epizoda s příznačným názvem Otevíráme kroniku je připomenutím vzniku klubu nebo chcete-li družiny, pro níž retrospektivní obrázky z prvních osmi příhod překreslil František Kobík. Příběhy se dále drží zavedené linie, opět tu najdeme činnosti spjaté s pionýrskou organizací, branné hry, ale i akce, ve kterých se uplatní důvtip Strážců, například Raketový den či Den plný soutěží. Některé příběhy v rozporu s dobou, ve které se mají odehrávat (tedy před deseti lety) reagují i na aktuální dění. V epizodách Železňáci a Včasný zásah jsou například vozidla a automobil Veřejné bezpečnosti z 80.let, příběh Céčkového krále ani podrobnější vysvětlení nepotřebuje. Strážci se však neomezují jen na činnost v okruhu pionýrské organizace, daří se jim například zachránit před krádeží historické zbraně, odhalit partu organizující „čichání“ omamných látek, zabránit nebezpečné dvojici v experimentování se střelnou zbraní, ke slovu se dostane i „všeuměl“ Hadži se svými elektronickými nápady a dojde i na jednu snově vědeckofantastickou příhodu. Značným rozdílem Kroniky Strážců oproti předchozím ročníkům a příhodám je rozsáhlé dobrodružství, které spolu s vedlejšími tématy zabírá 17 epizod. Strážci nacházejí na okraji města opuštěnou chatu se zmínkou o oddíle Práčat, seznamují se s partou Střelek a společně se pokoušejí zjistit historii neznámého oddílu. Po úspěšné první části pátrání společně se Střelkami zavítají i na důvěrně známé přehradní jezero. A při dalším sledování osudů Práčat se jim podaří zachránit i cenné artefakty zaniklého oddílu.
V kritikách týkajících se tohoto seriálu je tato třetí série hodnocena jako nejpoplatnější dané době. Dokládá se to především největším počtem akcí pod hlavičkou PO (výsadba nových stromků, branné cvičení, Den her v pionýrských krojích a z velké části pátrání po Práčatech), ale také některými úpravami jednotlivých postav. Týká se to zejména patrona Mirka Duška, který snad příliš evokoval vazbu na Rychlé šípy (a znovu zakázaného Jaroslava Foglara), jmenovitě na Mirka Dušína. Z Duška se tedy stal Bouček, Motlík z děje mizí docela a nahrazuje ho v literárních Trampotách s kapitánem zmíněný Král. Pokud byly tyto změny udělány jako úlitba „dozoru shora“, jedná se o minimální ústupek. Když si totiž projdeme celou existenci Strážců, vždy je jejich sepětí s pionýrskou organizací uváděno formou zábavnou a inspirující. Tedy žádné vystávání u pomníků padlých, žádné průvody s mávátky či vítání zahraničních
delegací nebo státníků.
Tím se dostáváme i k onomu stále omílanému srovnávání s Foglarovou slavnou pěticí. Často uváděný názor, že Tomanovi Strážci jsou pouze jejím plagiátem, je podporován zejména třemi hlavními argumenty: 1) shodný počet členů obou skupin, 2) vizuální podoba Rychlonožky a Zrzka a 3) další podobnosti jako tříčlená banda oponentů, čapky na hlavě Káji a Robina, fakt, že obě party vlastnily psa či podobné náměty některých epizod (například hlídání modelů na výstavce). Sám Vlastislav Toman vždy tvrdil a stál si za názorem, že Strážci by měli být vnímáni jako generační následovníci Rychlých šípů. Že se jimi do určité míry inspiroval je věc celkem přirozená, vždyť s Foglarem v letech 1962-1966 úzce spolupracoval na komiksu Kulišáci a s některými náměty mu dokonce pomáhal. I z tohoto důvodu by bylo velice krátkozraké pouze převést postavy do dané doby a mírně je upravit, nebo se naopak snažit vytvořit absolutní protildady. Toman šel svou originální cestou a těch rozdílů je skutečně velké množství, takže o nějakém „opisování“ může mluvit jen člověk, který hodlá ignorovat základní fakta. Strážců sice bylo také pět, ale oproti RŠ se ke svému konečnému počtu členů dopracovali podstatně později. Zatímco Foglar postavy „Rychlošípáků“ formoval podle chlapců, kteří spolu vlastně nikdy  žádné příhody neprožili, jen využil jejich jmen a fyziognomie, předobrazy Tomanových hrdinů mají svá přesná jména a společné příhody. V knize Můj život s ABC-ábíčkem (nakladatelství Ostrov, 2005) se dozvíme přesnou totožnost členů klukovské party, ale jména Míra Liška (Honza),  Zdeněk Vřešťál (Kája) či Vláďa Bednář (Robin) jsou jen záznamem do historie. Poněkud jiné je to s posledními dvěma členy. V postavě Hadžiho se skrývá Toman sám, nejvíc kritizovaný Václav „Zrzek“ Štětka má předlohu v herci Václavu Šteklovi, jehož dětskou podobu Kovaříková podle autorova přání upravila a blond vlasy obarvila na zrzavo. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ABC v letech 1981-82, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

ABC_26.rocnik_1981-82_cislo_02

ABC_26.rocnik_1981-82_cislo_07

ABC_26.rocnik_1981-82_cislo_08

ABC_26.rocnik_1981-82_cislo_14

ABC_26.rocnik_1981-82_cislo_17

ABC_26.rocnik_1981-82_cislo_22