Archív kategorie: 1980

Zkompletováno ABC – 24.ročník – 1979-80

Dnes archivované číslo časopisu ABC z let 1979-80 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Flon. Veliký dík!

V tiráži dnes archivovaného čísla se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata, nositel vyznamenáni Za vynikající práci a zlaté medaile Pionýrské organizace Ernsta Thalmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V.Toman •  Zástupce šéfredaktora prom.biol. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc. • Technika – R. Baudis, M.Pilný, H. Vilgusová •  Zpravodajství a zájmová činnosti PO – H. Škodová, Ing. Z. Martinová • Grafická úprava – J. Drahokoupil, Z. Kocourková • Sekretariát – M. Kunová, V. Bartáková …’“ 

Rozsah časopisu ABC byl 48 stran, jedno číslo stálo 3 Kčs. Časopis vycházel podle školního roku 2x do měsíce – 24 čísel za rok.

Na druhé straně ABC vycházel „návodný komiks“ pro činnost pionýrských oddílů (s nezbytnými atributy jako je pionýrský znak, pionýrský šátek i označením školního roku jako „pionýrský rok“) – což je pochopitelné, protože vydavatelem ABC byla Ústřední rada Pionýrské organizace SSM.

K pravidelným rubrikám 24.ročníku ABC patřily i ČTYŘI STRANY PRO TECHNIKY, které byly vyplněny radami, tipy i kreslenými návody. Seriál DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MODELŮ byl uveden modelem „robota“ ÁBÍK 1 :

„Je to model vzhledově podobný klasickým představám o robotech v lidské podobě. Nám poslouží jako zástupce jednoduchého ovládáni vlastnoručně vyrobeného upoutaného modelu. Vydáváním povelů lze ovlivnit kráčeni robota – jeho běh, klidovou polohu či změnu směru pohybu. Vše zajišťuji dva hnací motorky …“

PIFÍK byl komiksem, který vycházel v ABC dlouhá léta. Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 96 píše:

„Už v prvním ročníku se v ábíčku objevila jeho hlavní komiksová postavička – pes Pif, a později i malý Pifík. Oba patřili k francouzskému časopisu Vaillant (Chrabrý, Udatný) a domovem byli v Paříži. Vydavatelství Éditions Vaillant totiž přistoupilo na dohodu o proplácení úhrady za publikování v ABC v korunách. Což bylo vynikající. Ta vstřícnost byla dána jistě i tím, že vydavatelství mělo „dobré vztahy“ k francouzské komunistické straně, a proto i k Československu. To jsem poznal už na mezinárodních konferencích redaktorů dětských a pokrokových časopisů, jichž jsem se zúčastnil v Praze a pak ještě v Moskvě.“

O souvislostech při vydávání 24.ročníku ABC (1979-80) píše tehdejší šéfredaktor Vlastislav Toman – citovali jsme v článečku z 5.3.2015 – mimo jiné popisuje, jak na sklonku roku 1979 skončil v nemocnici a na kufříkovém psacím stroji psal další pokračování DRUHÉ VÝPRAVY.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z let 1979-80, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ABC zde >>>

Jedno číslo časopisu PIONIER – 11.ročník – 1980-81

Slovenský časopis pre pioniersky aktív PIONIER sme si po prvý krát predstavili v príspevku z 8.3.2017. Dnes publikujeme jeho ďalší výtlačok z 11.ročníka, vychádzajúceho v rokoch 1980 – 1981. Akým vývojom prešlo toto pionierske periodikum počas troch rokov?

Redakčná rada sa nezmenila, len sa mierne rozrástla, čo je zrejmé z tiráže: PIONIER — mesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetosíava Čerňanská, Viera Štítnická-Baľáková.  Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné na celý rok 10,— Kčs (cez školský rok vychádza 10 čísiel). Cena jedného výtlačku je 1,— Kčs.

Cena, rozmery a počet strán zostali zachované, no na prvý pohľad bolo mierne upravené logo, umiestnenie ročníka, rokov vydávania a zobrazenie poradového čísla.

Štruktúra časopisu je nezmenená, akurát pribudla prostredná dvojstránka, venovaná komplexnému návodu a popisu činnosti Pionierskej skupiny na celý mesiac.

Bežné rubriky MLADÝM TECHNIKOM MLADÝM PRÍRODOVEDCOM pokračovali naďalej v rozšírení o stránku MLADÝM UMELCOM, pripravovanú akademickou umelkyňou Y. Hanákovou. V tomto čísle sa venuje archivácii fotografií, článkov a výstrižkov z časopisov, určených pre organizovanie družobných podujatí, besied a súťaží.

Poslednú stranu spestril kreslený komix Ľ.Kotrhu „PRÍHODY TROCH KAMARÁTOV“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONIER z let 1980-81, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu PIONIER  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONIER zde >>>

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ATOM – 12.ročník – 1980

Dnes archivované číslo časopisu ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK z roku 1980 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Ve srovnání s ostatními časopisy pro děti a mládež, které jsou na tomto webu archivovány se může zdát, že tento titul je úplně mimo – především cílovou skupinou. Vzhledem k tomu, že vojenskou základní službu nastupovali i osmnáctiletí mladí mužové, kteří do kategorie „mládež“ zcela jistě spadají i vzhledem tomu, že tento časopis byl poviným čtivem i na tehdejších středních vojenských školách, je ATOM nezbytný pro dotvoření mozaiky časopisů, které na středoškoláky působily. Ať se nám to líbí či ne, každý společenský režim generuje i časopisy, které pacifisté moc rádi nemají. Zabalují je do hávu techniky, vědeckého pokroku, obrany vládnoucí ideologie, romantismu atd. Časopis ATOM patří mezi ně.

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že 12.ročník ATOMU je vlastně 22.ročníkem přejmenovaného časopisu VOJENSKÁ TECHNIKA. Časopis ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK vydávalo ministerstvo národní obrany ve Vydavatelství MAGNET, n. p. Vycházel měsíčně. Cena 2.— Kčs. Šéfredaktorem byl Josef Mladějovský, odbornými redaktory ing. Josef Kvasnica, ing. Petr Baráček, ing. František Augusta, fotoreportérem Milan Knaibl a výtvarnou redaktorkou Jiřina Kubíková.

Technická témata (např. LASEROVÝ DÁLKOMĚR LP či ZÁPADONĚMECKÉ MINOVÉ HLEDAČKY) byly doplňovány „varovnými“ články typu CHLUBNÉ PLÍCE:

„Tak např. v prosinci 1978 se u jednoho vojenského obvodového soudu odpovídal za trestný čin ohrožení státního tajemství zvláštní důležitosti poddůstojník – absolvent VKVŠ. V průběhu vojenské základní služby byl pověřen praci na zvláštních úkolech. Byla mu uložena povinnost mlčenlivosti, byl řádně poučen o zásadách ochrany státního tajemství a v tomto smyslu podepsal i písemné prohlášení. Věděl tedy, že nesmí před nepovolanými osobami hovořit o skutečnostech , s nimiž se při práci seznámí. Byly to skutečnosti tak zajímavé, že neodolal pokušení pochlubit se před spoluvojáky na jak významnou práci se dostal a co všechno už o naší armádě ví.
Podobně v lednu 1979 se před jiným vojenským soudem odpovídal vojín K. L. za stejný trestný čin spáchaný tím, že po odeslání do kursu jeřábníků vyzradil svým spoluvojínům od jiných útvarů dislokaci, organizaci a výzbroj svého útvaru, ač i on byl řádně poučen o povinnosti zachovat o těchto údajích mlčenlivost a o trestních následcích za její případné porušení. Jeho obhajoba, že přece všichni vojáci mají povinnost vojenské tajemství chránit, pochopitelně neobstála.
Jak poddůstojník-absolvent, tak vojín K. L. byli potrestáni jen podmíněnými tresty odnětí svobody především proto, že se podařilo zabezpečit, aby se vyzrazené údaje nedostaly mimo okruh několika vojáků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ATOM z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ATOM – kliknutím na náhled strany:

 

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.