Archív kategorie: 1980

Další čísla ABC – 24.ročník – 1979-80

V článečku z 5.3.2015 byly archivovány z 24.ročníku ABC čísla 18-20. Dnes doplňujeme do archivu další čísla – k úplné archivaci celého 24.ročníku nám tedy chybí digitalizovat už jen 4.číslo. Třeba někdo z návštěvníků tohoto webu … : -)

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata, nositel vyznamenáni Za vynikající práci a zlaté medaile Pionýrské organizace Ernsta Thalmanna. Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Šéfredaktor V.Toman •  Zástupce šéfredaktora prom.biol. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc. • Technika – R. Baudis, M.Pilný, H. Vilgusová •  Zpravodajství a zájmová činnosti PO – H. Škodová, Ing. Z. Martinová • Grafická úprava – J. Drahokoupil, Z. Kocourková • Sekretariát – M. Kunová, V. Bartáková …’“ 

Rozsah časopisu ABC byl 48 stran, jedno číslo stálo 3 Kčs. Časopis vycházel podle školního roku 2x do měsíce – 24 čísel za rok.

Na druhé straně vycházel „návodný komiks“ pro činnost pionýrských oddílů (s nezbytnými atributy jako je pionýrský znak, pionýrský šátek i označením školního roku jako „pionýrský rok“) – což je pochopitelné, protože vydavatelem ABC byla Ústřední rada Pionýrské organizace SSM.

Mimo správně „ideologicky“ zabarvené informaci o účasti reprezentačního družstva PO SSM na mezinárodní soutěži dětí v technických sportech v Polsku, byla v 1.čísle na 2.straně otištěna informace o „dalším vyznamenání“ pro ABC:

DALŠÍ VYZNAMENÁNÍ udělila Ústřední rada Pionýrské organizace SSM v roce 30. výročí založení naší dětské socialistické organizace a u pří­ ležitosti životního jubilea: Vlastislavu Tomanovi, šéfredaktorovi ABC, vyznamenání Za zásluhy o PO SSM, a Miroslavu Kolářovi, spolupracovníkovi redakce ABC, zlatou medaili Za socialistickou výchovu.
K těm vyznamenaným, o nichž jsme vás informovali již v čísle 21 loňského ročníku, přibyli tedy další a i tentokrát se o radost z ocenění jejich práce dělíme s vámi. REDAKCE ABC“

K pravidelným rubrikám 24.ročníku ABC patřily i ČTYŘI STRANY PRO TECHNIKY, které byly vyplněny radami, tipy i poutavě kreslenými návody (skvělý František Kobík).

DIRKON – po správném vystřižení a slepení vznikl funkční papírový model dírkové komory. Originální název mu dali autoři spojením kmenu slova „dírka“ a koncovky -on, evokující názvy japonských značek fotoaparátů. Příloha vyšla v 1.čísle 24.ročníku (1979-80). Autory „vystřihovánky“ byli Martin Pilný, Mirek Kolár a Richard Vyškovský.  Použil jsem jej jen jednou, protože výslená fotografie mne příliš neoslnila. Ale fakt je, že model skutečně fungoval na běžný 35 mm film pro fotoaparáty. V doobě, kdy má každý mobil zabudovaný foťák a hardisky domácích počítačů se plní tisícovkami bezpracně pořízených fotografií, DIRKON nenadchne. Ale tehdy byl začátek září roku 1979 :-)

PIFÍK byl komiksem, který vycházel v ABC dlouhá léta. Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 96 píše:

„Už v prvním ročníku se v ábíčku objevila jeho hlavní komiksová postavička – pes Pif, a později i malý Pifík. Oba patřili k francouzskému časopisu Vaillant (Chrabrý, Udatný) a domovem byli v Paříži. Vydavatelství Éditions Vaillant totiž přistoupilo na dohodu o proplácení úhrady za publikování v ABC v korunách. Což bylo vynikající. Ta vstřícnost byla dána jistě i tím, že vydavatelství mělo „dobré vztahy“ k francouzské komunistické straně, a proto i k Československu. To jsem poznal už na mezinárodních konferencích redaktorů dětských a pokrokových časopisů, jichž jsem se zúčastnil v Praze a pak ještě v Moskvě.“

Pravidelná rubrika RECEPTY NA PESTRÝ ŽIVOT vycházela až do 21.čísla.  Pak příspěvky Miloše Zapletala pro ABC přestaly vycházet. Naštěstí o tři roky později vyšla Milošovi Zapletalovi v Albatrosu KNIHA HLAVOLAMŮ, která obsahovala logické úkoly, hlavolamy, šifry, skládačky origami, skládanky z papíru – včetně těch, které na pokračování vycházely v rubrice RECEPTY NA PESTRÝ ŽIVOT.

OBRAZOVÁ ŠKOLA časopisu ABC vyšla prvně ve 3.ročníku. Pak dlouhá odmlka a od roku 1975 pak byla součástí každého ABC. Poutavou grafickou formou popularizovala nejrůznější technická i přírodní témata, vždy doplněna o skutečně jen nejnutnější množství textu. Redakci se touto rubrikou podařilo volně navázat na obdobné sloupky a stránky v již neexistujících „dětských“ časopisech MLADÝ HLASATEL, VPŘED, RODOKAPS, …

O souvislostech při vydávání 24.ročníku ABC (1979-80) píše tehdejší šéfredaktor Vlastislav Toman – citovali jsme v článečku z 5.3.2015 – mimo jiné popisuje, jak na skonku roku 1979 skončil v nemocnici a na kufříkovém psacím stroji psal další pokračování DRUHÉ VÝPRAVY.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ABC v letech 1979-80, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_01

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_02

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_03

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_05

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_06

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_07

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_08

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_09

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_10

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_11

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_12

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_13

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_14

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_15

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_16

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_17

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_21

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_22

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_23

ABC_24.rocnik_(1979-80)_cislo_24

Jedno číslo MATEŘÍDOUŠKY – 36.ročník – 1979-80

Dnešní číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Italocz. Veliké díky!

V tiráži časopisu lze číst: MATEŘÍDOUŠKA literární měsíčník pro nejmenší čtenáře, nositel vyznamenání Za vynikající práci a zlaté medaile ÚV SSM Za socialistickou výchovu. Vydává česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě. Šéfredaktor Eduard Vavruška, redaktoři Jiří Černý a Magdalena Propperová, grafická úprava Jan Žbánek. Redakční rada: Zdeněk Adla, PhDr. Jan Budík, akad. malířka Gabriela Dubská, zasl. umělec Miroslav Florian, František Nepil, Eva Slánská, PhDr. Karel Tupý.

Ve své Bakalářské práci ČASOPISY PRO DĚTI V OBDOBÍ TKZV. NORMALIZACE (2013) Alena Kubíková o MATEŘÍDOUŠCE píše:

MATEŘÍDOUŠKA je časopis určený pro děti předškolního věku a děti prvních a druhých tříd základních škol. První číslo Mateřídoušky vyšlo 19. prosince 1945. Vydávání inicioval František Hrubín.

Titul časopisu odkazuje k básni Kytice (1853) ze stejnojmenné sbírky Karla Jaromíra Erbena a básni Mateřídouška Jaroslava Seiferta. Ta byla otištěna v prvním čísle časopisu. Časopis Mateřídouška měl podtituly: Čtrnáctideník pro nejmenší čtenáře (1945-1950) a Časopis pro nejmenší čtenáře (1950-1989).

Časopis vycházel jako čtrnáctideník (1945-1953) s výjimkou prvního a druhého ročníku (téměř měsíční periodicita). V letech 1954-1989 byla Mateřídouška měsíčníkem. K nepravidelnosti vydávání došlo pouze v letech 1952-1953 a 1954-1955, kdy vyšlo v každém roce 16 čísel časopisu. Do roku 1955 vycházel časopis v návaznosti na školní rok, do roku 1962 na kalendářní rok a poté znovu až do roku 1989 v návaznosti na rok školní.

Mateřídouška byla vydávána různými vydavatelstvími. Prvním vydavatelem se stalo nakladatelství Práce (1945-1950), následovalo Státní nakladatelství dětské knihy (1950-1953) a Mladá fronta (1953-dodnes).

Prvními šéfredaktory Mateřídoušky byli Miloš Holas, František Hrubín a Břetislav Mencák (1945-1947). Poté se vedení ujal Miloš Holas (1947-1950) a Jaromír Míša Průša (1950-1952). Dalšími šéfredaktory Mateřídoušky byli postupně Jiří Václav Svoboda (1952-1962), Zdeněk Adla (1962-1969), Jiří Černý (1970-1971), Eduard Vavruška (1971-1980) a Eliška Knotová (1980-1989).

Nejčastějším žánrem v MATEŘÍDOUŠCE byla bezesporu pohádka, vždy výrazně ilustrátorsky doplněná dětem srozumitelnými obrázky. Zéměř v každém čísle byl příběh, který děti mohly spolu se svými rodiči „číst“ podle obrázků nahrazujících slova – „doplňovačky“.

Zpěv patří k přirozeným dětským projevům, proto se i MATEŘÍDOUŠKA snažila přinášet původní dětské písničky.

Ve 36.ročníku MATEŘÍDOUŠKY vycházel na pokračování příběh FÁNEK A VENDULKA (1979- 1981) Hany DoskočilovéPříběhy na pokračování pomáhaly redakci udržovat stálou čtenářskou obec a časopis umožňoval malému čtenáři prožít si zvědavost při čekání na další číslo.

V MATEŘÍDOUŠCE se objevovala i celá řada komiksů, hádanek, rébusů a encyklopedických textů. Leckdy zabarvenými pionýrsko-jiskrovským podtextem.

Dovolím si ještě citovat Annu Sekerákovou, která ve své knize PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY píše:

„Prózám na mytologické a biblické náměty Hany Doskočilové v rubrice Okénko moudré sovy napomáhají k přesunutí do lidské roviny sympatické postavy Gabriela Filcíka (knižně vyšla první série těchto próz pod názvem Diogenés v sudu a dalších dvacet známých příběhů z doby dávné a nejdávnější v roce 1985; další příběhy z této série mohly vyjít až v roce 1991 – pod názvem Damoklův meč a další známé příběhy z doby dávné a nejdávnéjší). Filcíkovy oblé tvary postav, pastelové barevné tóny a jemné přechody mezi nimi vytvářejí klidný a harmonický svět, který současně nepostrádá vtip.“

Součástí časopisu byly kromě básní, pohádek a povídek i komiksy, naučné oddíly, hádanky či doplňovačky.

Kreslený seriál byl ve 36.ročníku MATEŘÍDOUŠKY zastoupen PŘÍBĚHY JEŽKA FRANTIŠKA. Byl otiskován v letech 1976-1980. Neoficiální web ČTYŘLÍSTKU k tomuto komiksu uvádí:

„Poprvé se ježek František objevil v posledním díle kocoura Vavřince, ve kterém převzal štafetu mateřídouškovského kresleného seriálu na následující čtyři roky.
Každý ročník obsahuje jeden uzavřený příběh rozdělený do 12 pokračování. 4 ročníky přinesly tyto 4 příběhy: O ježkovi, který hledal déšť, O dvou ježcích a jednom kaštanu, O ježkovi, který kamarádil s medvědem a O ježkovi, který potkal klobouk. V každém čísle časopisu najdeme dvě strany. Na první je zopakováno jméno celého příběhu a číslo pokračování a není komiksová, ale psaná s ilustracemi. Na druhé straně je komiks, kterým příběh pokračuje. Celý příběh je tedy vyprávěn na střídačku jednu stranu textem, další stranu komiksem. V prvních 2 ročnících má navíc komiksová stránka vlastní název, v dalších 2 ročnících už ne.“

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by dokreslila souvislosti kolem vydávání 36.ročníku MATEŘÍDOUŠKY v letech 1979-80, napiš do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany: