Archív kategorie: 1978

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Většina číslel časopisu ELEKTRÓN – 6.ročník – 1978

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1978 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z uživatelů našeho webu, jehož jméno jsem si u zaslaných souborů neuložil :-( Ale i tak – veliký dík! A do kompletace 6.ročníku nám chybí digitalizovat čísla 7 a 8. Třeba někdo z návštěvníků tohoto webu :-)

V tiráži časopisu je mimo jiné uvedeno: ELEKTRÓN Mesačnik pre mladých o vede a technike. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatelstve Smena. Šéfredaktor Ing. Eduard Drobný. Grafická úprava Jozef Trabalka. Cena jedného výtlačku je 3 Kčs. Časopis vycházel v rozsahu 68 stran.

Didaktické podání témat publikovaných v časopise ELEKTRÓN bylo podporováno přehlednými doplňujícími informacemi – jako například článek JÁDROVÉ REAKCIE V ARCHEOLOGII:

Kreslený seriál TRETIA DRUŽINA pro časopis ELEKTRÓN psal a kreslil Jozef TRABALKA, který odpovídal za grafickou úpravu časopisu.

Časopis ELEKTRÓN se snažil oslovit i filatelisty. A protože dnes archivovaná čísla jsou z roku 1978, nemohla ani tato rubrika postrádat patřičné ideologické zabarvení :-)

ELEKTRÓN, ač většinově technicky zaměřený časopis, nepostrádal svoji humoristickou vsuvku – pravidelně představoval ilustrátory a kreslíře, kteří přispěli svými kreslenými vtipy:

V 1.čísle 6.ročníku ELEKTRÓNU vyšlo poslední pokračování komiksu ZELENÁ SMRŤ, které na motivy povídky Michaela Chrintona napsala Kamila Stašková, nakreslil Jozef Babušek – Schek. V dalších jedenácti číslech kreslený příběh z dílny „Schek“ chyběl. Na zadní stránky ELEKTÓNU se vrátil v dalším – 7.ročníku (1979), kdy začal vycházet komiks CESTA SLEPÝCH VTÁKOV.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1978, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany: