Archív kategorie: 1976

Kompletní SEDMIČKA PIONÝRŮ – 9.ročník – 1975-76

Dnes archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z let 1975-76 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pišta. Veliký dík!

V tiráži dnes archivovaných čísel (konkrétně v 1.čísle) se píše: SEDMIČKA PIONÝRŮ ČTENÍ PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA 7 DNÍ. Týdeník pro chlapce a děvčata – Vydá­vá česká ústřední rada Pionýrské orga­nizace SSM v Mladé frontě — Ročník IX— Redakce 11616 Praha 1, Staroměst­ské náměstí 17 — Šéfredaktor Jan Rys­ka — Zástupce šéfredaktora Radek Kubínek — Graficky upravuje Václav Ryti­na — Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5, S. M. Kirova 43 — Rozšiřuje PNS — Informace o před­ platném podává a objednávky přijímá každá pošta í doručovatel — Objednáv­ky do zahraničí vyřizuje PNS, ústřední expedice tisku, odděleni vývoz tisku. Jindřišská 14. Praha 1 — Předplatné na čtvrt roku 13 Kčs. na půl roku 26 Kčs. celoroční 52 Kčs — Nevyžádané rukopi­sy, fotografie a kresby se nevracejí — Cena 1 Kčs — Toto číslo vyšlo v Praze 5. záři 1975″

SEDMIČKA PIONÝRŮ nezapře, že je následovníkem PIONÝRSKÝCH NOVIN. Hned na druhé straně byly ideologicky zaměřené rubriky PIONÝRSKÝ KALEIDOSKOP  i KALENDÁŘ.

Zásadní rubrikou SEDMIČKY PIONÝRŮ byla stránka KDYŽ MI BYLO 13.  Byly v ní dotazovány populární osobnosti –  hudební, filmové či sportovních hvězdy.

V časopise SEDMIČKA PIONÝRŮ vycházel téměř vždy román nebo povídka na pokračování – v rubrice ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ. V 9.ročníku (1-3 číslo) to byla scifi NEJVĚTŠÍ OBJEV OLIVERA TRIGGERA z pera amerického spisovatele Waltera Stonea Tevise (*1928  +1984).

Olga Bezděková a Milan Krejčí v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – II. DÍL, na straně 61 uvádí:

„A nyní se blížíme k slavnému francouzskému seriálu PIF (kreslíři C. Arnal, N. Yannick aj.) u nás známému zejména díky originálnímu časopisu PIF, který byl kupodivu k dostání v obchodě se zahraničním tiskem. Po časopise ABC mladých techniků a přírodovědců, který mládeži představil pejska Pifa již ve svém prvním ročníku (1957) s českými replikami v bublinkách, to bylo další uvedení příhod slavného pejska (1975- 79), který podle předem určeného libreta prožívá svá nesčíslná dobrodružství. Sytě barevná půl až jedna stránka seriálu s titulem Pif a někdy samostatným názvem s titulem PIFOVA DOBRODRUŽSTVÍ anebo Herkul (dominuje-li v příběhu, 1977- 79, 47x) se celkem 184x pravidelně objevovala na stránkách SEDMIČKY PIONÝRŮ a vhodně doplňovala snahu časopisu seznamovat se světovými seriály. V případě Pifa a po zději Asterixe nezvolil časopis špatně. Světově uznávaný seriál s dnes již klasickými figurkami zvyšoval popularitu časopisu. Jsme přesvědčeni, že v okamžiku, kdy u nás vznikl původní seriál se zvířecí figurkou v čele (Septimovy příhody), nic nebránilo časopisu v jeho otiskování. Představování zahraničních seriálů však bylo možná i nouzovým východiskem vzhledem k nedostatku našich domácích seriálů.
Pro úplnost je třeba se ještě zmínit, že 2/3 zadní strany obálky byly věnovány seriálu, ale třetina, sloupek vpravo, patřila tehdy cyklu „Hvězdy kresleného smíchu“. Po stručném textu o autorovi následovala ukázka kresby. Přehlídka pořádaná redaktorem Ivanem Hanouskem (známým již z pořádání přehlídek figurek kreslených seriálů v časopi se JUNÁK v letech 1969-70 a v letech 1971-79 v PIONÝRSKÉ STEZCE) se konala celkem osmatřicetkrát. „

Pravidelná rubrika 7x SE SEDMIČKOU přinášela vždy 7 kratších témat, které mixovaly rady, inspiraci, informaci …

Na poslední straně vycházel komiks, jehož jméno se zde paradoxně neuvádělo :-) Wikipedia k tomu uvádí:

Les As je francouzský komiks, který se poprvé objevil v roce 1963 v časopise Vaillant. Autorem scénářů i kresby byl Greg (Michel Régnier). U nás seriál vycházel v letech 1975 až 1976 v Sedmičce pionýrů. Překlad francouzského výrazu les as je esa, název komiksu však nebyl nikde zmíněn ani přeložen do češtiny. Sedmička uváděla pouze názvy jednotlivých příhod. Nebyla přeložena ani jména některých hrdinů, pokud je v publikovaných epizodách nikdo neoslovil.“

Štefan Švec ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na straně 525 uvádí:

„Týdeník Sedmička vznikl jako nástupce Pionýrských novin, když je nahradil v polovině ročníku v květnu roku 1968. Od jejich dědictví se však zpočátku snažil co nejvíce odstřihnout, byť nový časopis tvořila prakticky totožná redakce. Titul měl nahradit Pionýrské noviny jako jejich pestřejší a zajímavější alternativa, orientující se na svět dobových hudebních, filmových či sportovních hvězd.
„Od druhého ročníku přešla Sedmička na barevné obálky, rozsah časopisu se nezměnil. ( … ) Ve třetím ročníku se měl zvýšit počet stran, nakonec však k tomu z důvodu nedostatečné kapacity tiskárny nedošlo. Od začátku 4. ročníku (září 1970) byl pozměněn název na Sedmičku pionýrů. ( … ) V 9. ročníku (1975/76) se zvětšil formát časopisu a zlepšila se kvalita papíru. Počet stran zůstal stejný, ale všechny byly tištěny barevně. Sedmička tak získala svou definitivní podobu, která se podstatně nezměnila po většinu její další existence.“
Časopis byl určen pro děti ve věku 10-15 let. Později sloužil opět i jako zdroj zpravodajství z Pionýrské organizace SSM, ale nadále i jako zábavný týdeník se zajímavostmi ze světa celebrit, z vědy a techniky, přírody, sportu, ze světa aj. Snažil se být populárním „lifestylovým“ týdeníkem pro děti a mládež, publikoval rozhovory se známými herci a zpěváky (původně např. o tom, čím chtěli být, když jim bylo 13 let, neboť časopis byl určen pro tuto věkovou kategorii čtenářů), dobrodružnou beletrii (většinou spíše převzatou a klasickou než původní), povídky atd. Na počátku 70. let se časopis přejmenoval na Sedmičku pionýrů.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z let 1975-76, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ  – kliknutím na náhled strany:

 

Jedno číslo titulu KARAVANA – 1976

Dnes archivované čísla časopisu KARAVANA z roku 1976 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Václav N. Veliký dík!

Wikipedia o KARAVANĚ uvádí: „… Později (od roku 1967) začaly vycházet, v edici stejného jména, mnohem známější a oblíbenější sešity (v nákladech i přes 100 000 výtisků). Sešity (4°, t.j. 29,8 x 24,0 cm) byly číslované (téměř 250 sešitů). Tyto sešity se formátem a brožovanou vazbou podobaly prvorepublikovým Rodokapsům (Románům do kapsy). Výběrem děl (rodokapsy se dnes považují za brak či škvár) se ale sešity Karavany podstatně liší. V edici sešitových Karavan byly ale občas vydávány i díla autorů východního bloku (SSSR, NDR, BLR, PLR ale i Československa) poplatné dané době. Sešity byly uvnitř černobíle ilustrovány (často např. Zdeněk Burian). Papírová obálka byla ilustrována barevně, ovšem stále na způsob jednolitě barevných ploch v černě tištěném linorytu. V prvních číslech (1–56) byl i román na pokračování. Na obálce (poslední dvě strany) pak různé zajímavosti, nebo reklama na knihy (i v jiný edicích) SNDK….“

Z tiráže lze vyčíst: JULES VERNE * ZÁVĚŤ VÝSTŘEDNÍKA. Svazek č.93. Z francouzského originálu Le testament ďun excentrigue, vydaného nakladatelstvím J.Hetzela v Paříži, přeložil a upravil Václav Netušil. Ilustroval Oldřich Jelínek. … Náklad 64 000 výtisků. … Brožovaný výtisk 7 Kčs…“

Hned na druhé straně archivovaného 93. čísla KARAVANY se píše:

„Těžko bychom našli dnes mezi mladšími čtenáři jediného, který by neznal a neměl rád alespoň jeden román slavného francouzského spisovatele Julesa Verna. Ano, Jules Verne je opravdu spisovatel světoznámý (žil v letech 1828-1905), a dnes už málokdo ví, že jeho literární začátky nebyly zrovna lehké. …“

„Román se odehrává ve Spojených státech amerických na sklonku 19. století a vypráví příběh skupinky šesti vylosovaných občanů, kteří po smrti chicagského milionáře a člena místního Klubu výstředníků (Excentric Club) Williama J. Hypperboneho hrají tzv. „husí hru“ o šedesátimilionové dědictví, a to nikoli jako společenskou hru v místnosti, nýbrž jako dobrodružnou cestu po celých USA, jejichž mapa je překreslena jako hrací deska. Postup hráčů po této desce je pak (jako ve skutečné „husí hře“) určen hodem kostkou, ovšem pod dohledem notáře. Podle dodatku k Hypperboneho závěti se kromě vylosovaných hráčů hry zúčastní i záhadný hráč známý jen jako „XKZ“.

Román byl česky vydán prvně v už roce 1902 v nakladatelství J. R. Vilímek pod názvem HRA O DĚDICTVÍ. Od roku 1902 vyšel tento román pod názvy ZÁVĚŤ VÝSTŘEDNÍKOVA, ZÁVĚŤ VÝSTŘEDNÍKA nebo HRA O DĚDICTVÍ ještě 7x (v roce 1908, 1927, 1976, 1995, 1999 a 2016).

Na konci KARAVANY vycházely (podobně jako dříve v RODOKAPSECH či ROZRUŠÍCH) seznamy nedávno vydaných čísel, která se ještě dala zakoupit.

A samozřejmě informace o KARAVANÁCH, které jsou v edičním plánu a vyjdou v nejbližší době

Na předposlední a poslední straně byla umístěna informace (reklama) o publikacích s nakladatelství Albatros – tentokrát o vystřihovánkách, které připravilo STUDIO – výtvarná redakce nakladatelství Albatros.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KARAVANA z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu KARAVANA  – kliknutím na náhled strany: