Category Archives: 1976

Komiks ESKADRA ODVÁŽNÝCH z časopisu ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK 25. a 26.ročník – 1976-77

Dnešní výběr komiksu ESKADRA ODVÁŽNÝCH z časopisu ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK  pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Onuca. Veliké díky!

Kreslený seriál ESKADRA ODVÁŽNÝCH  byl publikován v časopise ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK  od 1.čísla 1976 do 26.čísla 1977. Autorem scénáře je  Jan Červený a dobrodružství čtyř kluků nakreslil Miroslav Březina.

ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK byl kulturně umělecký čtrnáctideník pro vojáky a širokou veřejnost. Snažil se seznamovat s „tvorbou předních umělců a pracovníků naší kulturní tvorby“. Vydávalo jej téměř čtyřicet let federální ministerstvo obrany  – v letech 1952-1990.

Kreslený seriál byl v téhle době doménou dětských a mládežnických časopisů. To, že redakce ČESKOSLOVENSKÉHO VOJÁKA sáhla i po této náplni (vždy jedna strana) lze zřejmě přičíst několika faktorům. Asi nejvíce samotné atraktivitě tohoto žánru, který v té době vycházel spíše sporadicky a jen ve vymezeném okruhu časopisů (ABC, PIONÝRSKÁ STEZKA, SEDMIČKA PIONÝRŮ, OHNÍČEK, …). Svoji roli zřejmě hrál i fakt, že nástup na dvouletou základní vojenskou službu byl ve věku 18 let (respektive v nejbližším půlročním jarním nebo podzimním termínu) po ukončení studia. A čerstvě plnoletí chlapci ještě živě pamatovali nedávný čas, kdy jako dvanáctiletí hltali třeba RYCHLÉ ŠÍPY. Je logické, že v kontextu doby a zaměření časopisu, musel být komiks patřičně ideologicky ochucen.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 137 uvádí:

„I měsíčník ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK navázal na trend chlapeckých seriálů, a tak zde v letech 1975-76 nalézáme seriál  ESKADRA ODVÁŽNÝCH (J.Červenka, M.Březina) o partě pionýrů, která pátrá po ukradených obrazech. Čtenáři byli vtaženi do pátrání, a když odeslali odpověď na soutěžní otázku, měli naději na výhru.“

To, že se seriál snažil dosti kopírovat RYCHLÉ ŠÍPY se nezdá jenom mně. Dohledal jsem, že i Olga Bezděková (PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012), strana 119) o tom píše:

„…. Pokud se týče výtvarné kompozice seriálu RYCHLÉ ŠÍPY, která snad vyvolala přízvisko „amerikanismus“, nezdá se, že by v obdobných seriálech současných a často epigonských stejná kompozice vyvolávala podobný úsudek. Máme na mysli například populární dlouhodobý kreslený seriál STRÁŽCI v ABC (V.Toman, L.Kovaříková, F.Kobík, 1966-1984, ovšem vycházel s přestávkami), …. anebo ESKADRA ODVÁŽNÝCH  v ČESKOSLOVENSKÉM VOJÁKOVI (J.Červený, M.Březina, 1976-77). V tomto posledním případě šlo o velice smělou napodobeninu RYCHLÝCH ŠÍPŮ po výtvarné stránce, která se jim však zdalena nevyrovnala. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK v letech 1976-77, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany komiksu z časopisu ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK – kliknutím na náhled strany:

Neúplný ELEKTRÓN – 4.ročník – 1976

ELEKTRÓN- mesačník pre mladých o vede a technike byl jakousi obdobou českého VTM – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Vydával jej v rozsahu 68 stran Slovenský ústřední výbor Socialistického svazu mládeže ve vydavatelství SMENA. Šéfredaktorem ELEKTRÓNU byl Ing. Eduard Drobný (* 1937 +2015).

Časopis ELEKTRÓN byl vydáván na podporu polytechnické výchovy. Stál 3 Kčs. V pozdějších ročnících byly asi nejoblíbenější částí ELEKTRÓNU komiksy – nejvíce se zde autorsky prosadil Jozef Schek (Jozef Babušek), který kreslil komiksy téměř pro celou dobu vydávání časopisu. Pouze ve 2. a 3. ročníku jeho komiks nevycházel.

Bylo vydáno celkem 18 ročníků ELEKTRÓNU – v prosinci 1990 vyšlo v ceně 7 Kčs poslední číslo ELEKTRÓNU. Nekompletní 1.ročník ELEKTRÓNU z roku 1973 jsme archivovali v článečku z 10.6.2016. Čtyři čísla 2.ročníku časopisu ELEKTRÓN z roku 1974 jsme archivovali v článečku 24.6.2016.

elektron_4-rocnik_1976_cislo_12_pf

V posledním čísle 4.ročníku ELEKTRÓNU byl na dvou stranách otištěn i obsah celého ročníku s odkazy na čísla/stránky, kde byl článek otištěn. Pro odborněji laděný časopis, který počítá s tím, že s ním budou jeho čtenáři pracovat a vyhledávat v něm informce, je to velmi důležitá pomůcka, která práci zrychluje. Redakce OBSAH vytiskla oboustraně tak, aby šel vystřihnout.

elektron_4-rocnik_1976_cislo_12_obsah

Kreslený seriál TRETIA DRUŽINA pro časopis ELEKTRÓN psal a kreslil Jozef TRABALKA.

elektron_4-rocnik_1976_cislo_12_alena

U poutávka na komiks ZELENÁ SMRŤ vyšla na poslední straně, posledního čísla 4.ročníku ELEKTRÓNU. Psala jej Kamila Stašková (na motivy románu Michaela Crichtona) a úžasně kreslil Jozef Babušek (Schek).

elektron_4-rocnik_1976_cislo_12_zelena_smrt

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ELEKTRÓN v roce 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

elektron_4-rocnik_1976_cislo_02

elektron_4-rocnik_1976_cislo_10

elektron_4-rocnik_1976_cislo_11

elektron_4-rocnik_1976_cislo_12