Category Archives: 1976

Prvně časopis ATOM – 8.ročník – 1976

Dnes archivované číslo časopisu ATOM z roku 1976 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Ať se nám to líbí či ne, každý společenský režim generuje i časopisy, které pacifisté moc rádi nemají. Zabalují je do hávu techniky, vědeckého pokroku, obrany vládnoucí ideologie, romantismu atd. Časopis ATOM patří mezi ně.

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že 8.ročník ATOMU je vlastně 18.ročníkem přejmenovaného časopisu VOJENSKÁ TECHNIKA. Časopis ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK vydávalo ministerstvo národní obrany ve Vydavatelství MAGNET, n. p. Vycházel měsíčně. Cena 2.— Kčs. Roční předplatné 24,— Kčs.

Wikipedie k tomuto titulu uvádí:

V roce 1969 začalo nakladatelství Naše vojsko ve spolupráci s tehdejším ministerstvem národní obrany vydávat časopis ATOM, Armádní technický obrázkový měsíčník, jehož první číslo vyšlo 5. ledna 1969. ATOM obsahoval především články o minulosti, současnosti a budoucnosti vojenské techniky. Navzdory politicky tendenčnímu vyznění většiny článků se jednalo o kvalitní a odborně fundované periodikum, které si našlo si široký okruh čtenářů mezi vojáky z povolání, civilními odborníky i dalšími zájemci o problematiku vojenské techniky.

V roce 1990 byl časopis ATOM přejmenován na Armádní technický magazín (ATM) a jeho vydávání převzalo ministerstvo obrany ve spolupráci s nakladatelstvím Magnet Press. Magazín ATM se v roce 2000 stal součástí divize vojenského tisku Ministerstva obrany ČR AVIS. Šéfredaktorem ATM byl jmenován Dr. Jiří Csermelyi. Na počátku roku 2003 koupila práva na vydávání ATM společnost 100+1 a šéfredaktorem časopisu byl jmenován novinář David Šebek. Původní redakce ATM přestoupila pod vydavatelství Aeromedia, patřící slovenské společnosti Magnet Press Slovakia, a začala vydávat vlastní časopis se zkratkou ATM – Armády, technika, militaria.

Od roku 2004 vydávala Armádní technický magazín firma StarPRESS. V polovině roku 2005 koupil Magnet Press Slovakia práva i na Armádní technický magazín, který od července 2005 vycházel ve vydavatelství Aeromedia. Vedení společnosti se proto rozhodlo nastavit profily obou časopisů tak, aby si vzájemně příliš nekonkurovaly. Armádní technický magazín (atm) přinášel zejména kratší články, novinky a komentáře k aktuálním událostem vojenského charakteru, zatímco v magazínu Armády, technika, militaria (ATM) se objevovaly především rozsáhlejší analytické články z minulosti, současnosti i budoucnosti vojenství. Šéfredaktorem Armádního technického magazínu byl jmenován odborník na pozemní a leteckou techniku Ing. Zdeněk Odehnal.

Počínaje květnovým číslem roku 2007 se oba dosavadní tituly (atm – armádní technický magazín a ATM – Armády, technika, militaria) spojily pod názvem ATM.

Že časopis věnujícímu se armádě a armádní technice bude v roce 1976 prošpikován „náborovými“ články nikoho nepřekvapí.

“ … K tomu. aby ČSLA mohla plnit svoji úlohu, musí mít dobře připravený velitelský sbor. Toto posláni v přípravě praporčického a důstojnického sboru plni vojenské školy. Pro naší mládež vojenským studiem vznikají široké možnosti uplatnit se ve vojenských profesích, které svou rozmanitosti a příbuznosti s civilními mohou plné uspokojit jejich zájmy a schopnosti. Vojenské povoláni může dobře uspokojovat tyto zájmy právě v takových směrech, které jsou mladým li­dem velmi blízké, jako být v čele mladého kolektivu, vyvíjet aktivitu, soutěžit, mít blízký vztah k přírodě, pěstovat moto­rismus, zabývat se elektrotechnikou, věnovat se letectví apod.  Nijak přitom nezakrýváme, že vojenské povoláni je náročné, že ta „vojenská hra“, kterou velitel připravuje a řídi, má své „chlapské“ požadavky. Vedení naší KSČ a státu však tuto náročnost a společenský význam plně doceňuje jak v sou­časných, tak i připravovaných podmínkách služby vojáků z povoláni. Řídí se přitom zásadou socialistického odměňo­vání každému podle zásluh a společenského významu jeho práce. …“

Obálka a zadní strana časopisu byla celobarevná, zpravidla z celostránkovou fotografií. Vnitřní strany byly černobílé, ke zvýraznění časopisů byla občas použita ještě třetí barva – v dnes archivovaném čísle modrá. Časopis vycházel v rozsahu 40 stran.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ATOM z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ATOM – kliknutím na náhled strany:

Komiks ESKADRA ODVÁŽNÝCH z časopisu ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK 25. a 26.ročník – 1976-77

Dnešní výběr komiksu ESKADRA ODVÁŽNÝCH z časopisu ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK  pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Onuca. Veliké díky!

Kreslený seriál ESKADRA ODVÁŽNÝCH  byl publikován v časopise ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK  od 1.čísla 1976 do 26.čísla 1977. Autorem scénáře je  Jan Červený a dobrodružství čtyř kluků nakreslil Miroslav Březina.

ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK byl kulturně umělecký čtrnáctideník pro vojáky a širokou veřejnost. Snažil se seznamovat s „tvorbou předních umělců a pracovníků naší kulturní tvorby“. Vydávalo jej téměř čtyřicet let federální ministerstvo obrany  – v letech 1952-1990.

Kreslený seriál byl v téhle době doménou dětských a mládežnických časopisů. To, že redakce ČESKOSLOVENSKÉHO VOJÁKA sáhla i po této náplni (vždy jedna strana) lze zřejmě přičíst několika faktorům. Asi nejvíce samotné atraktivitě tohoto žánru, který v té době vycházel spíše sporadicky a jen ve vymezeném okruhu časopisů (ABC, PIONÝRSKÁ STEZKA, SEDMIČKA PIONÝRŮ, OHNÍČEK, …). Svoji roli zřejmě hrál i fakt, že nástup na dvouletou základní vojenskou službu byl ve věku 18 let (respektive v nejbližším půlročním jarním nebo podzimním termínu) po ukončení studia. A čerstvě plnoletí chlapci ještě živě pamatovali nedávný čas, kdy jako dvanáctiletí hltali třeba RYCHLÉ ŠÍPY. Je logické, že v kontextu doby a zaměření časopisu, musel být komiks patřičně ideologicky ochucen.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 137 uvádí:

„I měsíčník ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK navázal na trend chlapeckých seriálů, a tak zde v letech 1975-76 nalézáme seriál  ESKADRA ODVÁŽNÝCH (J.Červenka, M.Březina) o partě pionýrů, která pátrá po ukradených obrazech. Čtenáři byli vtaženi do pátrání, a když odeslali odpověď na soutěžní otázku, měli naději na výhru.“

To, že se seriál snažil dosti kopírovat RYCHLÉ ŠÍPY se nezdá jenom mně. Dohledal jsem, že i Olga Bezděková (PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012), strana 119) o tom píše:

„…. Pokud se týče výtvarné kompozice seriálu RYCHLÉ ŠÍPY, která snad vyvolala přízvisko „amerikanismus“, nezdá se, že by v obdobných seriálech současných a často epigonských stejná kompozice vyvolávala podobný úsudek. Máme na mysli například populární dlouhodobý kreslený seriál STRÁŽCI v ABC (V.Toman, L.Kovaříková, F.Kobík, 1966-1984, ovšem vycházel s přestávkami), …. anebo ESKADRA ODVÁŽNÝCH  v ČESKOSLOVENSKÉM VOJÁKOVI (J.Červený, M.Březina, 1976-77). V tomto posledním případě šlo o velice smělou napodobeninu RYCHLÝCH ŠÍPŮ po výtvarné stránce, která se jim však zdalena nevyrovnala. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK v letech 1976-77, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany komiksu z časopisu ČESKOSLOVENSKÝ VOJÁK – kliknutím na náhled strany: