Archív kategorie: 1974

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Další číslo časopisu ELEKTRÓN – 2.ročník – 1974

ELEKTRÓN- mesačník pre mladých o vede a technike byl jakousi obdobou českého VTM – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Vydával jej v rozsahu 64 stran Slovenský ústřední výbor Socialistického svazu mládeže ve vydavatelství SMENA. Šéfredaktorem ELEKTRÓNU byl Ing. Eduard Drobný (* 1937 +2015).

Časopis ELEKTRÓN byl vydáván na podporu polytechnické výchovy. Stál 3 Kčs. V pozdějších ročnících byly nejoblíbenější částí ELEKTRÓNU komiksy – nejvíce se zde autorsky prosadil Jozef Schek (Jozef Babušek), který kreslil komiksy téměř pro celou dobu vydávání časopisu. Pouze ve 2. a 3. ročníku komiks nevycházel. Bylo vydáno 18 ročníků – v prosinci 1990 vyšlo v ceně 7 Kčs poslední číslo ELEKTRÓNU. Nekompletní 1.ročník ELEKTRÓNU z roku 1973 jsme archivovali v článečku z 10.6.2016. Čtyři čísla 2.ročníku časopisu ELEKTRÓN z roku 1974 jsme archivovali v článečku 24.6.2016.

Dnes archivujeme páté číslo tohoto ročníku – snad se brzy, díky návštěvníkům tohoto webu, podaří digitalizovat i zbývající čísla.

ELEKTRÓN se snažil přinášet seriózní a poutavé čtení, rozšiřující obzory.

elektron_2.rocnik_(1974)_cislo_12_tajemství

ELEKTRÓN byl technicky zaměřeným časopisem a i pro pravidelnou rubriku ELEKTRÓN DOVIEZOL BEZ CLA, která byla zaměřená na kreslený humor, vybíral vtipy v obdobném duchu.

elektron_2.rocnik_(1974)_cislo_12_humor

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ELEKTRÓN v roce 1974, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_12

Čtyři čísla časopisu ELEKTRÓN – 2.ročník – 1974

Slovenský ELEKTRÓN – 2.ročník – 1974 pro www.detske-casopisy.cz převedl do PDF jako svůj „vstupní“ časopis Jarda Č. Moc děkujeme!

Časopis ELEKTRÓN byl vydáván na podporu polytechnické výchovy. Stál 3 Kčs. V pozdějších ročnících byly nejoblíbenější částí ELEKTRÓNU komiksy – nejvíce se zde autorsky prosadil Jozef Schek (Jozef Babušek), který kreslil komiksy téměř pro celou dobu vydávání časopisu. Pouze ve 2. a 3. ročníku komiks nevycházel. Bylo vydáno 18 ročníků – v prosinci 1990 vyšlo v ceně 7 Kčs poslední číslo ELEKTRÓNU. Nekompletní 1.ročník ELEKTRÓNU z roku 1973 jsme archivovali v článečku z 10.6.2016.

ELEKTRÓN- mesačník pre mladých o vede a technike byl jakousi obdobou českého VTM – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Vydával jej v rozsahu 64 stran Slovenský ústřední výbor Socialistického svazu mládeže ve vydavatelství SMENA. Šéfredaktorem ELEKTRÓNU byl Ing. Eduard Drobný (* 1937 +2015).

K osobnosti zakladatele a šéfredaktora časopisu ELEKTRÓN si dovolím citovat z webu science.sk :

„…1955-1972 redaktor v Technických novinách a časopise Kamarát, 1972-1989 zakladateľ a šéfredaktor populárno-náučného časopisu Elektrón, 1990 zakladateľ akciovej spoločnosti Perfekt zameranej najmä na literatúru faktu, 1992 spoluzakladateľ časopisu PC REVUE, ktorý je lídrom medzi počítačovými médiami na Slovensku, 1994 založenie časopisu na popularizáciu vedy a techniky Quark ako pokračovateľa časopisu Elektrón, 1994 – 2006 šéfredaktor časopisu Quark, v súčasnosti riaditeľ vydavateľstva Perfekt, konzultant a pravidelný prispievateľ v časopise Quark …

… popularizačná činnosť: autor piatich popularizačných kníh (1964 kniha Mám tranzistor, čo s ním – prvá populárna práca o polovodičových súčiastkach vydaná v slovenčine knižne, kniha Som len počítač – ocenená Literárnym fondom tiež má primát v slovenskej populárno-náučnej literatúre, Aj ty žiješ na dlh,  Mám automobil, čo s ním, Slovensko moje, Cestou) a spoluautor desiatok ďalších kníh, má na konte stovky rozhlasových scenárov, päť realizovaných televíznych scenárov v cykle Večery s vedou

Významné ocenenia: Propagátor vedy a techniky za významné výsledky v oblasti vedy a techniky (udelil Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, 2006), Pamätná plaketa SAV (udelila SAV, 2006), Prominent ekonomiky (udelil Hospodársky klub, 2005)…“

Velmi stručně k dnes archivovaným čtyřem číslům ELEKTÓNU, respektive – malá ochutnávka z obsahu: V dnešní éře digitální zcadlovek působí automatické sovětké fotoaparáty na kinofilm trochu komicky, ale každému fotografovi prošel takovýto stroj rukama :-)

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_01_fotoaparat

Rubrika ELEKTRÓN SERVIS obsahovala i HISTORICKÝ KALENDÁR, který pochopitelně akcentoval data zapadající do vidění „socialististického člověka“.

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_01_servis

Z logiky věci je pokrok lemován (co do množství) více bizardními pokusy než seriózními vynálezy, které se osvědčily. ELEKTRÓN publikoval nadčasové články i z této oblasti.

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_01_PANTOGRAF

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ELEKTRÓN v roce 1974, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_01

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_03

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_05

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_06