Archív kategorie: 1974

15 x časopis – ZORNIČKA – 27.ročník – 1974-75

Dnešným príspevkom zaraďujeme do archívu 15 čísel časopisu ZORNIČKA z 27.ročníka. Upozorňujem však, že č.7 má na stranách nejaké výstrižky a č.14 je neúplné. Chýbajú mu strany. Napriek tomu som sa ich však rozhodol publikovať. Snáď sa niekto nájde na ich doplnenie, tak ako aj na doplnenie chýbajúcich čísel ku kompletizácii daného ročníka.

Z tiráže vyberáme: ZORNIČKA, literárny a obrázkový časopis najmladších čitateľov, nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka: Jarmila Štítnická, výtvarný redaktor Zoltán Salamon, odborná redaktorka Elena Bagiová, redaktorky Libuša Friedová, Mária Nevrlá, Ivana Havranová. Tlač: Polygrafické závody, n. p., Bratislava, Krasňany.

Podobne ako to bolo aj v niektorých iných ročníkoch, bol určený každému číslu hlavný ilustrátor, ktorého kresby prevládali v konkrétnom výtlačku.

 • č.1 – IVAN POPOVIČ
 • č.2 – JURAJ KOTOUČEK
 • č.3 – ALOJZ MIKULKA
 • č.4 – ZOLTÁN SALAMON
 • č.5 – BOŽENA AUGUSTÍNOVÁ
 • č.6 – IRENA TARASOVÁ
 • č.7 – OĽGA JOHANIDESOVÁ
 • č.8 – JANA POGORIELOVÁ
 • č.9 – MILOŠ NESVADBA
 • č.10 – VIKTOR HOLEČKO
 • č.12 – BLANKA VOTAVOVÁ
 • č.13 – EUGÉNIA LEHOTSKÁ
 • č.14 – ĽUBICA KONČEKOVÁ
 • č.15 – HELENA ZMATLÍKOVÁ
 • č.17 – IRENA TARASOVÁ

Zaujímavosťou tohto ročníka ja č.17 vydané k 30.výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armádou a zredigované  v spolupráci s redakciou MATĚŘÍDOUŠKY, ktoré tvorili preklady z českej poézie a prózy.

Medzi pravidelné rubriky ročníka patrili:

ČO VY NA TO, SLUŠÍ SA TO? – Kreslený seriál Viery ŠtítnickejIvana Popoviča o tom čo sa má robiť a čo nie.

OBRÁZKY PEKNE SAMI VYMAĽUJTE SI PASTELKAMI! – Strana omaľovániek.

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – Okrem slovenských, sa tu uverejňovali aj preklady rozprávok z iných krajín. V prevažnej miere však z republík bývalého ZSSR. Ako Ukrajina, Rusko, Estónsko, ale aj z iných štátov Turecko, India, Francúzsko, Juhoslávia a iné.

PERLIČKY Z VESELEJ KAPSIČKY – Kreslené, písané a veršované tipy a fórky.

ODKIAĽ MÁME VECI ZNÁME? – Popis všetkého živého, aj neživého pochádzajúceho z prírody.

POZOR, DETI, KRIŽOVATKA! – dopravná výchova

MÁŠ BÁSNIČKU PRE ZORNIČKU? – poézia a próza detí, zaslaná do redakcie

TU SI HLAVU LÁM! – hlavolamy, hádanky, krížovky

Z DIELNIČKY ZORNIČKY – nápady, návody, postupy pre domácu tvorbu a zručnosť

Tento ročník neobsahoval žiaden typický komiks. Jedine na poslednej strane prebalu  sa objavoval obrázkový seriál odbornej detskej lekárky Viery BucháčovejPRÍHODY S MYDLINKOU, ilustrovaný Ivanom Popovičom. Motív bol čerpaný z rád krátkeho článočku spomínanej doktorky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZORNIČKA z let 1974-75, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ZORNIČKA zde >>>

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Další číslo časopisu ELEKTRÓN – 2.ročník – 1974

ELEKTRÓN- mesačník pre mladých o vede a technike byl jakousi obdobou českého VTM – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Vydával jej v rozsahu 64 stran Slovenský ústřední výbor Socialistického svazu mládeže ve vydavatelství SMENA. Šéfredaktorem ELEKTRÓNU byl Ing. Eduard Drobný (* 1937 +2015).

Časopis ELEKTRÓN byl vydáván na podporu polytechnické výchovy. Stál 3 Kčs. V pozdějších ročnících byly nejoblíbenější částí ELEKTRÓNU komiksy – nejvíce se zde autorsky prosadil Jozef Schek (Jozef Babušek), který kreslil komiksy téměř pro celou dobu vydávání časopisu. Pouze ve 2. a 3. ročníku komiks nevycházel. Bylo vydáno 18 ročníků – v prosinci 1990 vyšlo v ceně 7 Kčs poslední číslo ELEKTRÓNU. Nekompletní 1.ročník ELEKTRÓNU z roku 1973 jsme archivovali v článečku z 10.6.2016. Čtyři čísla 2.ročníku časopisu ELEKTRÓN z roku 1974 jsme archivovali v článečku 24.6.2016.

Dnes archivujeme páté číslo tohoto ročníku – snad se brzy, díky návštěvníkům tohoto webu, podaří digitalizovat i zbývající čísla.

ELEKTRÓN se snažil přinášet seriózní a poutavé čtení, rozšiřující obzory.

elektron_2.rocnik_(1974)_cislo_12_tajemství

ELEKTRÓN byl technicky zaměřeným časopisem a i pro pravidelnou rubriku ELEKTRÓN DOVIEZOL BEZ CLA, která byla zaměřená na kreslený humor, vybíral vtipy v obdobném duchu.

elektron_2.rocnik_(1974)_cislo_12_humor

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ELEKTRÓN v roce 1974, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

ELEKTRON_2.rocnik_(1974)_cislo_12