Archív kategorie: 1972

POSLEDNÝ MOHYKÁN z časopisu KAMARÁT – 4.ročník – 1971-72

Dnes archivovaný komiks z čísel časopisu KAMARÁT z let 1971-72 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík!

KAMARÁT byl cílený na žáky druhého stupně základní školy. Jeho posláním bylo vychovávat dospívajícího čtenáře, rozvíjet jeho zájmy v rozličných oblastech společenského života, vědy, techniky, kultury, umění, sportu a informovat jej o aktuálním dění  doma i ve světě. Zaměřoval se na rozhovory s populárními herci, zpěváky a sportovci, zajímavosti ze světa, povídky a zábavné čtení.

Časopis KAMARÁT – pioniersky týždenník pre chlapcov a dievčatá vydával ÚV SZMS a ÚR POS ve vydavatelství SMENA. Jak je z podtitulu časopisu zřejmé, byl KAMARÁT pionýrským časopisem se všemi nezbytnými atributy. Nezbytná dávka tehdejší státní ideologie socialismu mezi ně patřila.

Přesto se i do tohoto časopisu dařilo (podobně jako třeba SEDMIČCE PIONÝRŮ) dostat „americký“ komiks – přesněji formulováno: na námět americké „klasiky“ Jamese Fenimore Coopera (*1789  +1951) vytvořili dva maďarští (tedy „spřátelení“) klasici – scénář Tibor Cs. Horvath (*1925  +1993) a kresba Ernö Zorad (*1911  +2004). Jen pro zajímavost – ve slovenském vydání komiksu není na žádné ze 41 stran uveden ani scénárista ani ilustrátor. A ještě jedna drobnůstka, která možná měla vliv na publikování komiksu ve slovenském časopisu KAMARÁT – komiks vycházel o rok dříve i v polském časopise SWIAT MLODYCH (1970-71).

I když možná jen nepatrná část čtenářů KAMARÁTA by sáhla po knižní podobě této „klasiky“, je docela pravděpodobné, že přečtení komiksu bylo k tomu tím správným impulsem :-)

Pro upřesnění – ve 4. ročníku KAMARÁTA vycházely tři komiksy současně. Prvním byl barevný komiks HUĽA, který kreslil Jozef Cesnak. Další dva byly černobílé – TAJOMSTVO WEPOLISU (autorů I. Szabó a Pavol Moravčík) a POSLEDNÝ MOHYKÁN (Tibor Cs. Horvath a Ernö Zorad).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KAMARÁT  v letech 1971-72, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivován komiks časopisu KAMARÁT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Začal vycházet nový titul – ILUSTROVANÉ SEŠITY – 1.ročník – 1972

Dnes archivované čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY z roku 1972 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Jaroslav Pl., Jaroslav Pr., Nemo a Tomáš J. Všem veliký dík! Konečně máme archivovány úplně první čísla tohoto titulu.

ILUSTROVANÉ SEŠITY mají 36 stran a stojí 7,- Kčs. Úvodní číslo napsal Václav Čtvrtek. Ilustroval Radek Pilař. Vydalo nakladatelství ORBIS v Praze 1972. Odpovědný redaktor byl Jiří Bělovský. Výtvarný redaktor Josef Paukert. Náklad prvního čísla byl 50.000 výtisků. Stejně tak ostatní sešity autorské dvojice Čtvrtek-Pilař. Ostatní čísla měla náklad 40.000 výtisků.

V době, kdy začal ORBIS vydávat ILUSTROVANÉ SEŠITY, vydával SVĚT SOVĚTŮ  (nakladatelství „Svazu československo-sovětského přátelství“  – pod tímto názvem v letech 1948-68, posléze přejmenované na LIDOVÉ NAKLADATELSTVÍ (1968-1992)) už šestým rokem podobnou edici – PÍRKO PTÁKA OHNIVÁKA.

Šéfredaktor Jiří Bělovský na poslední straně 1.čísla ILUSTROVANÝCH SEŠITŮ oznamuje:

„Knižnice ILUSTROVANÉ SEŠITY z nakladatelství ORBIS je obrázkové čtení pro vás, chlapci a děvčata. Bude obsahovat pohádky a povídky s mnoha barevnými ilustracemi, tak jako tento první sešit. Na rok 1972 jsme pro vás dále připravili:
L. DVORSKÝ – M. JANÁČEK – JAK KAŠPAREK VYSVOBODIL PTÁČKA ČERVENOOCASÁČKA – Vyprávění o veselém putování Kašpárka a jeho přátel za krásnou princeznou.
V. ČTVRTEK – R. PILAŘ – JAK CIPÍSEK A VOLŠOVEČEK POMAHALI RUMCAJSOVI S VOJNOU – Pokračování příběhů, které jste právě dočetli.
KOLEKTIV AUTORŮ – O ŠESTI ZVÍŘÁTKÁCH – Šest pohádek a povídek o nejlepších přátelích dětí, o zvířátkách.
V. ČTVRTEK – R. PILAŘ – VODNÍK ČEPEČEK – Rozmarné příhody dosud málo známé postavičky, příbuzné s hrdiny seriálu o Rumcajsovi.
V. SVOBODOVÁ – M. NESVADBA – KOBLÍŽEK NA CESTÁCH – Nové, bohatě ilustrované příhody koblížka ze známé pohádky.“

Avizované 6.číslo – KOBLÍŽEK NA CESTÁCH – v roce 1972 nevyšlo, místo něj byl vydán titul O PAVOUČKU VÁCLAVOVI.

Polovina ILUSTROVANÝCH SEŠITŮ, vydaných v roce 1972, byla založena na famózním kreslířském umění Radka Pilaře (*1931  +1993), který v letech 1967–1974 pracoval na třech sériích (mají dohromady 39 dílů) Večerníčku O LOUPEŽNÍKU RUMCAJSOVI.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY z roku 1972, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY – kliknutím na náhled strany: