Archív kategorie: 1971

POSLEDNÝ MOHYKÁN z časopisu KAMARÁT – 4.ročník – 1971-72

Dnes archivovaný komiks z čísel časopisu KAMARÁT z let 1971-72 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík!

KAMARÁT byl cílený na žáky druhého stupně základní školy. Jeho posláním bylo vychovávat dospívajícího čtenáře, rozvíjet jeho zájmy v rozličných oblastech společenského života, vědy, techniky, kultury, umění, sportu a informovat jej o aktuálním dění  doma i ve světě. Zaměřoval se na rozhovory s populárními herci, zpěváky a sportovci, zajímavosti ze světa, povídky a zábavné čtení.

Časopis KAMARÁT – pioniersky týždenník pre chlapcov a dievčatá vydával ÚV SZMS a ÚR POS ve vydavatelství SMENA. Jak je z podtitulu časopisu zřejmé, byl KAMARÁT pionýrským časopisem se všemi nezbytnými atributy. Nezbytná dávka tehdejší státní ideologie socialismu mezi ně patřila.

Přesto se i do tohoto časopisu dařilo (podobně jako třeba SEDMIČCE PIONÝRŮ) dostat „americký“ komiks – přesněji formulováno: na námět americké „klasiky“ Jamese Fenimore Coopera (*1789  +1951) vytvořili dva maďarští (tedy „spřátelení“) klasici – scénář Tibor Cs. Horvath (*1925  +1993) a kresba Ernö Zorad (*1911  +2004). Jen pro zajímavost – ve slovenském vydání komiksu není na žádné ze 41 stran uveden ani scénárista ani ilustrátor. A ještě jedna drobnůstka, která možná měla vliv na publikování komiksu ve slovenském časopisu KAMARÁT – komiks vycházel o rok dříve i v polském časopise SWIAT MLODYCH (1970-71).

I když možná jen nepatrná část čtenářů KAMARÁTA by sáhla po knižní podobě této „klasiky“, je docela pravděpodobné, že přečtení komiksu bylo k tomu tím správným impulsem :-)

Pro upřesnění – ve 4. ročníku KAMARÁTA vycházely tři komiksy současně. Prvním byl barevný komiks HUĽA, který kreslil Jozef Cesnak. Další dva byly černobílé – TAJOMSTVO WEPOLISU (autorů I. Szabó a Pavol Moravčík) a POSLEDNÝ MOHYKÁN (Tibor Cs. Horvath a Ernö Zorad).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KAMARÁT  v letech 1971-72, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivován komiks časopisu KAMARÁT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS z časopisu KVĚTY (1970-89)

Dnes archivovaný komiks z časopisu KVĚTY z let 1970-89 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dušan O. Veliký dík!

Obrázkový týdeník KVĚTY začal sice vycházet v roce 1951, ale hlásí se k „zábavníku“ který od roku 1834 vydával Josef Kajetán Tyl. KVĚTY měly přestávky ve vycházení v letech 1847-1865, 1872-1879 a 1915-1951. Zdá se tedy, že to je zřejmě nejdéle doposud vycházející časopis :-)

Vladimír Mikiska ve své Bakalářské práci TÝDENÍK KVĚTY JEHO HISTORIE A SOUČASNOST (2007) uvádí: „Od roku 1951 začalo týdeník KVĚTY vydávat vydavatelství Rudé právo. Časopis, který byl určen pro celou rodinu, byl především nástrojem komunistické propagandy. Byl důkladně cenzurován a přinášel informace a zajímavosti z celého tehdejšího socialistického tábora. Uveřejňoval i budovatelskou prózu a poezii.  Normalizační Květy monitorovaly veškeré politické, kulturní a sportovní děv Československu. Vycházely ve vysokém nákladu, byly na kvalitním papíře, tiskly se v barvě, a nesly znaky moderního časopisu. Pro většinu rodin se staly velmi oblíbeným časopisem – snad i proto, že na silně cenzurovaném trhu jiná lepší alternativa nebyla. Komunistický režim bravurně využil značky Květů k tomu, aby jej změnil ve svůj propagandistický oslavný titul. Na některých stránkách se sice čtenář mohl dovědět o nově chystaném filmu či představení, ale převládaly informace o sovětských úspěších, plnění pětiletek či oslavčlánky o straně a vládě.“

 

KVĚTY, jako časopis, který se snažil oslovit celou rodinu (podtitul TÝDENÍK PRO CELOU RODINU), měly pochopitelně i dětskou rubriku – KVÍTEK. V rámci této rubriky vycházel i kreslený seriál MARTIN A KOCOUR KOLUMBUS. V originále se švédský komiks jmenuje „Lille Rikard och hans katt“, německy „Peter und sein Kätzchen“. Autorem příběhu je švédský kreslíř Run Andréasson, který jej mezi lety 1951–1972 kreslil pro časopis Aftonbladet. Líčí příhody malého chlapce jménem Martin a jeho přítele kocoura Kolumba. V Československu vycházel komiks na pokračování v časopise KVĚTY v letech 1970–1980 (od čísla 49/1970 od čísla 41/1980), některé části vyšly opětovně v letech 1982–1989 (na straně 55). Celkem zde bylo vydáno 514 částí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KVĚTY z let 1970-89, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks z časopisu KVĚTY  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Rarita! 3.číslo časopisu TRAMP – 6.ročník – 1971

Dnes archivované číslo časopisu TRAMP z roku 1971 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Johnki. Veliký dík! Zvláště pro to, že toto číslo nebylo běžně k dostání a drtivá většina výtisků byla zlikvidována.

V tiráži na dvě desetiletí posledního čísla lze číst: „TRAMP, měsíčník pro všechny milovníky přírody a volnosti. Vydává v PULSU Ostrava. Adresa redakce: TRAMP, Dimitrovova 15, Ostrava 1. Telefon 219 94. Předseda redakční rady: Zdeněk Mikolajczyk – Miki. Redakce: Ivan Binar, Petr Podhrdzký – Ataman, Bedřiška Břečková (tajemnice redakce).  ……. Vychází 12krát ročně, vždy k 20. každého měsíce. Předplatné 15 Kčs pololetně. Uzávěrka k 1. každého měsíce. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby redakce nevrací! Za původnost příspěvku ručí autor. Cena výtisku 2,50 Kčs.“

Na 3.straně dnes archivovaného čísla je zajímavý článeček PTÁME SE PAMĚTNÍKŮ:

„Dnes je na řadě pamětník, který předválečného TRAMPA „dělal“ doslova.

Vzpomíná: JAN ENGSTLER – typograf

Letos je tomu 40 let, co byl z úřední mocí zastaven časopis TRAMP. Tento časopis začal vycházet v roce 1929 a tiskl se v tiskárně „Tribuna“ v Praze na Karlově náměstí. Právě v této době jsem byl v tiskárně zaměstnán jako tiskař a předtiskař (viz můj článek v 5. čísle TRAMPA z roku 1969). Proto jsem měl možnost poznat ty, kteří dávali TRAMPU život. V prvé řadě to byl Karel Melíšek, redaktor, který psával pod značkou „Melich“, Egon Kisch, Géza Včelička, Irčan-Čepelák, Žák-Jariš, Číňan-Mareš a ostatní, které jsem jž jednou jmenoval, i ty, na které jsem zapomněl.

Později v redakci začínal převládat tlak přispěvovatelů pokrokově myslících, kterým se přestalo líbit počínání vládní kliky a jejich přisluhovačů, různá nařízení a zákony – viz neblahý Kubátův zákon, zákazy slezin a táboření. Proto jejich články se staly ostřejší. Nekompromisně kritizovali nesmyslná vládní nařízení, čímž ale stávající vrchnost se cítila být uražena a odpovídala po svém.

Ke svým chlebodárcům se připojit i denní tisk. V protitrampské kampani obzvláště vynikal plátek pana Stříbrného „Polední list“, který svojí lží a svými výmysly nenašel konkurenci. Špinění trampingu bránil časopis TRAMP, který docílil i tolik, že určitá vládní nařízení byla zmírněna. Kubát šel do penze a brzy zemřel, ale časopis TRAMP, který dostal přídomek „RUDÝ“, musel také zmizet. To se jim ještě podařilo.

Většinu nás, pamětníků, už k sobě povolal Velký Manitou a proto čest vaší památce a vám živým, hodně zdraví!“

Vzpomínky na pestré cesty po Čechách Zdeňka Matěje Kuděje s Jaroslavem Haškem jsou zachyceny v knize VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE. Zdeněk Matěj Kuděj (*1881  +1955) byl (a snad i je) kultovním trampským spisovatelem, řadícím se po bok Gézy Včeličky, Boba Hurikána, … Drobná zajímavost: až ve svých 38 letech poprvé v životě přijal stálé zaměstnání – stal se tajemníkem Klubu českých turistů. Vydržel to ale jen pár měsíců :-)

V dnes archivovaném čísle časopisu TRAMP vyšla povídka RUCE MRAZU. Později Zdeněk Šmíd (*1937  +2011) proslul jako autor legendárního epizodického příběhu PRŮVODCE PRO OFÉLII  – respektive PROČ BYCHOM SE NETOPILI (později též televizní seriál). Pro ty, kteří jezdili po roce 1979 (kdy knížka vyšla prvně), na vodu a nebyla to pro ně jen ojedinělá zábava, byla PROČ BYCHOM SE NETOPILI téměř povinou četbou. Znám jen málo lidí, kteří ji neznali.

Bohuslav Čepelák (*1907  +1969) používal pseudonymy L. Ragen, Pavel Soldán, Tim O’Brien, Bruce Hall, Allan Paterson, Howard Gerstocker, Josef Honzl. V časopise TRAMP vycházel na pokračování jeho román KŘÍŽOVÝ PETE, který bylo možno vystřihnout a poskládat do knížky. Prvě tento román vyšel roku 1941 v časopise ROZRUCH (toto číslo zatím archivováno nemáme).

Kreslený seriál je v tomto čísle zastoupen dvěma stranami – dvěma autory. Pod prvním s názve NOČNÍ ŠTRAPACE je jako autor podepsán Brouk.

Druhý kreslený příběh Z KRONIKY OSADY TULÁKŮ má název PINĎA ŠERIFEM RYCHLÝCH ŠÍPŮ. Olga Bezděková ve výpravné knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.díl zmiňuje na stranách 118 a 137-138:

“ ….Různé časopisy věnovaly hrdinům RŠ obálky svých čísel nebo přinášely fotografie z filmu o RŠ a jejich dobrodružství ve Stínadlech. Časopis TRAMP (č. 3/1971) přinesl v seriálu Z KRONIKY OSADY TŮLÁKŮ (Luděk Klička) příhodu, jak byli hoši Rychlých šípů „zamontováni“ do jednoho pokračování (PINĎA ŠERIFEM RYCHLÝCH ŠÍPŮ) . ….“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu TRAMP z roku 1971, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu TRAMP  – kliknutím na náhled strany: