Archív kategorie: 1968

VEDOUCÍ PIONÝRŮ – 18. ročník – 1967-68

Dnes archivované číslo časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ z roku 1967 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jakubzi z originálu, který našemu projektu věnoval Satok. Veliký dík! V článečku ze 6.3.2018 se nám podařilo archivovat dvě čísla 12. ročníku (1961) – takže si můžeš udělat vlastní názor zda a jak se časopis změnil. Na výše uvedený článek odkazuji i proto, že je v něm citována jediná zmínka o časopise VEDOUCÍ PIONÝRŮ, kterou jsem v odborné literatuře zatím našel –  DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ: OD POČÁTKU DO SOUČASNOSTI, autoři Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová.

V tiráži na straně 31 se uvádí: VEDOUCÍ PIONÝRŮ měsíčník ÚV ČSM a Ústřední rady PO ČSM pro pionýrské vedoucí a pracovníky v mimoškolní výchově. Vychází koncem měsíce ve vydavatelství Mladá fronta. Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5 – Smíchov, S. M. Kirova 43. Ročník XVIII. Cena výtisku 1,20 Kčs. Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta a doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – ústřední expedice tisku, oddělení vývozu tisku, Jindřišská 14, Praha 1. REDAKCE: Vedoucí redaktorka Milada Rampasová. Zást. vedoucí red. Eliško Knotová (obsah činnosti PO). Redaktorka Věra Fedorová (slovenská část časopisu). Redaktorka Hana Lišková (estetická výchova). Sekretářka redakce Libuše Volejníková. Grafická úprava Jaroslav Weigel. REDAKČNÍ RADA O. Husník, P. Jeník, J. Ludvíček, I. Rajecký, J. Rothová, H. Samková, V. Straka, V. Valentová.“

Na první pohled jsou mezi 12. a 18. ročníkem patrné dvě změny – logo názvu časopisu a celobarevnost titulní strany. Ale i uvnitř čísla rezonuje tušení změn:

V časopise bylo tištěn0 6 stran „naležato“ – byly „vystřihovací“ a šlo z nich poskládat příručku PIONÝRSKÉ CESTY:

Zaměření časopisu bylo dáno už jeho názvem a v tiráži uvedeným podtitulem „pro pionýrské vedoucí a pracovníky v mimoškolní výchově„. Pionýrská organizace má prapůvod v Sovětském svazu, a ve své historii má (z dnešního pohledu), temné okamžiky. Už její založení mělo značný politicko-ideový podtext a bylo cílené tak, aby po válce organizace utlumila konkurenční Junák, který svojí demokratičností nevyhovoval tehdy nastupujícímu režimu. Ve své diplomové práci SROVNÁNÍ PŘÍPRAVY SKAUTSKÝCH A PIONÝRSKÝCH VEDOUCÍCH K VÝCHOVĚ DĚTÍ A PRÁCI S NIMI (2011) píše Robert Homolka:

„Skautská organizace si své vedoucí pěstuje už od prvního příchodu do oddílu, což může být třeba v pěti letech věku. Pokud má jedinec vlohy pro práci s lidmi a vedení, dostává se velice brzy na vedoucí pozici v rámci družiny (skupiny). Takový člověk je dále v maximální možné míře motivován, aby pokračoval ve svém vzdělávání a kvalifikaci si zvyšoval. Toto je zachyceno hned ve třech bodech skautské výchovné metody. U Pionýra není možnost takového „karierního růstu“ jako v Junáku. Jedinec, byť talentovaný, není k nastoupení vedoucí role příliš motivován, pokud se o to nebude snažit přímo vedoucí jeho oddílu.“

DÁLKOVÁ ŠKOLA ODDÍLOVÝCH VEDOUCÍCH byla pravidelnou rubrikou, které měla ambici vzdělávat vedoucí pionýrských oddílů:

Z tradiční skautské metodiky si (nejen) PIONÝR vypůjčil klasické tábornické prvky – např. rubrika ABECEDA TÁBOROVÉ ŠKOLY:

Příprava kvalitního letního tábora začíná nejpozději už na přelomu roku. Časopis VEDOUCÍ PIONÝRŮ věnoval inspiraci k takovéto přípravě rubriku PĚŠKY NA PRÁZDNINY:

V oblasti kulturního vzdělávání pionýrských vedoucích byla přínosem stránka ESTETICKÁ  VÝCHOVA – DĚTI. Výběr kvalitní poezie neměla na starosti redaktorka Hana Lišková, ale Olga Pražáková.

Olga Pražáková se narodila roku 1922 v Rakousku. Po roce 1948 upadla její vlastní tvorba v nemilost a filozofická studia ji byla zakázána. Pokoušela se psát alespoň pro děti, což byl nejčastější způsob „fungování“ mnoha básníků, kteří byli omezováni ve svobodné tvůrčí činnosti. V roce 1972 emigrovala do Švédska.

Soutěž o atraktivní ceny měla samostatnou stránku ZNÁTE JE ?

Notový a akordový záznam americké lidové písně by v padesátých letech v časopise VEDOUCÍ PIONÝRŮ zřejmě nevyšel, ale v roce 1967 to nebylo nic zvláštního : -)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ z roku 1967-68, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VEDOUCÍ PIONÝRŮ zde >>>

august ’68/3.časť – MLADÝ SVĚT – 10.ročník – 1968

Dnešnými šiestimi číslami uzatvárame miniseriál august ’68 pripravený na našich stránkach k 50. výročiu okupácie Československa.

august ’68/2.časť
august ’68/1.časť

Mrzí ma, že pôvodne som ich sľúbil sedem, bohužiaľ číslo 52 mi v zväzku chýbalo. Možno sa nájde niekto z Vás, kto toto číslo vlastní a zdigitalizuje ho.

Od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy uplynuli už viac ako dva mesiace a pozornosť MLADÉHO SVĚTA sa podobne, ako to bolo aj u iných periodik, zamerala na nedávno ukončené XIX. letné olympijské hry, ktoré sa uskutočnili od 12. do 27. októbra roku 1968 v Ciudad de México, hlavnom meste Mexika. Ich rekapitulácii je venovaných hneď 12 strán prílohy č.46. Tu je nutné si spomenúť na našu skvelú československú športovú gymnastku Věru Čáslavskú, ktorá tu získala zlato za viacboj, preskok, bradla a prostné, striebro za kladinu a družstvá. Bohužiaľ táto olympiáda ukončila aj jej kariéru, keď neskôr dostala zákaz reprezentácie za gesto protestu proti okupácii Československa. Počas hrania sovietskej hymny sklonila hlavu smerom dole do zeme.

Tak ako každý rok aj tohto roku vyhlásil MLADÝ SVĚT anketu „ZLATÝ  SLAVÍK 1968“. Na www.extrastory.cz o tom píšu:

„Pro svého oblíbeného zpěváka a zpěvačku v roce 1968 hlasovalo 22 688 čtenářů časopisu Mladý svět. S velkým přehledem tehdy vyhráli Marta Kubišová a Karel Gott. Gott tehdy sesadil ze slavičího trůnu vítěze z roku 1967 Waldemara Matušku a od té doby této soutěži až na pár výjimek suverénně kraluje. To Marta Kubišová si šla pro svého Zlatého slavíka tehdy naposledy, další rok organizátoři soutěže kvůli ní kategorii zpěvaček zrušili. Od roku 1970 pak Kubišová nesmí z politických důvodů veřejně vystupovat.“

No a úplne na záver miniseriálu anketa vytlačená v č.50 s názvom „MÁME, NEBO NEMÁME NÁRODNÍ HRDOST?“. Jednotlivé odpovede sú veľmi zaujímavé a odrážajú národné povedomie a hrdosť českého národa. A tu sú jej vyhodnotené výsledky:

Kdyby ses znovu narodil a mohl sis vybrat stát nebo národ, který by sis zvolil?
– ČESKOSLOVENSKO

Pocítil jsi někdy národní hrdost?
– PO LEDNU. PO 21. SRPNU

V kterém okamžiku ti byla československá vlajka nej bližší?
– V SRPNOVÍCH DNECH

Kdyby se té přítel z ciziny zeptal, na co československého jsi hrdý, co bys odpověděl?
– NA LID A JEHO CHOVÁNÍ V SRPNU

S kterými příslušníky cizích národů jsi se osobné setkal a za jakých okolností?
– HLAVNĚ S VOJÁKY

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT zde >>>

august ’68/2.časť – MLADÝ SVĚT – 10.ročník – 1968

12.6.2018 sme si predstavili prvých 7 čísel časopisu MLADÝ SVĚT, vydané tesne pred, počas a po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968.

Tak ako som sľúbil, publikujeme ďalších 7 nasledujúcich výtlačkov. Časopisy boli skenované z hrubého 5 kg zväzku. Snažil som sa vyčistiť a doplniť chýbajúce okraje, no nie všade sa to podarilo. Ďakujem za pochopenie.

Zverejnené čísla vyšli mesiac po vojenskej invázii. MLADÝ SVĚT pokračoval naďalej v profiloch vedúcich osobností Československa: č.37 prezident Ľudvík Svoboda, č.38 prvý tajomník ÚV KSČ Alexander Dubček, č.39 predseda Národného zhromaždenia Josef Smrkovský a č.38 predseda vlády Oldřich Černík.

Situácia sa pomaly začala stabilizovať a tak ako aj v iných periodikách aj MLADÝ SVĚT sa začal opäť venovať bežným témam, problémom a záujmom mladých ľudí. Tak ako napríklad práve prebiehajúcej medzinárodnej súťaži MISS EUROPE ´68.

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku Československa, ktoré malo v spomínanom roku 50 rokov. Keďže prevážaná väčšina československých dejín súvisela s Václavským námestím, bola mu venovaná podstatná časť č.41.

Bohužiaľ 50. výročie malo trpkú príchuť, bolo smutné a poskromné, orientované viac menej do domácností, myšlienok ľudí  a do niekoľkých prejavov vládneho vedenia ČSR na schôdzi Národného zhromaždenia  27.10.1968, o čom píše malý nenápadný článok  28.X.1968.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogunajdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÝ SVĚT zde >>>

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – 22.ročník – 1968

Dnes archivovaná čísla časopisu VTM z roku 1968 pro www.detske-casopisy.cz digitalizovala Jitka D. a Jan K. Veliký dík!

Tiráž časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI nám prozrazuje, že šéfredaktorem tohoto populárního časopisu byl prom.fil. Jiří Táborský. Časopis měl i „zahraniční spolupracovníky“ ve spřátelených socialistických zemích :-) Časopis VTM vycházel jako čtrnáctideník, vydávala jej Mladá fronta, stál 2 Kčs a měl rozsah 36 stran.

Jen telegraficky k historii tohoto titulu: úplně první číslo VTM vyšlo pod názvem MLADÝ TECHNIK v 2/1947.  Od 36. čísla VI. ročníku (5. září 1952) dostal časopis nový název MLADÝ TECHNIK – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Po roce 1953 zůstal časopisu už jen název VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – známější pod zkratkou VTM. Po roce 1990 byl význam zkratky VTM změněn na VĚDA, TECHNIKA A MY. Na podzim roku 2003  vychází pod novým názvem VTM Science a 21. prosince 2009 bylo vydávání časopisu VTM Science jako měsíčníku ukončeno. Po ukončení vydávání tištěné verze časopisu se pokračuje (říjen 2010)  s aktivitami na internetu (www.vtm.cz). Ochrannou známku VTM má vydavatelství Mladá fronta a.s. chráněnu (návrh podán 3/1991) až do 20.3.2021.

Jako románová příloha časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI počínaje VTM 11/68 vycházel na pokračování „vystřihovací“ BIGGLES OD VELBLOUDÍCH STÍHAČEK – v překladu Ing. A. Kyzlinka z roku 1938, s ilustracemi Zdeňka Buriana.

Když už si redakce troufla vydávat donedávna nevydávaný román, podpořila to v duchu zaměření časopisu rubrikou LETOUNY A TECHNIKA KOLEM BIGGLESE.

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI byla jakýmsi pokračováním časopisu ABC – pro starší, technicky založené čtenáře. Například Ing. Miroslav Hubert zde na pokračování publikoval návod na stavbu lodi – KAJUTOVÝ MOTOROVÝ ČLUN „PERLA“.

Na poslední, celobarevné straně VTM vycházel jakýsi vystřihovací fotografický, technický atlas letadel a automobilů. Z jedné strany fotografie, z druhé strany technický popis a nákres:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VTM z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VTM – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VTM zde >>>