Archív kategorie: 1968

august ’68/1.časť – MLADÝ SVĚT – 10.ročník – 1968

21.augusta (srpna) si Česká aj Slovenská republika pripomenuli 50.výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na čele  so Sovietskym zväzom v roku 1968 do Československa.

Dovoľte, aby sme aj my v mene tejto stránky pripomenuli toto tragické obdobie a to v súvislosti s detskými (mládežníckymi) časopismi. Z publikovaných periodik, sa k tomu zrejme najlepšie hodí časopis MLADÝ SVĚT. A tak dnes v 1.časti prinášame 7 výtlačkov  z augusta roku 1968. V ďalších častiach ich doplníme až do posledného čísla tohto ročníka.

Z tiráže sa dozvedáme:

MLADÝ SVĚT; nezávislý týdeník mládeže; vydavatelství Mladá fronta; ročník X, č. 32 (500); šéfredaktor C. Čítek; zástupce šéfredaktora: A. Jelínek; redaktoři – kultura: J. Pacovský, P. Veverka; zahraniční: L. Horáková, J. Hauptvogelová; O vnitropolitické: L. Neboř, M. Filípková, J. Hanušová, reportéři: R. Křesťan, J. Janoušek, E. Kriseová, fotoreportéři: M. Hucek, M. Zajíc; sport: J. Dobiáš; výtvarný redaktor: J. Weigel; technický redaktor: J. Bubeníček; tajemník redakce: M. Prusák; externí redaktoři: M. Liďák, L. Smoljak; tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5-Smichov; roční předplatné 104 Kčs; cena výtisku 2 Kčs

Prvé dve čísla z augusta 1968 nenaznačujú ani len najmenší náznak blížiacich sa udalostí. V Československu dochádzalo od konca roku 1967  k uvoľňovaniu politickej situácie, demokratizácii spoločnosti a k pokusu o reformu socialistického politického systému. To sa prejavuje aj v periodikách a č.32 označované, ako jubilejné päťsté, obsahuje obálku z č.16 – 4.ročníka (1962). Obálku, na základe ktorej bolo stiahnutých a zabavených 35 000 výtlačkov  MLADÉHO SVĚTA priamo z tlačiarne. Novú re-tlač nahradila obálka s fotografiou Gagarina. Bližšie dôvody sú popísané v príspevku „JAK SE STAL WERICH GAGARINEM“

Bezstarostnosť obyvateľstva a riešenie jeho bežných problémov, deklaruje aj rozsiahla reportáž z nudistických pláží FKK (Freie Körper Kultur — Kultura svobodného těla) z NDR (Nemecká demokratická republika) .

No už v čísle 34 z 23.augusta 1968 sa objavuje hneď na titulnej strane oznámenie:

„Milí čtenáři, omlouváme se za zpoždění, s nímž dostáváte do rukou toto číslo Mladého světa. Poslední řádek textu jsme do něj odevzdali 19. srpna v poledne — tedy přesně 36 hodin před tragickou půlnocí. Netušili jsme, že právě tomuto výtisku MS bude souzeno, aby se stal dokumentem atmosféry v naší zemi v těch dnech. Od 21. do 26. srpna vydala redakce Mladého světa pět mimořádných vydáni našeho týdeníku, vždy o rozsahu 8 stran, v nákladu 30—50 tisíc výtisků. Příští řádné číslo Mladého světa připravíme z těchto materiálů, které jsou dokumentem jednoho týdne života Československa v průběhu jeho takřka padesátileté historie.“

Nasledujúce č.35 je už takmer kompletne venované augustovým udalostiam. Je zrejmé, že bolo písané a aktualizované až do jeho zadania do tlače. Vidno to aj v rubrike „VTEŘINY TÝDNE“, ktorá sa bežne robila na 7 dní, no v tomto prípade však až na 11 dní. Zaujímavé je definovanie udalostí z pondelka 19.8. slovami „V Europě byl mír“.

Ďalšie príspevky, články, fotografie, už ani nepotrebujú komentár. Všetko sa točilo, okolo aktuálnych udalostí z augustových dní. Za zmienku stojí vydanie piatich mimoriadnych čísel v období medzi 21.-27. augustom, z ktorých fotografie boli uverejnené v tomto čísle.

Tieto výtlačky k dispozícii nemáme. Možno sa nájde niekto, kto by nám s nimi pomohol doplniť tento ročník.

Z nasledujúcich výtlačkov sála veľká podpora prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi, ako aj Alexandrovi Dubčekovi.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÝ SVĚT zde >>>

MATEŘÍDOUŠKA – 24.ročník (1967-68) – doplnění chybějících čísel

Dnes archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA z let 1967-68 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Nemo. Veliký dík!

Informace o prvním čísle byly uvedeny v článku z 10.2.2015, devátém čísle v článku z 6.12.2016 a dvanáctém čísle v článku z 10.6.2015. Dochází tak ke zkompletování celého ročníku tohoto časopisu, což jistě ocení řada čtenářů.

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: „Vedoucí redaktor Zdeněk Adla, redaktoři Dagmar Lhotová a Jiří Černý. Redakční rada: G. Dubská, M. Florian, F. Hrubín, M. Lukešová, Z. K. Slabý, V. Stuchl, O. Syrovátka. Redakce Mateřídoušky, Senovážná 2, Praha 1, telefon 239741-4. Vydává ÚV ČSM v Mladé frontě. Tiskne Polygrafia, n. p., závod 1, Svobodova 1, Praha 2. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací.

O tomto ročníku již bylo mnoho řečeno v příspěvcích uvedených výše. Tak snad ještě několik zajímavostí.

Jako ilustrátor komixu Svetřík a Kramula na zadní straně časopisu v prvním až čtvrtém čísle časopisu je uveden Jaroslav Němeček. Že vám toto jméno něco připomíná? Ano, je to tak. Jedná se o ilustrátora časopisu Čtyřlístek.

Nalezneme zde i druhou významnou postavu Čtyřlístku – spisovatelku, autorku dětských knížek a scénáristku Ljubu Štíplovou.

Na konci časopisu nalezneme zaslané práce čtenářů časopisu – básničky, kresby, úlohy apod., rubrika je od pátého čísla nazvaná Já také rád kreslím a píšu…

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu MATEŘÍDOUŠKA v letech 1967-68, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Další ZÁPISNÍK – 12.ročník – 1968

Dnes archivované čísla časopisu ZÁPISNÍK z roku 1968 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Karbulínek a opravil Pepan. Veliký dík!

V tiráži časopisu lze číst:ZÁPISNÍK 68 – vydává hlavni politická správa Čs. lidové armády ve Vydavatelství časopisů MNO, n. p.. Praha 1, Vladislavova 26. telefon 237646-9. Šéfredaktor dr. Milan Cedr. zástupce Jaromír Grézl. grafická úprava M. Havlíček a P. Frček. Redakce: Praha 1. Jungmannovo 24. tel. 234355-8 a 240120. Vychází čtrnáctidenně. Za rok vyjde 26 čísel. Cena výtisku 2 Kčs. pololetní předplatné 26 Kčs. Rozšiřuje PNS. v jednotkách ozbrojených sil VC MNO — administrace. Praha 1. Vladislavova 26. Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. v armádě každý distributor tisku. Dohlédací pošta Praha 01. Tiskne Polygrafia závod 2. Praha 5. Grafická 1. a Svoboda. S. M. Kirova 43, Praha 5. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — vývoz tisku. Jindřišská 14. Praha 1. Nevyžádané materiály se nevracejí. Toto číslo bylo dáno do tisku 16. prosince 1967.“

Poprvé se nám kompletní číslo ZÁPISNÍKU podařilo archivovat 4.1.2017. Bylo to 19.číslo 11.ročníku z roku 1967. Zmiňuju to proto, že skladba dnes archivovaného čísla se proti předchozímu roku nijak výrazně nezměnila.

Cílovou skupinou ZÁPISNÍKU byli středoškoláci (budoucí vojíni základní vojenské služby) a starší – včetně vojáků. Proto obsah časopisu balancuje mezi poutavým „čtením“ přijatelným pro mládež (viz níže uvedená ukázka „kresleného seriálu“ POKLAD NA OSTROVĚ), populární četbou (například níže uvedená ukázka HVĚZDY FILMOVÉHO NEBE), na tehdejší dobu „bulvárně“ laděnými články (např. fotografie „začínající filmové hvězdičky“) i povinně ideologicky laděnými články.

Rozličné mini encyklopedie jsou oblíbeným tématem časopisů s širším čtenářským záběrem. ZÁPISNÍK na čtyřech stranách přinášel MALOU ENCYKLOPEDII:

I populární zpěváci (pokud neměli štěstí na „modrou knížku“) museli absolvovat základní vojenskou službu. Pavel Novák (*1944 +2009) ji měl jako absolvent vysoké školy sice kratší než ostatní „záklaďáci“, ale i tak si musel to své „odkroutit“.  Byť s určitými úlevami: „Po promoci v červnu 1967 jsme my všichni vojenští katedristé – zdravotníci UP až na Pavla Nováka strávili následujících pět týdnů na soustředění a poddůstojnických zkouškách v záložních a tou dobou pustých kasárnách v Uherském Hradišti. Jak nám sdělili Čuňasovi dosavadní kolegové, Čuňas, ze soustředění vyreklamován, odletěl s orchestrem Karla Krautgartnera na turné po Sovětském svazu.“

HVĚZDY FILMOVÉHO NEBE měly formát kartotéky (jak ji známe třeba z časopis ABC a jeho Atlasů). Z jedné strany fotografie a z druhé strany text, tak aby bylo možno rozstříhat na jednotlivé karty stejného formátu.

Zřejmě nejpoutavější částí ZÁPISNÍKU bylo výpravné zpracování k románu R. L. Stevensona. Převyprávěl jej Jaromír Kincl a úžasnými černobílými ilustracemi doprovodil Gustav Krum (mimo jiné – bojoval v 1. československého armádního sboru Ludvíka Svobody a po válce si užil i gulagu). Klasiku dobrodružné literatury POKLAD NA OSTROVĚ s originálním Krumovým doprovodem, vydali zanedlouho (1970) i knižně. V roce 2005 vyšlo znovu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZÁPISNÍK z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ZÁPISNÍK – kliknutím na náhled strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Doplnění úplných čísel časopisu SEDMIČKA – 2.ročník – 1968-69

Asi tucet čísel  článečku z 26.4.2015 byl digitalizován neúplně, protože časopisy měly poškozené nebo chybějící stránky. Dnes archivované čísla časopisu SEDMIČKA z let 1968-69 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Ch. a Jaroslav Ř. Veliký dík! Moc děkujeme za doplnění neúplných či poškozených čísel !

V tiráži časopisu se píše: „SEDMIČKA – týdeník pro chlapce a děvčata — Vydává Mladá íronta pro Čs. pionýra – Ročník II. – Redakce Praha l. Staroměstské náměstí 17 – Šéfredaktor Jan Ryska – Zástupce šéfredaktora Radek Kubínek – Graficky upravuje Jitka Knopová.“ Časopis vycházel 1x týdně v rozsahu 16 stran a stál 0,6 Kčs.

Štefan Švec ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na straně 525 uvádí:

„Týdeník Sedmička vznikl jako nástupce Pionýrských novin, když je nahradil v polovině ročníku v květnu roku 1968. Od jejich dědictví se však zpočátku snažil co nejvíce odstřihnout, byť nový časopis tvořila prakticky totožná redakce. Titul měl nahradit Pionýrské noviny jako jejich pestřejší a zajímavější alternativa, orientující se na svět dobových hudebních, filmových či sportovních hvězd.
„Od druhého ročníku přešla Sedmička na barevné obálky, rozsah časopisu se nezměnil. ( … ) Ve třetím ročníku se měl zvýšit počet stran, nakonec však k tomu z důvodu nedostatečné kapacity tiskárny nedošlo. Od začátku 4. ročníku (září 1970) byl pozměněn název na Sedmičku pionýrů. ( … ) V 9. ročníku (1975/76) se zvětšil formát časopisu a zlepšila se kvalita papíru. Počet stran zůstal stejný, ale všechny byly tištěny barevně. Sedmička tak získala svou definitivní podobu, která se podstatně nezměnila po většinu její další existence.“
Časopis byl určen pro děti ve věku 10-15 let. Později sloužil opět i jako zdroj zpravodajství z Pionýrské organizace SSM, ale nadále i jako zábavný týdeník se zajímavostmi ze světa celebrit, z vědy a techniky, přírody, sportu, ze světa aj. Snažil se být populárním „lifestylovým“ týdeníkem pro děti a mládež, publikoval rozhovory se známými herci a zpěváky (původně např. o tom, čím chtěli být, když jim bylo 13 let, neboť časopis byl určen pro tuto věkovou kategorii čtenářů), dobrodružnou beletrii (většinou spíše převzatou a klasickou než původní), povídky atd. Na počátku 70. let se časopis přejmenoval na Sedmičku pionýrů.“

Na pokračování s SEDMIČCE vycházelo SEDM KŘÍŽKŮ V NOTÝSKU. Od dvojčísla 6-7 až do 23. čísla. Přeložila Eva Bezděková a ilustroval Adolf Born.  Hrdinou kriminální povídky Georgese Simeona, známého tvůrce komisaře Maigreta, je malý chlapec, který se stal svědkem zločinu a ocitá se v nebezpečí života – objeví vraždu a pronásleduje, jak se později ukáže, hromadného vraha.

Olga Bezděková ve své výpravné knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 2.DÍL, na straně 48 píše:

„Čtenáři, kteří znali pouze Disneyho grotesky (Mickey Mouse, Donald Duck, Pluto), film Sněhurka a několik dobrodružných seriálů otištěných na sklonku vycházení Pionýrských novin, jistě uvítali seznámení s další sérií „disneyovek“. V prvních čtyřech ročnících uvedla Sedmička celkem devět Disneyho seriálů.
Dobrodružný seriál David Crockett (1968-69, 26x ) vychází z období bojů bělochů a indiánů v roce 1883 v Texasu.

V článečku z 20.2.2014 je archivován DAVID CROCKET kompletně v jednom digitalizovaném souboru.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA z let 1968-69, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA  – kliknutím na náhled strany: