Archív kategorie: 1965

MELODIE – 3.ročník – 1965

Dnes archivovaná čísla časopisu MELODIE z roku 1965 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jiří H. Veliký dík!

Tiráž časopisu:VEDOUCÍ REDAKTOR: LUBOMÍR DORŮŽKA, REDAKČNÍ KRUH : PAVEL BOBEK, JINDŘICH BRABEC, MILOSLAV DUCHÁČ, JIŘI FUKAČ, JIŘI CHLÍBEC, JOSEF KOTEK, STANISLAV TITZL, KAREL VELEBNÝ, KAREL VLACH, PAVOL ZELENAY. GRAFICKÁ ÚPRAVA: MILOŠ POZDĚNA. VYDÁVÁ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ A KULTURY V NAKLADATELSTVI ORBIS N. P., VINOHRADSKÁ 46, PRAHA 2″. Časopis vycházel měsíčně v rozsahu 28-32 stran. Cena jednotlivého výtisku byla 3 Kčs.

V souvislosti se společenským táním v 60. letech byl umožněn vznik specializovaného moderního hudebního časopisu Melodie, jejímž šéfredaktorem se Lubomír Dorůžka stal v roce 1964 a funkci zastával až do roku 1970, kdy odešel na protest proti zrušení přidruženého čtrnáctideníku Aktuality Melodie, který byl pod Dorůžkovým „zastřešením“ od roku 1969 platformou mladé hudebně-publicistické generace a prvním časopisem, který plně popřával sluchu tehdy aktuálním rockovým trendům.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MELODIE z roku 1965, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MELODIE – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MELODIE zde >>>

Přílohy časopisu MLADÝ SVĚT – 1962, 1963, 1964, 1965, 1973, 1975, 1989

Časopis MLADÝ SVĚT začal na prostředních listech svého časopisu od 4.ročníku v roce 1962  vkládat různé druhy příloh. Po jejich složení vznikl 16 stránkový sešitek (13 x 15 cm).

V roce 1962 vyšla příloha  Sto tváří lásky. Tento cyklus milostných básní světa, byl vysílaný Československým rozhlasem v roce 1962. Úpravu zpracovala Eva Burdová.  Čtenáři se seznámili s poezií  pro zamilované od Starověku, přes lidovou poezii až  k Novověku na 112 stránkách. Příloha byla hojně ilustrována milostnými kresbami slavných malířů. Příloha vyšla v číslech 9, 19, 26, 29, 37, 41 a 45. Časopis vyšel nákladem 152 000 výtisků.

Moderní malířství bylo další přílohou v 5.ročníku (1963). „Lidé procházejí výstavami moderního umění. Zastaví se u plátna a ptají se větou, která tolik jitří umělce: Co tím chtěl básník říci ? Tentokrát jde o malíře. Abychom nestáli před dílem moderního umělce bud jako mlčící snobi, nebo jako lidé, kteří mají pocit podvedených, musíme se učit: “umění, jak rozuměti“.“ Takto uvádí Luděk Novák , autor této přílohy MLADÉHO SVĚTA historii moderního umění , která vycházela v číslech 11, 21, 28, 32, 37, 43 a 47 a opět měla  112 stránek.

6.ročníku (1964) dostali čtenáři přílohu Malé dějiny fotografie od Jaroslava Bočka. Z této přílohy jsem našel  pouze první  dvoulist. Pokud někdo vlastní celou přílohu, jistě budou kolegové rádi , když rozšíří tuto sbírku.

Časopis již dříve zveřejnoval populární písničky, ale ty byly tištěny na stránkách s dalším čtivem a čtenářům se nechtělo poškozovat jednotlivé stránky vystřihováním . V těchto letech se začalo rozšiřovat trampské hnutí a na přání čtenářů začali redaktoři nepravidelně věnovat jeden list týdeníku písničkám i s  kytarovým  doprovodem , na vystřihování. Vzniklá knížečka  o osmi stránkách malého formátu byla tak vhodná k nošení s sebou. Tak v 5.ročníku v čísle 42 našli čtenáři  „Písničky ze Semaforu“, a  v čísle 51 „ Malý vánoční zpěvník“. V dalších ročnících Zpěvníčků to byly Písničky z houpačky, Písničky malých divadel, Sedmero na jaro, Silvestrovský kancionál Mladého světa a řada dalších. Několik z nich máte zde vložených.

V květnu 1973 vyšla příloha milostné poezie „Máj, ten lásky čas“. Výběr básní na 16 stránkové příloze nám autor,  který tuto sbírku evidoval, Petr Prouza na závěr poradil , abychom četli tyto verše nejlépe při večeru, chráněni klidem, kdy i lampa se ztrácí v příslibu. Poezie a láska pak přijdou samy.

Samozřejmě MLADÝ SVĚT nezapomněl na své trampy přílohami Písničky k táborovému ohni. Z těchto písniček jsou zde  Písničky k táborovému ohni z léta 1975  a z čísla 20 z roku 1989.

To je jen slabý výběr příloh, které MLADÝ SVĚT od roku 1962 vydal. Možná se u sběratelů najdou další přílohy, které rozšíří  tuto sbírečku.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání příloh časopisu MLADÝ SVĚT, prosím napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované přílohy časopisu MLADÝ SVĚT  – kliknutím na náhled strany:

Zbývající čísla ABC – 10.ročník – 1965-66

V článečku ze 6.5.2015 se podařilo archivovat 8.číslo 10.ročníku ABC, 22.7.2017 se podařilo archivovat 10.číslo. Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1965-66 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval skvěle Hozd. Veliký dík za kompletaci 10.ročníku! Pro větší přehled zde dávám i odkazy na dříve archivovaná dvě čísla.

Šéfredaktorem 10.ročníku ABC mladých techniků a přírodovědců byl Vlastislav Toman (zřejmě nejdéle sloužící šéfredaktor jednoho časopisu – více než 30 let (!) – viz jeho kniha MŮJ ŽIVOT S ABC). Rozsáhlou citaci o 10. ročníku ABC z této knihy najdeš právě v článku z 22.7.2017.

Na pokračování vycházel v 10.ročníku ABC vystřihovací román NA VÁLEČNÉ STEZCE – s barevnou úvodní fotografií filmového Vinnetoua. Sázka na filmové mayovky přinesla redakci ABC údajně více předplatitelů než spolupráce s Jaroslavem Foglarem.

První číslo 10. ročníku ABC vyšlo v září 1965 a tak se v době postupného politického oteplování mohla publikovat i povídka PROJEKT MANHATTAN, v níž hraje hlavní roli americký skaut – tedy člen celosvětové organizace, která byla v roce 1965, v socialistickém Československu pořád ještě zakázaná. Upoutávkou k povídce byla i barevná kresba Zdeňka Buriana na titulní straně (jeho čtvrtá titulka v časopise ABC).

Pravidelná dvojstrana – rubrika – KOMPAS patřila ke klíčovým pro činnost tehdejších klubů ABC. Jakási obdoba BOBŘÍ HRÁZE v předválečném MLADÉM HLASATELI.

Celostránkovou rubriku NAŠE SOUTĚŽ připravoval Jaroslav Foglar (*1907  + 1999):

Kreslený Foglarův seriál KULIŠÁCI (přepracované příběhy Rychlých šípů) nedosáhl takového věhlasu jako legendární RYCHLÉ ŠÍPY, ale jsou druhým nejrozsáhlejším publikovaným komiksem Jaroslava Foglara.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z roku 1965-66, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Dve čísla časopisu PRÚD – 1.ročník – 1965-66

V príspevku z 18.5.2017  sme si po prvý krát predstavili „záhadný“ časopis PRÚD. Časopis, o ktorom som vedel len z bibliografií a článkov z internetu. Ako som písal, sklamal moje očakávania, no napriek tomu publikujem ďalšie dve čísla z prvého ročníka.

Z tiráže sa dozvedáme. Vedúca redaktorka: J. Znášiková – Heroldová. Členovia redakčného kolektívu: E.Majerová, R.Sloboda. Grafická úprava: I.Popovič. Redačná rada: N.Dedeková CSc., J.Kuba, V. Mazák, V.Mišíková, S.Odstrčilková, V.Šikula

Jedno číslo stálo 2 Kčs a v rámci 10 mesiacov vyšiel celkovo 12x. Jedno číslo obsahovalo až 52 strán A5 formátu.

Hneď v prvom výtlačku na druhej strane sa k nám prihovára známy 81 ročný slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek. A to v básni „SILVESTROVSKÁ“.

Šesťdesiate roky, či už v Čechách, alebo na Slovensku sa niesli v duchu „Vinnetuoviek“ a všetkého čo súviselo s ich autorom Karlom MayomTak to bolo aj v tomto prípade a to v preklade Dr. Teofila Ušáka, v seriály na pokračovanie DÉMON ZLATA. A vlastne sa to týkalo celého ročníka, kde aj napriek grafickému deficitu prevládal Divoký západ.

Veľmi zaujímavá bola rubrika „Kým sa staneš detektívom“.  Okrem pútavého kriminálneho príbehu sa tu mladí detektívi popasovali  s logickým myslením a naučili sa aj základné vyšetrovateľské postupy, ako je napríklad porovnávanie odtlačkov prstov. Táto rubrika pokračovala ešte z predchádzajúceho slovenského časopisu ABC PIONIEROV. Takto to charakterizujú jej autori:

Začalo sa to ešte v bývalom ABC pionierov. Tam sme totiž prvý raz uverejnili príbeh s titulkom KÝM SA STANEŠ DETEKTÍVOM. Vo všetkých ďalších pokračovaniach sme chceli čitateľovi aspoň zhruba povedať, čo všetko treba vedieť a poznať, aby — ak má záujem a schopnosti — sa mohol stať vyšetrovateľom , detektívom. V prvom ročníku Prúdu z času na čas sme uverejnili pokračovanie nášho seriálu. Čitateľ by teda mal už všeličo vedieť. A preto si môže dnes preveriť nielen svoju pamäť, ale aj pozorovacie schopnosti.

Zvyšok časopisu bol už tradične venovaný piesňam,

rozličným návodom a postupom. Aj jednoduchým zobrazením strihov pre ušitie, v tej dobe nedostatkového módneho oblečenia.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRÚD z roku 1965-66, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PRÚD – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.