Archív kategorie: 1964

Sedm čísel časopisu ABC – 8.ročník – 1963-64

Dnes archivované čísla časopisu ABC z let 1963-64 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Vlado K. Veliký dík!

V tiráži 8.ročníku ABC se píše: ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ. Zábavně naučný obrázkový měsíčník pro chlapce a děvčata. Řídí redakční rada s redakčním kolektivem. …. (tiráž obsahuje 50 jmen počínaje členy redakční rady, přes šéfredaktora Vlastislava Tomana, konče sekretářkou redakce Evou Károvou). ABC vydával ÚV ČSM v Mladé frontě. První číslo 8.ročníku ABC vyšlo 9.září 1963.

Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOST S ABC – ÁBÍČKEM na straně 120 píše:

„Řekl bych, že šestý ročník byl takový obyčejný, a nemohu si vzpomenout na žádnou výjimečnost. A přece je tu jeden zajímavý okamžik, o kterém jsem již rozsáhle psal: do redakce přišel „zakázaný“ spisovatel Jaroslav Foglar a nabídl nám spolupráci!
Kromě toho jsme konečně měli pro další, sedmý ročník ábíčka kreslený seriál Kulišáci. Dokonce bych mohl dvakrát vykřiknout „hurá!“, protože se podařilo prosadit změnu ve vycházení. Sedmý ročník (1963) proto skončil osmým, srpnovým číslem a od září jsme znovu startovali už ve zlomcích 1963/64 do osmého ročníku. Ani ten se příliš nelišil od předchozích.“

V tiráži ABC deklaruje, že je určeno pro „mladé techniky a přírodovědce“ – definuje tedy široký záběr zahrnující zcela jistě většinu cílové skupiny svých čtenářů. V každém čísle nacházeli poutavě zpracované články obě zájmové skupiny.

V roce 1963 přišel do filmové distribuce film Vinnetou, takže popularita knih Karla Maye byla opět vyšší. I redakce ABC reagovala. Tehdejší šéfredaktor přiznává, že Mayovi hrdinové Old Shatterhand a Vinnetou, kteří tenkrát vtrhli na plátna kin pomohli se zvýšením nákladu ABC. Takže články typu S DÝMKOU MÍRU ZA DIVOKÝMI APAČI nebyly opravdu ojedinělé.

Pravidelná rubrika KOMPAS se později vlivem zvyšujícího tlaku „shora“, aby časopis ABC byl výrazněji pionýrský, změnil na KOMPAS PIONÝRSKÝCH KOLEKTIVŮ.

Jedna z autorek rubriky MEZI NÁMI DĚVČATY je Alena Hanzlíková. Šéfredaktor Vlastislav Toman na ni vzpomíná: „A.Hanzlíková tou dobou pracovala v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze, což bylo pro nás velmi důležité, později (snad i díky naší spolupráci) „přesedlala“ na novinařinu a dotáhla to až na šéfredaktorku populárního časopisu PRAKTICKÁ ŽENA.“

Na poslední straně ABC byl otiskován kreslený seriál KULIŠÁCI, který psal Jaroslav Foglar. Je to jeho druhý nejrozsáhlejší kreslený seriál, hned po RYCHLÝCH ŠÍPECH. Většinu příběhů KULIŠÁKŮ později přetvořil na RYCHLÉ ŠÍPY, a tak později KULIŠÁCI upadli téměř v zapomnění. Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOST S ABC – ÁBÍČKEM na stranách 49-50 píše:

„Řešení, které jsem Foglarovi nabídl, ho viditelně příliš nenadchlo. Jednou z podmínek pro psaní scénáře navíc bylo, že mezi hrdiny příběhu budou i děvčata. Touha zase se presentovat však byla silnější, a proto nakonec tuhle možnost přijal. Tak se zrodil seriál Kulišáci, druhý Foglarův největší po Rychlých šípech a jediný, kdy mezi chlapce aspoň dočasně přibral i děvčata. Celkem vyšlo 47 stran, a to od ledna 1963 do června 1966 (časopis mezitím přešel z ročního vycházení na „školně roční“ – tj. září-srpen (1963/64)…..

Kromě práce na scénáři Kulišáků jsem Foglarovi nabídl i další možnosti. Měl bezesporu velké zkušenosti s různými hrami do klubovny i přírody, měl zásobu praktických rad a návodů, to vše mohl v ABC uplatnit. Proto jsme mu svěřili v období 1964-65 redigování rubriky s názvem Kompas, určené především našim klubům. Něco trochu jako jeho dávná Bobří hráz i klubovní stránka ze Vpředu. A protože chtěl mít živý kontakt s dětmi – svými příznivci, založili jsme jedenáctou stovku RP – turistickou, pro kterou fungoval jako guvernér.

Foglar tedy spolupracoval s redakcí ABC a vystoupil tak z „klatby“, jak to kdosi nazval. Přesto ještě v srpnu roku 1965 musel časopis PIONÝR zastavit otiskování Hochů od Bobří řeky, a to na příkaz z ÚV ČSM. …

Pokud by se však někdo domníval, že Foglar tenkrát přivedl ábíčku nějaký velký počet nových zájemců o časopis, pak ho musím zklamat. Nic takového se nestalo. Zvýšit náklad nám pomohl někdo úplně jiný – Mayovi hrdinové z Divokého západu, Old Shatterhand a Vinnetou, kteří tenkrát vtrhli na plátna kin. Ale to je jiná „písnička“.

To, že se Foglar zase objevil na stránkách nějakého významného časopisu – a tím ábíčko bylo, se však projevilo úplně jinak a jinde.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z let 1963-64, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

Prvá a posledná z ročníka ZORNIČKA – 17.ročník – 1964-65

Oproti príspevku z 26.2.2017 Prvá zo série – ZORNIČKA 6.ročník – 1953-54 sme sa posunuli o vyše 10 rokov ďalej a predstavujeme dve čísla časopisu ZORNIČKA zo 60. rokov.

V tiráži sa uvádza: ZORNIČKA , nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, časopis najmladších čitateľov. Vydáva Smena, vydavateľstvo SÚV CSM. Redakcia a administrácia Bratislava. Vychádza 12 ráz do roka. Vedúca redaktorka Jarmila Štítnická. Grafická úprava Elena Bagiová. Tlač Polygrafické závody, n. p., závod 1, Bratislava.

Logo tohto ročníka bolo zmenené. Zmizli hviezdičky a jednoduchý, krasopisný názov ZORNIČKY nahradilo fádne a proporcionálne písmo.

LOGO – ZORNIČKA – 6.ročnik

LOGO – ZORNIČKA – 17.ročník

V tomto ročníku bol určený hlavný ilustrátor, na základe čoho pôsobili jednotlivé čísla – rôznorode. O tom svedčia aj tieto dva výtlačky. Číslo 1. ilustroval známy český herec a ilustrátor kníh pre deti Miloš Nesvadba (*17. 4. 1925 ). Dnes mu je úctyhodných 92 rokov.

Jeho nezameniteľné kresbičky z knižiek a časopisov robili neodolateľné lákadlo všetkých detských dušičiek. Ak mám hovoriť za seba, podobne bolo tomu aj u mňa. Roztomilé postavičky a „FARBY, FARBIČKY“. To hovorí za všetko.

Hlavným ilustrátorom záverečného čísla 12. tohto ročníka bol Miroslav Cipár (*08.01.1935). Dnes mu je úctyhodných 82 rokov.

Z časopisu Bibiana citujem:

Z ilustrácií je evidentný tvorcov rukopis, štylizuje jednoduché predmety, ktoré skladá tvarovo i farebne do kompozične zoskupených obrazov plných fantázie. Príznačný je pre jeho ilustráciu sklon k symbolom, znaku a vytríbenej až historizujúco pôsobiacej ornamentike. Komično a humor sa odráža v jeho mnohých štylizovaných obrazoch umocnených živou farebnosťou a esenciou hry.

Pre obidva čísla a zrejme aj pre celý ročník, je charakteristické vysoké percento prekladov z cudzojazyčných publikácií. Napr. od taliana Gianni Rodarida, českých spisovateľov Aloisa Mikulu, Zdeněka Kriebla, Oldřicha Sirovátka, či od nemeckého autora Ruth Meine.

Záverečný komiks o Javuške na obálke z 1. čísla ilustroval Miloš Nesvadba

…kým posledné 12. číslo nakreslila žiačka ZDŠ (Základná deväťročná škola) v Pezinku, Katka Budajová.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZORNIČKA v letech 1964-65, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZORNIČKA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany: