Category Archives: 1964

Prvá a posledná z ročníka ZORNIČKA – 17.ročník – 1964-65

Oproti príspevku z 26.2.2017 Prvá zo série – ZORNIČKA 6.ročník – 1953-54 sme sa posunuli o vyše 10 rokov ďalej a predstavujeme dve čísla časopisu ZORNIČKA zo 60. rokov.

V tiráži sa uvádza: ZORNIČKA , nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, časopis najmladších čitateľov. Vydáva Smena, vydavateľstvo SÚV CSM. Redakcia a administrácia Bratislava. Vychádza 12 ráz do roka. Vedúca redaktorka Jarmila Štítnická. Grafická úprava Elena Bagiová. Tlač Polygrafické závody, n. p., závod 1, Bratislava.

Logo tohto ročníka bolo zmenené. Zmizli hviezdičky a jednoduchý, krasopisný názov ZORNIČKY nahradilo fádne a proporcionálne písmo.

LOGO – ZORNIČKA – 6.ročnik

LOGO – ZORNIČKA – 17.ročník

V tomto ročníku bol určený hlavný ilustrátor, na základe čoho pôsobili jednotlivé čísla – rôznorode. O tom svedčia aj tieto dva výtlačky. Číslo 1. ilustroval známy český herec a ilustrátor kníh pre deti Miloš Nesvadba (*17. 4. 1925 ). Dnes mu je úctyhodných 92 rokov.

Jeho nezameniteľné kresbičky z knižiek a časopisov robili neodolateľné lákadlo všetkých detských dušičiek. Ak mám hovoriť za seba, podobne bolo tomu aj u mňa. Roztomilé postavičky a „FARBY, FARBIČKY“. To hovorí za všetko.

Hlavným ilustrátorom záverečného čísla 12. tohto ročníka bol Miroslav Cipár (*08.01.1935). Dnes mu je úctyhodných 82 rokov.

Z časopisu Bibiana citujem:

Z ilustrácií je evidentný tvorcov rukopis, štylizuje jednoduché predmety, ktoré skladá tvarovo i farebne do kompozične zoskupených obrazov plných fantázie. Príznačný je pre jeho ilustráciu sklon k symbolom, znaku a vytríbenej až historizujúco pôsobiacej ornamentike. Komično a humor sa odráža v jeho mnohých štylizovaných obrazoch umocnených živou farebnosťou a esenciou hry.

Pre obidva čísla a zrejme aj pre celý ročník, je charakteristické vysoké percento prekladov z cudzojazyčných publikácií. Napr. od taliana Gianni Rodarida, českých spisovateľov Aloisa Mikulu, Zdeněka Kriebla, Oldřicha Sirovátka, či od nemeckého autora Ruth Meine.

Záverečný komiks o Javuške na obálke z 1. čísla ilustroval Miloš Nesvadba

…kým posledné 12. číslo nakreslila žiačka ZDŠ (Základná deväťročná škola) v Pezinku, Katka Budajová.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZORNIČKA v letech 1964-65, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZORNIČKA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

Další 2 čísla ABC – 9.ročník – 1964-65

Dnes tu díky Petrovi Kou. archivuji jako jeho „vstupní“ časopis 7.číslo ABC z let 1964-659.ročníku. Díky Damrovi a Nemovi 2.číslo. První čísla tohoto ročníku byly archivovány v článečku 22.9.2014.

Bylo by příjemné, kdyby někdo z uživatelů nabídl (a nebo rovnou poslal) zbývajících čísla tohoto ročníku – aby byl i 9.ročník ABC co nejdříve kompletní.

ABC se už v 1.čísle 9.ročníku (1964-65)  „svezlo“ na vlně popularity filmových májovek. Vlastislav Toman, tehdejší redaktor se v této souvislosti zmiňuje „…Pokud by se však někdo domníval, že Foglar tenkrát přivedl ábíčku nějaký velký počet nových zájemců o časopis, pak ho musím zklamat. Nic takového se nestalo. Zvýšit náklad nám pomohl někdo úplně jiný – Mayovi hrdinové z Divokého západu, Old Shatterhand a Vinnetou, kteří tenkrát vtrhli na plátna kin.“

Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 110 vzpomíná: „… Do hry vstoupili, jak už jsem dříve vzpomínal, Vinnetou s Old Shatterhandem a k tomu i vylepšení ábíčka o osmistránkovou obálku s přílohou. Už jsme si mohli dovolit věnovat románu celých osm stran knižního formátu (A5), čili čtyři běžné strany z formátu A4. Pod názvem Na válečné stezce (1965-66) připravila Helena Beckerová (naše redaktorka) výběr ze 3. dílu původního cyklu Karla Maye Vinnetou. K ilustrování posloužily fotografie z uváděných filmů.“

ABC_9.rocnik_(1964-65)_cislo_01_Vinetou

Celý 9.ročník ABC byl na zadních stranách otiskován kreslený seriál KULIŠÁCI. Olga Bezděková – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1 DÍL: „V. Toman také přivedl do časopisu Jaroslava Foglara a začal otiskovat jeho nový seriál Kulišáci (1963-1966), kreslený J. Kráslem. Byl to první dlouhodobější chlapecký seriál časopisu ABC.“

ABC_9.rocnik_(1964-65)_cislo_01_Kulisaci

„Všechny tyto seriály připravovaly půdu pro první dlouhodobější seriál, který začal vycházet v 7. ročníku (1963) a po osmi pokračováních dostal sympatický název Kulišáci. Autorem je nestor chlapeckých seriálů, proslulý Jaroslav Foglar* (Rychlé šípy), od roku 1948 „na indexu“. Politická situace se počátkem 60. let začala pomalu uvolňovat, došlo již k částečné amnestii politických vězňů, žalářovaných více než desetiletí. Do kulturní politiky vnikaly první paprsky světla a s nimi i Jaroslav Foglar se svým novým seriálem. Jeho spolupracovník, kreslíř J. Fischer, však už byl mrtev. Obrázky tentokrát kreslil Jiří Krásl, bohužel stylem pro kreslený seriál tohoto typu nepříliš vhodným.
Kulišáci byli tehdy seriálem s nejdelším počtem pokračování v dosavadní historii časopisu ABC. Objevil se celkem 46x , naposled v 10. čísle 10. ročníku (1966), kdy byl podle výsledků čtenářské ankety dočasně (budoucnost ukázala, že navždy) přerušen na přímou žádost J. Foglara. Redakce měla v úmyslu jej vystřídat seriály s fantastickou, špionážní, detektivní a cestopisnou tematikou.
Kulišáci navazovali na tradici věhlasného Foglarova chlapeckého seriálu Rychlé šípy. Autor měl jistě náměty dávno připravené pro Rychlé šípy a v době pro tento seriál nepříznivé je uplatnil jinde. Samotnému seriálu Kulišáci věnujeme zvláštní
kapitolu. Zde jen zmíníme, že V. Toman, šéfredaktor časopisu ABC, později ve svých vzpomínkách napsal, že tímto seriálem jsme vlastně zahájili mnohaletý rozvoj kreslených příběhů – českých komiksů na stránkách ABC.“

* poznámka O.Bezděkové (Ovšem J. Foglar už spolupracoval s časopisem ABC v roce 1958, kdy čtenářům-pionýrům předával rady, jak trávit čas v přírodě a jaké hry mohou hrát (č. 3, 8), a jeho články byly signované. V roce 1959 však redakce vystoupila tvrdě proti lovení Foglarových bobříků. Reagovala tak na čtenářský dopis dvou chlapců: Milí soudruzi! Chtěl bych Vám i se svým kamarádem napsat nějaké připomínky. Mohly by se například založit takové kluby, ve kterých by mohli být nejméně tři chlapci, kteří by pořádali různé výpravy. Měli by
také své legitimace, deníky, mohli by lovit bobříky odvahy, šlechetenosti, rostlin a jiné … Miroslav Švehla a Jiří Marek, Blažovice. Dovolíme si ocitovat několik vět z obskurního až zvrhlého článku „Závidíme vám“, kterým redakce (vedoucí redaktor Jan Čeřovský, zástupce vedoucího redaktora Vlasttislav Toman a výtvarný redaktor Sláva Jílek) odpověděla na tento dopis. My v redakci jsme mladí lidé … Třem redaktorům je dohromady 88 let. Když jsme vyrůstali a byli kluky – zažili jsme všelijakých spolků, klubů habaděj. Rozplynuly se jako dým. Nebyly k ničemu. A my vám dnes závidíme. Chtěli bychom být ve vašich letech. Mít velkou organizaci, která má porozumění pro klukovská i dívčí přání. Mít důvěru dospělých a především Komunistické strany Československa. – Ano důvěru. Jinak by vám Československý svaz mládeže nemohl propůjčovat symboly nejdražší: rudé šátky, praporky, skupinové vlajky a pěticípé hvězdičky … Ta rudá hvězdička bude totiž říkat, že se statečně připravujete na obrovský a jedinečný úkol: vytvořit komunistickou společnost … Nač tedy kluby s bobříky? Bobr se stal ubohou obětí a byl bezohlednými lidmi téměř vyhlazen. Proč by měl být naším znamením? My máme znamení jiné. Znak práce a boje, odvahy a vytrvalosti, spravedlnosti a štěstí. Je to rudá pěticípá hvězda, která vedla a vede milióny liqí z celého světa … (ABC, 1959, Č . 3.) A to se psal rok 1959 .. Rázem jsme se octli v roce 1948 …“

ABC_9.rocnik_(1964-65)_cislo_01_TIRAZ

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu ABC v letech 1964-65, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

ABC_9.rocnik_(1964-65)_cislo_02

ABC_9.rocnik_(1964-65)_cislo_09