Archív kategorie: 1962

MLADÝ SVĚT – 4.ročník – 1962

Dnes archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1962 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Martina W. Veliký dík!

Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) pod titulem MLADÝ SVĚT uvádí dva časopisy. Ten první vycházel v letech 1920-25 s podtituly „časopis mládeže československé“ a „časopis dětský“. Ten druhý byl vydáván v letech 1929-1945 s podtituly „týdenní noviny pro mládež“ a „noviny pro mládež“. Dnes archivovaná čísla týdeníku MLADÝ SVĚT jsou z časopisu, který začal vycházet v roce 1959 (vydržel vycházet 46 let) a na předchozí tituly nenavazuje.

Z tiráže časopisu lze vyčíst:MLADÝ SVĚT týdeník československé mládeže • Ročník IV, č. 26 ( 182) • Vydává ústřední výbor ČSM ve vydavatelství Mladá fronta • Redakce: Praha 1, Panská ul. č. 8; telefon 2241418  • Řídí vedoucí redaktor Josef Holler s redakční radou • Zástupce vedoucího redaktora Miloslav Hájek  • Redaktoři: kultura: L. Smoljak, zahraničí: L. Horáková, vnitropolitické: J. Maršálek, J. Otrubová, A. Jelínek, sport: J. Tunkl, výtvarní redaktoři: J. Weigel, M. Hucek, fotoreportér: L. Nebor  • Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5 – Smíchov, S. M. Kirova 43. • Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky a předplatné přijímají administrace PNS, poštovní úřad i poštovní doručovatel. Cena 1 Kčs. Předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs  • Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • Mladá fronta 1962 • Toto číslo vyšlo 29. června 1962.“ MLADÝ SVĚT vycházel v rozsahu 16 stran.

MLADÝ SVĚT byl na novinových stáncích  od roku 1959. Tento časopis Socialistického svazu mládeže (dnes archivovaná čísla vydávala tato organizace ještě pod názvem Český svaz mládeže – používaným do roku 1968) vycházel ve statisícových nákladech a ve své době se byl bezesporu jeden z nejčtenějších československých časopisů.

Politická satira, zaměřená výhradně na „imperialisty, kapitalisty a válečné štváče“ západně od našich hranic, měla v MLADÉM SVĚTĚ své místo. V realitách Československa měla své místo i politicky nenapadnutelná „komunální“ satira:

MLADÝ SVĚT, který rozhodně nebyl zaměřený na děti ale „lovil“ své nejmladší čtenáře spíše z kategorie „středoškolské a učňovské“ mládeže, uměl zaujmout.

Poslední strana MLADÉHO SVĚTA byla vyhrazena humoru:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT v roce 1962, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Další ABC – PLÁNKY A NÁVODY – 5.ročník – 1962-63

Dnes archivované číslo téměř zapomenutého „sesterského“ časopisu ABC  – PLÁNKY A NÁVODY z let 1961-62 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Moc děkujeme.

Plánky a návody měly jednu zajímavost a to, že jak bylo uvedeno na titulní stránce  neměly  se rozřezávat, ale jen rozložit. Tím byl vytvořený list  o rozměrech 65 x 47 cm.

V tiráži časopisu je napsáno: Plánky – návody časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. Řídí redakce ABC s konstruktérskou radou. Vydává Mladá fronta. Redigovala Olga Pilnáčková, foto M.Kocar, ilustrovala E.Richterová, graficky upravil J.Hanuš. Vychází jednou za dva měsíce. Toto číslo vyšlo v únoru 1963.

Dnes archivované číslo přinášelo MODEL NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU PRAGA S5T2 se sklápěčkou, elektrickám pohonem a bowdenovým řízením. A taky SVĚTELNOU MAPU HVĚZDNÉ OBLOHY, v rámečku INFORMACE a na jedné straně i NÁŠ BROUSEK.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání PLÁNKY A NÁVODY v  letech 1962-63 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – PLÁNKY A NÁVODY   kliknutím na náhled strany:

ABC_PLANKY_A_NAVODY_5.rocnik_(1962-63)_cislo_3

Další ABC – PLÁNKY A NÁVODY – 4.ročník – 1961-62

Dnes archivované číslo téměř zapomenutého „sesterského“ časopisu ABC  – PLÁNKY A NÁVODY z let 1961-62 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Moc děkujeme.

PLÁNKY A NÁVODY měly jednu zajímavost a to, že jak bylo uvedeno na titulní stránce  neměly  se rozřezávat, ale jen rozložit. Tím byl vytvořený list  o rozměrech 65 x 47 cm.

První ročník vyšel v roce 1958-59. Měl  5 čísel. Archivovali jsme jej v článečku z 16.9.2016. Časopis ABC  – PLÁNKY A NÁVODY vycházel zřejmě do roku 1969.

Dnes archivované 1.číslo přináší plánky a návody:  „Obojživelný pásový transportér MLOK 61 s elektrickým pohonem a bowdenovým řízením„, „Věšák na šaty„, „Svěrky na klížení prken“ a doplňující informace v rámečku.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání PLÁNKY A NÁVODY v  letech 1961-62 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_PLANKY_A_NAVODY_4.rocnik_(1961-62)_cislo_1