Archív kategorie: 1961

Dokompletována digitalizace ABC – 5.ročník – 1961

V článečku 3.11.2014 bylo archivováno 11 čísel s vyjímkou 4.čísla. To archivujeme dnes – tím je 5.ročník ABC z roku 1961 digitalizován kompletně. Dnes archivované číslo časopisu ABC z roku 1961 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uevedeno: ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ. Zábavný a naučný obrázkový měsíčník pro chlapce a děvčata. Řídí a připravuje kolektiv redakce s redakční radou a stálými spolupracovníky.“ Šéfredaktorem byl Vlastislav Toman. Časopis byl vydáván v rozsahu 32 stran a stál 2 Kčs.

Jan Paul – malíř, výtvarník a publicista – v Britských listech 9.9.2005 v polemice „Zlatá éra ABC rokem 1972 nezačala, ale skončila“ šéfredaktora Vlastislava Tomana charakterizuje: „… urovnávač potíží a prostředník mezi ideologickou hloupostí a rozumnou snahou něco pro mládež dělat … „

Už v 5.ročníku ABC se objevují náznaky za pár let později proslavených vystřihovacích kartiček „Atlas ABC„. Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 121 v souvislosi s 10.ročníkem ABC píše:

„… Zavedli jsme kartičky s technickým a přírodovědným atlasem, zatím jen jednostranné, protože rub jsme vyhradili většinou technickým návodům a plánkům….“

Redakce ABC se vždy snažila o zpětnou vazbu i přiměřenou interakci se svými čtenáři – a dařilo se jí to:

Jan Šimáně (*1924  +2013) je v tiráži 5.ročníku ABC uváděn jako člen redakce, který má na starosti zpravodajství. V dnes archivovaném čísle je podespán pod stránkou s názvem TÁBOR VLASTNÍMI SILAMI.

Jan Paul ve výše zmíněném článku píše i o Janu Šimáněmu „V roce 1968 odsoudil Jan Šimáně otevřeně okupaci sovětskými vojsky a byl za to odsouzen a vězněn. Vlastislav Toman ve své knize Můj život s ábíčkem vůbec nezmiňuje okolnosti, pro které byl Šimáně vězněn, jako aparátčík o nich zřejmě raději pomlčel. To považuji za hrubou chybu, nevyužil možnosti ozřejmit souvislosti, být objektivní.“

Šéfredaktor Vlastislav Toman přispěl do tohoto čísla povídkou ASTEROID L – JAKO LENA. O pět let později, v roce 1966, vyšla tato povídka jako součást jeho knihy devíti povídek PŘÍCHOD BOHŮ.

Kreslený seriál ROBOT EMIL v roce 1961 vycházel v časopisu ABC. Pro nezasvěcené je potřeba zdůraznit, že to byl jeden z prvních hraných dětských (žánr sci-fi) televizních seriálů Československé televize.  Autorem scénáře v ABC  byl stejně jako u televizního seriálu Jiří Melíšek a kreslil jej Jiří Winter Neprakta.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z roku 1961, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

Kompletní VĚDA TECHNIKA MLÁDEŽI – 15.ročník – 1961

Dnes archivované čísla časopisu VĚDA TECHNIKA MLÁDEŽI z roku 1961 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Han., Kosodo a Hozd. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že šéfredaktorem 15.ročníku byl Vladimír Babula, podtitul časopisu zněl: čtrnáctideník pro polytechnickou výchovu mládeže a jeho vydavatelem byl ÚV ČSM (ústřední výbor československého svazu mládeže). Časopis vycházel 26x do roka v rozsahu 36 stran. Stál 2 Kčs.

Úvodník prvního čísla 15.ročníku podepsala redakce jménem „Sputnik“ a maskota – Sputnika – nakreslil František Škoda. Maskot se objevuje na několika dalších stránkách VTM.

Vědecky a technicky zaměřený časopis přinášel zajímavé populárně naučné články typu ROZEZNÁVAJÍ ZVÍŘATA BARVY?

Jedna z pravidelných rubrik měla název DÍLNA NA KOLENĚ a přinášela bohatě návodně ilustrované náměty pro pomůcky, které si manuálně zruční čtenáři mohli sami vyrobit:

Přiznám se, že rubrika ŠKOLA HRY NA FOUKACÍ HARMONIKU mne v časopise VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI trochu překvapila. Ale byl to zřejmě tah šéfredaktora Vladimíra Babuly (byl šéfredaktorem do 19.čísla tohoto ročníku) k rozšíření spektra čtenářů.

Jen velmi krátce k Vladimíru Babulovi (více v článku z 29.4.2015): „V roce 1952 byl jmenován šéfredaktorem MLADÉHO TECHNIKA. Redakci řídil do roku 1961, náklad časopisu zvedl ze čtyřiceti na sto dvacet tisíc výtisků, pak byl však nečekaně propuštěn. „Několik členů dílčí organizace mne obvinilo, že se v řízení časopisu dopouštím chyb, ačkoliv ani jeden z deseti ročníků, které jsem redigoval, nebyl kritizován vyššími orgány pro chyby, naopak – za řízení časopisu jsem byl dvakrát vyznamenán vysokým vyznamenáním ÚV ČSM,“ obhajuje se ve svém životopisu určeném pro úřady. Rok pracoval jako dělník ve Vagonce Tatra a jeho zdravotní stav se začíná zhoršovat. V roce 1965 byl přijat jako redaktor časopisu Made in, ale opět je donucen odejít. Jako novinář na volné noze pak spolupracoval na grafické podobě časopisů Nová Praha, Dějiny a současnost a dalších.“

V květnu 1960 se agentům izraelského Mosadu podařilo v Argentině dopadnout hledaného válečného zločince Adolfa Eichmanna. „Dne 21. května 1960 v 00:05 opustilo letadlo s Adolfem Eichmannem argentinský vzdušný prostor.“ O dva roky později – 31.5.1962 – byl popraven. A takto o dopadení Eichmanna informoval časopis VTM:

První z  OBRAZOVÝCH ŠKOL (s malým obrázkem maskota Sputnika) ve VTM se zabývala legendami o původu člověka.

Na poslední stránce časopisu vycházela další OBRAZOVÁ ŠKOLA (podobně jako v jiných časopisech pro děti a mládež) s názvem ČLOVĚK A HVĚZDY:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VĚDA TECHNIKA MLÁDEŽI z roku 1961, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VĚDA TECHNIKA MLÁDEŽI – kliknutím na náhled strany: