Category Archives: 1958

Prvně VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – 12.ročník – 1958

Dnes archivované čísla časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI z roku 1958 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jiří H. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že šéfredaktorem VTM v roce 1958 byl Vladimír BABULA (*1919  +1966)  – o jeho nedlouhém životě jsem psal v například v článečku z  11.2.2015 a hlavně v článečku z 23.4.2015, kde je zmínka i tom jak zvedl náklad VTM (MLADÉHO TECHNIKA) ze čtyřiceti na sto dvacet tisíc výtisků a pak byl propuštěn. Časopis v roce 1958 vydával ÚV ČSM (ústřední výbor československého svazu mládeže) a Slovenský ÚV ČSM v Mladé frontě. VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI byl čtrnácti­deník pro polytechnickou výchovu mládeže, který vycházel v českém, slovenském a maďarském jazyce každý druhý pátek. Cena jednoho výtisku byla 2 Kčs.

Přestože cca 60 let starý, technicky zaměřený časopis může místy působit až naivně ve svých předpovědích, články kterými se vrací do historie jsou nadčasové a mohly by být publikovány i dnes.

V době, kdy mnohá domácnost disponuje „domácím kinem“ poskytujícím prostorový zvuk a úžasnou kvalitu širokoúhlého zobrazení, můžeme s úsměvem kvitovat informaci, že „Ve Všesvazovém vědecko-výzkumném institutu při Akademii věd SSSR byly v roce 1957 dokončeny práce na vybudování panoramatického kina s prostorovým zvukem.“

Je výsadou šéfredaktorů téměř všech starých časopisů pro děti a mládež, že v časopise, kterému šéfovali, prosadili otiskování právě svého díla. VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI nebyla vyjímkou. Román PLANETA TŘÍ SLUNCÍ se nám podařilo na našem webu archivovat samostatně – viz článeček z 11.2.2015.

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI se snažila popularizovat technické vědy, včetně matematiky.

Na poslední celobarevné straně VĚDY A TECHNIKY MLÁDEŽI byla jakási „obrazová škola“ k tématu rozebranému uvnitř čísla. V tomto případě se k článku KAM KRÁČÍŠ FILMOVÁ TECHNIKO ze stran 51-52 (číslování časopisu bylo průběžné – číslo mělo standarně 32 stran).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu  VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI z roku 1958, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI – kliknutím na náhled strany:

Premiéra: ABC – PLÁNKY A NÁVODY – 1.ročník – 1958-59

Dnes archivovaná čísla zapomenutého časopisu ABC  – PLÁNKY A NÁVODY z let 1958-59 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Moc děkujeme.

Tiráž časopisu uvádí: PLÁNKY A NÁVODY ČASOPISU ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ. Řídí redakce ABC. Redigoval V.Toman, ilustrace M.Liďák. Graficky upravil S.Jílek. Vychází jednou za dva měsíce. Cena 2 Kčs.

ABC – PLÁNKY A NÁVODY měly jednu zajímavost a to, že jak bylo uvedeno na titulní stránce  neměly  se rozřezávat, ale jen rozložit. Tím byl vytvořený list  o rozměrech 65 x 47 cm.

První ročník vyšel v roce 1958-59. Měl  5 čísel. Vycházel  asi do roku 1969. Dnes předkládám 1. ročník.

ABC_PLANKY_A_NAVODY_1.rocnik_(1958-59)_KONECNE_JSTE_SE_DOSTALI

Mimo klasických modelářských plánků (upoutaný bezmotorový model, …) časopis tiskl i (jak jeho název napovídá) návody na stavbu (třeba epidiaskopu):

abc_planky_a_navody_1-rocnik_1958-59_cislo_1_epidiaskop

A samozřejmě nechyběl ani komiks:

abc_planky_a_navody_1-rocnik_1958-59_cislo_1_pomozte_pidovi

K časopisu PLÁNKY A NÁVODY píše Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 16:

„Díky tvorbě těchto konstruktérů, ale i dalších modelářů, jsme mohli začít i s vydáváním dvouměsíčníku Plánky a návody ABC. Výrobky a modely podle PaN, ale i ze stránek ABC, se vzápětí začaly objevovat na populárních přehlídkách mladých techniků, což byly vrcholné celostátní pionýrské soutěže z technické činnosti. A mnohdy předstihovaly dostupné výrobky v modelářských a hračkářských prodejnách. Obdobně tomu bylo i v soutěžích mladých přírodovědců, kde se časopis rovněž stal dobrým rádcem a organizátorem zejména ochrany přírody. Narozdíl od techniky jsme se tu však nemohli prezentovat jako „vynálezci a objevitelé“. Ale když předběhnu, leckdo z pozdějších ochranářů nebo „brontosaurů“ a „zelených“, či jak si říkají, vyšel z řad „ábíČkářů“.
Velkou měrou k tomuto rozvoji činnosti mladých techniků přispělo i to, že se časopis v řadě případů postaralo zajištění potřebného materiálu nebo součástek, například čoček (díky Mirkovi Kolářovi), později pak radiotechnických kompletů (například na Šraitův kabelkový tranzistorák Krystal), převodů k elektromotorkům a jiných potřebných věcí do prodejen Mladý technik. V té době to byla pomoc neocenitelná, protože ne vždy se daly potřebné věci běžně a mimo Prahu koupit. Není divu, že objednávky šly někdy až do několika set kusů! A tak jsme tu a tam ovlivnili i budoucí hračkářskou a modelářskou produkci. Ještě musím připomenout, že od druhého ročníku nastala změna také v tiráži ABC, kde se objevilo mé jméno jako redaktora techniky – a zástupce vedoucího redaktora. V roce 1959 však došlo ke změně pro mne nejdůležitější. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání PLÁNKY A NÁVODY v  letech 1958-59 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_PLANKY_A_NAVODY_1.rocnik_(1958-59)_cislo_1

ABC_PLANKY_A_NAVODY_1.rocnik_(1958-59)_cislo_2

ABC_PLANKY_A_NAVODY_1.rocnik_(1958-59)_cislo_3

ABC_PLANKY_A_NAVODY_1.rocnik_(1958-59)_cislo_4

ABC_PLANKY_A_NAVODY_1.rocnik_(1958-59)_cislo_5