Archív kategorie: 1955

Darovaná ZORNIČKA – 7.ročník – 1954-55

V príspevku z 26.2.2017 sme predstavili ZORNIČKU zo 6.ročníka. Dnes publikujeme jedno číslo z nasledujúceho 7.ročníka 1954–55. Obidve čísla majú niekoľko spoločných znakov. Logo, z každého ročníka mám iba jedno číslo a hlavne, že podobne ako u predchádzajúceho, bolo aj toto číslo pre náš projekt darované. Keď sa pán Marek z Brezna dozvedel na aké účely bude časopis použitý, venoval nám ho aj s úhradou poštovného. Za to sa mu chceme úprimne poďakovať. Ďakujeme!

Z tiráže sa toho veľa vyčítať nedá. Iba to, že sa zmenila hlavná redaktorka. Stala sa  ňou spisovateľka Mária Haštová, ktorá údajne na tomto poste zotrvala až do roku 1959. Zvýšila sa aj cena výtlačku. A to z 0,60 Kčs na 1 Kčs. Rozmery narástli na 225 mm x 300 mm, ale počet strán zostal nezmenený.

Pri príležitosti 30.výročia vydavateľstva SÚV SZM SMENA vychádzali v časopise ELEKTRÓN charakteristiky vydávaných časopisov pre deti a mládež. ZORNIČKU charakterizovali takto:

Keby išlo o článok z astronómie, písali by sme o Zorničke ako o hviezde, ktorá sa večer prvá objavuje na oblohe a ráno najdlhšie svieti. Dozvedeli by sme sa, že ide o druhú planétu našej slnečnej sústavy, ktorá obieha okolo Slnka v strednej vzdialenosti 108 miliónov km za 225 dní, atd.

Ale chceme vám povedať niekoľko údajov o Zorničke, ktorú ste nosili v školských aktovkách, aby ste sa aj z nej naučili prvé písmená. O Zorničke, ďalšom zo sústavy detských časopisov, ktoré vydáva vydavateľstvo Smena.

Tu sú: Zornička, nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, je literárnym a obrázkovým časopisom pre najmladších čitateľov. Toto určuje obsah a výzor Zorničky už od jej prvého čísla, ktoré vyšlo viac ako pred tridsiatimi rokmi, v roku 1948. S počiatku až po dvadsiaty ročník vychádzala Zornička ako mesačník. Od dvadsiateho ročníka vychádza ako štrnásťdenník. Za necelých tridsaťjeden rokov vyšli milióny jej výtlačkov. Len v súčasnom XXXI. ročníku vyjde spolu 3 120 000 výtlačkov… Medzi spolupracovníkov Zorničky patrili vždy významní básnici, spisovatelia, výtvarníci a hudobní skladatelia, pričom mnohí z nich sa predstavili verejnosti práve na jej stránkach. Svojou tvorbou na vysokej umeleckej úrovni pomáhali dotvárať časopis na kultúrne noviny pre najmenších čitateľov, ktoré vedú deti adekvátnymi formami k základným hodnotám našej spoločnosti: k práci, k socialistickému u vlastenectvu, k obrane mieru, k medzinárodnej jednote a solidarite všetkých pracujúcich.

Zornička nezabúdala a nezabúda ani na polytechnickú výchovu, na súťaže a na rubriky, ktoré rozvíjajú rozumové schopnosti detí a ich fyzickú zdatnosť. Toto všetko zahŕňa aj súčasný ročník Zorničky s prevládajúcim dôrazom na Medzinárodný rok dieťaťa a 30.výročia Pionierskej organizácie. Plný farieb a hravosti vyžaduje od svojho mladého čitateľa od vstupnej básne až po obľúbený seriál o Mydlinke a maliarovi aktívnu spoluprácu pri plnení svojich úloh v systéme našej detskej a mládežníckej tlače.

Neviem aký obsah majú iné čísla tohto ročníka, ale v porovnaní z predchádzajúcim, bol tento menej agresívnejší v propagácii budovateľských ideálov. Možno že to spôsobil aktuálny mesiac vydania máj a s ním spojené ľudové zvyky. Zodpovedá tomu nie len obal (stavanie májov), ale aj celá štruktúra, ktorá sa nesie v duchu ľudovej nôty.

Aby sa nepovedalo, že sa zabudlo „na našich sovietskych priateľov“, druhá strana časopisu patrila poviedke OPRAVENÝ KONÍK, v ktorom figuroval sovietsky vojak.

Posledná strana časopisu obsahovala ľudové piesne hudobného skladateľa a Zaslúžilého umelca Janka Matušku (*25.10.1897 – +16.8.1959), podfarbené nádherným obrázkom grafičky a ilustrátorky Márie Želibskej (* 11.10.1913 – +12.12.1992).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZORNIČKA z roku 1954-55, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ZORNIČKA – kliknutím na náhled strany:

Jedno číslo MATEŘÍDOUŠKY – 11.ročník – 1954-55

Dnešní číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Jaroslav P. Veliké díky!

Dnes archivovaní číslo MATEŘÍDOUŠKY ilustrovala Alena Ladová. Šéfredaktorem Jiří V. Svoboda, který měl kolem sebe  redakčni kruh ve složení J. Alda, J. Binek, Dr J. Červenka, V. Chmelíř, O. Kryštofek, E. Kuečrová, J. Otčenášek, O. Syrovátka.

MATEŘÍDOUŠKU v letech 1954-55 vydával ÚV ČSM (ústřední výbor českého svazu mládeže) v Mladé frontě. Cena jednotlivého čísla byla 60 haléřů.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 145 chrakterizuje MATEŘÍDOUŠKU:

„Jakýmsi mezistupněm mezi poválečnými časopisy, které navazovaly na tradice titulů z první republiky, a nově vzniklými časopisy je Mateřídouška, časopis pro nejmenší čtenáře, jediný časopis, který vychází nepřetržitě už od roku 1945. Během let se vyvíjela jak po stránce obsahové, tak i formální. Několikrát změnila formát, rozsah stran i periodicitu a v jejím vedení se vystřídala řada osobnosti, například F. Hrubín, M. Holas. B. Mencák, J. Průša, J. V. Svoboda, Z. Adla, P. Černý, E. Vavruška, E. Knotová. Časopis nejdříve vycházel ve vydavatelslví Práce, později v nakladatelslví SNDK a posléze ve vydavatelství Mladá fronta.“

„Zaměřeni na nejmenší čtenáře vyžadovalo co nejvíce obrázků veselých a hodně barevných.“

Celé 11.číslo 11.ročníku MATEŘÍDOUŠKY (1954-55) ilustrovala Alena Ladová (*1925  +1992).

Na předposlední straně dnes archivované MATEŘÍDOUŠKY je návod na vystřihovánku letadla.

V 11.ročníku MATEŘÍDOUŠKY (1954-55) byl na zadní straně nejprve otiskován kreslený seriál KDE JE MÍŠA (6x).  Vznikl podle kresleného filmu režiséra E. Hofmana – obrázky kreslila D. Landrová, text psal scenárista M. Pavlík. Ale v dnes archivovaním 11.čísle je na poslední straně kreslený příběh JAK VLÁĎA VYHRÁL. Kreslila jej Alena Ladová a kdo je autorem scénáře se mi nepodařio zjistit.

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by dokreslila souvislosti kolem vydávání 11.ročníku MATEŘÍDOUŠKY v letech 1954-55, napiš do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany: