Archív kategorie: 1954

Darovaná ZORNIČKA – 7.ročník – 1954-55

V príspevku z 26.2.2017 sme predstavili ZORNIČKU zo 6.ročníka. Dnes publikujeme jedno číslo z nasledujúceho 7.ročníka 1954–55. Obidve čísla majú niekoľko spoločných znakov. Logo, z každého ročníka mám iba jedno číslo a hlavne, že podobne ako u predchádzajúceho, bolo aj toto číslo pre náš projekt darované. Keď sa pán Marek z Brezna dozvedel na aké účely bude časopis použitý, venoval nám ho aj s úhradou poštovného. Za to sa mu chceme úprimne poďakovať. Ďakujeme!

Z tiráže sa toho veľa vyčítať nedá. Iba to, že sa zmenila hlavná redaktorka. Stala sa  ňou spisovateľka Mária Haštová, ktorá údajne na tomto poste zotrvala až do roku 1959. Zvýšila sa aj cena výtlačku. A to z 0,60 Kčs na 1 Kčs. Rozmery narástli na 225 mm x 300 mm, ale počet strán zostal nezmenený.

Pri príležitosti 30.výročia vydavateľstva SÚV SZM SMENA vychádzali v časopise ELEKTRÓN charakteristiky vydávaných časopisov pre deti a mládež. ZORNIČKU charakterizovali takto:

Keby išlo o článok z astronómie, písali by sme o Zorničke ako o hviezde, ktorá sa večer prvá objavuje na oblohe a ráno najdlhšie svieti. Dozvedeli by sme sa, že ide o druhú planétu našej slnečnej sústavy, ktorá obieha okolo Slnka v strednej vzdialenosti 108 miliónov km za 225 dní, atd.

Ale chceme vám povedať niekoľko údajov o Zorničke, ktorú ste nosili v školských aktovkách, aby ste sa aj z nej naučili prvé písmená. O Zorničke, ďalšom zo sústavy detských časopisov, ktoré vydáva vydavateľstvo Smena.

Tu sú: Zornička, nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, je literárnym a obrázkovým časopisom pre najmladších čitateľov. Toto určuje obsah a výzor Zorničky už od jej prvého čísla, ktoré vyšlo viac ako pred tridsiatimi rokmi, v roku 1948. S počiatku až po dvadsiaty ročník vychádzala Zornička ako mesačník. Od dvadsiateho ročníka vychádza ako štrnásťdenník. Za necelých tridsaťjeden rokov vyšli milióny jej výtlačkov. Len v súčasnom XXXI. ročníku vyjde spolu 3 120 000 výtlačkov… Medzi spolupracovníkov Zorničky patrili vždy významní básnici, spisovatelia, výtvarníci a hudobní skladatelia, pričom mnohí z nich sa predstavili verejnosti práve na jej stránkach. Svojou tvorbou na vysokej umeleckej úrovni pomáhali dotvárať časopis na kultúrne noviny pre najmenších čitateľov, ktoré vedú deti adekvátnymi formami k základným hodnotám našej spoločnosti: k práci, k socialistickému u vlastenectvu, k obrane mieru, k medzinárodnej jednote a solidarite všetkých pracujúcich.

Zornička nezabúdala a nezabúda ani na polytechnickú výchovu, na súťaže a na rubriky, ktoré rozvíjajú rozumové schopnosti detí a ich fyzickú zdatnosť. Toto všetko zahŕňa aj súčasný ročník Zorničky s prevládajúcim dôrazom na Medzinárodný rok dieťaťa a 30.výročia Pionierskej organizácie. Plný farieb a hravosti vyžaduje od svojho mladého čitateľa od vstupnej básne až po obľúbený seriál o Mydlinke a maliarovi aktívnu spoluprácu pri plnení svojich úloh v systéme našej detskej a mládežníckej tlače.

Neviem aký obsah majú iné čísla tohto ročníka, ale v porovnaní z predchádzajúcim, bol tento menej agresívnejší v propagácii budovateľských ideálov. Možno že to spôsobil aktuálny mesiac vydania máj a s ním spojené ľudové zvyky. Zodpovedá tomu nie len obal (stavanie májov), ale aj celá štruktúra, ktorá sa nesie v duchu ľudovej nôty.

Aby sa nepovedalo, že sa zabudlo „na našich sovietskych priateľov“, druhá strana časopisu patrila poviedke OPRAVENÝ KONÍK, v ktorom figuroval sovietsky vojak.

Posledná strana časopisu obsahovala ľudové piesne hudobného skladateľa a Zaslúžilého umelca Janka Matušku (*25.10.1897 – +16.8.1959), podfarbené nádherným obrázkom grafičky a ilustrátorky Márie Želibskej (* 11.10.1913 – +12.12.1992).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZORNIČKA z roku 1954-55, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ZORNIČKA – kliknutím na náhled strany:

Prvá zo série – ZORNIČKA 6.ročník – 1953-54

Názov titulku sme naschvál sformulovali ako „Prvá zo série“. Dôvodom bol rôznorodý historický vývoj časopisu ZORNIČKA, na našom webe prezentovaný v článku pána Michala Hvoreckého „DOSPĚLÝ ČTENÁŘ DĚTSKÝCH ČASOPISŮ“ z 16.1.2017

Za originál tohto výtlačku chceme poďakovať pánovi Alexandrovi, ktorý nám toto číslo nie len daroval, ale ho aj zaslal na vlastné trovy. Veľmi ďakujeme!

ZORNIČKA – časopis pre deti od 6 do 8 rokov. Vychádzala podobne, ako ostatné detské časopisy 2 x mesačne. Vždy 1. a 15. v mesiaci, s výnimkou prázdnin. Aj keď redakcia časopisu vydavateľstva SMENA sídlila v Bratislave, tento ročník bol tlačený v tlačiarni „SVOBODA tlačiarenský závod n.p., Praha“.

Hlavnou redaktorkou bola Mária Masaryková – slovenská spisovateľka a autorka literatúry pre deti a mládež, známa pod menom Mária Ďurčíková. Ostatné mená spolupracovníkov redakčného tímu sme sa však z tiráže nedozvedeli.

Jej rozmery boli 180 mm x 260 mm a mala 16 strán. Ako je patrné z uvedených rozmerov, ZORNIČKY 5. ročníka boli menšieho formátu, ako si ich pamätáme zhruba od 60-siatich rokov až do dnes.

Logo ZORNIČKY sa v priebehu desaťročí niekoľkokrát zmenilo a pre tento ročník boli typické dve hviezdičky zakomponované do jej názvu.

Už pôsobivý obal naznačuje, v akom duchu sa bude niesť celé číslo. Podobne, ako iné detské, ale aj nedetské časopisy z 50 rokov aj ZORNIČKA bola ovplyvnená budovateľskou ideológiou komunistickej strany. V žiadnom čísle nesmeli chýbať ilustrácie znázorňujúce významné osobnosti „veľkého brata“ Sovietskeho zväzu.

V časopise boli publikované poviedky, básne a rečňovanky známych slovenských autorov, ako M.Ďurčíková, Jozef Horák, Ferdinand Gabaj, Krista Bendová, Ľudmila Podjavorinská, Karol Kuzmány a iní. Škola, usilovnosť, dobré známky. To bolo nosnou témou všetkých príspevkov.

Číslo je bohato ilustrované rôznorodými maliarmi. Okrem iných aj kresbami Martina Benku.

Posledné stránky sú venované zahraničným ľudovým rozprávkam, ktoré boli aj s ilustráciami prebrané z detských časopisov krajín bývalého socialistického bloku.

V závere čísla je uverejnená scénka, v tej dobe veľmi obľúbená súčasť rozličných vystúpení a slávností. V tomto prípade je to „poslovenčená“ scénka z Českého časopisu Mateřídouška.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZORNIČKA v letech 1953-54, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZORNIČKA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany