Archív kategorie: 1953

Prvá zo série – ZORNIČKA 6.ročník – 1953-54

Názov titulku sme naschvál sformulovali ako „Prvá zo série“. Dôvodom bol rôznorodý historický vývoj časopisu ZORNIČKA, na našom webe prezentovaný v článku pána Michala Hvoreckého „DOSPĚLÝ ČTENÁŘ DĚTSKÝCH ČASOPISŮ“ z 16.1.2017

Za originál tohto výtlačku chceme poďakovať pánovi Alexandrovi, ktorý nám toto číslo nie len daroval, ale ho aj zaslal na vlastné trovy. Veľmi ďakujeme!

ZORNIČKA – časopis pre deti od 6 do 8 rokov. Vychádzala podobne, ako ostatné detské časopisy 2 x mesačne. Vždy 1. a 15. v mesiaci, s výnimkou prázdnin. Aj keď redakcia časopisu vydavateľstva SMENA sídlila v Bratislave, tento ročník bol tlačený v tlačiarni „SVOBODA tlačiarenský závod n.p., Praha“.

Hlavnou redaktorkou bola Mária Masaryková – slovenská spisovateľka a autorka literatúry pre deti a mládež, známa pod menom Mária Ďurčíková. Ostatné mená spolupracovníkov redakčného tímu sme sa však z tiráže nedozvedeli.

Jej rozmery boli 180 mm x 260 mm a mala 16 strán. Ako je patrné z uvedených rozmerov, ZORNIČKY 5. ročníka boli menšieho formátu, ako si ich pamätáme zhruba od 60-siatich rokov až do dnes.

Logo ZORNIČKY sa v priebehu desaťročí niekoľkokrát zmenilo a pre tento ročník boli typické dve hviezdičky zakomponované do jej názvu.

Už pôsobivý obal naznačuje, v akom duchu sa bude niesť celé číslo. Podobne, ako iné detské, ale aj nedetské časopisy z 50 rokov aj ZORNIČKA bola ovplyvnená budovateľskou ideológiou komunistickej strany. V žiadnom čísle nesmeli chýbať ilustrácie znázorňujúce významné osobnosti „veľkého brata“ Sovietskeho zväzu.

V časopise boli publikované poviedky, básne a rečňovanky známych slovenských autorov, ako M.Ďurčíková, Jozef Horák, Ferdinand Gabaj, Krista Bendová, Ľudmila Podjavorinská, Karol Kuzmány a iní. Škola, usilovnosť, dobré známky. To bolo nosnou témou všetkých príspevkov.

Číslo je bohato ilustrované rôznorodými maliarmi. Okrem iných aj kresbami Martina Benku.

Posledné stránky sú venované zahraničným ľudovým rozprávkam, ktoré boli aj s ilustráciami prebrané z detských časopisov krajín bývalého socialistického bloku.

V závere čísla je uverejnená scénka, v tej dobe veľmi obľúbená súčasť rozličných vystúpení a slávností. V tomto prípade je to „poslovenčená“ scénka z Českého časopisu Mateřídouška.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZORNIČKA v letech 1953-54, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZORNIČKA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany

Neznámý „časopis“ RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA

Dnešní RADIOAMATÉRSKÁ ŠKOLA má na www.detske-casopisy.cz svoji premiéru. Jako vstupní časopis ji digitalizoval Jarda. Děkujeme!

K „časopisu“ Jarda poslal informaci: „Ze samotných sešitků jsem nezjistil prakticky nic, nanejvýš:
– šlo zřejmě o podporu mladých elektrokutilů ze strany Pražského obchodu potřebami pro domácnost, n.p. (začátkem 50. let byla státní podpora zájmu o technické obory opravdu masivní, účinná a všestranná)
– za obsah edice zřejmě nesla odpovědnost prodejna radiotechnického a elektrotechnického zboží Václavské nám. 25
– náročnost návodů a jejich autoři byli různí
– vydavatel si nedělal starosti s nějakými vydavatelskými podrobnostmi, takže jen v sešitku č. 14 jsem našel drobounkým písmem poznámku „Povoleno pod č.j. 3852/53 ze dne 8.VII.1953″. U jiných ani to ne.
– název edice byl původně Radioamatérská škola s podtitulem „Stavební návod, propagační a učební pomůcka“, ale zhruba od 13. svazku změnili název na Stavební návod a popis, podtitul zůstal stejný
– takže ten časový údaj je neurčitý, prostě začátek 50. let“

Třeba se pomocí návštěvníků tohoto webu podaří vypátrat více informací o tomto v širší veřejnosti téměř neznámém periodiku. Pokud můžete  přispět jakoukoliv informací, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání RADIOAMATÉRSKÉ ŠKOLY, napište do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku kliknutím na titulní stranu celý sešit uložený do jednoho souboru PDF:

RADIOAMATERSKA_SKOLA_(1953)_svazek_02_titul

RADIOAMATERSKA_SKOLA_3