Archív kategorie: 1953

Poprvýkrát PIONÝRSKÉ NOVINY – 1953

V názve príspevku sa síce píše „poprvýkrát“, ale s názvom PIONÝRSKÉ NOVINY sme sa na našom webe stretli minimálne 14 x. V podstate sa však jednalo o ich komiksy, prílohy a zápisníky. Publikovaním dnešného čísla, by som chcel rozšíriť obzor poznania tohto 17 rokov vychádzajúceho periodika.

Za titul by som chcel poďakovať kamarátovi z Juhočeského kraja, ktorý ho pre mňa oskenoval aj napriek tomu, že žiaden skener nevlastní.

V tiráži listu sa uvádza:  PIONÝRSKÉ NOVINY. — Vydává Ústřední výbor Čs. svazu mládeže. — Šéfredaktor Alois Poledňák. — Redakce: Praha n, Štěpánská 61. telefon 2275-34. — Administrace: Praha n, Panská ulice 8. telefon 2241-41. — Tiskne Mladá fronta, tiskařské závody, n. p. — Vychází týdně ve čtvrtek. —> Dohlédací poštovní úřad Praha 022. — Objednávky přijímá každý poštovní úřad a doručovatel.

Pri spätnom čítaní článkov písaných Dazulom, som zistil, že vyčerpal takmer všetky informácie, ktoré sa dali dohľadať. Určite k tomu prispela aj rozsiahla bakalárska práca Jany Tejnickej s názvom  „Význam časopisu Pionýrské noviny v 50. letech 20. století“.

Z nej by som si teda dovolil citovať poslanie a funkciu PIONÝRSKÝCH NOVIN, zo správy o tisku ČSM z roku 1952:

„Pionýrské noviny mají obsáhnout celkovou politicko-výchovnou činnost v pionýrské organisaci a stát se tak jedním z význačných pomocníků při výchově pionýrů. Mají ukazovat dětem úlohu strany a svazu mládeže a seznamovat srozumitelnou formou se všemi událostmi vnitřní a zahraniční politiky, reagovat i na hlavní události kulturního života. Jejich úkolem je dále seznamovat s úkoly pionýrské organisace, zejména vysvětlovat otázky, jako je pomoc škole, zlepšení prospěchu, pomoc slabším žákům, plánování vlastní práce a režim dne, úspěšné závěrečné zkoušky, volba povolání, pomoc veřejnosti, apod. Mají ukazovat dětem rozdíl života v SSSR a lidově demokratických zemích oproti životu zemí kapitalistických a závislých. Důležitou úlohu mají sehrávat ve výchově pionýrů a dětí v duchu pionýrských zásad a socialistické morálky.“

Dnes publikované noviny majú iba 2 strany. Vo všetkých dostupných zdrojov sa uvádza, že zvyčajne mali 4 a keďže v našom archíve budú zatiaľ jediné, nemám to s čím porovnať. Tak isto neviem určiť, či sa jedná o bežné, alebo mimoriadne vydanie. V každom prípade však boli monotematicky zamerané na úmrtie predsedu Rady ministrov ZSSR a tajomníka ústredného výboru Komunistickej strany  Sovietskeho zväzu J.V.Stalina a boli distribuované hneď dva dni po tejto udalosti.

Výzva pre súčasných a potenciálnych spolupracovníkov: Pokiaľ vlastníte výtlačky PIONIERSKYCH NOVÍN a vzhľadom na ich veľkosť nie ste schopní zabezpečiť ich skenovanie, napíšte nám prosím na editor@detske-casopisy.cz. Dohovoríme sa.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÉ NOVINY z roku 1953, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PIONÝRSKÉ NOVINY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla PIONÝRSKÉ NOVINY zde >>>

ďalšie čísla slovenského časopisu MLADÝ TECHNIK – 1.ročník – 1952-53

V príspevku z 28.8.2018 sme si po prvý krát predstavili slovenský časopis MLADÝ TECHNIK. Dnes publikujeme jeho ďalších 9 čísel.

Túto jazykovú verziu sme označili ako spojovací článok v zlúčení z českou verziou a pretransformovaní sa do časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI.

V podstate išlo o kópiu už zabehnutého časopisu (do tej doby 6.ročníkov) s minimálnou inováciou. Ako sme už uviedli, na jeho výrobe sa podieľali dokonca aj českí ilustrátori a autori z pôvodného titulu. Rozdiely naznačovali skôr v prospech chudobnejšieho slovenského výtlačku. Namiesto 20 strán, vychádzalo iba 16 a z 10 farebných strán boli zachované iba 2 strany vonkajšej časti prebalu.

Oproti českej verzii pribudli hneď na druhej strane dve nové rubriky. A to „NOVÉ KNIHY“ – novinky z oblasti technickej literatúry a ZO SVETA“ – aktuality publikované fotografiami,…

… ktoré však po pár číslach nahradila obdobná rubrika, ale z domáceho prostredia Z DOMOVA“.

Články a teda aj celé zameranie časopisov boli identické. Technické výdobytky, technologické procesy, energetika, veda a jej protagonisti. Oproti českej verzii pribudla snáď už iba rubrika na predposlednej strane KTO NÁM ODPOVIE“, s podtitulom „SPÁJAME TEÓRIU S PRAXOU“. Tu sú pokusmi a názornými ilustráciami vysvetlené fyzikálne, chemické a matematické zákony.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK (SK) z roku 1952-53, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ TECHNIK (SK)  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÉHO TECHNIKA (SK) zde >>>

zaujímavá slovenská rarita MLADÝ TECHNIK – 1.ročník – 1952-53

Priznám sa, že pri výtlačkoch dnes publikovaného časopisu MLADÝ TECHNIK (SK), som bol zmätený. Stretol som sa s ním 2 x v živote v nálezoch z pozostalostí a vždy som narazil len na 1.ročník (slovensky), ktorý bol premiešaný s rovnomernými českými titulmi.

Hľadal som spojitosť medzi oboma verziami a následným vznikom časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Na základe zistení som musel príspevok niekoľko krát prerábať.

Skúsim teda zosumarizovať všetko čo sa mi podarilo zistiť o tejto záhade.

  • MLADÝ TECHNIK (česky) 1. ročník (1947) – 10 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 2. ročník (1948) – 9 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 3. ročník (1949) – 26 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 4. ročník (1950) – 52 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 5. ročník (1951) – 51 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 6. ročník (1952) – cca 51-52 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (slovensky) 1. ročník (1952-53) – 23 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 7. ročník (1953)
  • Od roku 1954 vychádzal už iba pod názvom VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI bez udávania ročníka.

Zo všetkého teda vyplýva, že MLADÝ TECHNIK (CZ) vychádzal v 7 ročníkoch v rokoch 1947 – 1953. Z toho 6.r. (1952) a 7.r. (1953 – na prebale sa už ročník neuvádza) prechádzal pozvoľným premenovávaním časopisu na MLADÝ TECHNIK s podtitulom VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Počas týchto dvoch rokov 1952-53 paralelne vychádzal a následne aj skončil 1.ročník MLADÝ TECHNIK (SK). A v nasledujúcom roku 1954 začal vychádzať kompletne premenovaný časopis VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, tiež bez udávania ročníka.

Bolo to z dôvodu plynulého nadviazania na obidve verzie MLADÝCH TECHNIKOV pre českých aj slovenských čitateľov (predplatiteľov), ako jeden československý časopis.

MLADÝ TECHNIK (SK) teda beriem, ako samostatný titul so svojim logom a vlastným obsahom a ako súčasť prechodu do jedného, spoločného, československého časopisu  VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Moje tvrdenie potvrdzuje aj zrušenie uvádzania ročníka na prebale 7.ročníka MT (cz) a VTM.

Pre lepšie pochopenie prinášam logá jednotlivých ročníkov:

MLADÝ TECHNIK (cz) od č.1/1947 do č.35/1952

MLADÝ TECHNIK – VTM (cz) od č.36/1952 do č.52/1952

MLADÝ TECHNIK (sk) od č.1/1952 do č.23-24/1953

MLADÝ TECHNIK – VTM (cz) od č.1/1953 do č.52/1953

  

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI od č.1/1954

 

V tiráži sa uvádza: MLADÝ TECHNIK, dvojtýždenník pre technickú výchovu mládeže. Rediguje redakčný kruh pri Štátnom nakladateľstve v Bratislave, za spolupráce redakcie časopisu -Mladý technik- v Prahe. Redakcia a administrácia v Bratislave, Sasinkova č. 5. Vedúci redaktor Ing. Juraj Sedlák. Majiteľ a vydavateľ Štátne nakladateľstvo v Bratislave. Mladý technik vychádza I. a 15. v mesiaci. Cena jedného výtlačku 6.— Kčs. Predplatné na rok 144.— Kčs. Účet u Štátnej banky č. 52.804 — šekový podúčet – 14-S-13.635. Novinové výplatné povolené výmerom Poštového úradu v Bratislave č. 1686- Ba 2-1952-Si Dozeraci poštový úrad Bratislava 2. Povolené výmerom PIO zo dňa 5. VIII. 1952 č. 10.939 52-IV/2.

Vychádzal vo formáte 23×31 cm s rozličným množstvom 12-20 strán. Farebná bola iba vonkajšia strana obalu, zvyšok bol čiernobiely. Dvojtýždenne prinášal mládeži nápady a podnety pre prácu v krúžkoch a pre polytechnickú výchovu. Poslaním časopisu bolo vzbudiť záujem o techniku a pomôcť v oblasti technického vzdelávania.

Takto charakterizuje v úvodníku „MLADÍ TECHNICI“ budúcnosť časopisu vedúci redaktor: Máte v rukách prvé číslo „Mladého Technika“, vydávaného na Slovensku. Celá naša mládež, sväzáci, pionieri, technické záujmové krúž­ky dostávajú tým ďalšieho a veľké­ho pomocníka pri rozvíjaní svojich technických vedomostí. Tento technickí časopis pre mládež je ďalším dôkazom veľkej starostlivosti našej vlády o naše mladé kádre. Ale je to aj dar vlády a ľudu mládeži za aktívnu účasť na výstavbe, za pekné pracovné výsledky, či už v závodoch, na poliach alebo pri štúdiu na školách.

Prebal publikovaného titulu 9.september – „Deň baníkov“ je jeho ústrednou témou, ktorej je venovaná tretina časopisu.

Charakter časopisu deklarovaný v úvodníku, napĺňali rôzne návody a postupy pre mládež a technicky zamerané krúžky.

Námet poslednej farebnej strany prebalu bol prevzatý z českej verzie, ilustrovaný rovnakým autorom Františkom Škodom. Svedčí o tom jeho šifra Šk umiestnená v jednom z obrázkov.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK (SK) z roku 1952-53, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ TECHNIK (SK)  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Prvá zo série – ZORNIČKA 6.ročník – 1953-54

Názov titulku sme naschvál sformulovali ako „Prvá zo série“. Dôvodom bol rôznorodý historický vývoj časopisu ZORNIČKA, na našom webe prezentovaný v článku pána Michala Hvoreckého „DOSPĚLÝ ČTENÁŘ DĚTSKÝCH ČASOPISŮ“ z 16.1.2017

Za originál tohto výtlačku chceme poďakovať pánovi Alexandrovi, ktorý nám toto číslo nie len daroval, ale ho aj zaslal na vlastné trovy. Veľmi ďakujeme!

ZORNIČKA – časopis pre deti od 6 do 8 rokov. Vychádzala podobne, ako ostatné detské časopisy 2 x mesačne. Vždy 1. a 15. v mesiaci, s výnimkou prázdnin. Aj keď redakcia časopisu vydavateľstva SMENA sídlila v Bratislave, tento ročník bol tlačený v tlačiarni „SVOBODA tlačiarenský závod n.p., Praha“.

Hlavnou redaktorkou bola Mária Masaryková – slovenská spisovateľka a autorka literatúry pre deti a mládež, známa pod menom Mária Ďurčíková. Ostatné mená spolupracovníkov redakčného tímu sme sa však z tiráže nedozvedeli.

Jej rozmery boli 180 mm x 260 mm a mala 16 strán. Ako je patrné z uvedených rozmerov, ZORNIČKY 5. ročníka boli menšieho formátu, ako si ich pamätáme zhruba od 60-siatich rokov až do dnes.

Logo ZORNIČKY sa v priebehu desaťročí niekoľkokrát zmenilo a pre tento ročník boli typické dve hviezdičky zakomponované do jej názvu.

Už pôsobivý obal naznačuje, v akom duchu sa bude niesť celé číslo. Podobne, ako iné detské, ale aj nedetské časopisy z 50 rokov aj ZORNIČKA bola ovplyvnená budovateľskou ideológiou komunistickej strany. V žiadnom čísle nesmeli chýbať ilustrácie znázorňujúce významné osobnosti „veľkého brata“ Sovietskeho zväzu.

V časopise boli publikované poviedky, básne a rečňovanky známych slovenských autorov, ako M.Ďurčíková, Jozef Horák, Ferdinand Gabaj, Krista Bendová, Ľudmila Podjavorinská, Karol Kuzmány a iní. Škola, usilovnosť, dobré známky. To bolo nosnou témou všetkých príspevkov.

Číslo je bohato ilustrované rôznorodými maliarmi. Okrem iných aj kresbami Martina Benku.

Posledné stránky sú venované zahraničným ľudovým rozprávkam, ktoré boli aj s ilustráciami prebrané z detských časopisov krajín bývalého socialistického bloku.

V závere čísla je uverejnená scénka, v tej dobe veľmi obľúbená súčasť rozličných vystúpení a slávností. V tomto prípade je to „poslovenčená“ scénka z Českého časopisu Mateřídouška.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZORNIČKA v letech 1953-54, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZORNIČKA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany