Archív kategorie: 1952

ďalšie čísla slovenského časopisu MLADÝ TECHNIK – 1.ročník – 1952-53

V príspevku z 28.8.2018 sme si po prvý krát predstavili slovenský časopis MLADÝ TECHNIK. Dnes publikujeme jeho ďalších 9 čísel.

Túto jazykovú verziu sme označili ako spojovací článok v zlúčení z českou verziou a pretransformovaní sa do časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI.

V podstate išlo o kópiu už zabehnutého časopisu (do tej doby 6.ročníkov) s minimálnou inováciou. Ako sme už uviedli, na jeho výrobe sa podieľali dokonca aj českí ilustrátori a autori z pôvodného titulu. Rozdiely naznačovali skôr v prospech chudobnejšieho slovenského výtlačku. Namiesto 20 strán, vychádzalo iba 16 a z 10 farebných strán boli zachované iba 2 strany vonkajšej časti prebalu.

Oproti českej verzii pribudli hneď na druhej strane dve nové rubriky. A to „NOVÉ KNIHY“ – novinky z oblasti technickej literatúry a ZO SVETA“ – aktuality publikované fotografiami,…

… ktoré však po pár číslach nahradila obdobná rubrika, ale z domáceho prostredia Z DOMOVA“.

Články a teda aj celé zameranie časopisov boli identické. Technické výdobytky, technologické procesy, energetika, veda a jej protagonisti. Oproti českej verzii pribudla snáď už iba rubrika na predposlednej strane KTO NÁM ODPOVIE“, s podtitulom „SPÁJAME TEÓRIU S PRAXOU“. Tu sú pokusmi a názornými ilustráciami vysvetlené fyzikálne, chemické a matematické zákony.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK (SK) z roku 1952-53, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ TECHNIK (SK)  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÉHO TECHNIKA (SK) zde >>>

zaujímavá slovenská rarita MLADÝ TECHNIK – 1.ročník – 1952-53

Priznám sa, že pri výtlačkoch dnes publikovaného časopisu MLADÝ TECHNIK (SK), som bol zmätený. Stretol som sa s ním 2 x v živote v nálezoch z pozostalostí a vždy som narazil len na 1.ročník (slovensky), ktorý bol premiešaný s rovnomernými českými titulmi.

Hľadal som spojitosť medzi oboma verziami a následným vznikom časopisu VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Na základe zistení som musel príspevok niekoľko krát prerábať.

Skúsim teda zosumarizovať všetko čo sa mi podarilo zistiť o tejto záhade.

  • MLADÝ TECHNIK (česky) 1. ročník (1947) – 10 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 2. ročník (1948) – 9 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 3. ročník (1949) – 26 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 4. ročník (1950) – 52 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 5. ročník (1951) – 51 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 6. ročník (1952) – cca 51-52 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (slovensky) 1. ročník (1952-53) – 23 čísel
  • MLADÝ TECHNIK (česky) 7. ročník (1953)
  • Od roku 1954 vychádzal už iba pod názvom VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI bez udávania ročníka.

Zo všetkého teda vyplýva, že MLADÝ TECHNIK (CZ) vychádzal v 7 ročníkoch v rokoch 1947 – 1953. Z toho 6.r. (1952) a 7.r. (1953 – na prebale sa už ročník neuvádza) prechádzal pozvoľným premenovávaním časopisu na MLADÝ TECHNIK s podtitulom VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Počas týchto dvoch rokov 1952-53 paralelne vychádzal a následne aj skončil 1.ročník MLADÝ TECHNIK (SK). A v nasledujúcom roku 1954 začal vychádzať kompletne premenovaný časopis VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, tiež bez udávania ročníka.

Bolo to z dôvodu plynulého nadviazania na obidve verzie MLADÝCH TECHNIKOV pre českých aj slovenských čitateľov (predplatiteľov), ako jeden československý časopis.

MLADÝ TECHNIK (SK) teda beriem, ako samostatný titul so svojim logom a vlastným obsahom a ako súčasť prechodu do jedného, spoločného, československého časopisu  VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Moje tvrdenie potvrdzuje aj zrušenie uvádzania ročníka na prebale 7.ročníka MT (cz) a VTM.

Pre lepšie pochopenie prinášam logá jednotlivých ročníkov:

MLADÝ TECHNIK (cz) od č.1/1947 do č.35/1952

MLADÝ TECHNIK – VTM (cz) od č.36/1952 do č.52/1952

MLADÝ TECHNIK (sk) od č.1/1952 do č.23-24/1953

MLADÝ TECHNIK – VTM (cz) od č.1/1953 do č.52/1953

  

VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI od č.1/1954

 

V tiráži sa uvádza: MLADÝ TECHNIK, dvojtýždenník pre technickú výchovu mládeže. Rediguje redakčný kruh pri Štátnom nakladateľstve v Bratislave, za spolupráce redakcie časopisu -Mladý technik- v Prahe. Redakcia a administrácia v Bratislave, Sasinkova č. 5. Vedúci redaktor Ing. Juraj Sedlák. Majiteľ a vydavateľ Štátne nakladateľstvo v Bratislave. Mladý technik vychádza I. a 15. v mesiaci. Cena jedného výtlačku 6.— Kčs. Predplatné na rok 144.— Kčs. Účet u Štátnej banky č. 52.804 — šekový podúčet – 14-S-13.635. Novinové výplatné povolené výmerom Poštového úradu v Bratislave č. 1686- Ba 2-1952-Si Dozeraci poštový úrad Bratislava 2. Povolené výmerom PIO zo dňa 5. VIII. 1952 č. 10.939 52-IV/2.

Vychádzal vo formáte 23×31 cm s rozličným množstvom 12-20 strán. Farebná bola iba vonkajšia strana obalu, zvyšok bol čiernobiely. Dvojtýždenne prinášal mládeži nápady a podnety pre prácu v krúžkoch a pre polytechnickú výchovu. Poslaním časopisu bolo vzbudiť záujem o techniku a pomôcť v oblasti technického vzdelávania.

Takto charakterizuje v úvodníku „MLADÍ TECHNICI“ budúcnosť časopisu vedúci redaktor: Máte v rukách prvé číslo „Mladého Technika“, vydávaného na Slovensku. Celá naša mládež, sväzáci, pionieri, technické záujmové krúž­ky dostávajú tým ďalšieho a veľké­ho pomocníka pri rozvíjaní svojich technických vedomostí. Tento technickí časopis pre mládež je ďalším dôkazom veľkej starostlivosti našej vlády o naše mladé kádre. Ale je to aj dar vlády a ľudu mládeži za aktívnu účasť na výstavbe, za pekné pracovné výsledky, či už v závodoch, na poliach alebo pri štúdiu na školách.

Prebal publikovaného titulu 9.september – „Deň baníkov“ je jeho ústrednou témou, ktorej je venovaná tretina časopisu.

Charakter časopisu deklarovaný v úvodníku, napĺňali rôzne návody a postupy pre mládež a technicky zamerané krúžky.

Námet poslednej farebnej strany prebalu bol prevzatý z českej verzie, ilustrovaný rovnakým autorom Františkom Škodom. Svedčí o tom jeho šifra Šk umiestnená v jednom z obrázkov.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK (SK) z roku 1952-53, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ TECHNIK (SK)  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

1.číslo MATEŘÍDOUŠKY – 9.ročník – 1952-53

Pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval 1.číslo 9.ročníku časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1952  Kom.  Děkujeme moc! Třeba se díky návštěvníkům tohoto webu brzy podaří digitalizovat i zbývající čísla a celý ročník zkompletovat :-)

O časopisu MATEŘÍDOUŠKA bylo na tomto webu publikováno cca 20 článků, je tedy zbytečné vypisovat to, co si každý návštěvník www.detske-casopisy.cz může najít například kliknutím na štítek MATEŘÍDOUŠKA.

A tak dnes jen velmi krátce –  MATEŘÍDOUŠKA je jediný dětský  časopis, který vychází nepřetržitě od roku 1945! Podstatnou část obsahu určeného pro nejmenší čtenáře zabírají obrázky. Pokud možno barevné a veselé. V 9.ročníku každé číslo ilustroval jiný malíř.

Vydavatelem MATEŘÍDOUŠKY v roce 1952 bylo Státní nakladatelství dětské knihy. Šéfredaktorem byl Jiří Václav Svoboda (*1924  +1981). Ten působil ve funkci šéfredaktora v letech 1951–1962. „Zlé jazyky“ o něm říkaly, že prostřední jméno Václav začal používat v 50. letech, aby měl stejné iniciály jako J. V. Stalin. V časopise BABYLON o něm vyšlo povídání, které je zarámováno větou „nebyl alkoholik, ale pijan“.

První číslo 9.ročníku MATEŘÍDOUŠKY ilustroval Vladimír Kovářík (*1921  +1999).

materidouska_9.rocnik_(1952)_cislo_01

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1.DÍL na straně 145 píše: „V období, kdy vycházel 8. až 20. ročník, byla v oblasti kresleného seriálu situace kritická. Seriál se sice vyskytuje, často však ojediněle ; kulturní politika tomuto žánru nepřála, a tak se malířii ujimají štětce jen příležitostně. Neprosadila se žádná osobnost, která by vytvořila kreslený příběh na podkladě skutečného epického děje, s hrdiny, kleří by v seriálu číslo od čísla vystupovali. Seriál se tedy vyskytuje jenom sporadickya v podstatě nemá valnou úroveň . Je zřejmé, že je brán jako okrajová záležitost, že se mu nikdo skutečně nevěnuje. Pro všechny tyto tzv. seriály je příznačné, že vznikají takřka na objednávku, malíř nakreslí prvních několik obrázků s vtipným příběhem, ale pokračováni je násilné, nebo alespoň vzbuzuje takový dojem. Tím si také vysvětlujeme, že každý takový více či méně zdařilý pokus o kreslený seriál dříve nebo později ztroskotal.“

materidouska_9.rocnik_cislo_01_preklad_J.V.Svoboda

K dokreslení doby, kdy bylo dnes archivované číslo MATEŘIDOUŠKY vydáno, snad jen citaci z dnes už proslulého vánočního rozhlasového projevu tehdejšího komunistického prezidenta Antonína Zápotockého. 24. prosince roku 1952 znělo z přijímačů: „… Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se dřeli, pracující namnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodily. Doby se ale změnily. Nastaly nové převraty. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nim od východu a na cestu mu září také hvězdy – nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách …

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by dokreslila souvislosti kolem vydávání 9.ročníku MATEŘÍDOUŠKY v letech 1952-53, napiš do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

 

Bonus pro čtenáře – ZÁPISNÍK PIONÝRSKÝCH NOVIN 1952-53

Pionýři od skautů převzali a ke svému obrazu přetvořili (v padesátých letech přímo deformovali) ledacos. Na oficiálních stránkách organizace PIONÝR se i dnes korektně a diplomaticky píše: „Pionýr vnímá skauting jako jeden z mála ucelených výchovných systémů snažící se postihnout celou osobnost. V době svého vzniku představoval ve vývoji práce s dětmi ve volném čase ojedinělé pojetí a velký přínos. Obě hnutí mají však své programové odlišnosti, které jsou pro ně příznačné a na jejichž základě je lze spolehlivě odlišit. Pionýr nezakrývá svoji inspiraci skautským hnutím, ostatně v použití obecných metodických přístupů čerpají ze skautingu i mnozí další. „

Také oblasti časopisů, publikací a přiruček se pionýři inspirovali. A samozřejmě také „upravili“ pro své záměry. Třeba dnes archivovaný ZÁPISNÍK PIONÝRSKÝCH NOVIN mohl mít inspiraci třeba ve Vosátkově „příručce“ SKAUTSKÝ ROK, který vyšel o šest let dříve, Burešově a Foglarově ZÁPISNÍKU 13 BOBŘÍKŮ atd.

ZAPISNIK_PIONYRSKYCH_NOVIN_1952-53_23

WIKIPEDIE: PIONÝRSKÉ NOVINY (zkráceně Pionýrky) byl dětský týdeník novinového formátu vydávaný ústředním výborem ČSM v letech 1951 až 1968. V letech 1965 až 1967 vycházely dvakrát týdně. Jejich hlavním cílem bylo působit na mládež v duchu pionýrské komunistické ideologie. Na jednotlivé školní roky rovněž vydávaly brožovaný ZÁPISNÍK PIONÝRSKÝCH NOVIN obsahující kalendář a různé zajímavosti. V roce 1968 se přetransformovaly na SEDMIČKU, později přejmenovanou na SEDMIČKU PIONÝRŮ.“

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný ZÁPISNÍK PIONÝRSKÝCH NOVIN 1952-1953kliknutím na náhled strany:

zapisnik_pionyrskych_novin_1952-53