Archív kategorie: 1951

MATEŘÍDOUŠKA – 7.ročník – 1950-51

Dnes archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA z let 1950-51 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Milan G. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše: „Řídí Jaromír Průša-Míša a redakčním kruhem (Lucie Jirotková, Karel Černý, Jan Čeřovský, – René Ditınar, Oldřich Kryštofek, Jaromír Matoušek a Jiří V. Svoboda), obrazovou část Zdeněk Mlčoch. Vydavatel a nakladatel Státní nakladatelství dětské knihy v Praze. Tiskne SVOBODA … Vychází 1. a 15. každého měsíce mimo školní prázdniny.“ Rozsah každého čísla byl 16 stran. Podtitul zněl: čtrnáctideník pro nejmenší čtenáře. MATEŘÍDOUŠKA stála 3 Kčs.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 145 charakterizuje MATEŘÍDOUŠKU:

„Jakýmsi mezistupněm mezi poválečnými časopisy, které navazovaly na tradice titulů z první republiky, a nově vzniklými časopisy je Mateřídouška, časopis pro nejmenší čtenáře, jediný časopis, který vychází nepřetržitě už od roku 1945. Během let se vyvíjela jak po stránce obsahové, tak i formální. Několikrát změnila formát, rozsah stran i periodicitu a v jejím vedení se vystřídala řada osobnosti, například F. Hrubín, M. Holas. B. Mencák, J. Průša, J. V. Svoboda, Z. Adla, P. Černý, E. Vavruška, E. Knotová.

V roce 1950 začaly Stavby mládeže, proces s představiteli církevních řádů a většina řeholníků byla soustředěna do internačních klášterů či táborů nucené práce, byla popravena Milada Horáková, …. Pionýrská organizace Československého svazu mládeže měla mimo jiné vládnoucí Komunistické straně usnadňovat působení na mládež ve věku školáků základních škol. I MATEŘÍDOUŠKA musela držet stranickou linii.

Nadčasové a nepolitické LESNÍ NOVINY (prvně vyšly už v roce 1928), které MATEŘÍDOUŠKA otiskovala na pokračování, jsou nejznámějším dílem „sovětského“ spisovatele Vitalije Biankiho (*1894  +1959), který během říjnové revoluce bojoval na té nesprávné straně a později byl odsouzen k několikaletému vyhnanství …

Olga Bezděková ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL strana 159, píše:

„Nejdelší setkání Ohníčku se Sekorou proběhlo v 60. letech, kdy časopis otiskoval pro další generaci čtenářů nejslavnější a nejúspěšnější Sekorův seriál Kousky mládence Ferdy Mravence (1960-63; 1969- 71), který vycházel původně v letech 1945-1951 v Mateřídoušce.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA z let 1950-51, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Kompletní OHNÍČEK – 1.ročník – 1950-51

Dnes přinášíme archiv úplně prvního ročníku časopisu OHNÍČEK – z let 1950-1951. Vděčíme za něj Nemovi, který jej pro archiv www.detske-casopisy.cz připravil.

1.ročník OHNÍČKU je téměř kompletní! Píšu „téměř“, protože u 20.čísla chybí strany 14-16 :-(

Olga Bezděková – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1 .díl, strana 157: „Časopis československých dětí začal vycházet jako čtrnáctideník, od 3.ročníku jako měsíčník, v 70. letech se vrátil k původní periodicitě a k charakteristice zábavný čtrnáctideník. OHNÍČEK vydávala Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě a byl určen dětem 1.stupně základní školy. V průběhu let se několikrát proměnil jeho formát i rozsah stran, který se pohyboval od dvacetičtyř přes šestnáct a dvacet až k dvaatřiceti stranám.“

Citaci Štefana Švece k OHNÍČKU z knihy ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) si můžeš přečíst například v článečku publikovaném 9.1.2015.

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_01_uvod

V celém ročníku 1.ročníku OHNÍČKU je nápaditá absence kresleného seriálu. Olga Bezděková (PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1 .díl) píše (strana 157): „První dva ročníky neotiskovaly žádný kreslený seriál v našem slova smyslu. Obrázky na zadní straně obálky byly zpravidla doprovázené dlouhým textem, umístěným pod obrázky, které bývaly buď ohraničené rámečkem, nebo volně pohozené v prostoru stránky (Pohádka o pojskovi a kočičce; populárně-naučné příběhy, např. Měřímě vítr).“  Přesto na poslední straně (dvoj)čísla 24-25 vyšel kreslená strana s názvem „Rozdílné prázniny“ – který skutečně nelze nazvat „kresleným seriálem“, protože se jednalo o ojedinělý šestipolíčkový „příběh“.

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_24_kresleny_pribeh

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_01

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_02

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_03

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_04

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_05

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_06

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_07

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_08

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_09

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_10

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_11

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_12

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_13

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_14

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_15

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_16

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_17

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_18

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_19

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_20

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_21

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_22

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_23

OHNICEK_1.rocnik_(1950-51)_cislo_24

 

 

1020 stran časopisu MLADÝ TECHNIK – 5.ročník – 1951

Dnes je publikován kompletní digitalizovaný archiv časopisu MLADÝ TECHNIK5.ročník1951. Vzhledem k rozsahu stran, pracovali na finální podobě dvaapadesáti PDF souborů celkem 4 lidi (několik čísel se zpracovávalo dokonce v USA :-) – internet je báječná věc).

Z grafiky titulních stránek cítím závan předválečného MLADÉHO HLASATELE – odmyslím-li si ideologicky zabarvené podtituly úvodních stran. Logo MLADÉHO TECHNIKA patří, podle mne, k těm nejhezčím.

MLADÝ TECHNIK je řazen mezi nově vzniklé poválečné časopisy přelomu „čtvrtého a pátého“ období českých dětských časopisů, byť se v tomto případě jedná o časopis pro mládež (Štefan Švec, Ph.D.  –  ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989): „Mezi časopisy pro děti a časopisy pro mládež je přesto plynulý přechod … Za přibližnou horní věkovou hranici předpokládaného publika časopisů pro děti považujeme přechod z dnešního základního na dnešní střední stupeň školství, tedy přibližně 12-15 let.“) 

Číslování stran, kdy poslední strana starého čísla navazuje na číslování první strany nového čísla mi je velmi sympatické. Už jen proto, že při kompletaci ročníku není žádných pochyb o tom, kde lze zařadit číslo bez titulní strany :-)  A taky lze poměrně rychle zjistit, že 5.ročník MLADÉHO TECHNIKA z roku 1951 má 1020 stran.

Na www.detske-casopisy.cz je aktuálně archivováno minimálně 2040 stran MLADÉHO TECHNIKA.

Článeček o kompletním archivu MLADÉHO TECHNIKA – 4.ročník z roku 1950 – je z 30.5.2014 a mimo jiné obsahuje stručnou historii časopisu i jeho pozdější vývoj k dnešní internetové verzi.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu MLADÝ TECHNIK – kliknutím na náhled strany:

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_01

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_02

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_03

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_04

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_05

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_06

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_07

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_08

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_09

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_10

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_11

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_12

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_13

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_14

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_15

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_16

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_17

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_18

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_19

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_20

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_21

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_22

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_23

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_24

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_25

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_26

MLADY_TECHNIK _5 _rocnik_( 1951 )_cislo_27

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_28

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_29

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_30

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_31

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_32

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_33

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_34

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_35

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_36

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_37

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_38

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_39

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_40

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_41

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_42

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_43

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_44

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_45

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_46

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_47

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_48

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_49

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_50

MLADY_TECHNIK_5.rocnik_(1951)_cislo_51-52