Archív kategorie: 1949

Premiéra slovenského časopisu JAS – 1.ročník – 1948-49

Dnes si po prvý krát predstavíme časopis katolíckej mládeže JAS. Časopis som dostal doslova ako dar k iným mládežníckym časopisom od milého pána zo Skalice. Ďakujeme!

Tých pár čísiel je vzácnejších o to viac, že len čo začal časopis vychádzať, dopadli na neho udalosti „Výťazného“ februára 1948 a už v decembri toho istého roku zanikol.

Paradoxne toto číslo vyšlo práve v mesiaci, ktorý znamenal nástup komunistickej totality a v decembri toho roku priniesol časopisu aj jeho zánik.

Z tiráže časopisu vyberáme: JAS, mesačník katolíckej mládeže. Vychádza každého 10. v mesiaci. Majiteľ a vydavateľ Apoštolská administratúra v Trnave v zastúpení Msgr. Dr. Ambrózom Lazíkom, apoštolským administrátorom a. n. Zodpovedný zástupca časopisu Jozef Čurný. Rediguje redakčný kruh. Redakcia a administrácia: Bratislava, Kapitulská 5. Tlačí Lev. úč. spol. Ružomberok. Cena čísla 5 Kčs, ročné predplatné 50 Kčs.

Časopis začal vychádzať od decembra 1947. Celkove vyšiel v dvoch ročníkoch a to 10 čísiel I.ročník 1947/485 čísiel II. ročník 1948/49. Výtlačok obsahoval 24 čiernobielych strán o rozmeroch 285 mm x 200 mm. Články a príspevky miestami doplňovali fotografie a skromné ilustrácie.

O smerovaní časopisu je zmienka v úvodníku tohto čísla „Zapustili sme korene“ :

 Nechceme robiť časopis literárny, a nesháňal sa po novostiach z celého sveta. Chceme robiť časopis študentský, v ktorom mládež, chystajúca sa pre povolanie vedúcich v živote, nájde odraz vlastnej problematiky a cesty, ako možno zo seba vybudovať osobnosti. Jas má byt spoľahlivým sprievodcom medzi krútňavami mladosti, vychovávať zdravú, pracujúcu inteligenciu, ktorá si bude vedomá svojej povinnosti voči sebe, že má žiť čistým životom už pre večné svoje blaho, voči spoločnosti, ktorá bude v každom blížnom vidieť Krista, a voči Bohu, ktorá bude dobre robiť z lásky k Nemu. To neznamená, že by sme literatúru vylučovali; v Jase pre rozlet musia mať miesta všetci študenti, ak len niečo vytvoria. Tým, ktorým niečo neuverejníme, odkazujeme, aby neochabovali a nezatrpkli. Život nie je údolie radovánok, ale boja, premáhania sa. Od nich čakáme nové veci.

Prevládajúcim percentom článkov boli samozrejme príspevky s náboženským motívom, točiace sa okolo Boha, Svätého písma a katolíckych akcií pre mládež.

Nezanedbateľnú časť tvorili príspevky zasielané priamo do jeho čitateľov. Časopis vytvoril priestor pre mladých a začínajúcich literátov, ktorým uverejňoval ich poviedky a básne.

Venoval sa článkom patriacim k všeobecnému povedomiu, vzdelaniu a prehľadu o svete, živote, umení, ako aj napríklad téme o hudbe.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JAS z roku 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu JAS  – kliknutím na náhled strany:

Třinácté číslo časopisu BROUČEK – 4.ročník – 1949

Dnes archivované číslo časopisu BROUČEK z roku 1949 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Tubajtanaj. Veliký dík!

Několik čísel 1.ročníku BROUČKA se podařilo archivovat v článečku ze 14.1.2016.

BROUČEK – časopis nejmenších čtenářů vydával v rozsahu 16 stran Svaz zaměstnanců školství a osvěty a Výzkumný ústav pedagogický J.A.Komenského v Praze. V roce 1949 časopis vycházel 2x měsíčně. Výtisk BROUČKA stál 2 Kčs. Šéfredaktorem tohoto ročníku BROUČKA byl Antonín Gála.

Antonín Gála (*1905  +1997) byl učitelem, redaktorem, autorem literatury pro děti i turistické a vlastivědné literatury z Brněnska a Hodonínska. Učil na školách v Dambořicích, Kyjově a Brně-Židenicích a byl i zemský školní rada (po roce 1945). Redaktorsky působil v časopisech BRNĚNSKÝ KRAJ, OHNÍČEK, JISKRY, BROUČEK. Byl také krajský inspektor pro kulturu.

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 204:

„Brněnský Brouček byl určený nejmenším čtenářům a předčtenářům. Jeho název byl inspirován Karafiátovými Broučky, obrázek broučka s lucerničkou se nacházel i v záhlaví časopisu. Časopis byl programovým titulem tzv. brněnské literární skupiny teoretiků literatury pro děti a mládež (Oldřich Audy, František Tenčík a spol.), tiskl krátkou uměleckou, ale i žertovnou beletrii (někdy na pokračování), byl ilustrovaný, jeho černobílé obrázky byly vhodné k tomu, aby si je děti obarvovaly samy. Oznámení čtenářům redakce publikovala v rubrice „Broučkova pošta“, mezi další rubriky patřil např. pravidelný koutek hádanek „Pro bystré hlavy“. Charakteristickou postavičkou v Broučkovi byl vedle titulního Broučka, oznamujícího zprávy z redakce a oslovujícího čtenáře, skřítek Popletálek s popleteným jazykem a zvláštními přeřeknutími. Náklad časopisu se pohyboval kolem 50000 výtisků. Po únoru 1948 časopis zanikl. Brouček vydával svou vlastní Broučkovu knihovnu, a to v roce 1948, vyšly v ní 2 svazky.“

Na poslední straně dnes archivovaného čísla vyšel „minikomiks“ beze slov – CO ZPŮSOBILA FILÍPKOVA HUDBA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BROUČEK z roku 1949, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu BROUČEK  – kliknutím na náhled strany: