Archív kategorie: 1949

JUNÁCI VPŘED! – 4.ročník – 1948-49 – 2.časť

Dnešnú druhú polovicu archivovaných čísel časopisu JUNÁCI VPŘED! z roku 1948-49 pro www.detske-casopisy.cz, tak ako aj prvú digitalizoval damro a ku skompletizovaniu ročníka mu pomohli  Bobo a mwinkler. Ďakujeme krásne!

Tiráž aj príčiny obsahovej zmeny, ako aj zmeny názvu sme rozobrali v 1.časti.

V knihe ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) píšu okrem iného, aj o tomto ročníku:

Už od prvního přejmenování však časopis ztrácí na kvalitě, jeho největší lákadla, čtenářské kluby a seriál Rychlé šípy, v obsahu chybí a časopis tiskne především agitační články, např. v rubrice „Boj o mír“, výzvy jako „Neplýtvejte potravinami“, překlady dobové sovětské dětské prózy apod. Pravidelně informuje zejména o Pionýrské organizaci, rubrika Pionýrské noviny se posléze, po zániku časopisu osamostatňuje jako stejnojmenný týdeník. Vpřed byl i po svém zániku socialistickou kritikou dětské literatury zmiňován jako zřejmý odstrašující příklad bulvárního pojetí dětské literatury. U některých ideologů přerostla nechuť k němu v denuncující nenávist.

Tento ročník je príkladom preberania moci KSČ nad médiami a celkovou propagandou. Zo začiatku sa témam skautského hnutia z časopisu JUNÁK venovali aspoň dve stránky v pravidelnej rubrike JUNÁCKOU STOPOU.

Postupne sa v ňom začalo čoraz viac skloňovať slovo pionier (pionýr) a už v 15.čísle ho nahradila “pionierska rubrika“ CO DĚLAT V ODDÍLECH. Budúce smerovanie tejto rubriky naznačuje hneď je prvý článok Sovětský pionýr – náš vzor.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁCI VPŘED! z roku 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Propagandu pionierov po vzore Sovietskeho zväzu a predzvesť prechodu junákov na pionierov najlepšie vystihuje článok JAK SEM SE STAL PIONÝREM, uverejnený v čísle 14, spolu aj s poslednou JUNÁCKOU STOPOU.

Píše sa tu: Začalo to ten den, co jsme šli se školou na film „Bud připraven!“.Všem se nám líbil ten příběh pionýra, který se vracel do oddílu, líbil se nám pionýrský život sovětské mládeže, mně se líbilo především jak toho výřečného pionýra odnaučili mluvit moc složitě a úředně.

Zaujalo ma, ako súvisí názov filmu so sovietskou mládžou a tak som pátral, až som sa dopátral k filmu Krasnyj galstuk (1948) https://www.csfd.cz/film/210840-krasnyj-galstuk/filmoteka/

Svaz mládeže určil mesiac apríl (duben) mesiacom mládežníckej tlače a tak v čísle 32 až 35 začal vychádzať pravidelný kreslený, výdatne popisovaný seriál o výrobe časopisu Jak se dělá časopis JUNÁCI, VPŘED,

ale aj rôzne články o časopisoch pre deti a mládež, ich príprave, tlači a distribúcii.

V poslednom 48.čísle redakcia upozorňuje a vysvetľuje čitateľom návrat k pôvodnému skrátenému názvu VPŘED slovami:

Tak dnešní číslo je již posledním číslem tohoto ročníku. Je to tedy již téměř rok, co vyšlo prvé číslo časopisu Junáci, vpřed!, který vznikl sloučením časopisu Vpřed a Junák. Dva časopisy se stejným úkolem se tehdy sjednotily, tak jako podobně docházelo i k jednotě veškeré naší mládeže. Název časopisu tehdy, jak je vidět, vznikl z obou názvů dřívějších časopisů, bez ohledů na to, že byl příliš dlouhý a při řeči špatně použitelný.

Rozhodli jsme se tedy, že další ročník časopisu se musí přejmenovat, a abychom celou tu věc s přejmenováním usnadnili, vrátili jsme se k dřívějšímu názvu — VPŘED. Je to stručný, krátký název, který vyjadřuje úsilí mládeže a úsilí celé dnešní doby. Na rozdíl od názvu Junák, toto pojmenování je vyhovující jak členům pionýrských nebo místních oddílů Junáka, tak i ostatní mládeži.

Následkem toho, že se vracíme ke starému názvu, ale zároveň navazujeme na tento jediný ročník časopisu Junáci, vpřed!, je tento právě končící ročník čtvrtým ročníkem časopisu VPŘED. A po prázdninách začne vycházet V .ročník časopisu VPŘED.

Od čísla 25 sa začala v časopise objavovať „vkladná príloha“ (podľa menšieho počtu strán v publikovaných číslach, bola zrejme zaradená, ako bežné strany výtlačku).  Bol to román Nikolaja Čukovského „TAJEMSTVÍ DOMKU U ŘEKY“ (konkrétne vraj v č. 25, 27, 19, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45). Mal rozmery 22 × 15,9 cm a tu je jeho náhľad:

POKIAĽ HO NIEKTO VLASTNÍ a má možnosť jeho naskenovania, prosím aby ich zaslal na editor@detske-casopisy.cz Ďakujeme.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu JUNÁCI VPŘED! – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

JUNÁCI VPŘED! – 4.ročník – 1948-49 – 1.časť

Dnes archivované čísla časopisu JUNÁCI VPŘED! z roku 1948-49 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval damro. Ku skompletizovaniu ročníka mu pomohli  Bobo a mwinkler. Ďakujeme krásne!

Nedávno sme na SDČ publikovali kompletný 6.ročník časopisu VPŘED a to jeho modifikáciu VPŘED PIONÝŘI! Dnes by sme chceli predstaviť jeho ďalšiu verziu, vychádzajúcu pod týmto názvom iba v jednom 4.ročníku (1948-49) a to JUNÁCI VPŘED!

V tiráži sa uvádza: JUNÁCI VPŘED!časopis československé mládeže. – Vychádzí každé úterý. – Cena 3 Kčs. – Vydává Svaz České mládeže. – Řídí Svatopluk Hauser se spolupracovníky. – Odpovědný zástupce listu red. dr K. Bureš. – Redakce v Praze II, Štěpánská 61, telefon 285-69.  – Vydává a tiskne Mladá fronta v Praze II, Panská ul. 8. – Administrace v Praze II, Panská 8, telefon 241-41 až 48. – Předplatné na rok 130 Kčs. – Dohlédací poštovní úřad Praha 25.

Rok 1948 berieme ako jeden z medzníkov ohraničujúcim časové obdobia vydávania časopisov. V tomto roku po tzv. „Víťaznom februári“ a prevzatí moci Komunistickou stranou Československa, došlo k významnému zníženiu počtu titulov vydávaných novín a časopisov. Aj napriek veľkej obľube českej a slovenskej mládeže, pri náklade 193 000  výtlačkov, tento politický stav zasiahol aj časopis VPŘED, ktorý bol donútený zlúčiť sa s časopisom JUNÁK do titulu JUNÁCI, VPŘED!

Nestor časopisu a jeden z hlavných redaktorov Jaroslav Foglar dostal výpoveď a v poslednom čísle VPŘED 3.ročník (1947-48) číslo 45 sa s čitateľmi lúči slovami:

VŠEM ČTENÁŘSKÝM KLUBŮM A JEDNOTLIVÝM  ČTENÁŘŮM. Hoši a děvčata, jak jste si už určitě přečetli na 2. stránce, tímto číslem se končí život časopisu „Vpřed“. Od září počne vycházet časopis nový, který vznikne sloučením časopisů „Junák“ a „Vpřed“. Do redakce tohoto nového časopisu jsem nebyl přibrán a proto se dnes s vámi se všemi srdečně loučím. Co zamýšlí s mými kluby nová redakce, dovíte se jistě v 1. čísle nového časopisu. Doufám, že moji myšlenku čtenářských klubů, která se po tolika let osvědčovala jako dobrá, nová redakce příliš nepozmění, a že vám dá možnost k další klubovní činnosti.  Jaroslav Foglar.

Dôvod zlúčenia časopisov uvádza redakcia takto:

MILÍ ČTENÁŘI, byli jste snad překvapeni novým vzhledem i novým obsahem našeho časopisu a tážete se, co je důvodem této změny. Příčinou toho všeho je snaha po lepším a dokonalejším časopise a také nutnost šetřiti papírem pro naši republiku.

To, že jsme pro vás provedli sloučení dvou časopisů pro mládež, Junáka a Vpředu, v časopis jediný, bylo především umožněno únorovou revolucí a jedním z jejich důsledků – sjednocení mládeže u nás. Jsme teď všichni členy Svazu české mládeže, jediné naší mládežnické organisace.

A protože členové Svazu české mládeže, kteří jsou mladší než patnáct let, se jmenují junáci a zabývají se junáckou výchovou, proto jistě i vy budete se přihlašovat všichni do jejich řad a budete rádi číst svůj časopis, který vám který vám neopomene o junáctví přinášet co nejvíc zpráv.

Nový časopis, který se bude řídit zkušenostmi obou svých předchůdců, chceme samozřejmě učinit časopisem opravdu nejlepším. Proto vás všechny zveme, abyste nám hojně v této práci pomáhali svými radami a návrhy. Dělal časopis dobře, je ovšem velká práce a ještě větší odpovědnost. Tuto odpovědnost si musíte také uvědomit vy, až nám budete psát. Musíte dobře uvážit, co bylo ve vašem dřívějším časopise dobré a jenom to dobré anebo ještě lepší nám doporučovat. Nesmíte se řídit jenom osobními zálibami bez ohledu na prospěch celku, ale podřizovat také své přání těm vyšším a výchovným cílům, ke kterým náš časopis vždycky musí směřovat. Nemůžeme vám jenom krátit dlouhou chvíli. Musíme vám pomáhat rozhojňovat vaše vědomosti tak, abyste jednou byli těmi nejlepšími občany naši socialistické republiky.

Těšíme se s vámi na tuto krásnou spolupráci a věříme, že náš časopis bude pro vás na řadu let nejlepším kamarádem.

Komix Rychlé šípy z poslednej strany nahradil seriál  ČESKY PIONÝR Dr. Emil Holub. Podľa knihy spisovateľa Vojtecha Lva (*1882 – +1974) „ZA VELKÝM DOBRODRUŽSTVÍM“, ho nakreslil český maliar a grafik Josef Paukert (*1915 – +1991). Vychádzal od 1.čísla až po číslo 22.

Číslo 24 – 43 ho nahradilo „Vyprávěním dalekého severu“ Antona Pospíšila, ktoré spracoval podľa knihy Allen Roya Evansa „SOBI TÁHNOU“.

V čísle 27 sa však SOBI TÁHNOU z poslednej stránky stiahlo do vnútra a nahradil ho komiks ilustrátora a spoluautora „Rychlých šípů“ Jana Fishera. Keďže Jaroslav Foglar, ako som už písal, dostal od vedenia vydavateľstva výpoveď, Fischer začal kresliť podobný seriál so scenárom (údajne) Karla Bureše. Bol zrejme šitý horúcou ihlou a tak sa príbeh skupiny chlapcov z jednej triedy formoval postupne od čísla k číslu, tak ako jeho názov Jiskrovci.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁCI VPŘED! z roku 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu JUNÁCI VPŘED! – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Třinácté číslo časopisu BROUČEK – 4.ročník – 1949

Dnes archivované číslo časopisu BROUČEK z roku 1949 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Tubajtanaj. Veliký dík!

Několik čísel 1.ročníku BROUČKA se podařilo archivovat v článečku ze 14.1.2016.

BROUČEK – časopis nejmenších čtenářů vydával v rozsahu 16 stran Svaz zaměstnanců školství a osvěty a Výzkumný ústav pedagogický J.A.Komenského v Praze. V roce 1949 časopis vycházel 2x měsíčně. Výtisk BROUČKA stál 2 Kčs. Šéfredaktorem tohoto ročníku BROUČKA byl Antonín Gála.

Antonín Gála (*1905  +1997) byl učitelem, redaktorem, autorem literatury pro děti i turistické a vlastivědné literatury z Brněnska a Hodonínska. Učil na školách v Dambořicích, Kyjově a Brně-Židenicích a byl i zemský školní rada (po roce 1945). Redaktorsky působil v časopisech BRNĚNSKÝ KRAJ, OHNÍČEK, JISKRY, BROUČEK. Byl také krajský inspektor pro kulturu.

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 204:

„Brněnský Brouček byl určený nejmenším čtenářům a předčtenářům. Jeho název byl inspirován Karafiátovými Broučky, obrázek broučka s lucerničkou se nacházel i v záhlaví časopisu. Časopis byl programovým titulem tzv. brněnské literární skupiny teoretiků literatury pro děti a mládež (Oldřich Audy, František Tenčík a spol.), tiskl krátkou uměleckou, ale i žertovnou beletrii (někdy na pokračování), byl ilustrovaný, jeho černobílé obrázky byly vhodné k tomu, aby si je děti obarvovaly samy. Oznámení čtenářům redakce publikovala v rubrice „Broučkova pošta“, mezi další rubriky patřil např. pravidelný koutek hádanek „Pro bystré hlavy“. Charakteristickou postavičkou v Broučkovi byl vedle titulního Broučka, oznamujícího zprávy z redakce a oslovujícího čtenáře, skřítek Popletálek s popleteným jazykem a zvláštními přeřeknutími. Náklad časopisu se pohyboval kolem 50000 výtisků. Po únoru 1948 časopis zanikl. Brouček vydával svou vlastní Broučkovu knihovnu, a to v roce 1948, vyšly v ní 2 svazky.“

Na poslední straně dnes archivovaného čísla vyšel „minikomiks“ beze slov – CO ZPŮSOBILA FILÍPKOVA HUDBA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BROUČEK z roku 1949, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu BROUČEK  – kliknutím na náhled strany: