Archív kategorie: 1948

JUNÁK – 30. ročník – 1947-48

Dnes archivovaná čísla časopisu JUNÁK z let 1947-48 pro www.detske-casopisy.cz  byla využita z projektu 100 let časopisu JUNÁK, jehož cílem bylo digitalizoval všechny vydané čísla. V článečku z 19.3.2014 jsme archivovali prvních 10 čísel 30. ročníku JUNÁKA. Dneškem je celý ročník digitalizován a archivován kompletně!

Tento ročník byl na dalších 20 let posledním, protože další školní rok už přestal časopis JUNÁK existovat. I když v posledním čísle redakce avizuje, že po prázdninách čeká čtenáře překvapení „v našem časopise JUNÁCI, VPŘED!„, jednalo se o překvapení nemilé. Úroveň časopisu se opět snížila a trend byl ukončen v roce 1951, kdy se už časopis jmenoval VPŘED PIONÝŘI – v září 1951 už další číslo nevyšlo a časopis pro nezájem zanikl.

Šéfredaktorem 30.ročníku (1947-48) týdeníku junácké mládeže byl Jaroslav Novák – Braťka, zakladatel a vůdce slavného pražského vodáckého oddílu „PĚTKA“. Jiný slavný vůdce a spisovatel Jaroslav Foglar – Jestřáb v tomto čase už v redakci JUNÁKA nepůsobí, přešel do „konkurenčního“ časopisu VPŘED.

V tiráži časopisu (11. číslo) lze číst:JUNÁK týdeník junácké mládeže, číslo 11 – Majitel a vydavatel: Junák, ústředí skautské výchovy. Redakce: PRAHA II, Štěpánská ulice číslo 61, telefon 285-69. Administrace: Praha II, Václavské náměstí 36, telefon číslo 214-51. – Vedoucí redaktor: Jaroslav Novák. – Odpovědný zástupce listu: redaktor Jiří Lapáček – Jasan. – V redakční radě Jarmil M. Burghauser a Josef Starec. Tiskne Melantrich a. s., Praha. – Používání novinového poštovného povoleno pod číslem IA-2372-OB, dohlédací pošt. úřad Praha 25. Cena výtisku Kčs 2,50. Toto číslo vyšlo 13. XI. 1947.“

Časopis JUNÁK byl tištěn na formátu 27,5 x 18,5 cm, byl číslován průběžně a má celkem 704 stran – nikoli 698 jak je uvedeno v posledním čísle, protože došlo k chybnému stránkování 491 až 506 (přestože v předešlém čísle je správně 481 až 496).

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1. DÍL se na straně 62 zmiňuje:

Třicátý ročník (1947- 1948) poznamenala již krizová situace poválečných poměrů. Nejprve zde vychází pokračování seriálu Roy a jeho Bobři (č.1-9/1948). Záhy je ale příběh z technických důvodů přerušen (nejsou už prostředky na přetiskování zahraničních seriálů) a k nelibosti čtenářů zůstává neukončený.
Zadní stranu obálky pokrýval po prvních čtrnáct čísel domácí napínavý skautský seriál psaný i kreslený Pavlem Vječnerem Tajemství bažin (příběh skautské družiny Sobů). Skauti si vyjeli na třídenní výlet do Jižních Čech, do kraje zrádných rašelinišť a záhad svítících bludiček. Pobyt měli zajištěný v opuštěném klášteře, bývalém skladišti nedaleké továrny na porcelán. Chlapci si tam prožijí dobrodružství: všimnou si tajemného světla z bažin i signálů z kláštera a usvědčí správce z nekalostí – krádeže porcelánu.“

Wikipedie:

Skaut je nejstarší skautský časopis pro mládež vydávaný v českých zemích, jeho první číslo vyšlo 15. ledna 1915. Redaktorem byl tehdy A. B. Svojsík, podíleli se i členové Pražské Dvojky. Časopis vychází doposud, přestože jeho vydávání bylo několikrát přerušeno, a to zejména z politických důvodů, v roce 1940 (obnoveno 1945), 1948 (obnoveno 1968) a 1970 (obnoveno 1990). Název časopisu se postupem času měnil, od původního „Junák“ přes různé varianty, nejčastěji „Skaut – Junák“ , po jeho dočasném sloučení s časopisem Vpřed roku 1949 také „Junáci Vpřed“, až k současnému „Skaut“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK z let 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu JUNÁK zde >>>

ďalšie čísla časopisu JAS – 1.ročník – 1947-48

V príspevku z 20.11.2017, sme si po prvý krát predstavili jeden z náboženských časopisov s názvom JAS – časopis katolíckej mládeže. 

Podarilo sa mi zohnať ešte niekoľko jeho výtlačkov, ktoré publikujeme v dnešnom príspevku. Jedná sa o dve dvojčísla (po 36 strán), jedno číslo (24 strán) a záverečné dvojčíslo ročníka (48 strán).

Pri poslednom štúdiu a vyhľadávaní podkladov som zistil chybné označenie 1.ročníka, ako (1948-49). Správne označenie rokov vydávania je 1.ročník (1947-48). Omyl som sa snažil opraviť vo všetkých vizuálnych označeniach ročníka. Za chybu sa ospravedlňujem.

V knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960 (str.106; str.338) o tomto periodiku píšu:

…pre mládež vychádzal JAS, časopis katolíckej mládeže. Vydávala ho Apoštolská administratúra v Trnave mesačne od decembra 1947. Zodpovedným redaktom bol J. Čemý. Usiloval sa riešiť problémy mladej generácie a pomáhal jej zapájať sa do kultúrneho života. Mal priestor pre mladých, začínajúcich literátov, uverejňoval ich poviedky a básne. Umožňoval mladým, aby sami tvorili tento časopis príspevkami i zverejňovaním svojich problémov, na ktoré im odpovedali odborníci (napr. otázky vzťahov mladých ľudí navzájom, k profesorom, rodičom a pod.). Úlohou
časopisu bolo vnášať radosť a jasný pohľad na svet do života mladých. Prinášal aj ponuky a recenzie kníh pre mládež, všímal si športové aktivity mladých a nenechával ich bez humoru a krížoviek.
Bol to vydarený časopis pre stredoškolskú mládež, jeho trvanie sa skončilo v decembri 1948

J A S – Časopis katolíckej mládeže.
V tiráži: Mesačník katolíckej mládeže. Vych. v Bratislave mesačne, okrem prázdnin, vo formáte 21×29 cm. Zodp. zást. Jozef Černý s red. kruhom. Zodp. red. Ambróz Lazík, výk. red. Ján Hudák. Vyd. a maj. Apoštolská administratúra v Trnave v zastúpení Ambróza Lazíka. Tlač. Lev, úč. spol. v Ružomberku.

Roč. I. 1947/1948 10 č. 216 s.
Roč. II. 1948/1949 5 č. 72 s.

Vych. od dec. 1947; posl. dvojčíslo 4-5/ II (dec. 1948-jan. 1949); čas. zrušený.

Od dvojčísla 04-05 začala v časopise pravidelne vychádzať rubrika „ŠTUDENTI, CHODIEVATE DO KINA?“, v ktorej boli uverejňované príspevky Vladimíra Buka,  riešiace otázky z estetiky a etiky filmového umenia, s ohľadom na kresťanské stanovisko, výsledkom ktorého malo byť úsilie určovať vkus vtedajšieho študentstva.

Jednou z úloh časopisu bolo aj poradenstvo pre mladých ľudí nájsť správnu cestu v živote. A to nie len z pohľadu viery a náboženstva, ale aj z praktických a psychologických rád, čo a ako ďalej.

Na dvoch, niekedy až piatich stranách vychádzal na pokračovanie krátky román Francisa Xaviera Weisera – SVETLO HÔR,  ktorý sa zaoberá priateľstvom viedenského a tirolského chlapca a popisuje tu krátku etapu, keď spolu kráčali životom, ako najlepší priatelia. Dôležitou úlohou v príbehu je konfrontácia katolíckych hodnôt a katolíckych zásad správneho života s nepriateľským sekularizovaným svetom. Kniha vyšla vo viac ako 40 jazykoch a jej celkový náklad všetkých vydaní prekročil milión výtlačkov.

Prebal rovnomennej knihy z roku 1941 v českom jazyku.

Popri všetkých témach sa časopis neustále niesol v náboženskom duchu a to aj v hodnotení výtvarného umenia,…

…v ktorom hodnotia napríklad Picassov obraz, ako „Picassova nemožná abstrakcia“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JAS z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JAS – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla JAS zde >>>

JUNÁCI VPŘED! – 4.ročník – 1948-49 – 2.časť

Dnešnú druhú polovicu archivovaných čísel časopisu JUNÁCI VPŘED! z roku 1948-49 pro www.detske-casopisy.cz, tak ako aj prvú digitalizoval damro a ku skompletizovaniu ročníka mu pomohli  Bobo a mwinkler. Ďakujeme krásne!

Tiráž aj príčiny obsahovej zmeny, ako aj zmeny názvu sme rozobrali v 1.časti.

V knihe ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) píšu okrem iného, aj o tomto ročníku:

Už od prvního přejmenování však časopis ztrácí na kvalitě, jeho největší lákadla, čtenářské kluby a seriál Rychlé šípy, v obsahu chybí a časopis tiskne především agitační články, např. v rubrice „Boj o mír“, výzvy jako „Neplýtvejte potravinami“, překlady dobové sovětské dětské prózy apod. Pravidelně informuje zejména o Pionýrské organizaci, rubrika Pionýrské noviny se posléze, po zániku časopisu osamostatňuje jako stejnojmenný týdeník. Vpřed byl i po svém zániku socialistickou kritikou dětské literatury zmiňován jako zřejmý odstrašující příklad bulvárního pojetí dětské literatury. U některých ideologů přerostla nechuť k němu v denuncující nenávist.

Tento ročník je príkladom preberania moci KSČ nad médiami a celkovou propagandou. Zo začiatku sa témam skautského hnutia z časopisu JUNÁK venovali aspoň dve stránky v pravidelnej rubrike JUNÁCKOU STOPOU.

Postupne sa v ňom začalo čoraz viac skloňovať slovo pionier (pionýr) a už v 15.čísle ho nahradila “pionierska rubrika“ CO DĚLAT V ODDÍLECH. Budúce smerovanie tejto rubriky naznačuje hneď je prvý článok Sovětský pionýr – náš vzor.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁCI VPŘED! z roku 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Propagandu pionierov po vzore Sovietskeho zväzu a predzvesť prechodu junákov na pionierov najlepšie vystihuje článok JAK SEM SE STAL PIONÝREM, uverejnený v čísle 14, spolu aj s poslednou JUNÁCKOU STOPOU.

Píše sa tu: Začalo to ten den, co jsme šli se školou na film „Bud připraven!“.Všem se nám líbil ten příběh pionýra, který se vracel do oddílu, líbil se nám pionýrský život sovětské mládeže, mně se líbilo především jak toho výřečného pionýra odnaučili mluvit moc složitě a úředně.

Zaujalo ma, ako súvisí názov filmu so sovietskou mládžou a tak som pátral, až som sa dopátral k filmu Krasnyj galstuk (1948) https://www.csfd.cz/film/210840-krasnyj-galstuk/filmoteka/

Svaz mládeže určil mesiac apríl (duben) mesiacom mládežníckej tlače a tak v čísle 32 až 35 začal vychádzať pravidelný kreslený, výdatne popisovaný seriál o výrobe časopisu Jak se dělá časopis JUNÁCI, VPŘED,

ale aj rôzne články o časopisoch pre deti a mládež, ich príprave, tlači a distribúcii.

V poslednom 48.čísle redakcia upozorňuje a vysvetľuje čitateľom návrat k pôvodnému skrátenému názvu VPŘED slovami:

Tak dnešní číslo je již posledním číslem tohoto ročníku. Je to tedy již téměř rok, co vyšlo prvé číslo časopisu Junáci, vpřed!, který vznikl sloučením časopisu Vpřed a Junák. Dva časopisy se stejným úkolem se tehdy sjednotily, tak jako podobně docházelo i k jednotě veškeré naší mládeže. Název časopisu tehdy, jak je vidět, vznikl z obou názvů dřívějších časopisů, bez ohledů na to, že byl příliš dlouhý a při řeči špatně použitelný.

Rozhodli jsme se tedy, že další ročník časopisu se musí přejmenovat, a abychom celou tu věc s přejmenováním usnadnili, vrátili jsme se k dřívějšímu názvu — VPŘED. Je to stručný, krátký název, který vyjadřuje úsilí mládeže a úsilí celé dnešní doby. Na rozdíl od názvu Junák, toto pojmenování je vyhovující jak členům pionýrských nebo místních oddílů Junáka, tak i ostatní mládeži.

Následkem toho, že se vracíme ke starému názvu, ale zároveň navazujeme na tento jediný ročník časopisu Junáci, vpřed!, je tento právě končící ročník čtvrtým ročníkem časopisu VPŘED. A po prázdninách začne vycházet V .ročník časopisu VPŘED.

Od čísla 25 sa začala v časopise objavovať „vkladná príloha“ (podľa menšieho počtu strán v publikovaných číslach, bola zrejme zaradená, ako bežné strany výtlačku).  Bol to román Nikolaja Čukovského „TAJEMSTVÍ DOMKU U ŘEKY“ (konkrétne vraj v č. 25, 27, 19, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45). Mal rozmery 22 × 15,9 cm a tu je jeho náhľad:

POKIAĽ HO NIEKTO VLASTNÍ a má možnosť jeho naskenovania, prosím aby ich zaslal na editor@detske-casopisy.cz Ďakujeme.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu JUNÁCI VPŘED! – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

JUNÁCI VPŘED! – 4.ročník – 1948-49 – 1.časť

Dnes archivované čísla časopisu JUNÁCI VPŘED! z roku 1948-49 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval damro. Ku skompletizovaniu ročníka mu pomohli  Bobo a mwinkler. Ďakujeme krásne!

Nedávno sme na SDČ publikovali kompletný 6.ročník časopisu VPŘED a to jeho modifikáciu VPŘED PIONÝŘI! Dnes by sme chceli predstaviť jeho ďalšiu verziu, vychádzajúcu pod týmto názvom iba v jednom 4.ročníku (1948-49) a to JUNÁCI VPŘED!

V tiráži sa uvádza: JUNÁCI VPŘED!časopis československé mládeže. – Vychádzí každé úterý. – Cena 3 Kčs. – Vydává Svaz České mládeže. – Řídí Svatopluk Hauser se spolupracovníky. – Odpovědný zástupce listu red. dr K. Bureš. – Redakce v Praze II, Štěpánská 61, telefon 285-69.  – Vydává a tiskne Mladá fronta v Praze II, Panská ul. 8. – Administrace v Praze II, Panská 8, telefon 241-41 až 48. – Předplatné na rok 130 Kčs. – Dohlédací poštovní úřad Praha 25.

Rok 1948 berieme ako jeden z medzníkov ohraničujúcim časové obdobia vydávania časopisov. V tomto roku po tzv. „Víťaznom februári“ a prevzatí moci Komunistickou stranou Československa, došlo k významnému zníženiu počtu titulov vydávaných novín a časopisov. Aj napriek veľkej obľube českej a slovenskej mládeže, pri náklade 193 000  výtlačkov, tento politický stav zasiahol aj časopis VPŘED, ktorý bol donútený zlúčiť sa s časopisom JUNÁK do titulu JUNÁCI, VPŘED!

Nestor časopisu a jeden z hlavných redaktorov Jaroslav Foglar dostal výpoveď a v poslednom čísle VPŘED 3.ročník (1947-48) číslo 45 sa s čitateľmi lúči slovami:

VŠEM ČTENÁŘSKÝM KLUBŮM A JEDNOTLIVÝM  ČTENÁŘŮM. Hoši a děvčata, jak jste si už určitě přečetli na 2. stránce, tímto číslem se končí život časopisu „Vpřed“. Od září počne vycházet časopis nový, který vznikne sloučením časopisů „Junák“ a „Vpřed“. Do redakce tohoto nového časopisu jsem nebyl přibrán a proto se dnes s vámi se všemi srdečně loučím. Co zamýšlí s mými kluby nová redakce, dovíte se jistě v 1. čísle nového časopisu. Doufám, že moji myšlenku čtenářských klubů, která se po tolika let osvědčovala jako dobrá, nová redakce příliš nepozmění, a že vám dá možnost k další klubovní činnosti.  Jaroslav Foglar.

Dôvod zlúčenia časopisov uvádza redakcia takto:

MILÍ ČTENÁŘI, byli jste snad překvapeni novým vzhledem i novým obsahem našeho časopisu a tážete se, co je důvodem této změny. Příčinou toho všeho je snaha po lepším a dokonalejším časopise a také nutnost šetřiti papírem pro naši republiku.

To, že jsme pro vás provedli sloučení dvou časopisů pro mládež, Junáka a Vpředu, v časopis jediný, bylo především umožněno únorovou revolucí a jedním z jejich důsledků – sjednocení mládeže u nás. Jsme teď všichni členy Svazu české mládeže, jediné naší mládežnické organisace.

A protože členové Svazu české mládeže, kteří jsou mladší než patnáct let, se jmenují junáci a zabývají se junáckou výchovou, proto jistě i vy budete se přihlašovat všichni do jejich řad a budete rádi číst svůj časopis, který vám který vám neopomene o junáctví přinášet co nejvíc zpráv.

Nový časopis, který se bude řídit zkušenostmi obou svých předchůdců, chceme samozřejmě učinit časopisem opravdu nejlepším. Proto vás všechny zveme, abyste nám hojně v této práci pomáhali svými radami a návrhy. Dělal časopis dobře, je ovšem velká práce a ještě větší odpovědnost. Tuto odpovědnost si musíte také uvědomit vy, až nám budete psát. Musíte dobře uvážit, co bylo ve vašem dřívějším časopise dobré a jenom to dobré anebo ještě lepší nám doporučovat. Nesmíte se řídit jenom osobními zálibami bez ohledu na prospěch celku, ale podřizovat také své přání těm vyšším a výchovným cílům, ke kterým náš časopis vždycky musí směřovat. Nemůžeme vám jenom krátit dlouhou chvíli. Musíme vám pomáhat rozhojňovat vaše vědomosti tak, abyste jednou byli těmi nejlepšími občany naši socialistické republiky.

Těšíme se s vámi na tuto krásnou spolupráci a věříme, že náš časopis bude pro vás na řadu let nejlepším kamarádem.

Komix Rychlé šípy z poslednej strany nahradil seriál  ČESKY PIONÝR Dr. Emil Holub. Podľa knihy spisovateľa Vojtecha Lva (*1882 – +1974) „ZA VELKÝM DOBRODRUŽSTVÍM“, ho nakreslil český maliar a grafik Josef Paukert (*1915 – +1991). Vychádzal od 1.čísla až po číslo 22.

Číslo 24 – 43 ho nahradilo „Vyprávěním dalekého severu“ Antona Pospíšila, ktoré spracoval podľa knihy Allen Roya Evansa „SOBI TÁHNOU“.

V čísle 27 sa však SOBI TÁHNOU z poslednej stránky stiahlo do vnútra a nahradil ho komiks ilustrátora a spoluautora „Rychlých šípů“ Jana Fishera. Keďže Jaroslav Foglar, ako som už písal, dostal od vedenia vydavateľstva výpoveď, Fischer začal kresliť podobný seriál so scenárom (údajne) Karla Bureše. Bol zrejme šitý horúcou ihlou a tak sa príbeh skupiny chlapcov z jednej triedy formoval postupne od čísla k číslu, tak ako jeho názov Jiskrovci.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁCI VPŘED! z roku 1948-49, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu JUNÁCI VPŘED! – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.