Category Archives: 1947

Novinka zo Slovenska MLADÝ ŽIVOT – 03.ročník – 1947-48

Pri jednej z návštev východného Slovenska sa mi podarilo zohnať niekoľko desiatok zaujímavých, detských novín MLADÝ ŽIVOT. 

Z tiráže, tak ako aj z internetu som sa nič podstatné nedozvedel. Informácie o tomto časopise (novinách), ako keby sa prepadli pod zem. Tu sú získané informácie:
Vychádza každý týždeň, okrem hlavných školských prázdnin. Zodpovedný zástupca: Alojz Ilek. Sostavuje: Michal Šteinhíbel s redakčným kruhom. Výtlačok bol za 1 Kčs.

V knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960 o nich píšu:

Základnými novinami pre školskú mládež sa hneď po vojne stal MLADÝ ŽIVOT (746), ktorý vychádzal týždenne od okt. 1945 v Štátnom nakladateľstve v Bratislave, ako obnovený časopis (predtým vychádzal v r. 1932-1939). Pomáhal a povzbudzoval žiakov v školskej práci, učení, rozširovaní okruhu vedomostí, hlbšiemu poznaniu seba, národa, štátu, slovanstva. Poukazoval na históriu a spätosť národa s minulosťou, na jeho kresťanské tradície a korene. Časopis bol nadstranícky. Mal zaujímavé rubriky: Slovania, ktorá prinášala poznatky a zaujímavosti zo života niektorého slovanského národa, Život a pokrok – oboznamovala s novinkami techniky, Telesná výchova mladých, Nové knihy, ktorá prinášala recenzie kníh pre mládež, Oriešky-krížovky a iné rébusy, Veselá chvíľka – žartíky zo školských lavíc. Od roku 1948 pribudla rubrika Budujeme, ktorá prinášala správy zo stavieb dvojročnice. Časopis sa venoval literárnej výchove mládeže, prináša] krátke životopisné eseje o našich literátoch, prípadne výtvarných a hudobných umelcoch .
Od roku 1949 sa rubrika Slovania zmenila na rubriku Ľudové demokracie, pribudla rubrika Pionieri píšu, pribudli politické úvodníky ospevujúce socializmus. Časopis bol primerane ilustrovaný, napriek tomu zanikol pod tlakom pionierskych časopisov. Posledné číslo 40/ V z 22. júna 1950 hodnotí svoj týždenník ako zrkadlo budovateľského úsilia na ceste k socializmu. Rozlúčil sa ako pred prázdninami, ale po nich už nevychádzal.

Po vojne rokoch 1947–1957 prebiehal v Československu mládežnícky boom takzvané „Stavby mládeže“. Budovateľsky nadšení mladí ľudia, organizovaní v Československom zväze mládeže, sa dobrovoľne a oduševnene zúčastňovali na budovaní socialistickej vlasti. Jenou z nich bola aj železničná trať medzi Hronskou Dúbravou a Banskou Štiavnicou. Niesla názov „Trať mládeže“. Jej stavba sa začala 1.apríla 1948 a stala sa tak ústrednou témou tohto čísla.

Časopis mal 8 strán a tak s doň veľa príspevkov nezmestilo. No okrem krátkych poviedok si tu svoje miesto našli nielen  príspevky od žiakov, oznamy Sokolskej mládeže, zaujímavosti z domova a zo sveta, ale aj nejaká tá budovateľská pesnička. Samozrejme s témou Trati mládeže.

Záver časopisu, podobne ako u mnohých iných rovnako žánrovo zameraných periodik, obsahoval dve strany vtipov, básničiek a lúštiteľských orieškov.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ŽIVOT z roku 1947-1948, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLADÝ ŽIVOT  – kliknutím na náhled strany:

Poválečná VLAŠTOVIČKA – 6.ročník – 1946-47

Dnes archivované čísla časopisu VLAŠTOVIČKA z roku 1946-47 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pr. Veliký dík!

VLAŠTOVIČKA byl ilustrovaný časopis pro děti ve věku okolo 10 let, který vycházel měsíčně od roku 1937. Jeho vycházení bylo zastaveno v roce 1941.  Po válce bylo jeho vydávání obnoveno. Spolu s poválečným časopisem STUDÁNKA je tento časopis považován za předchůdce dnes už ne příliš známého časopisu PLAMEN MLÁDÍ a ten zase za předchůdce známějšího časopisu OHNÍČEK.

VLAŠTOVIČKAčíslování stran podobné jako většina tehdejších časopisů pro děti – průběžné. Dnes archivovaná čísla mají rozsah 16 stran.

V rámci odlišení zvolila redakce VLAŠTOVIČKY jiný způsob oslovování svých čtenářů – namísto obvyklého „milé děti“ používala oslovení „vážená děcka„.

Štefan Švec ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850–1989) na stranách 588-589 píše:

VLAŠTOVIČKA – PODTITUL: časopis šťastných dětí, ROKY VYDÁVÁNÍ: 1937-1941, obnovena v letech 1945-1949 (do konce školního roku), PERIODICITA: Měsíčník, Čtrnáctideník (od roč. 6, po II. světové válce), VYDAVATEL: Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských v Brně (1937-1940), Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví v Praze a v Brně (1940-1941), Ústřední výbor zaměstnanců školské a kulturní služby a Výzkumný pedagogický ústav (1945-1949), ŠÉFREDAKTOR Čl HLAVNí REDAKTOR: Přemysl Hauser. Karel Kalláb a Antonín Zhoř (1937-1940), J. Schafer. R. Obdržálek a A. Zhoř (1940-1941), A. Zhoř s redakční radou (1945-1948/1949), O. Bárta (1948/1949), VYBRANÍ SPOLUPRACOVNÁCI A PŘISPĚVATELÉ: J. Alda, F. Autrata, Oldřich Bárta, v. Bělský, B. Beneš-Buchlovan, Ivan Blatný, K. Bochořák, V. Cinybulk, P. Čermák. Václav Čtvrtek, Petr Denk. Václav Deyl. A. Gála. František Halas, Jaromír Hořejš. Jan Hostáň, Karel Hroch, František Hrubín, A. M. Janová, J. John. J. Kalenda. K. Kalláb. K. Kapoun. Josef Knotek, Antonín Kozel, J. S. Kubín, F. Kubka, A. Kutinová, Marie Majerová, Miloš Malý. Oldřich Mikulášek, M. Nádvorník, Rudolf Obdržálek, Ivan Olbracht. František Omelka, G. R. Opočenský, J. Otoupalík, Josef Pavel, B. pfleger, J. Plachetka. Mikota Pobydnyj, L. Pokorný. Karel PoIedne, Marie Pujmanová. J. Roučka, Hanuš Sedláček-Promyk, Jaroslav Seifert, J.Schafer, L. Simanov, Kamila Sojková. J. SpilJc.a, B. Stýblo. Ota Šafránek. F. Simová. J. Tomeček. J. Urbánková. M. Veselý. Z. Vořechová. Adolf Wenig, M. Zfchová, Z. Zizius aj. AUTOŘI lLUSTRACÍ A OBRAZOVÉHO DOPROVODU: Mikoláš Aleš, Cyril Bouda, J.Brukner, Vojtěch Cinybulk, Josef Capek, František Doubrava, Věra Fridrichová. Z. Galuška, Alois Hejl. F. Hlavica, Jappy, Karel Jílek, M.Jiránek, Josef Lada, Alena Ladová, D.Landrová, J.Liesler, J.Lukeš, Josef Mánes, Eduard Milén, K.Muller, Stanislav Nebenfuhr, Miroslav Netík, Bedřich Petrovan, Václav Plátek, F. Podešva, Emil Poledník, Rudolf Puchýř, Vlastimil Rada Sin, V. Sedláček, Miluše Smitková, A. Strnadel, Františe Susser, C. Vondrouš, B. Vořech, F. Vrobel, Adolf Zábranský, Otakar Zemina aj.
CHARAKTERISTIKA. CITACE ZE SEKUNDÁRNí LITERATURY: Populárni, bohatě ilustrovaný časopis s programově optimistickým obsahem. Byl určený nejprve nejmladším čtenářům, později pro děti ve věku 11 – 15 let, a po II. světové válce tak věkově navazoval na časopisy Brouček a Jiskry. Brouček vedl též Antonín Zhoř. Časopis před svým zastavením během okupace zaujal dobovou kritiku literární i výtvarnou úrovní. Tiskl řadu drobných materiálů a také kvalitnich fotografii, hlavním, úvodním a nejobsáhlejším materiálem čísla byl text na pokračování propojující celý ročník. V roce 1941 po 10. čísle 4.ročníku (květen 1941) přestal vycházet, v září 1945 byl obnoven. Po celou dobu své existence se časopis věnoval společenským tématům, před II. světovou válkou např. legionářské problematice, po ní proměně společnosti v socialistickém duchu.
Vlaštovička měla především beletristický obsah, v němž se potkávaly různé generace kvalitních autorů pro děti, otiskovala texty na pokračování, tiskla ale také „Veselou stránku“ s říkadly a hádankami či „Vlaštoviččiny promluvy“. Už před válkou publikovala významný díl překladové, zejména ruské dětské literatury . „Zábavná část byla pak soustředěna do různých zájmových rubrik (Zasmějeme se, Kouzelnický koutek, Hříčky, hádanky a žerty, Hovory se čtenáři apod.).“
Časopisy Vlaštovička a Brouček otiskovaly výběrovou poezii. Všechny tři zminěné brněnské časopisy (Jiskry, Vlaštovička, Brouček) pravidelně obsahovaly krátké divadelní scénky pro možnou inscenaci dětmi a zábavru rubriky, byly i kvalitně výtvarně vedeny. Tiskly překlady z ruštiny (jedním z úkolů, které si vytkly, bylo seznamovat čtenáře se sovětskou dětskou literaturou), Vlaštovička i zprávy ze světa. Časopisy byly ilustrovány, jejich výtvarný doprovod tvoří svéráznou kapitolu v dějinách české dětské časopisecké ilustrace. Po únoru 1948 se dosud pestře vedený obsah časopisů proměnil, „automatizovaný jazyk ovládl vše, včetně korespondence se čtenáři. V roce 1949 Brouček a Vlaštovička zanikly“.
Časopis byl spolu se Studánkou nahrazen od školního roku 1949/1950 Plamenem mládí, o rok později Ohníčkem.
Vlaštovička vydávala vlastní Knihovnu Vlaštovičky, v níž v letech 1941-1947 vyšlo 19 svazků.“

Čtení na pokračování bylo v 6.ročníku VLAŠTOVIČKY zastoupeno příběhy LEV MĚL HLAD (Václav Čtvrtek – *1911 + 1976) a NEUVĚŘITELNÉ PŘÍHODY SKUTEČNÉHO NÁMOŘNÍHO KAPITÁNA DŽEKA VLNOLAMA (Rudolf Obdržálek).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VLAŠTOVIČKA z roku 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VLAŠTOVIČKA – kliknutím na náhled strany: