Category Archives: 1947

Konečně archivována čísla 1.ročníku časopisu MLADÝ TECHNIK – 1947

Dnes archivované čísla časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1947 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav P. Veliký dík!

MLADÝ TECHNIK byl v roce 1947 v titulu označen jako  populární technický MLADÝ TECHNIK. V tiráži byl označen jako POPULÁRNÍ TECHNICKÝ MĚSÍČNÍK PRO KAŽDÉHO, KDO SE ZAJÍMÁ O TECHNIKU TOHOTO STOLETÍ. Šéfredaktorem byl I. M. Jedlička. Odpovědný redaktor Vladimír Thiele. Redakční kolektiv MLADÉHO TECHNIKA byl pozoruhodně široký a neuvěřitelně pestrý –  tvořili jej: Doc. Dr· F. Běhounek, Ing. J. K. Cemus, Dr Ing . A. Cervín, Karel Cervínka (ÚRO), Ing. C. Hrdý , (Ústřední svaz průmyslu), nadpor. Janíček (Ministerstvo národní obrany), Zdeněk Kolda (Junák), Ing. J. Malický (Československý národní aeroklub), Ing. M. Pacák, T. A. Pánek, Rudolf Pavlovský, Dr Z. Pírko (Jednota čs . matematiků a fysiků), Ing. Postl, poslanec ÚNS, Zdeněk Půček (SČM), Břetislav Semrád (Ministerstvo dopravy), Adolf Schneider, H. J. Slípka, Dr Hubert Slouka, Ing. C. Jaromír Schindler, (Vysokoškolský let), František Šímáček (z min. školství), Václav Trnka (SČM) , Ing. Adolf Tůma (Autoklub republiky Československé).

MLADÉHO TECHNIKA vydával Svaz české mládeže (SČM) v Mladé frontě. První číslo 1.ročníku MLADÉHO TECHNIKA vyšlo v únoru 1947 a časopis vycházel podle kalendářního roku.

MLADÝ TECHNIK je zajímavý i tím, že od 2/1947 si drží (s různými názvy, zaměřením na cílové skupiny i formou) kontinuitu do dnes.

  • od 36. čísla VI. ročníku (5. září 1952) dostal časopis nový název Mladý technik – Věda a technika mládeži.
  • po roce 1953 zůstal časopisu už jen název Věda a technika mládeži – známější pod zkratkou VTM
  • po roce 1990 byl význam zkratky VTM byl změněn na Věda, technika a my
  • na podzim roku 2003  vychází pod novým názvem VTM Science
  • 21. prosince 2009 bylo vydávání časopisu VTM Science jako měsíčníku ukončeno
  • po ukončení vydávání tištěné verze časopisu se pokračuje (říjen 2010)  na internetu (vtm.zive.cz)

Původní povídky publikované v 1.ročníku  MLADHO TECHNIKA měly vždy nějakou spojitost s technikou i výchovně-vzdělávací efekt.

Návodná rubrika CO CHCEME OD DOMÁCÍ DÍLNY? byla svěřena zkušenému autorovi Adolfu Schneidetovi (v letech 1938-1943 mu Melatrich vydal naučné knihy MALÝ EDISON, MLADÝ VŠEUMĚL a VAZBA KNIH PODOMÁCKU).

Minikomiks UKVAPENÝ ČTENÁŘ odkazoval na román VLÁDCOVÉ VESMÍRU, který vycházel na pokračování v 1.ročníku MLADÉHO TECHNIKA. Bohužel v dnes archivovaných číslech chybí. Vycházel na stranách 15-18.   VLÁDCOVÉ VESMÍRU je posledním publikovaným dílem J. M. Trosky (vlastním jménem Jan Matzal – *1881 +1961). Po únoru 1948 komunistické úřady Troškoví znemožnily publikovat úplně. V rukopisu zůstal román z okupace PŘÍPAD CHEMIKA LISTA. Většina z jeho díla byla vydána znovu – nejprve na přelomu 60. a 70. let v nakladatelství Kruh a v 90. letech v nakladatelství Sfinga.

Návodná rubrika Z FYSIKÁLNÍ LABORATOŘE byla skvěle ilustrovaná a přinešla návod jak podomácky vyrobit neonovou trubici. Nebyla pravidelnou rubrikou. V jiném čísle vyšla třeba stránka pojmenovaná jako CHEMICKÁ DÍLNA.

Na poslední straně 1.ročníku MLADÉHO TECHNIKA vycházel kreslený příběh s velmi dlouhým názvem: ZÁHADNÁ DOBRODRUŽSTVÍ PROFESORA NEWTONA A JEHO ASISTENTŮ. Seriál končí sice v předposledním (9.) čísle 1.ročníku, ale vyšlo dohromady jen 6 pokračování. V některých číslech komiks chyběl (třeba právě v tom posledním – desátém).

Verneovsky laděný krátký komiks trochu postrádá avizovaný dobrodružný charakter, zato je nenásilným informačním zdrojem o geologické stavbě Země. Seriál kreslil Ota Stembera a scénář psal Hubert Slouka.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ TECHNIK z roku 1947, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLADÝ TECHNIK   – kliknutím na náhled strany:

Antologie – 13 NOŽŮ Z JAMBOREE

Na úvod něco málo slov k vydaveteli této jedinečné antologie – Milanu Svobodovi (*1939  +2004). Vodní skaut, mistr světa v kanoistice, původní profesí chemik, zakladatel nakladatelství LEPREZ (podzim 1992), ale také  autor knihy „Hledání zaváté stezky“. Vydal ve svém nakladatelství například knihy s výběry povídek, komiksů a příběhů ze starých časopisů MLADÝ HLASATEL, JUNÁK a VPŘED:  13 NOŽŮ Z JAMBOREE (2000),  ZÁVOD O MĚSÍC (2001) a PŘÍBĚHY STATEČNÝCH (2003). A také spisy E.T.Setona v nových překladech Miloše Zapletala, edici Knihy táborového ohně (Hoši na řece, Sedmička, Kamarád ze Slunečního kaňonu, Prázdniny na Smaragdovce, Mořská hvězda, Stezka odvahy, Lovec hvězd, ….).

Vydavatel Milan Svoboda píše v úvodu této výpravné knihy 13 NOŽŮ Z JAMBOREE (strana 5) : „Psala se léta 1945 – 1948 a Vaši otcové, maminky, případně dědečkové a babičky prožívali první roky nově nabyté svobody. Stejně jako mnozí z Vás i oni byli členy skautské organizace JUNÁK. Ta v této době nejen mezi mládeží, ale i dospělými prožívala období značného rozkvětu i popularity a po pětiletém půstu zapříčiněném jejím zákazem a likvidací nacisty měla za sebou první roky svobodné činnosti, jejímž vyvrcholením byly každoroční letní stanové tábory.
Obdobného rozkvětu i popularity v tomto období dosáhly i časopisy Junák a Vpřed, které byly týdeníky veškéré české a slovenské mládeže. Oba časopisy pro svoji aktuálnost a přitažlivost získaly mezi mládeží značnou oblibu a týden co týden na jejich další čísla čekalo téměř 200000 čtenářů, Vašich současných tatínků, maminek, dědečků i babiček.

13_NOZU_Z_JAMBOREE_2

V roce 1947 se také uskutečnilo první poválečné celosvětové setkání skautů, oficiálně nazývané Jamboree, kterého se zúčastnila i pětisetčlenná delegace československých skautů. O průběhu tohoto setkání byli čtenáři obou časopisů podrobně informováni různými reportážemi a v časopise Junák byla vypsána i soutěž 13 nožů z Jamboree, podle které jsme se rozhodli nazvat tuto knihu.
Po porážce československé demokracie v únoru 1948 a uchopení veškeré moci komunisty byly časopisy Junák a Vpřed zakázány a zrušeny nedobrými lidmi, stejně jako byla zakázána a zrušena skautská organizace JUNÁK.
Zrušit a zakázat pro toho, kdo má moc, je možné cokoliv. Vždy se však nakonec prokáže, že dobrá myšlenka nebo dílo se žádným způsobem zlikvidovat nedá. O tom svědčí nejen již třetí zmrtvýchvstání a obnovení skautské organizace i časopisu SKAUT-JUNÁK, který je u nás nejstarším časopisem pro mládež, ale i skutečnost, že výtisky těchto časopisů – jejich jednotlivá čísla i kompletní svázané ročníky, ohmatané, pomačkané, potrhané a opět pečlivě slepované, se dědí z generace na generaci, a kdo tyto časopisy vlastní, je pokládán téměř za majitele pokladu.
Po knihách OHNIVÉ ZNAMENÍ a ZLATÉ ÚDOLÍ, vydaných v letech 1990 a 1991 brněnským nakladatelstvím Blok, které se ve výběru povídek a obrázkových seriálů z časopisů Mladý hlasatel, Vpřed a Malý čtenář převážně zabývaly povídkami a seriály Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, přichází nakladatelství LEPREZ s obdobnou antologií.
Naší snahou je nejen seznámit Vás s dalšími vybranými obrázkovými seriály, povídkami i zajímavostmi z těchto časopisů, ale současně Vám s jejich pomocí umožnit alespoň částečně pochopit a poznat život tehdejší mládeže. Věříme, že se Vám tyto seriály, povídky a zajímavosti budou líbit stejně, jako se v minulosti líbily Vašim rodičům i příbuzným.
A na závěr Vás ještě prosíme: Pokud Vám při čtení této knihy budou Vaši rodiče nebo příbuzní nahlížet přes rameno, půjčte jim ji a uvidíte, jak při jejím čtení pookřejí a vrátí se do Vašeho věku. Vždyť z ní vyzařuje jejich dětství a mládí, a to je vždy jedinečné a neopakovatelné.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydání 13 NOŽŮ Z JAMBOREE v roce 2000, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný výběrzeých časopisů 13 NOŽŮ Z JAMBOREEkliknutím na náhled titulní strany:

13_NOZU_Z_JAMBOREE_3