Archív kategorie: 1947

DOPISY – 2.ročník – 1947

Dnes archivované číslo časopisu DOPISY z roku 1947 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše: „Ročník ll. Vychází měsíčně. Vydává spolek Akademický týden v Praze. Redakci tvoří kruh mladých s vedoucím redaktorem Miroslavem Němcem. Technický redaktor Miloš Saxl, Odpovědný redaktor Jaroslav Kniitl. Redakce a administrace: Praha ll., Voršilská 5. Účet u poštovní spořitelny, Praha 777.75. Do roka vyjde celkem 12 čísel. Jednotlivé číslo Kčs 5,-. Předplatné na rok Kčs 60.-, na půl roku Kčs 30.-. Vyšlo v lednu 1947. Tiskem knihtiskárny J. Kindla v Michli. Novin. sazba pov. ředit, pošt a tel, v Praze č. l. A-Gre 2372-OB 46. Dohl. pošt. Úř. Praha 25″

Dodýš spolu s digitalizovaným časopisem poslal i následující informaci:

„DOPISY – ČASOPIS MLADÝCH. Málo známý časopis, určený zejména studentům, vydával spolek Akademický týden v Praze. Obsahuje především krátké povídky a básně, dále pak přehled nově vydaných knih. Časopis si kladl za cíl „pomáhat nové mládeži v přípravě na život“. Jednoduchou grafickou úpravu textu doplňují černobílé fotografie. Časopis vycházel nepravidelně, ve druhém ročníku vyšlo číslo 2 v lednu a číslo 3 až v květnu 1947. Přesný počet čísel není zatím znám.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DOPISY z roku 1947, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DOPISY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu DOPISY  zde >>>

JUNÁK – 30. ročník – 1947-48

Dnes archivovaná čísla časopisu JUNÁK z let 1947-48 pro www.detske-casopisy.cz  byla využita z projektu 100 let časopisu JUNÁK, jehož cílem bylo digitalizoval všechny vydané čísla. V článečku z 19.3.2014 jsme archivovali prvních 10 čísel 30. ročníku JUNÁKA. Dneškem je celý ročník digitalizován a archivován kompletně!

Tento ročník byl na dalších 20 let posledním, protože další školní rok už přestal časopis JUNÁK existovat. I když v posledním čísle redakce avizuje, že po prázdninách čeká čtenáře překvapení „v našem časopise JUNÁCI, VPŘED!„, jednalo se o překvapení nemilé. Úroveň časopisu se opět snížila a trend byl ukončen v roce 1951, kdy se už časopis jmenoval VPŘED PIONÝŘI – v září 1951 už další číslo nevyšlo a časopis pro nezájem zanikl.

Šéfredaktorem 30.ročníku (1947-48) týdeníku junácké mládeže byl Jaroslav Novák – Braťka, zakladatel a vůdce slavného pražského vodáckého oddílu „PĚTKA“. Jiný slavný vůdce a spisovatel Jaroslav Foglar – Jestřáb v tomto čase už v redakci JUNÁKA nepůsobí, přešel do „konkurenčního“ časopisu VPŘED.

V tiráži časopisu (11. číslo) lze číst:JUNÁK týdeník junácké mládeže, číslo 11 – Majitel a vydavatel: Junák, ústředí skautské výchovy. Redakce: PRAHA II, Štěpánská ulice číslo 61, telefon 285-69. Administrace: Praha II, Václavské náměstí 36, telefon číslo 214-51. – Vedoucí redaktor: Jaroslav Novák. – Odpovědný zástupce listu: redaktor Jiří Lapáček – Jasan. – V redakční radě Jarmil M. Burghauser a Josef Starec. Tiskne Melantrich a. s., Praha. – Používání novinového poštovného povoleno pod číslem IA-2372-OB, dohlédací pošt. úřad Praha 25. Cena výtisku Kčs 2,50. Toto číslo vyšlo 13. XI. 1947.“

Časopis JUNÁK byl tištěn na formátu 27,5 x 18,5 cm, byl číslován průběžně a má celkem 704 stran – nikoli 698 jak je uvedeno v posledním čísle, protože došlo k chybnému stránkování 491 až 506 (přestože v předešlém čísle je správně 481 až 496).

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1. DÍL se na straně 62 zmiňuje:

Třicátý ročník (1947- 1948) poznamenala již krizová situace poválečných poměrů. Nejprve zde vychází pokračování seriálu Roy a jeho Bobři (č.1-9/1948). Záhy je ale příběh z technických důvodů přerušen (nejsou už prostředky na přetiskování zahraničních seriálů) a k nelibosti čtenářů zůstává neukončený.
Zadní stranu obálky pokrýval po prvních čtrnáct čísel domácí napínavý skautský seriál psaný i kreslený Pavlem Vječnerem Tajemství bažin (příběh skautské družiny Sobů). Skauti si vyjeli na třídenní výlet do Jižních Čech, do kraje zrádných rašelinišť a záhad svítících bludiček. Pobyt měli zajištěný v opuštěném klášteře, bývalém skladišti nedaleké továrny na porcelán. Chlapci si tam prožijí dobrodružství: všimnou si tajemného světla z bažin i signálů z kláštera a usvědčí správce z nekalostí – krádeže porcelánu.“

Wikipedie:

Skaut je nejstarší skautský časopis pro mládež vydávaný v českých zemích, jeho první číslo vyšlo 15. ledna 1915. Redaktorem byl tehdy A. B. Svojsík, podíleli se i členové Pražské Dvojky. Časopis vychází doposud, přestože jeho vydávání bylo několikrát přerušeno, a to zejména z politických důvodů, v roce 1940 (obnoveno 1945), 1948 (obnoveno 1968) a 1970 (obnoveno 1990). Název časopisu se postupem času měnil, od původního „Junák“ přes různé varianty, nejčastěji „Skaut – Junák“ , po jeho dočasném sloučení s časopisem Vpřed roku 1949 také „Junáci Vpřed“, až k současnému „Skaut“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK z let 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu JUNÁK zde >>>

ďalšie čísla časopisu JAS – 1.ročník – 1947-48

V príspevku z 20.11.2017, sme si po prvý krát predstavili jeden z náboženských časopisov s názvom JAS – časopis katolíckej mládeže. 

Podarilo sa mi zohnať ešte niekoľko jeho výtlačkov, ktoré publikujeme v dnešnom príspevku. Jedná sa o dve dvojčísla (po 36 strán), jedno číslo (24 strán) a záverečné dvojčíslo ročníka (48 strán).

Pri poslednom štúdiu a vyhľadávaní podkladov som zistil chybné označenie 1.ročníka, ako (1948-49). Správne označenie rokov vydávania je 1.ročník (1947-48). Omyl som sa snažil opraviť vo všetkých vizuálnych označeniach ročníka. Za chybu sa ospravedlňujem.

V knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960 (str.106; str.338) o tomto periodiku píšu:

…pre mládež vychádzal JAS, časopis katolíckej mládeže. Vydávala ho Apoštolská administratúra v Trnave mesačne od decembra 1947. Zodpovedným redaktom bol J. Čemý. Usiloval sa riešiť problémy mladej generácie a pomáhal jej zapájať sa do kultúrneho života. Mal priestor pre mladých, začínajúcich literátov, uverejňoval ich poviedky a básne. Umožňoval mladým, aby sami tvorili tento časopis príspevkami i zverejňovaním svojich problémov, na ktoré im odpovedali odborníci (napr. otázky vzťahov mladých ľudí navzájom, k profesorom, rodičom a pod.). Úlohou
časopisu bolo vnášať radosť a jasný pohľad na svet do života mladých. Prinášal aj ponuky a recenzie kníh pre mládež, všímal si športové aktivity mladých a nenechával ich bez humoru a krížoviek.
Bol to vydarený časopis pre stredoškolskú mládež, jeho trvanie sa skončilo v decembri 1948

J A S – Časopis katolíckej mládeže.
V tiráži: Mesačník katolíckej mládeže. Vych. v Bratislave mesačne, okrem prázdnin, vo formáte 21×29 cm. Zodp. zást. Jozef Černý s red. kruhom. Zodp. red. Ambróz Lazík, výk. red. Ján Hudák. Vyd. a maj. Apoštolská administratúra v Trnave v zastúpení Ambróza Lazíka. Tlač. Lev, úč. spol. v Ružomberku.

Roč. I. 1947/1948 10 č. 216 s.
Roč. II. 1948/1949 5 č. 72 s.

Vych. od dec. 1947; posl. dvojčíslo 4-5/ II (dec. 1948-jan. 1949); čas. zrušený.

Od dvojčísla 04-05 začala v časopise pravidelne vychádzať rubrika „ŠTUDENTI, CHODIEVATE DO KINA?“, v ktorej boli uverejňované príspevky Vladimíra Buka,  riešiace otázky z estetiky a etiky filmového umenia, s ohľadom na kresťanské stanovisko, výsledkom ktorého malo byť úsilie určovať vkus vtedajšieho študentstva.

Jednou z úloh časopisu bolo aj poradenstvo pre mladých ľudí nájsť správnu cestu v živote. A to nie len z pohľadu viery a náboženstva, ale aj z praktických a psychologických rád, čo a ako ďalej.

Na dvoch, niekedy až piatich stranách vychádzal na pokračovanie krátky román Francisa Xaviera Weisera – SVETLO HÔR,  ktorý sa zaoberá priateľstvom viedenského a tirolského chlapca a popisuje tu krátku etapu, keď spolu kráčali životom, ako najlepší priatelia. Dôležitou úlohou v príbehu je konfrontácia katolíckych hodnôt a katolíckych zásad správneho života s nepriateľským sekularizovaným svetom. Kniha vyšla vo viac ako 40 jazykoch a jej celkový náklad všetkých vydaní prekročil milión výtlačkov.

Prebal rovnomennej knihy z roku 1941 v českom jazyku.

Popri všetkých témach sa časopis neustále niesol v náboženskom duchu a to aj v hodnotení výtvarného umenia,…

…v ktorom hodnotia napríklad Picassov obraz, ako „Picassova nemožná abstrakcia“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JAS z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JAS – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla JAS zde >>>

10 čísel časopisu MLADÝ ŽIVOT – 2.ročník – 1946-47

V príspevku z 10.10.2017 sme po prvý krát predstavili noviny pre mládež MLADÝ ŽIVOT. Pripisujem ďalšie údaje, ktoré sa mi podarilo dohľadať.

MLADÝ ŽIVOT s podtitulom noviny školskej mládeže, ako som už uviedol, vychádzal v rokoch 1932 – 1939. Celkovo to bolo 7.ročníkov až po č.8 (1939). Nasledujúce č.9 (1939) už vyšlo pod názvom MLADÝ SLOVÁK s podtitulom noviny slovenskej mládeže. Zmena názvu korešpondovala so vznikom Slovenského štátu (21. júla 1939). No pod týmto názvom vyšlo v roku 1939 iba 32 čísel.

V septembri 1939 sa zmenil formát aj názov na VĹČA: časopis Hlinkovej mládeže. Tento vychádzal od 1.ročníka označovaného tiež ako (8.ročník) až po 6.ročník  (13.ročník) (1944-45). Po vojne v roku 1945 sa noviny opäť vrátili k pôvodnému názvu MLADÝ ŽIVOT a vychádzali celkovo v 5.ročníkoch až do júna 1950. Obnovené sa začali číslovať od 1.ročníka označovaného tiež (7.ročník).

Dnes publikovaných 10 čísel pochádza z 2.ročníka (8.ročníka) 1946-47. V tiráži sa uvádza:

MLADÝ ŽIVOT, Vychádza každý týždeň okrem hlavných školských prázdnin. — Majiteľ a vydavateľ Štátne nakladateľstvo Bratislava. Zodpovedný redaktor: Alojz Illek. Výkonný redaktor: Michal Steinhíbel. Tlačí Pravda, graf. a vyd. podniky v Bratislave.

Takto nejako vyzerali vtedajší čitatelia MLADÉHO ŽIVOTA z Popradu.

Po vojne bola politická atmosféra ešte uvoľnená a tak v novinách prevládali rôznorodé články zo sveta bez ohľadu na politické zriadenie. Dôkazom je aj dvojdielny seriál MÔJ PRVÝ VEČER V LONDÝNE. Články o ZSSR sa síce už objavovali, ale veľmi sporadicky.

V každá číslo obsahovalo fotografiu významných objektov Slovenska. Avšak bez akéhokoľvek popisu, alebo komentára.

Na poslednej 8.strane bola umiestnená rubrika NAŠIM NAJMENŠÍM zhruba však len ¼ strany venovaná najmladším čitateľom. V tomto prípade ilustrovaná Jaroslavom Vodrážkom.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ŽIVOT z let 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ŽIVOT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.