Archív kategorie: 1945

Premiéra slovenského časopisu SVET MLADÝCH – 1.ročník – 1945

Keď si už myslím, že poznám, respektíve viem o existencii všetkých časopisov pre deti a mládež, ktoré vychádzali na Slovensku, vždy sa objaví niečo, o čom som nemal ani len potuchy.

Nedávno sa mi podarilo zohnať niekoľko čísiel časopisu SVET MLADÝCH. Dnes vám predstavíme jeho 2. číslo z prvého ročníka.

SVET MLADÝCH môžeme zaradiť do skupiny povojnových časopisov, vychádzajúcich po roku 1945. Časopis je novinového typu s rozmermi 23,5 cm x 32 cm, vychádzal každý týždeň za 3 Kčs.

O časopise sa mi podarilo vyhľadať veľmi málo údajov a tak zverejňujem celý text uvedený v knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH NA SLOVENSKU V ROKOCH 1945-1960:

„V Žiline vo vydavateľstve Pravda vychádzal od júna 1945 SVET MLADÝCH (1573). Mal pravidelnú prílohu Škola ruského jazyka. Celý časopis bol rozčlenený do rubrík: Svet umenia, Svet športu a telovýchovy, Svet v hádanke, Svet humoru. Často prinášal krátke literárne útvary z vojny a povstania. V druhom ročníku uverejňoval na pokračovanie román Dunajský vlk. Časopis zanikol na Vianoce 1946.“

Údaje v tiráži sú ešte skromnejšie:

Majiteľ a vydavateľ:  PRAVDA, grafické a vydavateľské podniky, Bratislava, filiálka v Žiline. Za redakciu zodpovedá Ján Zdražil. Redakcia a administrácia v Žiline, Hviezdoslavova ulica č. 64. Vychádza týždenne v sobotu. Tlačí PRAVDA, filiálka v Žiline.

Výtlačok časopisu pôsobí veľmi jednoducho. Je bez obrázkov a ilustrácie predstavujú skromné jednofarebné kresby. Je po vojne a tak sa na ňu stále spomína. Či už v poviedkach, rozhovoroch, alebo dokumentárnych článkoch. Tak je tomu aj v rozhovore o umučenom Antonovi Sedláčekovi.

V časopise samozrejme nesmela chýbať zmienka o našom veľkom osloboditeľovi ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík (tej dobe sa zväz písal a čítal, ako svaz).

A aby sa mládež mohla porozprávať s mládežou našich osloboditeľov, už od prvého čísla vychádzal pravidelný seriál ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SVET MLADÝCH z roku 1945, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SVET MLADÝCH – kliknutím na náhled strany:

Další číslo časopisu VPŘED – 1.ročník – 1945-46

Dnes archivované číslo časopisu VPŘED z roku 1945 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Agi. Veliký dík!

Čísla 1.ročníku VPŘEDU jsme archivovali na několikrát – například v článečku z 2.4.2014. Dnešní číslo je z „předfoglarovské éry“ VPŘEDU. Ti, kteří znají jenom vzhled tohoto legendárního časopisu jak vypadal od dubna 1946, budou asi číslem z 1.října 1945 trochu zklamáni. Ale to je účelem našeho webu – archivovat stará čísla časopisů pro děti a mládež + nechat každému zájemci prostor pro vlastní názor.

V titáži časopisu je uvedeno: VPŘED, časopis pro chlapce a děvčata Svazu české mládeže. Šéfredaktor Ota Šafránek (vlastním jménem Otto Passer ( * 18. 2.1911 v Praze, + 18.10.1980 v Praze) – ač mu nelze upřít jeho kvality, faktem je, že největší rozmach zažíval VPŘED v letech 1946-48 za působení osvědčené dvojky redaktorů z MLADÉHO HLASATELU – Jaroslava  Foglara a Karla Bureše).

VPŘED vycházel až do 9.čísla v rozsahu pouhých 12 černobílých stran a stál 2 Kčs. Číslo 10 už mělo 16 stran včetně barevné obálky a stálo 3 Kčs. Ale 18. číslo VPŘEDU sice mělo pořád 16 stran ale snížila se jeho cena na 2,5 Kčs a hlavně – na poslední straně začaly vycházet RYCHLÉ ŠÍPY.

Zpočátku vycházel VPŘED nepravidelně – protože po válce bylo všeho nedostatek, včetně papíru na tisk časopisů. Ale přesto se stal časopis po nástupu „mladohlasatelských redaktorů“  FOGLARA a BUREŠE  časopisem s nejvyšším nákladem.

Odezva na první čísla časopisu VPŘED nebyla taková, jakou si vydavatel představoval. Tedy – nebyla příliš velká. Někteří čtenáři si ještě pamatovali MLADÝ HLASATEL (jeho poslední 38.číslo vyšlo 17.května 1941). Měli jej mnohdy schovaný po svých starších sourozencích a pochopitelně srovnávali i s VPŘEDEM. Redakce věděla, že chtějí časopis větší, obsáhlejší a barevnější.

Štefan Švec ve své knize ČESKÉ ČASOPISY PRO MLÁDEŽ 1850-1989 na straně 595 uvádí:

„První číslo nového, poválečného dětského časopisu vyšlo 18. července 1945 černobíle, v téměř čtvercovém formátu, na výjimečně dobrém papíře a v nákladu 100 000 výtisků. Mladý redaktor Ota Šafránek se pokusil vybudovat kvalitní dětské periodikum s pestrým obsahem. Zavedl samostatnou stranu „Práce našich čtenářů“, rubriku Sportovní vševěd„, zájmové rubriky, soutěž „Obrazy se vás ptají„, kreslený seriál Máček a Ráček, vlastní román na pokračování či rubriku „Dopisy z venkova“ o životě mimo město. Snaží se též založit čtenářské kluby pod názvem „Družba chlapců a děvčat„. Nepodařilo se mu však přes veškerou snahu (zavádění nových i převzatých rubrik, změna formátu na A4 a barevný tisk od 10. čísla atd.) vzbudit širší ohlas. Náklad časopisu postupně klesl o více než polovinu.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VPŘED z roku 1945, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VPŘED  – kliknutím na náhled strany: