Archív kategorie: 1945

První číslo časopisu BROUČEK – 1.ročník – 1945-46

Úpně prvné číslo 1.ročníku časopisu BROUČEK z roku 1945 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Tubajtanaj. Moc děkujeme za doplnění počáteční mezery v časopisech pro děti a mládež, které byly vydávány po druhé světové válce.

Dnes představovaný dětský časopis patří do „brněnské líhně“. BROUČEK – časopis nejmenších čtenářů vydávala v rozsahu 20 stran Ústřední odborová rada učitelská a Výzkumný pedagogický ústav v Praze. V letech 1945-46 časopis vycházel měsíčně – kromě prázdnín. Výtisk BROUČKA stál 2 Kčs. Šéfredaktorem byl spisovatel Antonín Zhoř  (*1896  +1965). Před 2.světovou válkou i po válce působil jako redaktor v časopise VLAŠTOVIČKA – tedy i v době kdy vyšlo toto číslo BROUČKA. Více o obdivuhodném životě Antonína Zhoře je v článečku z 28.12.2015.

Namísto klasického úvodníku sepsal šéfredaktor krátký příběh. Jeho začátek se mi moc líbí, protože mi připomíná každovečerní rituál, když náš nejmenší tříletý synek přicupitá do poslete, přitulí se a řekne jediné slovo – „povídej“. A „povídej“ opakuje tak dlouho, dokud nezačnu. A povídám, dokud neusne :-)

„Slavný český malíř Mikoláš Aleš byl milý a veselý člověk. Podívejte se, jaký žertovný obrázek pro děti nakreslil. Prohlédněte si jej dobře a spočítejte, kolik je tam nemožnosti. Uvidíte, že hodně – nejméně deset.“:

V 1.čísle byl dvoustránkový obrázek převzat z „ruského“ časopisu:

Emil Posledník (*1903  +1961)  příspíval do BROUČKA svými kreslenými příběhy O KŮZLÁTKÁCH. Obdobně koncipované seriály s proměnlivými názvy jednotlivých epizod publikoval Emil Posledník i v časopise PUNŤA (1935-42).

Cca 1/4 časopisu tvořily celostránkové ilustrace či kleslené příběhy. Černobílé obrázky byly vhodné pro malé děti k vybarvování. U některých (jako třeba CHYTRÉ OPIČKY) není autor uveden. Stejně tak v tiráži není zmínka o tom, kdo se staral o grafickou podobu časopisu.

Pravidelnou rubrikou na posledním listu BROUČKA byla BROUČKOVA POŠTA.

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 204:

„Brněnský Brouček byl určený nejmenším čtenářům a předčtenářům. Jeho název byl inspirován Karafiátovými Broučky, obrázek broučka s lucerničkou se nacházel i v záhlaví časopisu. Časopis byl programovým titulem tzv. brněnské literární skupiny teoretiků literatury pro děti a mládež (Oldřich Audy, František Tenčík a spol.), tiskl krátkou uměleckou, ale i žertovnou beletrii (někdy na pokračování), byl ilustrovaný, jeho černobílé obrázky byly vhodné k tomu, aby si je děti obarvovaly samy. Oznámení čtenářům redakce publikovala v rubrice „Broučkova pošta“, mezi další rubriky patřil např. pravidelný koutek hádanek „Pro bystré hlavy“. Charakteristickou postavičkou v Broučkovi byl vedle titulního Broučka, oznamujícího zprávy z redakce a oslovujícího čtenáře, skřítek Popletálek s popleteným jazykem a zvláštními přeřeknutími. Náklad časopisu se pohyboval kolem 50000 výtisků. Po únoru 1948 časopis zanikl. Brouček vydával svou vlastní Broučkovu knihovnu, a to v roce 1948, vyšly v ní 2 svazky.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu BROUČEK v letech 1945-46, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaných čísel BROUČKA – kliknutím na náhled strany:

Speciální stránka s přímými odkazy na všechna čísla a tituly časopisů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná po přihlášení v horním menu „STÁHNOUT

Premiéra slovenského časopisu SVET MLADÝCH – 1.ročník – 1945

Keď si už myslím, že poznám, respektíve viem o existencii všetkých časopisov pre deti a mládež, ktoré vychádzali na Slovensku, vždy sa objaví niečo, o čom som nemal ani len potuchy.

Nedávno sa mi podarilo zohnať niekoľko čísiel časopisu SVET MLADÝCH. Dnes vám predstavíme jeho 2. číslo z prvého ročníka.

SVET MLADÝCH môžeme zaradiť do skupiny povojnových časopisov, vychádzajúcich po roku 1945. Časopis je novinového typu s rozmermi 23,5 cm x 32 cm, vychádzal každý týždeň za 3 Kčs.

O časopise sa mi podarilo vyhľadať veľmi málo údajov a tak zverejňujem celý text uvedený v knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH NA SLOVENSKU V ROKOCH 1945-1960:

„V Žiline vo vydavateľstve Pravda vychádzal od júna 1945 SVET MLADÝCH (1573). Mal pravidelnú prílohu Škola ruského jazyka. Celý časopis bol rozčlenený do rubrík: Svet umenia, Svet športu a telovýchovy, Svet v hádanke, Svet humoru. Často prinášal krátke literárne útvary z vojny a povstania. V druhom ročníku uverejňoval na pokračovanie román Dunajský vlk. Časopis zanikol na Vianoce 1946.“

Údaje v tiráži sú ešte skromnejšie:

Majiteľ a vydavateľ:  PRAVDA, grafické a vydavateľské podniky, Bratislava, filiálka v Žiline. Za redakciu zodpovedá Ján Zdražil. Redakcia a administrácia v Žiline, Hviezdoslavova ulica č. 64. Vychádza týždenne v sobotu. Tlačí PRAVDA, filiálka v Žiline.

Výtlačok časopisu pôsobí veľmi jednoducho. Je bez obrázkov a ilustrácie predstavujú skromné jednofarebné kresby. Je po vojne a tak sa na ňu stále spomína. Či už v poviedkach, rozhovoroch, alebo dokumentárnych článkoch. Tak je tomu aj v rozhovore o umučenom Antonovi Sedláčekovi.

V časopise samozrejme nesmela chýbať zmienka o našom veľkom osloboditeľovi ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík (tej dobe sa zväz písal a čítal, ako svaz).

A aby sa mládež mohla porozprávať s mládežou našich osloboditeľov, už od prvého čísla vychádzal pravidelný seriál ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SVET MLADÝCH z roku 1945, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SVET MLADÝCH – kliknutím na náhled strany: