Category Archives: 1944

Další číslo z posledního roku časopisu RODOKAPS – 9.ročník – 1943-44

Dnes archivované čísla časopisu RODOKAPS z roku 1944 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Tony. Veliký dík!

Poslední číslo RODOKAPSU vyšlo 1.září 1944 a mělo pořadové číslo 407 – a obsahovalo titul MRTVÉ MĚSTO. 12.7.2016 se nám toto historicky poslední číslo (traduje se o něm, že část jeho nákladu byla zničena), podařilo archivovat. Dnes archivované číslo 392 vyšlo 4.února 1944, RODOKAPSUtedy zbývá ještě necelých 7 měsíců existence.

RODOKAPS vycházel v roce 1944 už „jen“ čtrnáctidenně a v rozsahu „jen“ 28 stran. Nedostatek papíru ve válečném hospodářství se musel projevit i na vydávání RODOKAPSU. Na „loajalitu“ vyjadřující stránku – UDÁLOSTI V ŘÍŠI – ale místo být muselo.

Takto bylo v „protektorátním“ RODOKAPSU presentováno první setkání „hlav“ SSSR, USA a Velké Británie během druhé světové války. Schůzka Stalina, Roosevelta a Churchilla se konalo 28.11.–1.12.1943 v íránském Teheránu. Na „Teheránské konferenci“ byly projednávány otázky, které rozhodly o poválečném osudu střední a východní Evropy – tedy i nás.

Stránky s románem ČÍŠE JEDU se musely obejít bez tradičních ilustrací. Jediných 6 perokreseb představovaly reklamy na brýle proti slunci CERTAL, mazání PAIN EXPELLER, DARMOL proti zácpě, konzervant obuvi JUCHTOIL,  prášek na plotny RYCHLÍK a TOGAL tišící bolesti.

Ptotiváhu servilní celostránkové rubrice UDÁLOSTI V ŘÍŠI představovala „vlastenecká“ strana seznamující čtenáře RODOKAPSU s nějakou pozoruhodností Čech či Moravy.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RODOKAPS z roku 1944, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu RODOKAPS – kliknutím na náhled strany:

Další číslo „válečného“ časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – 6.ročník – 1943-44

Dnes archivované čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Kristýna R. Veliký dík!

V tiráži časopisu pro slovenskou mládež vydávaného v době 2. světové války je mimo jiné uvedeno –  majitel a vydavatel: Hlavné veliteľstvo HM, Bratislava, Ulica Hlinkovej mládeže čislo 2. Zodpovědný redaktor: Alojz Macek, poslanec, hlavný veliteľ HM. Novinové výplatné povolilo ředitelství pošt a telegrafů v Bratislavě výnosem ze dne 8.9.1939. NOVÁ MLÁDEŽ vychází 1. v měsíci. Předplatné na rok 15 Ks. Jedno číslo stálo 1,8 Ks (koruna slovenská – platná v letech 1939-45).

Slovenská wikipedie k časopisu NOVÁ MLÁDEŽ uvádí:

NOVÁ MLÁDEŽ (podnázov Časopis Hlinkovej mládeže) bol mesačník, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. svetovej vojny.

Pôdu pre založenie Novej mládeže pripravil časopis Mladý Slovák. Nová mládež prinášala ideové, politické a výchovné články, uverejňovala literárne pokusy mládeže (prvosienky). V VI. ročníku sa časopis začal orientovať na brannú výchovu. Politické otázky prenechala časopisu Prelom. Aby lepšie „pestovala ducha brannosti“, vydávala prílohu Malá knižnica Novej mládeže.“

Stránky časopisu byly číslovány průběžně. Stejně tak číslování samotného časopisu – na titulní strana bylo pořadové číslo časopisu 6.ročníku a v závorce bylo uvedeno číslo od začátku vydávání NOVÉ MLÁDEŽE.  U dnes archivovaného 7.čísla je uvedeno (52.).

Dvě stránky NOVÉ MLÁDEŽE byly vyhrazena komerční reklamě – zarámovaný text typu „Dipl.architekt a staviteľ ING. F. KRUML Bratislava, Cintorinská 4, Telefon 6327“.

Ferdiš (Ferdinand) Vokál (*1921 +1997) v době publikování své poesie v časopise NOVÁ MLÁDEŽ studoval slovenštinu a latinu na Filozofické fakultě v Bratislave (1941-45). Po válce působil jako stredoškolský profesor v Prešově a Sabinově, v roce 1950 jej „přeřadili do výroby“ v Harmaneckých papírnách. Po roce se mohl vrátit na gymnázium. Překládal z ruštiny a francouzštiny. Kritika jej řadí k básnikům slovenské katolické moderny.

Na sedmi stranách časopisu NOVÁ MLÁDEŽ (z 28 stran) vycházelo čtení na pokračování SRDCIA V PŘÍBOJI (Román junáckých srdc). Začal vycházet v 10.(45.) čísle 5.ročníku. Jako autor je uveden R.JURÍK-TRAVNA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944  – kliknutím na náhled strany: