Category Archives: 1944

Další číslo „válečného“ časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – 6.ročník – 1943-44

Dnes archivované čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Kristýna R. Veliký dík!

V tiráži časopisu pro slovenskou mládež vydávaného v době 2. světové války je mimo jiné uvedeno –  majitel a vydavatel: Hlavné veliteľstvo HM, Bratislava, Ulica Hlinkovej mládeže čislo 2. Zodpovědný redaktor: Alojz Macek, poslanec, hlavný veliteľ HM. Novinové výplatné povolilo ředitelství pošt a telegrafů v Bratislavě výnosem ze dne 8.9.1939. NOVÁ MLÁDEŽ vychází 1. v měsíci. Předplatné na rok 15 Ks. Jedno číslo stálo 1,8 Ks (koruna slovenská – platná v letech 1939-45).

Slovenská wikipedie k časopisu NOVÁ MLÁDEŽ uvádí:

NOVÁ MLÁDEŽ (podnázov Časopis Hlinkovej mládeže) bol mesačník, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. svetovej vojny.

Pôdu pre založenie Novej mládeže pripravil časopis Mladý Slovák. Nová mládež prinášala ideové, politické a výchovné články, uverejňovala literárne pokusy mládeže (prvosienky). V VI. ročníku sa časopis začal orientovať na brannú výchovu. Politické otázky prenechala časopisu Prelom. Aby lepšie „pestovala ducha brannosti“, vydávala prílohu Malá knižnica Novej mládeže.“

Stránky časopisu byly číslovány průběžně. Stejně tak číslování samotného časopisu – na titulní strana bylo pořadové číslo časopisu 6.ročníku a v závorce bylo uvedeno číslo od začátku vydávání NOVÉ MLÁDEŽE.  U dnes archivovaného 7.čísla je uvedeno (52.).

Dvě stránky NOVÉ MLÁDEŽE byly vyhrazena komerční reklamě – zarámovaný text typu „Dipl.architekt a staviteľ ING. F. KRUML Bratislava, Cintorinská 4, Telefon 6327“.

Ferdiš (Ferdinand) Vokál (*1921 +1997) v době publikování své poesie v časopise NOVÁ MLÁDEŽ studoval slovenštinu a latinu na Filozofické fakultě v Bratislave (1941-45). Po válce působil jako stredoškolský profesor v Prešově a Sabinově, v roce 1950 jej „přeřadili do výroby“ v Harmaneckých papírnách. Po roce se mohl vrátit na gymnázium. Překládal z ruštiny a francouzštiny. Kritika jej řadí k básnikům slovenské katolické moderny.

Na sedmi stranách časopisu NOVÁ MLÁDEŽ (z 28 stran) vycházelo čtení na pokračování SRDCIA V PŘÍBOJI (Román junáckých srdc). Začal vycházet v 10.(45.) čísle 5.ročníku. Jako autor je uveden R.JURÍK-TRAVNA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944  – kliknutím na náhled strany:

Další RODOKAPS – 9.ročník – 1943-44

Dnešní číslo časopisu RODOKAPS  z roku 1944 pro www.detske-casopisy.cz připravil Tony. Moc děkujeme!

ROMÁN DO KAPSY číslo 392 vyšel 4.února 1944 – s titulem ČÍŠE JEDU. Autorem je Viktor O. J. Seifert, který publikoval i pod pseudonymy: T. S. Eifer, S. Freiter, Gill Dawis, Dav Gilles, Liduš Seifertová, St. Eifer, X. Jafr, nebo Gill Davis. Byl překladatelem z němčiny, autor knih o okultismu i autorem populární četby. Patří mezi autory, kteří psali i protižidovské a pronacistické romány. V RODOKAPSU (č.356, 18.9.1942) vyšel jeho román PROČ ZEMŘELA INGEBORG? a v edici ČTENÍ PRO ŽENY romány ZA CIZÍ VINU (č.136, 4.8.1942) + PLANÉ RŮŽE (č.167, 12.10.1943). Více o této neslavné stránce sešitových románů v posledních letech protektorátu je v článečku z 30.4.2016.

S blížícím se koncem protektorátu se zmenšoval i počet stran RODOKAPSŮ. Dnes archivované číslo má jen 28 stran, z toho samotný román ČÍŠE JEDU je na stranách 5-26.
Na 3.straně se záhlavím ROMÁNY DO KAPSY vyšel i článek TEHERÁNSKÝ OBCHOD, kde je rozebírána schůzka „velké trojky“, které ze školy známe jako „Teheránskou konferenci“ (28.11.-1.12.1943).
rodokaps_9_rocnik_1943-44_cislo_392_cise_jedu_teheransky_obchod

Na předposlední stánce vyšel naučný článek o uranových dolech v Jáchymově, kde poslední dvě věty zní: „…Prozatím jsou známy pouze dvě možnosti praktického použití tohoto prvku, a to především v lékařství, kde vznikl nový, rozsáhlý obor nazvaný radiotherapií, a pak se také snaží o zužitkování radia technici. Běží tu hlavně o radioaktivní záření, jehož je zatím využito jenom ve formě tzv. svítících barev.“

rodokaps_9_rocnik_1943-44_cislo_392_cise_jedu_joachimstal

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu RODOKAPS v roce 1943-44, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu RODOKAPS – kliknutím na náhled strany:

rodokaps_9_rocnik_1943-44_cislo_392_cise_jedu