Category Archives: 1943

Jediné číslo časopisu – MLÁDEŽ A MISIE – 6.ročník – 1943

Dnes by sme radi predstavili jediný výtlačok časopisu MLÁDEŽ A MISIE, ktorý máme k dispozícii.

Číslo malo 20 strán, A5 formát a vychádzalo raz mesačne. Bol to časopis mladých slovenských misionárov a zároveň  úradný časopis Diela Detstva Ježišovho a Ústredia Legio Angelica na Slovensku. Zduženie podporovalo misijnú činnosť Slovákov v zahraničí. Časopis ich združoval, povzbudzoval a dával rady v ich poslaní. Vznikol v roku 1937, no februárové víťazstvo komunistov v roku 1948 a následné celoplošné rušenie periodik, ukončilo v decembri toho istého roka  jeho vydávanie.

V tiráži sa uvádza: Časopis „Mládež a misie“. Za redakciu zodpovedá Fr.Valábek. — Vydávajú Saleziáni v Bratislave. — Redakcia i administrácia: Bratislava, Miletičová ulica. — Tlačí kníhtlačiareň „Unia“ v Bratislave.

K dispozícii máme iba jedno číslo tohto periodika, z čoho sa bohužiaľ nedá urobiť celkový obraz o jeho štruktúre. Poznačil sa na ňom zub času, no stále nám ponúka možnosť prečítania a náhľadu.  Snáď niekto z našich čitateľov doma objaví ešte nejaké výtlačky, ktoré by nám pomohli rozšíriť informácie o tomto časopise.

Na prvý pohľad pôsobí, ako o zemepisný, alebo náučno – populárny časopis. Takmer tretinu časopisu zaberá seriál o živote Gandhiho, o jeho názoroch  a spätosťou s hinduizmom.

Na odľahčenie vážnych misijných tém, sa sem tam v časopise mihol aj kreslený vtip a posledná strana bola venovaná hádankám a hlavolamom.

Z literárnej tvorby tu možno spomenúť  báseň básnika, prekladateľa, pedagóga, kňaza a misionára Gorazda Zvonického (*1913 +1995).

Jeho literárna aktivita bola veľmi rozsiahla. Začala sa v druhej polovici 30-tych rokov 20. storočia. Už ako študent publikuje v Šaštíne v časopise Ozvena a neskôr okrem tohto aj v periodikách aj v Rozvoj, Don Bosco, Saleziánske zvesti, Slovenské pohľady a do mesačníka Kultúra. Na Slovensku mu vyšli dve básnické zbierky Sejba perál  a Mýtnik pred Madonou. Zvyšné diela potom vychádzali už iba v exile, do ktorého ušiel v roku 1950. Tie tvorili podstatnú časť jeho tvorby, ako napríklad S ukazovákom na mraku, Prebúdza sa zem, Smer Mariánska hora… atď. V zahraničí pôsobil až do svojej smrti, no po revolúcii v roku 1989 sa mu ešte podarilo navštíviť Slovensko.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLÁDEŽ A MISIE z roku 1943, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLÁDEŽ A MISIE  – kliknutím na náhled strany:

Další číslo „válečného“ časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – 6.ročník – 1943-44

Dnes archivované čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Kristýna R. Veliký dík!

V tiráži časopisu pro slovenskou mládež vydávaného v době 2. světové války je mimo jiné uvedeno –  majitel a vydavatel: Hlavné veliteľstvo HM, Bratislava, Ulica Hlinkovej mládeže čislo 2. Zodpovědný redaktor: Alojz Macek, poslanec, hlavný veliteľ HM. Novinové výplatné povolilo ředitelství pošt a telegrafů v Bratislavě výnosem ze dne 8.9.1939. NOVÁ MLÁDEŽ vychází 1. v měsíci. Předplatné na rok 15 Ks. Jedno číslo stálo 1,8 Ks (koruna slovenská – platná v letech 1939-45).

Slovenská wikipedie k časopisu NOVÁ MLÁDEŽ uvádí:

NOVÁ MLÁDEŽ (podnázov Časopis Hlinkovej mládeže) bol mesačník, ktorý vychádzal na Slovensku počas 2. svetovej vojny.

Pôdu pre založenie Novej mládeže pripravil časopis Mladý Slovák. Nová mládež prinášala ideové, politické a výchovné články, uverejňovala literárne pokusy mládeže (prvosienky). V VI. ročníku sa časopis začal orientovať na brannú výchovu. Politické otázky prenechala časopisu Prelom. Aby lepšie „pestovala ducha brannosti“, vydávala prílohu Malá knižnica Novej mládeže.“

Stránky časopisu byly číslovány průběžně. Stejně tak číslování samotného časopisu – na titulní strana bylo pořadové číslo časopisu 6.ročníku a v závorce bylo uvedeno číslo od začátku vydávání NOVÉ MLÁDEŽE.  U dnes archivovaného 7.čísla je uvedeno (52.).

Dvě stránky NOVÉ MLÁDEŽE byly vyhrazena komerční reklamě – zarámovaný text typu „Dipl.architekt a staviteľ ING. F. KRUML Bratislava, Cintorinská 4, Telefon 6327“.

Ferdiš (Ferdinand) Vokál (*1921 +1997) v době publikování své poesie v časopise NOVÁ MLÁDEŽ studoval slovenštinu a latinu na Filozofické fakultě v Bratislave (1941-45). Po válce působil jako stredoškolský profesor v Prešově a Sabinově, v roce 1950 jej „přeřadili do výroby“ v Harmaneckých papírnách. Po roce se mohl vrátit na gymnázium. Překládal z ruštiny a francouzštiny. Kritika jej řadí k básnikům slovenské katolické moderny.

Na sedmi stranách časopisu NOVÁ MLÁDEŽ (z 28 stran) vycházelo čtení na pokračování SRDCIA V PŘÍBOJI (Román junáckých srdc). Začal vycházet v 10.(45.) čísle 5.ročníku. Jako autor je uveden R.JURÍK-TRAVNA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944  – kliknutím na náhled strany:

Další číslo časopisu ROZRUCH – 6.ročník – 1943

Dnes archivované číslo časopisu ROZRUCH z roku 1943 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Skipy. Veliký dík!

Databazeknih.cz uvádí: „Časopis ROZRUCH vydávalo nakladatelství Melantrich od října 1937 do září 1944, kdy byla edice z úředního rozhodnutí zastavena v rámci mobilizace protektorátního hospodářství. V prvním a druhém roce byly sešity číslovány jen průběžně. Až poté redakce přistoupila k ročníkovému členění, každý svazek začal být označován číslem ročníku a v rámci něj pořadovým číslem ročníku. Průběžné číslování pokračovalo menším typem v závorce. Celkem vyšlo 283 svazků.“

ROZRUCH – ROMÁNY VZRUŠENÉ CHVÍLE vycházely v roce 1943 čtrnáctidenně a rozsah se během roku zmenšil z 36 na 32 stran. Díky tomu vypadly předchozí pestré pravidelné rubriky i poutavý obrázek v záhlaví románu. Vymizely i ilustrace uvnitř románu.

Pavel Janáček a Michal Jareš v rozsáhlé publikaci SVĚT RODOKAPSU – přinášejí velmi zajímavý vhled do zákulisí vydávání románových sešitových edic jako byl RODOKAPS či ROZRUCH. V článečcích z 28.4.2016 a 30.4.2016 jsem si dovolil citovat ze statě LITERÁRNÍ POVAHA ROMÁNOVÉHO SEŠITU.

Redakci ROZRUCHU i v roce 1943 řídil Eduard Fiker (*1902  +1961) – dramatik, scénárista a překladatel z angličtiny. Je autorem devadesáti knih a jedním z hlavních představitelů detektivního žánru v české literatuře.

Jako úlitba cenzuře musela být i v ROZRUCHU vyčleněna adekvátní část časopisu na propagandu. Fotostrana V BOJI ZA LEPŠÍ EVROPU ukazuje úspěchy německé armády. Dnes archivované číslo vyšlo 5.února 1943 není pochopitelně ani zmínka o tom, že před šesti dny (31. ledna 1943) polní maršál Friedrich Paulus, velitel 6. německé armády podepsal ve Stalingradu kapitulaci.

Na třetí straně ROZRUCHU je hlavička s pořadovým číslem časopisu, datem vydání a názvem románu. Perokresba, která vycházela v záhlaví románu v předchozích ročnících, už chybí.

Rubriky, které v ROZRUCHU v předchozích letech pravidelně vycházely postupně ubývaly (snižoval se rozsah stran čísla) a v roce 1943 se smrskly na barevnou titulní stranu, propagandistickou druhou stranu, tomán prokládaný občasnými reklamami (a předposlední reklamní strana), ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA (zpravidla půlstrana)  + na poslední straně SMÍCH ROZRUCHU.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ROZRUCH z roku 1943, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ROZRUCH – kliknutím na náhled strany: