Archív kategorie: 1943

Premiéra: KNIHOVNA PRO MLÁDEŽ – 1943

Dnes archivované číslo sešitu – časopisu KNIHOVNA PRO MLÁDEŽ z roku 1943 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval jako svůj „vstupní“ počin Kili. Veliký dík!

Titul KNIHOVNA PRO MLÁDEŽ vydávalo pražské Nakladatelství Orbis pro Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Časopis vycházel 2x měsíčně a každý svazek stál K 2,-.

V rámci první desítky KNIHOVNY PRO MLÁDEŽ byly vydány svazky: 1. Průlom Metaxovou linií, 2. Zákopníci ničí sovětské přísunové spoje, 3. Proti nepříteli do severských vod, 4. V táboře Sidi Bishr, 5. Posádka JU 88 se vrátila,  6. Stavitel první ponorky Wilhelm Bauer, 7. Kuliové u Ping Hu, 8. Stavíme bagdadskou dráhu, 9. Lovci min v řeckých vodách, 10. Boj o Krétu.

“ … nemusí být zároveň zavrženíhodné. Dobrodružnost je v podstatě pouze touhou po poznání, která se nebojí nebezpečí, překonává je a triumfuje za nových, neobvyklých, nebo ztížených podmínek. Dobrodružnost máme všichni v krvi po předcích, ale moderní doba nám umožňuje daleko lepší o širší poznání světa a probuzené vnímání stupňuje touhu po novém o neznámém. Nutno se ovšem vždycky ptát: Co je obsahem tohoto snažení? Touha po hrdinství je planá, není-li jejím obsahem lepší poznání světa, o které se stará objevitel, do necivilisovaných krajin vyslaný budovatel, nebo vědecká expedice, která musí splnit svůj úkol za všech okolností. Mnohá dobrodružství bylo vymyšlena a popsána, nic však nepředčí ta, která psal život sám.
Knihovna pro mládež“ vypráví o dobrodružstvích skutečně prožitých. O dobrodružstvích vojáků, námořníků, letců v této válce, o vynálezcích a badatelích, o zápasech, jejichž smyslem nebylo dobrodružství pro dobrodružství, ale hrdinské nasazení za vyšší cíle lidstva. ..“

 

KNIHOVNA PRO MLÁDEŽ může být řazena do podobného ranku jako protektorátní časopisy typu RODOKAPS či ROZRUCH. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě se zavedenými a populárními tituly, které začaly vycházet před válkou, evidentně inspirovalo. Základ každého čísla tvořil román (z názvů prvních desíti titulů je tendence zřejmá), ale už na druhé straně byla nezbytná propagandistická masáž (jak o pár let později dělali představitelé jiné totality):

Samotný román byl poutavě ilustrován (tradiční perokresba).

Předposlední strana každého čísla měla edukativní charakter, zpravidla bez povinného ideologického balastu:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KNIHOVNA PRO MLÁDEŽ z roku 1943, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu KNIHOVNA PRO MLÁDEŽ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu KNIHOVNA PRO MLÁDEŽ zde >>>

Tři čísla časopisu ROZRUCH – 6.ročník – 1943

Dnes archivované čísla časopisu ROZRUCH z roku 1943 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo, Václav N. a Hozd. Všem patří veliký dík!

Tiráž časopisu mimo jiné uvádí: ROZRUCH. ROMÁNY VZRUŠENÉ CHVÍLE vycházejí čtrnáctidenně. Obdržíte je u všech knihkupců, v prodejnách novin, v trafikách a nádražních prodejnách. Cena sešitu K 2,80, Cena listu rozumí se franko tiskárna. Řídí a za redakci odpovídá Eduard Fiker. Tiskem Melantricha, akciové společnosti.   … Majitel a vydavatel Melantrich a.s. … Přispěvatelé ručí za reprodukční právo a autorisaci příspěvků. …“  Rozsah časopisu se během roku 1943 zmenšil z 36 na 32 stran (jen pro připomenutí – v 1.ročníku (1937-38) mělo každé číslo 52 stran). Díky tomu vypadly předchozí pestré pravidelné rubriky i poutavý obrázek v záhlaví románu. Vymizely i ilustrace uvnitř románu.

Redakci ROZRUCHU i v roce 1943 řídil Eduard Fiker (*1902  +1961) – dramatik, scénárista a překladatel z angličtiny. Je autorem devadesáti knih a jedním z hlavních představitelů detektivního žánru v české literatuře.

Pavel Janáček a Michal Jareš v rozsáhlé publikaci SVĚT RODOKAPSU – přinášejí velmi zajímavý vhled do zákulisí vydávání románových sešitových edic jako byl RODOKAPS či ROZRUCH. V článečcích z 28.4.2016 a 30.4.2016 jsem si dovolil citovat ze statě LITERÁRNÍ POVAHA ROMÁNOVÉHO SEŠITU.

Jako úlitba cenzuře musela být i v ROZRUCHU vyčleněna adekvátní část časopisu na propagandu. Fotostrana V BOJI ZA LEPŠÍ EVROPU ukazuje úspěchy německé armády.

V číslem, kde předchozí rubrika chyběla, byla vsunuta alespoň popagandistická půstrana, výrazně oddělená. Pro nezasvěcené čtenáře si neodpustím alespoň hodně stručnou informaci, že „vlasovci“ mají své nepominutelné zásluhy v květnových bojích o Prahu.

Na předposlední straně ROZRUCHU vycházela „kulturní“ rubrika.

Rubriky, které v ROZRUCHU v předchozích letech pravidelně vycházely postupně ubývaly (snižoval se rozsah stran čísla) a v roce 1943 se smrskly na barevnou titulní stranu, propagandistickou druhou stranu (i ta později v některýchčíslech chaběla), román prokládaný občasnými reklamami + na poslední straně SMÍCH ROZRUCHU.

Databazeknih.cz uvádí: „Časopis ROZRUCH vydávalo nakladatelství Melantrich od října 1937 do září 1944, kdy byla edice z úředního rozhodnutí zastavena v rámci mobilizace protektorátního hospodářství. V prvním a druhém roce byly sešity číslovány jen průběžně. Až poté redakce přistoupila k ročníkovému členění, každý svazek začal být označován číslem ročníku a v rámci něj pořadovým číslem ročníku. Průběžné číslování pokračovalo menším typem v závorce. Celkem vyšlo 283 svazků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ROZRUCH z roku 1943, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ROZRUCH  – kliknutím na náhled strany:

10 čísel časopisu RODOKAPS – 9.ročník – 1943-44

Dnes archivované čísla časopisu RODOKAPS z let 1943-44 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo a Václav N. Oběma veliký dík!

V tiráži RODOKAPSU můžeme mimo jiné číst: „Řídí redakční rada: Spisovatel Albert Vyskočil, odb. rada B. Koutník, Dr. Jos. Bečka, Dr. A. Pecelt, prof. V. Komárek, taj. Jiří Kincl. ak. sochař M. Šelbický. Časopis Romány do kapsy (RODOKAPS) vychází čtrnáctidenně. Cena sešitu franko admin. K 3.50. …. Řídí a za redakci odpovídá M. Dolejší. Redakce a administrace: Praha I., Kozí ulice čís. 15. Telefon číslo 605-51. Majitel a vydavatel: »KVÁDR«,. nakladatelská a vyda­vatelská společnost s r . o., …“ 

Jediným „obrázkem“ (obrázky byly v 9.ročníku výhradně zaměněny za fotografe) vztahující se k románu, který tvořil hlavní náplň v dnes archivovaných číslech RODOKAPSŮ, byl ten na titulní straně. Z RODOKAPSŮ vymizely původní ilustrace a to i ze záhlaví románu. Z obsahu RODOKAPSU vypadly i do té doby pravidelné rubriky KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ, DO PŘÍRODY či ŽENSKÉ OKÉNKO RODOKAPSU (skladba rubrik se sice poměrně často proměňovala, ale tyto rubriky v předchozím ročníku byly součástí každého RODOKAPSU). Nedostatek papíru ve válečném hospodářství se musel projevit i na vydávání RODOKAPSU. Rozsah časopisu byl omezen na 28 stran (před třemi válečnými lety měl RODOKAPS 52 stran). Pro zájemce o tuto problematiku doporučuju k přečtení například článek „Český tisk v protektorátu“ na webu FRONTA.cz – zvláště doslovná citace „Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku platných ode dne 17. září 1939

Druhá strana RODOKAPSU patřila jediné pravidelné rubrice, která vydržela od začátku války až do posledního čísla (407) – propagandistické UDÁLOSTI V ŘÍŠI. Zatímco na počátku rubriky ještě nebylo nutno presentované „úspěchy Říše“ nijak zvlášť přikrášlovat, po únoru 1943 – porážce u Stalingradu – mýtus neporazitelnosti německých armád vzal za své, přesto byl v rubrice UDÁLOSTI V ŘÍŠI přiživován.

Protiváhu servilní celostránkové rubrice UDÁLOSTI V ŘÍŠI představovala „vlastenecká“ strana seznamující čtenáře RODOKAPSU s nějakou pozoruhodností Čech či Moravy – v čísle 386 to bylo NÁRODNÍ DIVADLO V PRAZE.

Biograf hrál za protektorátu nepominutelnou roli při lidovém kulturním vyžití. V té době údajně fungovalo více než 1000 (!) kin (nejvíc pochopitelně v Praze), některé hrály každý den, jiné jen jednou týdně. Většinu produkce promítající se na začátku protektorátu tvořily americké filmy. Proto také v té době byla v RODOKAPSU populární rubrika „ALBUM AMERICÉHO FILMU“. Filmy tehdy musely být opatřeny německými titulky. Na konci roku 1941 se českých diváků nemile dotkl fakt, že se už žádné americké filmy v českých kinech nepromítaly – USA v prosinci po útoku na Pearl Harbor vstoupily do války. Od té doby byly v RODOKAPSU presentovány filmy německé, ale samozřejmě i české:

Wikipedie o titulu RODOKAPS uvádí: RODOKAPS je název několika řad dobrodružných sešitových románů, z něhož se apelativizací stalo i obecné označení pro levné dobrodružné čtivo. Slovo vzniklo jako zkratka pro řadu ROmánů DO KAPSy, která vycházela původně od roku 1935. Typickým znakem rodokapsů je sešitová vazba, lákavá barevná obálka a jednoduchý dobrodružný děj.“ O časopisu RODOKAPS toho bylo na tomto webu napsáno relativně hodně. Pro ty, kteří by si chtěli přečíst více, doporučuju vyhledat starší článečky a nebo si přečíst vynikající čtyřsetpadesátistránkovou publikaci SVĚT RODOKAPSU – KOMENTOVANÝ SOUPIS SEŠITOVÝCH ROMÁNOVÝCH EDIC 30. A 40. LET 20. STOLETÍ, kterou napsali Pavel Janáček a Michal Jareš. Na našem webu byla citována například stať LITERÁRNÍ POVAHA ROMÁNOVÉHO SEŠITU (strany 27-50) 1.část, 2.část, 3.část, 4.část – informací chtivý čtenář jistě rád proklikne :-)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RODOKAPS z let 1943-44, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu RODOKAPS – kliknutím na náhled strany: