Archív kategorie: 1941

RAJSKÁ ZAHRÁDKA – 51.ročník – 1941-42

Dnes archivovaná čísla časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA z let 1941-42 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav P. Veliký dík! Prvně jsme tento titul (50.ročník) archivovali v článečku z 22.12.2016.

Časopis RAJSKÁ ZAHRÁDKA začal vycházet už v roce 1892, kdy měl v podtitulu uvedeno „obrázkový časopis pro mládež„. Postupně vystřídal i další podtituly: „časopis pro mládež„, „nejstarší časopis pro katolickou mládež v Čechách„, „obrázkový časopis pro mládež„. Dnes archivovaná čísla jsou na titulní straně bez podtitulku. RAJSKÁ ZAHRÁDKA přestala vycházet 52.ročníkem v roce 1942.

Ročník 51. (1941-42) vydával Václav Kotrba nejmladší a za redakci odpovídala Pavla Herynková. Časopis měl rozsah 16 stran, stál K 1,2 a měl v plánu vycházet 10x do roka.

První pohled na titulní strany 51.ročníku RAJSKÉ ZAHRÁDKY naznačuje, že protektorátní cenzura i lavírování s okupanty a „boj o přežití“ časopisu (např. květnové 9.číslo) ovlivnil i katolický časopis.

Čtenáři nacisty zastaveného vydávání MLADÉHO HLASATELE (17. května 1941), se mohli na stránkách RAJSKÉ ZAHRÁDKY potkávat s kresbami svého oblíbeného Dr. Fischera (RYCHLÉ ŠÍPY, PAN BACIL – o těchto kreslených seriálech jsme na www.detske-casiopisy.cz psali).

Štefan Švec ve své obsáhlé publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) věnuje titulu RAJSKÁ ZAHRÁDKA strany 500-503:

„Pražská Rajská zahrádka byla do roku 1918 jedním z nejrozšířenějších domácích dětských časopisů. Byla určena dětem všech věkových stupňů. Zaměření jejího obsahu bylo konzervativně katolické a proti např. Andělu strážnému výrazně chudší.
Vedle mravoučné prózy a poezie a vzdělávacích článků převážně o církevních reáliích časopis tiskl modlitby a náboženské a lidové písně. Stálou rubrikou byly „Rozmanitosti“ s hlavolamy a hádankami, v 10. letech 20. století se objevila černá kronika pod názvem „Pro výstrahu“ (s drobnými výstražnými zprávami jako Potrestaný nezbeda, Těžký úraz hošíka, Spadl do mlátičky, Výbuchem vojenské patrony zmrzačený hoch, vhodil náboj do kamen, Usmrcen elektřinou apod.). Základem časopisu byla výchovná katolická beletrie, většinou ve formě poezie a drobných prozaických exempel ze života idealizovaných (chudých, skromných, pobožných a štědrých), či naopak démonizovaných (neopatrných, svéhlavých, lakomých) dětí, jejich odměny a potrestání. Od 10. ročníku časopis tiskl delší texty na pokračování. Titul obsahoval i naučné články, většinou životopisy světců, články z dějin církve, ale i architektury či literatury, po roce 1918 rovněž materiály ve slovenštině. Měl v obsahu také např. předlohy pro dětské kresby. Rajská zahrádka se pro svůj rigidně náboženský obsah a špatnou kvalitu ilustrací stávala pravidelně předmětem ostré odborné kritiky (zejména v Úhoru), a dokonce i parodizace. Teorie dětské literatury se od dob Úhoru až do konce 20. století nedokázala srovnat s jejím čtenářským úspěchem. „Literární cena tohoto časopisu nebyla prakticky vůbec žádná, a přitom časopis vycházel ve značně vysokém nákladu a dosáhl dvaapadesáti ročníků. Pro oblast uměleckou i výchovnou představoval brzdící prvek na cestě hledání a rozvoje časopisecké tvorby pro děti v tomto období.“ „Pohádky a příběhy, inspirované vroucím citem lásky k bližnímu a úcty k Bohu a člověku, trpí zřejmě neskrývanou užitkovostí příběhů. Nové formy nábožensko-výchovných povídek tu marně hledáme. Vše tu běží už po léta stejnou cestou, po známkách vývoje ani stopy.“
V roce 1932 došlo po výměně hlavního redaktora k proměně listu ve snaze vydávat jej nadále jako moderní dětský časopis (začaly se objevovat např. fotografie). Tento pokus však nebyl příliš úspěšný.

K. J. Baby (RNDr. Josef Kratochvil *1915 +2001, „Baby“ byla jeho skautská přezdívka) psal pro RAJSKOU ZAHRÁDKU, stejně tak pro ANDĚLA STRÁŽNÉHO. J. K. Baby byl pozoruhodnou osobností. Mimo své přírodovědecké a pedagogické aktivity byl za války spojkou mezi partyzány a podzemním hnutím, pilně psal příručky, knihy i povídky, v roce 1951 ilegálně přešel na západ …

Ve snaze udělat časopis přitažlivější a modernější, byly v posledních osmi ročnících RAJSKÉ ZAHRÁDKY otiskovány  fotografie i články „nekatolické“.

Pro RAJSKOU ZAHRÁDKU kreslil Dr. Jan Fischer veršované příběhy Jaroslava Máchy (KRÁTKOZRAKÝ VAŠÍK, NEVDĚČNÁ CHÁSKA, MALÉ HRDINKY, PŘILEPENÝ STRÝČEK, …):

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA z let 1941-42, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Dalších 5 čísel časopisu RODOKAPS – 6.ročník – 1940-41

Dnes archivované čísla časopisu RODOKAPS z let 1940-41 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali František I. a Jaromír K. Veliký dík!

Wikipedie o tomto časopise uvádí: RODOKAPS je název několika řad dobrodružných sešitových románů, z něhož se apelativizací stalo i obecné označení pro levné dobrodružné čtivo. Slovo vzniklo jako zkratka pro řadu ROmánů DO KAPSy, která vycházela původně od roku 1935. Typickým znakem rodokapsů je sešitová vazba, lákavá barevná obálka a jednoduchý dobrodružný děj.“ O časopisu RODOKAPS toho bylo na tomto webu napsáno relativně hodně. Pro ty, kteří by si chtěli přečíst více, doporučuju vyhledat starší článečky a nebo si přečíst vynikající čtyřsetpadesátistránkovou publikaci SVĚT RODOKAPSU – KOMENTOVANÝ SOUPIS SEŠITOVÝCH ROMÁNOVÝCH EDIC 30. A 40. LET 20. STOLETÍ, kterou napsali Pavel Janáček a Michal Jareš.

Ilustrace pro dnes archivované číslo 298 vytvořil malíř František Horník (*1989  +1955). Dovolím si k němu krátce citovat z nedávno vydané výpravné knihy Vladimíra Prokopa ILUSTRÁTOŘI DOBRODRUŽSTVÍ (strana 133):

„Mezi ilustrátory narativního realistického proudu náleží dozajista také tento umělec, který je v odborné literatuře téměř opomíjen a rovněž autory studií 0 dobrodružné literatuře je s výhradami akceptován až po stylově nejvýraznějších osobnostech. Jistou měrou se na této segregaci podílí rozkolísaná výtvarná kvalita díla, navíc Horník nikdy nebyl systematickým ilustrátorem dobrodružného žánru a už vůbec nebyl svázán s nejrespektovanějšími a nejčtenějšími spisovateli. Jeho talent a rozsáhlá tvorba v oblasti ilustrační zůstaly rozmělněny po dobových periodikách a titulech druhého kvalitativního sledu, on sám se nikdy příliš neprosazoval a jako objekt zajmu o jeho dílo, třeba v uvolněnějších šedesátých letech 20. století, v podstatě nikoho nepřitahoval – bohužel, dopadl na něj nespravedlivě stín slavnějších. Paradoxně zevrubnější studium Horníkovy biografie a umělecké tvorby blokuje vzhledem k datu úmrtí současná legislativa 0 ochraně soukromých dat. …

… Malíř byl znám jako velice agilní člen Sokola, pro organizaci vytvářel pohlednice a jeho vítězný návrh pro VI. Všesokolský slet se stal hlavním plakátem celostátní akce (1912) ….

… Horník se v celé své volné tvorbě prezentoval jako bytostný realista s akademicky ukázněným rukopisem. Profiloval se především jako portrétista a malíř koní, vysoké zvěře a loveckých výjevů – dvěma obrazy nás například roku 1937 reprezentoval na Mezinárodní lovecké výstavě v Berlíně …

… Horník je ale všude uváděn především jako autor slavného jezdeckého portrétu T. G. Masaryka na koni Hektorovi, který byl domalován roku 1930 dle „reálného“ prezidenta v lánském parku a částečně ve slovenských Topoľčiankách, kam za hlavou státu umělec dojížděl. Legendární olej na plátně (300 x 240 cm) byl tvořen téměř tři roky a po dokončení byl v březnu 1930 vystaven v Tyršově domě v Praze a roku 1934 v Mánesu, a to u příležitosti čtvrtého zvolení T G. Masaryka prezidentem…


Biograf hrál za protektorátu nepominutelnou roli při lidovém kulturním vyžití. V té době údajně fungovalo více než 1000 (!) kin (nejvíc pochopitelně v Praze), některé hrály každý den, jiné jen jednou týdně. Většinu tehdejší produkce promítající se v protektorátu tvořily americké filmy. Proto také na začátku dnes archivovaných RODOKAPSŮ byla populární rubrika „ALBUM AMERICÉHO FILMU“. Filmy tehdy musely být opatřeny německými titulky. Diváků se nemile dotklo sílící omezení dovozu amerických filmů – na konci roku 1941 (USA v prosinci po útoku na Pearl Harbor vstoupily do války) se už žádné americké filmy v českých kinech nepromítaly.

Níže vytažená ukázka HISTORICKÝ DOKUMENT NĚMECKÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE je z 263. čísla RODOKAPSU (strana 4), které vyšlo 21.června 1940. V té době Rusové anektovali Lotyšsko, Němci už měli týden obsazenou Paříž a o den později Francie kapitulovala.

P.Janáček a M.Jareš ve své knize  SVĚT RODOKAPSU na straně 72-73 uvádí:

Hojné rubriky doprovodného čtení přinášely kratší zábavnou a poučnou publicistiku, tabulky nebo sloupky literárních, divadelních a filmových tipů (v závěrečném období tyto rubriky pod společným záhlavím Sledujeme kulturní události spravoval J. V. Kincl). Skladba rubrik se poměrně často proměňovala, stálicí bylo krátké zpravodajství, tvořené kaleidoskopem zajímavostí ze světa.

V každém čísle RODOKAPSU nemohla chybět reklama na další číslo – nový dobrodružný román.

Významnou cílovou skupinu čtenářů RODOKAPSU tvořili trampové, proto nemohla chybět pravidelná DO PŘÍRODY se zprávami z trampských osad.

RODOKAPS jako „románová edice“ pečoval o široké spektrum svých věrných čtenářů – tvořily jej pochopitelně i ženy. Proto mezi pravidelné rubriky patřilo o ŽENSKÉ OKÉNKO RODOKAPSU.

Poslední stránky RODOKAPSU měly „vzdělávací“ charakter. I v pozdějších letech se nechaly některé časopisy pro děti a mládež tímto umístěním obdobně koncipovaných stran inspirovat.

Pokud někomu poslední oboustranné kartičky LÉČIVÉ ROSTLINY V MĚSÍCI ČERVNU připomínají pozdější veleúspěšný ATLAS ABC, má dobrý postřeh :-)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RODOKAPS z let 1940-41, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu RODOKAPS z let 1940-41 – kliknutím na náhled strany: