Category Archives: 1940

Ďalšia kompletná NOVÁ MLÁDEŽ – 3.ročník – 1940-41

Dnešným ročníkom dopĺňame našu zbierku časopisov z obdobia Slovenského štátu. Aj keď ide o periodikum propagujúcim fašizmus, predsa len to je detský, alebo skôr mládežnícky časopis patriaci do histórie Slovenska. Preto v jeho publikovaní nehľadajte nič iné, iba historické fakty a rozbor z nášho pohľadu na detské časopisy.

Tvorilo ho 10 výtlačkov. Každý ma 28 strán vrátane prebalu. Jeden výtlačok stál 1,20 Ks (korún slovenských) a ročné predplatné 10 Ks. Tiráž bola veľmi strohá a tak sa dozvedáme len meno hlavného redaktora M. J. Milova a adresu redakcie: Bratislava, Hlavné veliteľstvo HM, Radlinského čís. 51

Tak ako pritvrdzovalo Nemecko a jeho agresia sa rozširovala do ďalších štátov Európy, tak pritvrdzovala aj Hlinkova slovenská ľudová strana vo svojej propagandistickej profašistickej činnosti. Už z titulnej stránky prebalu tohto ročníka je nápadné, ktorým smerom a po boku koho je Hlinkova mládež nasmerovaná.

Najlepšie to vystihuje odstavec b.) c.) § 12 zo 166. Zákona o Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži schváleného 4.júla 1940, kde sa uvádza:

Poslanie Hlinkovej mládeže je:

  • b) vykonávať brannú výchovu a spolupôsobiť pri predvojenskom výcviku pre pomocnú službu na obranu štátu podľa platných predpisov,
  • c) byť nápomocnou právnymi predpismi na to určeným orgánom pri udržovaní verejného poriadku a verejnej bezpečnosti spôsobom, ktorý určí minister vnútra, pri čom jej členovia požívajú rovnakú ochranu ako úradné orgány …

O hlavnom smerovaní časopisu, ani o jeho konkrétnych článkoch sa rozpisovať nejdem. Prvú tretinu tvorili články z vnútropolitického života Slovenského štátu, predstavovaním hlavných osobností politiky a príspevkov venovaným stretnutiam s fašistickými pohlavármi, ako aj nemeckej Hitlerovej mládeži a jej podobným mládežníckym organizáciám v Taliansku, Chorvátsku atď…

Druhá tretina obsahovala články o krásach Slovenska, jeho prírode a histórii. Dôraz sa kládol hlavne na patriotizmus.

Zvyšná tretina časopisu sa venovala organizácii v oddieloch a záujmovej činnosti, doplnenej o rôzne návody, rady a postupy. Napríklad, ako si svojpomocne zviazať knihu.

Aká by to bola mládež, keby si nespievala? Tak ako to bolo v iných historických periódách dejín Slovenska, aj tu sa publikovali pesničky, alebo skôr pochodové piesne ovplyvnené politickým smerovaním štátu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1940-41, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ zde >>>