Archív kategorie: 1940

JUNÁK – 27.ročník – 1940

Dnes archivovaná čísla časopisu JUNÁK z roku 1940 byly digitalizovány v rámci projektu „100 let časopisu JUNÁK„. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze mimo jiné vyčíst: „… Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. — Vydává Junák — ústředí junácké výchovy, Praha XII., Slezská 7. — Zodpovědný redaktor Jaroslav Novák . — Užívání novin, známek povoleno pod čís. 62.614-IIIa-1939. — Dohlédací úřad Praha 31. — Druckereides Protektorates Böhmen und Mähren in Prag . — Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze. — Praha, 15.října 1940.“ Číslo časopisu JUNÁK stálo 2,5 K pro nečleny organizace a 2 K pro její členy. Rozsah časopisu byl 20 stran.

Rok 1940 měl být pro organizaci Junák rokem totálního zániku. V protektorátu byl vyvíjen velký tlak na jeho likvidaci – na veřejnosti se nesměly nosit skautské kroje, gestapo rozprášilo letní junácké tábory, mnoho činovníků bylo zatčeno za činnost proti Říši. Výnos o likvidaci Junáka podepsal K. H. Frank na výročí vzniku Československé republiky – 28. října 1940. Důvodem bylo, že členové Junáka projevují nepřátelské smýšlení proti Říši. O několik dnů později vtrhlo gestapo do pražského ústředí Junáka a zabavilo všechen majetek organizace (v celkové hodnotě 25 milionů tehdejších korun). Z výše uvedených souvislostí je patrné, že 3. číslo 27. ročníku časopisu JUNÁK už nemohlo vyjít :-( Jen pro úplnou informaci: o další dva zákazy časopisu JUNÁK se postarali komunisté.

Český junák prožíval v roce 1940 doposud nejtěžší období v celé své dosavadní historii. I přesto, že se kvůli válečné situaci musel každý den potýkat s dalšími a dalšími omezeními, snažil se i nadále v praxi naplňovat junácký program a praxi. Osmý bod skautského zákona zněl a doposud zní „Skaut je veselé mysli“, i proto byla v časopise tištěna VESELÁ STRÁNKA:

Úplně poslední (40.) strana časopisu JUNÁK před jeho 1. zákazem nesla v sobě nepřesvědčivý pokus o jakousi zoufalou úlitbu – presentace zbraní Říše. Další číslo časopisu JUNÁK vyšlo až po skončení 2. světové války – 27.10.1945 – pět let po nacistickém zákazu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK z roku 1940, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

JUNÁK – 26.ročník – 1939-40

Dnes archivované čísla časopisu JUNÁK z let 1939-40 pro www.detske-casopisy.cz  byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu JUNÁK“.

První čeho si zřejmě zasvěcenější čtenář při srovnání 25. a dnes archivovaného 26. ročníku všimne, je změna názvu časopisu ze SKAUT JUNÁK na JUNÁK. Aby to bylo napsáno přesněji – ve 26.ročníku nesla všechna vydaná čísla název JUNÁK. Předchozí 25. ročník začal vycházet jako SKAUT JUNÁK a teprve 5. číslo vyšlo jako JUNÁK. Grafická úprava spolkového časopisu JUNÁK se každým ročníkem vylepšovala. K celkovému dojmu zcela jistě přispěly ilustrace, které dodával převážně Miroslav Hryhorjiv – Mariquita. Inspirace francouzským skautským kreslířem Pierem Joubertem je sice zjevná, ale i tak mají obrázky svůj osobitý rukopis. Jen pro zajímavost – Mariquita v době vydávání dnes archivovaného JUNÁKA ilustroval první vydání Foglarovy CHATY V JEZERNÍ KOTLINĚ (přebal a čtyři kvaše jsou od  Zdeňka Buriana, ostatní ilustrace kreslil Mariquita).

Ve 26. ročníku JUNÁKA bylo na pokračování otiskováno vyprávění Jaroslava Nováka na základě cestopisu Arnolda Henryho Savage Landora (*1865 +1924) „In the Forbidden Land“ nazvané V ZEMI DIVŮ A NEBEZPEČÍ.

Stránky s fotografiemi dokumentujícími činnost skautek a junáků měly své místo (mimo titulní strany) na 2, 15 a 16 straně. Fotografie s číslem 7 zachycuje ostrov na „Ohebském jezeře“ (přehrada Seč), známý z filmu NA DOBRÉ STOPĚ a z knihy Miloše Zapletala OSTROV PŘÁTELSTVÍ.

Na pokračování vycházel i román ZÁHADNÝ SKAUT – je nepodepsaný a jeho autora se mi zatím nepodařilo zjistit.

Jako časopis zaměřený na skauty, publikoval JUNÁK inspirativní návody na hry a hříčky – zde z pera redaktora Jaroslava Nováka.

 26.ročník časopisu JUNÁK vycházel v letech 1939-40 takto:
číslo:         datum vydání:
strany:
1. 15.9.1939 1-16
zvláštní 21.10.1939 1-18
2. 1.11.1939 17-32
3. 15.12.1939 33-48
4. 15.1.1940 49-64
5. 4.2.1940 65-80
6. 5.3.1940 81-96
7. 27.4.1940 97-112
8. 25.5.1940 113-128
9.-10. 20.6.1940 129-156

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1939-40, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

DIVOKÝ ZÁPAD – 2.ročník – 1940

Dnes archivovaná čísla časopisu DIVOKÝ ZÁPAD z roku 1940 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval František Br. Veliký dík za vyplnění mezery – tento titul dnes archivujeme prvně !

V tiráži DIVOKÉHO ZÁPADU č.33 je uvedeno: „Praze dne 9. března 1940. – Divoký západ – vychází dvakrát měsíčně v rozsahu nejméně 36 stran. Na skladě ve všech knihkupectvích, trafikách a novinových stáncích. Cena jednotlivého čísla K 1.40. Předplatné na 10 čísel K 14._. Majitel a vydavatel: Marie Ovesná. Redakce. administrace a expedice: Praha XII., Vyšehradská 28.  ….. Odpovědný redaktor Josef Evžen Ovesný. …“

Číslo 33 s románem JEZDCI NOCI je na příslušné straně v záhlaví uvedeno rámečkem s názvem románu, autorem i překladatelem a stylovou perokresbou. U čísla 61 už kresba chybí.

Kresbou je doplněna i reklama na vydaná i připravovaná čísla DIVOKÉHO ZÁPADU:

Kromě titulního románu vycházel na pokračování román podle filmu – doplněn fotografiemi:

I v čísle 61 byl autorem vyprávění podle amerického westernu V.Marušák:

Reklama v čísle 61 byla také na vydané čísla DIVOKÉHO ZÁPADU:

SVĚT RODOKAPSU – P.Janáček a M.Jareš (strana 197-198):

Divoký západ byl druhým sešitovým podnikem vydavatelství Marie Ovesné. Začal vycházet v lednu 1939 (předvánoční trh se stihnout nepodařilo). Bylo to tedy v době, kdy se první firemní edice Weekend na čas přesunula k vydavateli Bilinovi. S Weekendem měl Divoký západ společného odpovědného redaktora – Josefa Evžena Ovesného, podobnou vnější úpravu (tisk z hloubky, na obálce velké černobílé fotografie z filmových westernů). Ilustrace uvnitř sešitu se v Divokém západu objevovaly vzácně a zpravidla se omezovaly na jednoduše kreslené záhlaví titulního listu románu. Plán vydávat westerny v samostatné edici nebyl u Ovesných novinkou. Již v červenci 1937 se ve Weekendu ohlašoval týdeník Wild-West. Tehdy sice ještě nevznikl, posloužil však zřejmě za předobraz pozdějšímu Divokému západu. V něm pak do srpna 1941 vyšlo celkem 91 průběžně číslovaných románů; do ročníků nebyla edice členěna nikdy. Počínaje zářím 1940 byla některá starší čísla vydána ve stejné úpravě podruhé.

Rozsah svazku činil zprvu 36 stran (obálka paginována zvlášť), od DZ 89 o čtyři strany méně. Redakce a administrace sídlila na Vinohradech, ve Vyšehradské (později Pribinově, dnes Sarajevské) ulici 28. Tisk po celou dobu zajišťoval Orbis. Cena sešitu činila zprvu 1,40, od DZ 81 na základě vyhlášky nejvyššího cenového úřadu 1,70 korun (s konkurenčními edicemi soutěžily oba podniky Ovesných především cenou). Na titulním listě uváděná periodicita neodpovídala většinou skutečnosti. Nejprve byl Divoký západ označen jako měsíčník, od čísla 2 se měl stát čtrnáctideníkem. Data v tiráži však ukazují, že zpočátku vycházely sešity nepravidelně, od DZ 13 se nový sešit objevoval téměř každý týden, takže až od DZ 79, tedy od ledna 1941, vydavatelství ustálilo dvoutýdenní rytmus.

Na rozdíl od Weekendu, kde se redakce záměrně snažila o žánrovou pestrost, měl Divoký západ od počátku přinášet vyhradně romány uznávaných amerických spisovatelů westernové četby. Orientace na překladovou produkci se edice držela, avšak vedle známějších amerických autorů žánru (mj. Archie Joscelyn, Charles Horace Snow, Eli Colter, R. A. Bennet, William Patterson White) přinášela v hojné míře díla spisovatelů německých (Alfred W. P. Forster, A. J. Maly, Kurt Muller). Často se jednalo o příběhové série, spojené jedním hrdinou (Rim-Fire, Tom Webbs ). Oba stěžejní zahraniční zdroje, americký a německý, doplňovali jako třetí významný zdroj autoři čeští, vystupující vždy pod anglickými pseudonymy. Nejčastějším domácím spolupracovníkem Divokého západu se stal tehdejší student medicíny Jaroslav Danda. Vedle románů v edici často tiskl i své povídky.

Divoký západ se vyznačoval podobným redakčním a vydavatelským diletantismem jako Weekend, neustále se odchyloval od směle vyhlašovaného, leč nedodržovaného edičního plánu, sliboval doplňkové projekty, které se nikdy neuskutečnily. Seznamy připravených svazků edice sahaly až dvacet čísel dopředu (např. v DZ 41 byla edice rozplánována do DZ 62). Tyto plány však zjevně neodrážely skutečný stav redakční přípravy jednotlivých titulů. Příkladem vpravdě bezcílného putování určitého titulu edičním plánem se stali Jezdci bez cíle od Percy O’Connora. V DZ 29 byli naplánováni jako DZ 31, v DZ 31 jako DZ 35, v DZ 35 jako DZ 39, v DZ 39 jako DZ 48. Výhledový program otištěný v DZ 47 odsunul román až na DZ 64. Zde byl z edičního plánu na chvíli vyřazen, aby se v DZ 69 objevil jako proponovaný svazek DZ 94. Vzhledem k brzkému zastavení edice ovšem sešlo i z tohoto záměru a Jezdci bez cíle nevyšli nikdy.

K ohlášeným, ale neuskutečněným pobočným projektům Divokého západu patřil na prvním místě čtrnáctideník Napětí, zaměřená na dobrodružnou a detektivní četbu. Namísto této sešitové řady byla později na stránkách Divokého západu inzerována knižní edice téhož programu a názvu, vydávaná v nakladatelství Propaganda. Druhou pobočnou sérii se měl stát sešitový cyklus Bleskový Stone. Ten byl v DZ 85 představen včetně reprodukce obálky. Pravděpodobně však nezačal vycházet.

Divoký západ byl ukončen v létě 1941. V literatuře se uvádí, že zanikl z úředního rozhodnutí. Prostor pro zásah z vyšších míst existoval, byť ne větší než v případě jiných sešitových edic. Sbor pro posuzování tiskopisů ohrožujících mládež postupně zakázal rozšiřovat mezi mladistvými čtenáři pět svazků Divokého západu (79, 70, 3, 5, 8). Tím byl naplněn právní předpoklad, aby se mohlo uvažovat o zastavení edice jako celku. Příslušný úřední zásah však není doložen.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DIVOKÝ ZÁPAD z roku 1940, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DIVOKÝ ZÁPAD  – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Komiks PEKELNÁ KŘIŽOVATKA z týdeníku AHOJ – 8.ročník – 1940

Dnes archivovaný komiks z 8.ročníku časopisu AHOJ (z roku 1940) pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík!

Dnes archivovaný komiks znovu vyšel i v roce 1993 v knižnici – časopisu RANČ 13-18 čísle.

Kreslený seriál PEKELNÁ KŘIŽOVATKA s krásným podtitulem DOBRODRUŽNÝ OBRÁZKOVÝ ROMÁN nakreslil podle westernového románu pro časopis AHOJ malíř a ilustrátor František Stejskal (*1930  +1983). Snažil jsem se dopátrat něco o autorovi uvedeném jako J.Cole, ale moc jasno zatím nemám. Jackson Coleje patrně pseudonym pro řadu westernových spisovatelů, kteří psali pro amerického vydavatele časopisů BETTER PUBLICATIONS.

Časopis AHOJ se nám zatím v jeho úplné podobě nepodařilo archivovat. A tak alespoň citaci z Wikipedie o týdeníku AHOJ (který dobrodružný obrázkový román PEKELNÁ KŘIŽOVATKA na pokračování v roce 1940 publikoval):

Ahoj, případně Ahoj na neděli byl týdeník, vydávaný nakladatelstvím Melantrich v letech 1933–1943 (celkem 11. ročníků). Redaktorem časopisu byl Vladimír Peroutka. Nakladatelství vydávalo rovněž Romány Ahoje (nebo Kapesní knihovna obrázkového týdeníku Ahoj). V letech 1937–1943 vyšlo celkem 20 svazků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu AHOJ  z roku 1940, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný dobrodružný obrázkový román PEKELNÁ KŘIŽOVATKA z časopisu AHOJ  – kliknutím na náhled strany: