Archív kategorie: 1940

DIVOKÝ ZÁPAD – 2.ročník – 1940

Dnes archivované čísla časopisu DIVOKÝ ZÁPAD z roku 1940 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval František Br. Veliký dík za vyplnění mezery – tento titul dnes archivujeme prvně !

V tiráži DIVOKÉHO ZÁPADU č.33 je uvedeno: „Praze dne 9. března 1940. – Divoký západ – vychází dvakrát měsíčně v rozsahu nejméně 36 stran. Na skladě ve všech knihkupectvích, trafikách a novinových stáncích. Cena jednotlivého čísla K 1.40. Předplatné na 10 čísel K 14._. Majitel a vydavatel: Marie Ovesná. Redakce. administrace a expedice: Praha XII., Vyšehradská 28.  ….. Odpovědný redaktor Josef Evžen Ovesný. …“

Číslo 33 s románem JEZDCI NOCI je na příslušné straně v záhlaví uvedeno rámečkem s názvem románu, autorem i překladatelem a stylovou perokresbou. U čísla 61 už kresba chybí.

Kresbou je doplněna i reklama na vydaná i připravovaná čísla DIVOKÉHO ZÁPADU:

Kromě titulního románu vycházel na pokračování román podle filmu – doplněn fotografiemi:

I v čísle 61 byl autorem vyprávění podle amerického westernu V.Marušák:

Reklama v čísle 61 byla také na vydané čísla DIVOKÉHO ZÁPADU:

SVĚT RODOKAPSU – P.Janáček a M.Jareš (strana 197-198):

Divoký západ byl druhým sešitovým podnikem vydavatelství Marie Ovesné. Začal vycházet v lednu 1939 (předvánoční trh se stihnout nepodařilo). Bylo to tedy v době, kdy se první firemní edice Weekend na čas přesunula k vydavateli Bilinovi. S Weekendem měl Divoký západ společného odpovědného redaktora – Josefa Evžena Ovesného, podobnou vnější úpravu (tisk z hloubky, na obálce velké černobílé fotografie z filmových westernů). Ilustrace uvnitř sešitu se v Divokém západu objevovaly vzácně a zpravidla se omezovaly na jednoduše kreslené záhlaví titulního listu románu. Plán vydávat westerny v samostatné edici nebyl u Ovesných novinkou. Již v červenci 1937 se ve Weekendu ohlašoval týdeník Wild-West. Tehdy sice ještě nevznikl, posloužil však zřejmě za předobraz pozdějšímu Divokému západu. V něm pak do srpna 1941 vyšlo celkem 91 průběžně číslovaných románů; do ročníků nebyla edice členěna nikdy. Počínaje zářím 1940 byla některá starší čísla vydána ve stejné úpravě podruhé.

Rozsah svazku činil zprvu 36 stran (obálka paginována zvlášť), od DZ 89 o čtyři strany méně. Redakce a administrace sídlila na Vinohradech, ve Vyšehradské (později Pribinově, dnes Sarajevské) ulici 28. Tisk po celou dobu zajišťoval Orbis. Cena sešitu činila zprvu 1,40, od DZ 81 na základě vyhlášky nejvyššího cenového úřadu 1,70 korun (s konkurenčními edicemi soutěžily oba podniky Ovesných především cenou). Na titulním listě uváděná periodicita neodpovídala většinou skutečnosti. Nejprve byl Divoký západ označen jako měsíčník, od čísla 2 se měl stát čtrnáctideníkem. Data v tiráži však ukazují, že zpočátku vycházely sešity nepravidelně, od DZ 13 se nový sešit objevoval téměř každý týden, takže až od DZ 79, tedy od ledna 1941, vydavatelství ustálilo dvoutýdenní rytmus.

Na rozdíl od Weekendu, kde se redakce záměrně snažila o žánrovou pestrost, měl Divoký západ od počátku přinášet vyhradně romány uznávaných amerických spisovatelů westernové četby. Orientace na překladovou produkci se edice držela, avšak vedle známějších amerických autorů žánru (mj. Archie Joscelyn, Charles Horace Snow, Eli Colter, R. A. Bennet, William Patterson White) přinášela v hojné míře díla spisovatelů německých (Alfred W. P. Forster, A. J. Maly, Kurt Muller). Často se jednalo o příběhové série, spojené jedním hrdinou (Rim-Fire, Tom Webbs ). Oba stěžejní zahraniční zdroje, americký a německý, doplňovali jako třetí významný zdroj autoři čeští, vystupující vždy pod anglickými pseudonymy. Nejčastějším domácím spolupracovníkem Divokého západu se stal tehdejší student medicíny Jaroslav Danda. Vedle románů v edici často tiskl i své povídky.

Divoký západ se vyznačoval podobným redakčním a vydavatelským diletantismem jako Weekend, neustále se odchyloval od směle vyhlašovaného, leč nedodržovaného edičního plánu, sliboval doplňkové projekty, které se nikdy neuskutečnily. Seznamy připravených svazků edice sahaly až dvacet čísel dopředu (např. v DZ 41 byla edice rozplánována do DZ 62). Tyto plány však zjevně neodrážely skutečný stav redakční přípravy jednotlivých titulů. Příkladem vpravdě bezcílného putování určitého titulu edičním plánem se stali Jezdci bez cíle od Percy O’Connora. V DZ 29 byli naplánováni jako DZ 31, v DZ 31 jako DZ 35, v DZ 35 jako DZ 39, v DZ 39 jako DZ 48. Výhledový program otištěný v DZ 47 odsunul román až na DZ 64. Zde byl z edičního plánu na chvíli vyřazen, aby se v DZ 69 objevil jako proponovaný svazek DZ 94. Vzhledem k brzkému zastavení edice ovšem sešlo i z tohoto záměru a Jezdci bez cíle nevyšli nikdy.

K ohlášeným, ale neuskutečněným pobočným projektům Divokého západu patřil na prvním místě čtrnáctideník Napětí, zaměřená na dobrodružnou a detektivní četbu. Namísto této sešitové řady byla později na stránkách Divokého západu inzerována knižní edice téhož programu a názvu, vydávaná v nakladatelství Propaganda. Druhou pobočnou sérii se měl stát sešitový cyklus Bleskový Stone. Ten byl v DZ 85 představen včetně reprodukce obálky. Pravděpodobně však nezačal vycházet.

Divoký západ byl ukončen v létě 1941. V literatuře se uvádí, že zanikl z úředního rozhodnutí. Prostor pro zásah z vyšších míst existoval, byť ne větší než v případě jiných sešitových edic. Sbor pro posuzování tiskopisů ohrožujících mládež postupně zakázal rozšiřovat mezi mladistvými čtenáři pět svazků Divokého západu (79, 70, 3, 5, 8). Tím byl naplněn právní předpoklad, aby se mohlo uvažovat o zastavení edice jako celku. Příslušný úřední zásah však není doložen.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DIVOKÝ ZÁPAD z roku 1940, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu DIVOKÝ ZÁPAD  – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Komiks PEKELNÁ KŘIŽOVATKA z týdeníku AHOJ – 8.ročník – 1940

Dnes archivovaný komiks z 8.ročníku časopisu AHOJ (z roku 1940) pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík!

Dnes archivovaný komiks znovu vyšel i v roce 1993 v knižnici – časopisu RANČ 13-18 čísle.

Kreslený seriál PEKELNÁ KŘIŽOVATKA s krásným podtitulem DOBRODRUŽNÝ OBRÁZKOVÝ ROMÁN nakreslil podle westernového románu pro časopis AHOJ malíř a ilustrátor František Stejskal (*1930  +1983). Snažil jsem se dopátrat něco o autorovi uvedeném jako J.Cole, ale moc jasno zatím nemám. Jackson Coleje patrně pseudonym pro řadu westernových spisovatelů, kteří psali pro amerického vydavatele časopisů BETTER PUBLICATIONS.

Časopis AHOJ se nám zatím v jeho úplné podobě nepodařilo archivovat. A tak alespoň citaci z Wikipedie o týdeníku AHOJ (který dobrodružný obrázkový román PEKELNÁ KŘIŽOVATKA na pokračování v roce 1940 publikoval):

Ahoj, případně Ahoj na neděli byl týdeník, vydávaný nakladatelstvím Melantrich v letech 1933–1943 (celkem 11. ročníků). Redaktorem časopisu byl Vladimír Peroutka. Nakladatelství vydávalo rovněž Romány Ahoje (nebo Kapesní knihovna obrázkového týdeníku Ahoj). V letech 1937–1943 vyšlo celkem 20 svazků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu AHOJ  z roku 1940, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaný dobrodružný obrázkový román PEKELNÁ KŘIŽOVATKA z časopisu AHOJ  – kliknutím na náhled strany:

Dalších 5 čísel časopisu RODOKAPS – 6.ročník – 1940-41

Dnes archivované čísla časopisu RODOKAPS z let 1940-41 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali František I. a Jaromír K. Veliký dík!

Wikipedie o tomto časopise uvádí: RODOKAPS je název několika řad dobrodružných sešitových románů, z něhož se apelativizací stalo i obecné označení pro levné dobrodružné čtivo. Slovo vzniklo jako zkratka pro řadu ROmánů DO KAPSy, která vycházela původně od roku 1935. Typickým znakem rodokapsů je sešitová vazba, lákavá barevná obálka a jednoduchý dobrodružný děj.“ O časopisu RODOKAPS toho bylo na tomto webu napsáno relativně hodně. Pro ty, kteří by si chtěli přečíst více, doporučuju vyhledat starší článečky a nebo si přečíst vynikající čtyřsetpadesátistránkovou publikaci SVĚT RODOKAPSU – KOMENTOVANÝ SOUPIS SEŠITOVÝCH ROMÁNOVÝCH EDIC 30. A 40. LET 20. STOLETÍ, kterou napsali Pavel Janáček a Michal Jareš.

Ilustrace pro dnes archivované číslo 298 vytvořil malíř František Horník (*1989  +1955). Dovolím si k němu krátce citovat z nedávno vydané výpravné knihy Vladimíra Prokopa ILUSTRÁTOŘI DOBRODRUŽSTVÍ (strana 133):

„Mezi ilustrátory narativního realistického proudu náleží dozajista také tento umělec, který je v odborné literatuře téměř opomíjen a rovněž autory studií 0 dobrodružné literatuře je s výhradami akceptován až po stylově nejvýraznějších osobnostech. Jistou měrou se na této segregaci podílí rozkolísaná výtvarná kvalita díla, navíc Horník nikdy nebyl systematickým ilustrátorem dobrodružného žánru a už vůbec nebyl svázán s nejrespektovanějšími a nejčtenějšími spisovateli. Jeho talent a rozsáhlá tvorba v oblasti ilustrační zůstaly rozmělněny po dobových periodikách a titulech druhého kvalitativního sledu, on sám se nikdy příliš neprosazoval a jako objekt zajmu o jeho dílo, třeba v uvolněnějších šedesátých letech 20. století, v podstatě nikoho nepřitahoval – bohužel, dopadl na něj nespravedlivě stín slavnějších. Paradoxně zevrubnější studium Horníkovy biografie a umělecké tvorby blokuje vzhledem k datu úmrtí současná legislativa 0 ochraně soukromých dat. …

… Malíř byl znám jako velice agilní člen Sokola, pro organizaci vytvářel pohlednice a jeho vítězný návrh pro VI. Všesokolský slet se stal hlavním plakátem celostátní akce (1912) ….

… Horník se v celé své volné tvorbě prezentoval jako bytostný realista s akademicky ukázněným rukopisem. Profiloval se především jako portrétista a malíř koní, vysoké zvěře a loveckých výjevů – dvěma obrazy nás například roku 1937 reprezentoval na Mezinárodní lovecké výstavě v Berlíně …

… Horník je ale všude uváděn především jako autor slavného jezdeckého portrétu T. G. Masaryka na koni Hektorovi, který byl domalován roku 1930 dle „reálného“ prezidenta v lánském parku a částečně ve slovenských Topoľčiankách, kam za hlavou státu umělec dojížděl. Legendární olej na plátně (300 x 240 cm) byl tvořen téměř tři roky a po dokončení byl v březnu 1930 vystaven v Tyršově domě v Praze a roku 1934 v Mánesu, a to u příležitosti čtvrtého zvolení T G. Masaryka prezidentem…


Biograf hrál za protektorátu nepominutelnou roli při lidovém kulturním vyžití. V té době údajně fungovalo více než 1000 (!) kin (nejvíc pochopitelně v Praze), některé hrály každý den, jiné jen jednou týdně. Většinu tehdejší produkce promítající se v protektorátu tvořily americké filmy. Proto také na začátku dnes archivovaných RODOKAPSŮ byla populární rubrika „ALBUM AMERICÉHO FILMU“. Filmy tehdy musely být opatřeny německými titulky. Diváků se nemile dotklo sílící omezení dovozu amerických filmů – na konci roku 1941 (USA v prosinci po útoku na Pearl Harbor vstoupily do války) se už žádné americké filmy v českých kinech nepromítaly.

Níže vytažená ukázka HISTORICKÝ DOKUMENT NĚMECKÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE je z 263. čísla RODOKAPSU (strana 4), které vyšlo 21.června 1940. V té době Rusové anektovali Lotyšsko, Němci už měli týden obsazenou Paříž a o den později Francie kapitulovala.

P.Janáček a M.Jareš ve své knize  SVĚT RODOKAPSU na straně 72-73 uvádí:

Hojné rubriky doprovodného čtení přinášely kratší zábavnou a poučnou publicistiku, tabulky nebo sloupky literárních, divadelních a filmových tipů (v závěrečném období tyto rubriky pod společným záhlavím Sledujeme kulturní události spravoval J. V. Kincl). Skladba rubrik se poměrně často proměňovala, stálicí bylo krátké zpravodajství, tvořené kaleidoskopem zajímavostí ze světa.

V každém čísle RODOKAPSU nemohla chybět reklama na další číslo – nový dobrodružný román.

Významnou cílovou skupinu čtenářů RODOKAPSU tvořili trampové, proto nemohla chybět pravidelná DO PŘÍRODY se zprávami z trampských osad.

RODOKAPS jako „románová edice“ pečoval o široké spektrum svých věrných čtenářů – tvořily jej pochopitelně i ženy. Proto mezi pravidelné rubriky patřilo o ŽENSKÉ OKÉNKO RODOKAPSU.

Poslední stránky RODOKAPSU měly „vzdělávací“ charakter. I v pozdějších letech se nechaly některé časopisy pro děti a mládež tímto umístěním obdobně koncipovaných stran inspirovat.

Pokud někomu poslední oboustranné kartičky LÉČIVÉ ROSTLINY V MĚSÍCI ČERVNU připomínají pozdější veleúspěšný ATLAS ABC, má dobrý postřeh :-)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu RODOKAPS z let 1940-41, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu RODOKAPS z let 1940-41 – kliknutím na náhled strany: