Archív kategorie: 1938

SKAUT-JUNÁK – 25.ročník – 1938-39

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1938-39 pro www.detske-casopisy.cz  byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu SKAUT-JUNÁK“.

Tiráž časopisu na straně 26 se omezuje na: „Roční předplatné 20 Kč, pro nečleny Svazu 25 Kč, jednotlivá čísla 2 Kč, pro nečleny Kč 2,50. — Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. — Vydává Svaz junáků skautů a skautek RČS. — Užívání novin, známek povoleno pod č. 78226-VII-1930. — Dohledací úřad Praha 25. — Státní tiskárna v Praze. — Praha 22. září 1938″. Rozsah jednotlivých čísel (vyjma dvoučísla 9-10) byl 28 stran.

Na druhé straně redakce tradičně otiskovala sérii kvalitně tištěných fotografií dokumentující bohatou činnost skautských oddílů:

V rámci osvětové a vzdělávací funkce časopis SKAUT-JUNÁK, redakce publikovala články typu JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK …

SKAUT-JUNÁK jakožto spolkový časopis neopomněl propagovat tiskoviny, které byly vydávány v rámci SKAUTSKÉ EDICE:

V roce 1938 vychází Jaroslavu Foglarovi (*1907  +1999) 4.kniha (TÁBOR SMŮLY), po třinácti letech odešel ze svého zaměstnání u firmy Oskar Stein a nastoupil do propagačního oddělené nakladatelství Melantrich, v MLADÉM HLASATELI mu začíná vycházet legendární kreslený seriál RYCHLÉ ŠÍPY,  zřejmě taky poprvé ve svém životě připravil program pro rozhlasové vysílání a patrně v něm i sám účinkoval (pořad se jmenoval ZKUŠENOSTI SKAUTSKÉHO VŮDCE). Ale udělal si čas i na článek do SKAUTA – JUNÁKA:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1938-39, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUT-JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Slovenský unikát DETSKÝ HLAS-1.ročník-1938

Dnes by som chcel predstaviť časopis, alebo skôr novinovú prílohu s názvom DETSKÝ HLAS, ktorá je unikátom hneď z dvoch dvôvodov.

Ten prvý je subjektívny a zároveň sentimentálny. Publikovanú štvorstránku som našiel v starom zväzku zviazaných časopisov CHOVATEĽ po mojom starom otcovi. Nechal som si ho na pamiatku v dobe, keď sme sa sťahovali a vyhadzovali všetko nepotrebné. V dobe, keď som ani len netušil, že sa raz detské časopisy stanú mojou duševnou záležitosťou.

Druhá jedinečnosť časopisu súvisí s jeho dostupnosťou. Totižto najväčšia a najstaršia knižnica v  Slovenskej republike, Univerzitná knižnica v Bratislave, uvolnila k nahliadnutiu všetky dostupné výtlačky DETSKÉHO HLASU. Podľa dostupných informácií jej z celkového počtu vydaných čísel chýbajú dva. A toto je jedno z nich!

Aj toto je jeden z dôvodov, ktorý ma presviedča o výnimočnosti a jedinečnosti tohto projektu – STARÉ DETSKÉ ČASOPISY.

1.januára 1938 začal na Slovensku vyhádať nezávislý, politický, kultúrny a hospodársky denník SLOVENSKÝ HLAS. Skupinu jeho zakladateľov tvorili zvučné mená osobností slovenského umeleckého a kultúrneho života. Jazykovedci, profesori, spisovatelia, herci a maliari sa rozhodli založiť periodikum, ktorého úlohou by bolo vyzdvihnutie svojbytnosti Slovenského národa v Československej republike, pri zachovaní bratského spolužitia Čechov a Slovákov.

Životnosť periodika sa však pod tlakom fašizujúcich tendencií Hlinkovej slovenskej ľudovej strany skončila dňa 8. januára 1939.

Hneď jeho prvom vydanie obsahovalo samostatnú prílohu pre deti – DETSKÝ HLAS. Vychádzala spravidla v nedeľnom výtlačku, v rozsahu 4 – 8 strán. Tiráž chýbala a tak podľa dohľadaných informácií bol zodpovedným redaktorom Milan Hanko a  neskôr Fedor Jesenský. Vydával ho Knihospol Bratislava a tlačil sa v Kníhtlačiarni Knihospolu v Žiline. Rozmery 32 x 23 cm.

Na 4 stranách sa toho veľa publikovať nedalo. Väčšinou, teda aspoň v tomto čísle, sa jednalo o preklady rozprávok, poviedok a bájok väčšinou zo zahraničných zdrojov. Hlavne českých a ruských. Ilustráciu obsahovala každá strana, avšak bez podpisu autora. Podľa môjho názoru sa o ne postaral pravdepodobne Jaroslav Vodrážka. Obrázky na poslednej strane boli zrejme prevzaté zo zdrojov prekladov.

Nechýbalo v ňom, ani pár vtipov pre rozveselenie, návod na výrobu papierového stromčeka a inštrukcie pre výrobu a používanie „Plachetnice na korčuľovanie“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DETSKÝ HLAS z roku 1938, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu DETSKÝ HLAS – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Kompletní SKAUT-JUNÁK – 24.ročník – 1937-38

Dnes archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1937-38 pro www.detske-casopisy.cz  byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu SKAUT-JUNÁK“.

Tradiční tiráž s uvedením titulu, podtitulu, šéfredaktora, … v tomto ročníku SKAUTA-JUNÁKA chybí. Jen na třetí straně od konce je uveden telefon do redakce a výše ročního předplatného.

Ve 24.ročníku SKAUTA-JUNÁKA vycházel na pokračování román ZELENÉ JEZERO od Jaroslava Nováka – Braťky (*1894  +1965).  Po SKAUTSKÁ (STATEČNÁ) SRDCE to byl jeho druhý román. V pozdějších letech vyšlo ZELENÉ JEZERO několikrát jako kniha (1939, 1942, 1946, 1991).

Dvorním kreslířem 24.ročníku SKAUTA-JUNÁKA byl kreslíř Miroslav Hryhorjiv – Mariquita. Inspirace francouzským skautským kreslířem Pierem Joubertem je sice zjevná, ale i tak mají obrázky svůj osobitý rukopis. Jen pro zajímavost – Mariquita v roce 1939 ilustroval první vydání Foglarovy CHATY V JEZERNÍ KOTLINĚ (přebal a čtyři kvaše jsou od  Zdeňka Buriana, ostatní ilustrace kreslil Mariquita).

Francouzští skauti mají ve své praxi jednu specialitu, kterou se od ostatních skautů odlišují (tak jako specialitou českých skautů je dřevěná podsada táborového stanu). V článku DŘEVĚNÁ KAMNA ji i s kresbou Piera Jouberta presentoval časopis SKAUT-JUNÁK:

Inspiraci z táborů českých vodních skautů pro SKAUTA-JUNÁKA v článku TÁBOŘÍME NA LODI připravil Mirko Vosátka:

Na posledních dvou stranách byly hlubotiskové fotografie dokumentující činnost junáků:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1937-38, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK – kliknutím na náhled strany: